Документ z1680-04, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.04.2012, основание - z0419-12

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2004 N 225
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2004 р.
за N 1680/10279
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 309 ( z0419-12 ) від 02.03.2012 }
Про внесення змін до наказу
Державного казначейства України
від 09.08.2004 N 136

Відповідно до статей 48, 51, 112 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) та з метою забезпечення здійснення контролю органами
Державного казначейства України при прийнятті зобов'язань
розпорядниками і одержувачами коштів державного та місцевих
бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні,
удосконалення механізмів використання бюджетних коштів та
управління бюджетними коштами органами Державного казначейства
України Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Державного казначейства України від
09.08.2004 N 136 ( z1068-04 ) "Про затвердження Порядку обліку
зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного
казначейства України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 30.08.2004 за N 1068/9667, такі зміни: пункт 4 викласти в такій редакції: "4. Цей наказ набуває чинності з 1 квітня 2005 року".
2. Управлінню методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести зазначені
зміни управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі і головним
розпорядникам бюджетних коштів до відома та керівництва в роботі.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова П.Г.Петрашковверх