Документ z1675-04, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 08.11.2013, основание - z1775-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
16.12.2004 N 618
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2004 р.
за N 1675/10274
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 656 ( z1775-13 ) від 26.09.2013 }
Про затвердження Інструкції про порядок
і умови утримання засуджених, узятих під варту
та затриманих військовослужбовців
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони
N 535 ( z1039-10 ) від 18.10.2010 }

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ), Закону України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 )
та з метою визначення порядку і умов утримання засуджених, узятих
під варту та затриманих військовослужбовців на гауптвахтах
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, у
спеціальних палатах військових лікувальних закладів Збройних Сил
України та в камерах тимчасово затриманих (кімнатах для тимчасово
затриманих військовослужбовців) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок і умови утримання
засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, що
додається.
2. Начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України - начальнику Головного управління Військової служби
правопорядку Збройних Сил України на гауптвахтах органів
управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
утримувати: військовослужбовців Збройних Сил України,
військовозобов'язаних під час проходження ними зборів; військовослужбовців інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України (з відшкодуванням витрат на їх
утримання за рахунок асигнувань, визначених у Державному бюджеті
України на утримання цих формувань, у порядку, передбаченому
постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року
N 484 ( 484-2004-п ) "Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 22 липня 1998 р. N 1135 та від 29 березня
2002 р. N 426" (зі змінами)); військовослужбовців Збройних Сил України, затриманих
відповідними органами у випадках, передбачених чинним
законодавством, у камерах тимчасово затриманих та в кімнатах для
тимчасово затриманих військовослужбовців, які обладнати на
гауптвахтах органів управління Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України та в будинках (приміщеннях) органів
управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України, до складу яких гауптвахти не входять.
3. Головнокомандувачам (командувачам) видів Збройних Сил
України, командувачам військ оперативних командувань, директору
Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони
України у військових лікувальних закладах міст Києва, Одеси,
Дніпропетровська, Миколаєва, Запоріжжя, Львова, Хмельницького,
Рівного, Чернігова, Харкова, Полтави, Житомира, Сімферополя,
Севастополя обладнати спеціальні палати для лікування хворих
засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, а
також приміщення (кімнати) для розміщення особового складу
чергових змін охорони і конвоювання.
4. Директору Департаменту капітального будівництва та
управління фондами Міністерства оборони України, начальнику
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України -
начальнику Головного управління Військової служби правопорядку
Збройних Сил України включити роботи з обладнання будівель,
приміщень гауптвахт органів управління Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України, спеціальних палат для
лікування хворих засуджених, узятих під варту та затриманих
військовослужбовців, а також приміщень (кімнат) для розміщення
особового складу чергових змін охорони і конвоювання, спеціальних
кімнат для перебування тимчасово затриманих військовослужбовців
(камер тимчасово затриманих) до плану і титульних списків
капітального ремонту на 2006 рік у межах виділених лімітів у
кошторисі доходів і видатків Міністерства оборони України.
5. Директору Департаменту тилу Міністерства оборони України
порядок продовольчого та речового забезпечення, лазне-прального
обслуговування військовослужбовців, які утримуються на гауптвахтах
органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України, організувати згідно з вимогами постанов Кабінету
Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1444 ( 1444-2004-п )
"Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших
військових формувань у мирний час", від 29 березня 2002 року N 426
( 426-2002-п ) "Про норми харчування військовослужбовців Збройних
Сил та інших військових формувань" (із змінами) та від 14 квітня
2004 року N 484 ( 484-2004-п ) "Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 р. N 1135 та від
29 березня 2002 р. N 426" (зі змінами).
6. Начальнику Головного фінансово-економічного управління
(директору Департаменту фінансів) Міністерства оборони України
фінансування витрат, пов'язаних з утриманням засуджених, узятих
під варту та затриманих військовослужбовців, проводити відповідно
до обсягів асигнувань, передбачених у кошторисі доходів і видатків
Міністерства оборони України за відповідними програмами.
7. Начальнику Головного управління оборонного планування -
заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України на
підставі пропозицій начальника Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України - начальника Головного управління
Військової служби правопорядку Збройних Сил України внести зміни
до штату військової частини А 2084 стосовно включення спеціального
підрозділу для супроводу та охорони засуджених, узятих під варту
та затриманих військовослужбовців-жінок на гауптвахту органу
управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
Центрального управління Служби правопорядку по місту Києву та
Київській області, в межах ліміту чисельності Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України.
8. Наказ Міністра оборони України від 26 лютого 2002 року
N 81 ( z0357-02 ) "Про порядок і умови відбування арешту
засудженими військовослужбовцями", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 11 квітня 2002 року за N 357/6645, уважати таким,
що втратив чинність.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Генерального штабу Збройних Сил України.
10. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України
генерал армії України О.І.Кузьмук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
16.12.2004 N 618
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2004 р.
за N 1675/10274

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок і умови утримання засуджених, узятих
під варту та затриманих військовослужбовців

1. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок і умови утримання засуджених,
узятих під варту та затриманих військовослужбовців (далі -
Інструкція) розроблена відповідно до вимог Конституції України
( 254к/96-ВР ), Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ), Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ), Законів України "Про попереднє ув'язнення"
( 3352-12 ), "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах
України" ( 3099-14 ), "Про Статут гарнізонної та вартової служб
Збройних Сил України" ( 550-14 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 28 жовтня 2004 року N 1444 ( 1444-2004-п ) "Про речове
забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових
формувань у мирний час", від 29 березня 2002 року N 426
( 426-2002-п ) "Про норми харчування військовослужбовців Збройних
Сил та інших військових формувань" (із змінами) та від 14 квітня
2004 року N 484 ( 484-2004-п ) "Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 р. N 1135 та від
29 березня 2002 р. N 426" (зі змінами).
1.2. В Інструкції визначаються порядок і умови утримання
засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців
Збройних Сил України, військовозобов'язаних під час проходження
ними зборів та військовослужбовців інших військових формувань,
утворених відповідно до законів України, на гауптвахтах органів
управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
(далі - гауптвахти Служби правопорядку), у спеціальних палатах
військових лікувальних закладів (далі - спеціальні палати) та в
камерах (кімнатах) тимчасово затриманих військовослужбовців.
1.3. В Інструкції поняття вживаються в такому значенні: засуджені військовослужбовці - військовослужбовці Збройних
Сил України та військовозобов'язані під час проходження ними
зборів, а також військовослужбовці інших військових формувань, які
за обвинувальним вироком суду засуджені до арешту з відбуванням
покарання на гауптвахтах Служби правопорядку строком від одного до
шести місяців; узяті під варту військовослужбовці - військовослужбовці
Збройних Сил України та військовозобов'язані під час проходження
ними зборів, а також військовослужбовці інших військових
формувань, які підозрюються у вчиненні злочину, обвинувачені та
підсудні, до яких за мотивованим рішенням суду як запобіжний захід
обрано взяття під варту; затримані військовослужбовці - військовослужбовці Збройних
Сил України та військовозобов'язані під час проходження ними
зборів, а також військовослужбовці інших військових формувань,
затримані відповідними органами за підозрою у вчиненні злочину до
прийняття рішення судом, - не більше як три доби; затримані у
нетверезому стані (до витвереження) або такі, що не мають
документів, які посвідчують особу (до встановлення особи), але не
більше як одну добу; гауптвахти Служби правопорядку - спеціальні приміщення для
нагляду за військовослужбовцями, які засуджені до арешту, узяті
під варту або затримані; спеціальні палати - приміщення у військових лікувальних
закладах Збройних Сил України, в яких розміщуються для лікування
хворі за висновком лікаря військовослужбовці, які засуджені до
арешту, узяті під варту або затримані; камери (кімнати) для тимчасово затриманих військовослужбовців
(далі - КТЗ) - камери для тимчасово затриманих
військовослужбовців, які обладнуються на гауптвахтах Служби
правопорядку, та кімнати для тимчасово затриманих
військовослужбовців, які обладнуються у будинках (приміщеннях)
органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України (далі - Служба правопорядку), до складу яких гауптвахти не
входять.
2. Особливості тримання військовослужбовців
на гауптвахтах Служби правопорядку
2.1. На гауптвахті Центрального управління Служби
правопорядку по місту Києву і Київській області утримуються
засуджені, узяті під варту, затримані військовослужбовці чоловічої
статі та військовослужбовці-жінки.
2.2. На гауптвахті Служби правопорядку роздільно тримаються
засуджені, узяті під варту та затримані: військовослужбовці-жінки - окремо від
військовослужбовців-чоловіків; військовослужбовці із числа офіцерського складу - окремо від
інших категорій військовослужбовців; військовослужбовці, які мають звання прапорщиків, мічманів,
сержантів і старшин, - окремо від військовослужбовців рядового
складу; військовослужбовці, які проходять строкову військову службу,
- окремо від військовослужбовців, які проходять військову службу
за контрактом; військовослужбовці, яких уперше притягнуто до кримінальної
відповідальності, - окремо від військовослужбовців, які раніше
притягувалися до кримінальної відповідальності; військовослужбовці, які проходили військову службу у
підрозділах Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України, Служби безпеки України, органах прокуратури, юстиції та в
суді, - окремо від інших військовослужбовців; обвинувачені або підозрювані в одній і тій самій справі
військовослужбовці - окремо одні від інших, за наявності
розпорядження особи або органу, у провадженні яких знаходиться
справа.
2.3. Військовослужбовці утримуються на гауптвахтах Служби
правопорядку в окремих камерах по 2 - 5 осіб у кожній за
категоріями, зазначеними у пункті 2.2 Інструкції.
2.4. За порушення порядку відбування покарання до засуджених
військовослужбовців начальником органу управління Служби
правопорядку можуть застосовуватися заходи стягнення у виді
переведення в одиночну камеру на строк до 10 діб.
2.5. Узятих під варту військовослужбовців тримають у
маломісних або загальних камерах. У разі потреби та з метою захисту засудженого
військовослужбовця від можливих посягань на його життя з боку
іншого засудженого чи запобігання вчиненню ним нового злочину або
за наявності медичного висновку за мотивованим рішенням органу
управління Служби правопорядку його можуть тримати в одиночній
камері.
3. Обладнання гауптвахти Служби правопорядку
3.1. Обладнання гауптвахти Служби правопорядку здійснюється у
відповідності з вимогами пунктів 50-56 додатка 12 до Статуту
гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України ( 550-14 ).
3.2. Норма площі в камері на одного військовослужбовця не
може бути менше 2,5 кв.м, а для вагітної жінки-військовослужбовця
або жінки-військовослужбовця, яка має при собі дитину, - 4,5 кв.м.
Температура в камерах повинна бути не нижче 18 градусів, об'єм
повітря має бути 9 - 12 куб.м на одну особу. На гауптвахтах Служби правопорядку забезпечуються побутові
умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни.
3.3. Рішенням начальника органу управління Служби
правопорядку гауптвахта Служби правопорядку може бути обладнана з
урахуванням таких особливостей: у камерах електролампочки загального освітлення
встановлюються в нішах на стелі, а якщо це неможливо - в нішах
стін, при цьому освітлення повинне бути достатнім для забезпечення
умов нормального перебування у камері та не шкодити зору
військовослужбовців. Нічне освітлення обладнується у нішах над
дверима. Світильники захищаються ґратами від можливого їх
пошкодження. Вимикачі освітлення камер встановлюються поза камерою
у коридорі. Електропроводка у камерах монтується таким чином, щоб
унеможливити до неї доступ військовослужбовців; двері камер повинні бути завтовшки не менше як 6 см,
зсередини оббиті металом і укріплені металевими кутиками за всім
периметром або металеві, виготовлені з листової сталі завтовшки не
менше як 5 мм і укріплені металевими кутиками за всім периметром.
Для нагляду за військовослужбовцями в центрі дверей на висоті
1,4 - 1,5 м обладнується отвір. Для передавання
військовослужбовцям їжі, книжок тощо в середній частині дверей на
висоті 95 см від підлоги обладнується кватирка розміром
18 x 22 см. Кватирка повинна відчинятися в бік коридору та бути
обладнаною замком; двері обладнуються механічними та, за можливості, додатково
електромеханічними замками. Замки для всіх камер повинні бути
однакові та замикатися однаковими ключами. Два таких ключі
зберігаються у начальника чергової зміни охорони і конвоювання,
один - у начальника гауптвахти Служби правопорядку і один - у
чергового органу управління Служби правопорядку; усі вікна та двері камер обладнуються автономною
сигналізацією, яка виводиться на пульт начальника чергової зміни.
4. Особливості утримання військовослужбовців
у спеціальних палатах військових лікувальних закладів
Збройних Сил України
4.1. Спеціальні палати у військовому лікувальному закладі
Збройних Сил України обладнуються окремо для засуджених, узятих
під варту та затриманих військовослужбовців: рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової військової
служби та військовослужбовців, які проходять військову службу за
контрактом; прапорщиків (мічманів) та офіцерів.
4.2. У разі неможливості виділення військовим лікувальним
закладом Збройних Сил України зазначеної кількості спеціальних
палат рішенням начальника органу управління Служби правопорядку
при погодженні із начальником військового лікувального закладу
Збройних Сил України хворі військовослужбовці можуть утримуватися
в одній спеціальній палаті.
4.3. Хворі військовослужбовці-жінки утримуються окремо від
хворих військовослужбовців чоловічої статі.
5. Обладнання спеціальної палати військового
лікувального закладу Збройних Сил України та приміщення
(кімнати) для чергової зміни охорони і конвоювання
у військовому лікувальному закладі Збройних Сил України
5.1. Спеціальні палати у військових лікувальних закладах
Збройних Сил України обладнуються у відповідності з вимогами,
передбаченими законодавством про охорону здоров'я,
санітарно-гігієнічних норм. У спеціальних палатах військових
лікувальних закладів Збройних Сил України повинні бути 3, 4
індивідуальних спальних місця для хворих військовослужбовців,
тумбочки, стільці за кількістю спальних місць, стіл. Вікна спеціальних палат зсередини обладнуються металевими
ґратами для унеможливлення доступу до скла. Розміри чарунок ґрат
повинні бути не більше 150 x 150 мм, товщина прута - не менше
10 мм. Прути зварюються на кожному перехрещенні. Скло вікон на
першому поверсі фарбується у білий колір. Двері спеціальних палат повинні бути завтовшки не менше як
6 см, зсередини оббиті металом і укріплені металевими кутиками за
всім периметром або металеві, виготовлені з листової сталі
завтовшки не менше як 5 мм і укріплені металевими кутиками за всім
периметром. Допускається обладнання ґратчастих дверей з діаметром
прута не менше 10 мм. Для нагляду за хворими військовослужбовцями
в центрі дверей на висоті 1,4 - 1,5 м обладнується отвір. Для
передання хворим військовослужбовцям їжі, книжок тощо в середній
частині дверей на висоті 95 см від підлоги обладнується кватирка
розміром 18 x 22 см. Кватирка повинна відчинятися в бік коридору
та обладнуватися замком. Усі вікна та двері спеціальної палати обладнуються автономною
сигналізацією, яка виводиться на пульт начальника чергової зміни
охорони і конвоювання. Двері спеціальної палати забезпечуються
механічним замком. Замки для всіх спеціальних палат мають бути
однакові та замикатися однаковими ключами. Два таких ключі
зберігаються у начальника чергової зміни охорони і конвоювання,
один - у чергового по військовому лікувальному закладу Збройних
Сил України і один - у чергового органу управління Служби
правопорядку.
5.2. Приміщення (кімната) для чергової зміни охорони і
конвоювання обладнується відповідно до вимог додатка 3 до Статуту
гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України ( 550-14 ).
5.3. У військовому лікувальному закладі Збройних Сил України
поблизу спеціальної палати повинен бути двір для прогулянок
засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців.
Двір огороджують щільним парканом заввишки не менше як 2 м.
6. Обладнання КТЗ
6.1. Обладнання КТЗ здійснюється згідно з вимогами пункту 10
додатка 1 та пункту 34 додатка 12 до Статуту гарнізонної та
вартової служб Збройних Сил України ( 550-14 ), статті 11 Закону
України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ).
6.2. Норма площі на одного військовослужбовця в КТЗ не може
бути менше 2,5 кв.м. Температура в камерах повинна бути не нижче
18 градусів.
6.3. Вікна КТЗ повинні бути завширшки 0,5 м і заввишки 0,9 м
та обладнані зсередини металевими ґратами для унеможливлення
доступу до скла. Розміри чарунок ґрат повинні бути не більше
150 x 150 мм, товщина прута - не менше 10 мм. Прути зварюються на
кожному перехрещенні.
6.4. Двері КТЗ повинні бути завтовшки не менше як 6 см,
зсередини оббиті металом і укріплені металевими кутиками за всім
периметром або металеві, виготовлені з листової сталі завтовшки не
менше як 5 мм і укріплені металевими кутиками за всім периметром.
Допускається обладнання ґратчастих дверей, з діаметром прута не
менше 10 мм. Для нагляду за військовослужбовцями в центрі дверей
на висоті 1,4 - 1,5 м обладнується отвір. Для передання
військовослужбовцям їжі, книжок тощо в середній частині дверей на
висоті 95 см від підлоги обладнується кватирка розміром
18 x 22 см. Кватирка повинна відкриватися в бік коридору та
обладнуватися замком. Двері КТЗ обладнуються механічним замком.
Замки для всіх КТЗ повинні бути однакові та замикатися однаковими
ключами. Два таких ключі мають зберігатися у начальника чергової
зміни охорони і конвоювання та один - у чергового органу
управління Служби правопорядку.
6.5. Вікна та двері КТЗ обладнуються автономною
сигналізацією, яка виводиться на пульт начальника чергової зміни
охорони і конвоювання.
7. Порядок відправлення та прийняття військовослужбовців
на гауптвахту Служби правопорядку
7.1. Відправлення та прийняття військовослужбовців на
гауптвахту Служби правопорядку здійснюється відповідно до вимог
пунктів 4 - 11 додатка 12 до Статуту гарнізонної та вартової служб
Збройних Сил України ( 550-14 ), статті 259 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) (далі - КУпАП).
7.2. Військовослужбовці під час прийняття на гауптвахту
Служби правопорядку підлягають обов'язковому медичному та
особистому огляду. Організування медичного огляду та надання медичної допомоги
покладається на начальника медичної служби гарнізону. Медичний
огляд та надання медичної допомоги здійснюються медичним
працівником органу управління Служби правопорядку або медичним
працівником військового лікувального закладу Збройних Сил України
за попередньою заявкою начальника органу управління Служби
правопорядку. Результати медичного огляду та надання медичної
допомоги з висновками медичного працівника органу управління
Служби правопорядку або працівника військового медичного закладу
Збройних Сил України зазначаються в книзі медичного огляду
військовослужбовців.
8. Порядок прийняття затриманих
військовослужбовців у КТЗ
8.1. У КТЗ можуть утримуватися: військовослужбовці, затримані за порушення військової
дисципліни у нетверезому стані (або такі, що не мають документів),
до витвереження (або встановлення особи), але не більше як одну
добу; військовослужбовці, затримані відповідними органами за
підозрою у вчиненні злочину, до прийняття рішення судом - не
більше як три доби.
8.2. Строк тримання в КТЗ затриманих військовослужбовців
обчислюється з моменту їх доставлення до органу управління Служби
правопорядку для складання протоколу.
8.3. Прийняття затриманих військовослужбовців у КТЗ органу
управління Служби правопорядку, де гауптвахта розташована на
віддаленні, здійснює черговий органу управління Служби
правопорядку.
8.4. Прийняття затриманих військовослужбовців у КТЗ
здійснюється на підставі протоколів про адміністративне
затримання, які складаються уповноваженими на те посадовими
особами органів управління Служби правопорядку у відповідності з
вимогами КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ).
8.5. Затримання військовослужбовців уповноваженими посадовими
особами Служби правопорядку здійснюється з дотриманням вимог глави
20 КУпАП ( 80732-10 ). Вилучені речі та документи зберігаються до розгляду судом
справи про адміністративне правопорушення у місцях, що їх
визначають уповноважені на це посадові особи органу управління
Служби правопорядку.
9. Порядок тримання на гауптвахті Служби правопорядку
засуджених військовослужбовців
9.1. Тримання на гауптвахті Служби правопорядку засуджених
військовослужбовців здійснюється відповідно до вимог
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) та вимог
пунктів 13 - 25 та пунктів 28 - 46 додатка 12 до Статуту
гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України ( 550-14 ).
9.2. Розпорядок дня на гауптвахті Служби правопорядку
встановлює начальник органу управління Служби правопорядку.
9.3. З засудженими військовослужбовцями у час, відведений
розкладом занять, проводиться соціально-психологічна та виховна
робота згідно з вимогами пункту 42 додатка 12 до Статуту
гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України ( 550-14 ). Заняття організовуються та проводяться за категоріями
засуджених військовослужбовців, зазначеними у пункті 2.2
Інструкції. На час занять засудженим військовослужбовцям видаються
ремені. Засуджених військовослужбовців, яких тримають в одиночних
камерах, до роботи та занять не залучають.
9.4. Засуджені військовослужбовці, які утримуються на
гауптвахті Служби правопорядку, миються у лазні один раз на
тиждень (у дні та години, визначені начальником органу управління
Служби правопорядку). У цей же день проводяться заміна натільної
та постільної білизни, а також медичний огляд засуджених
військовослужбовців. Медичний огляд проводить медичний працівник
органу управління Служби правопорядку або медичний працівник
військово-медичного закладу (за попередньою заявкою начальника
органу управління Служби правопорядку).
9.5. Щоденне та загальне (раз на тиждень) прибирання камер,
туалетів, а також миття (натирання) підлоги на гауптвахті Служби
правопорядку проводяться засудженими військовослужбовцями під
наглядом помічника начальника чергової зміни у порядку,
визначеному начальником органу управління Служби правопорядку.
9.6. Засудженим військовослужбовцям під час відбування арешту
виплачується оклад за військове звання.
9.7. Забезпечення речовим майном засуджених
військовослужбовців здійснюється у відповідності з вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року
N 1444 ( 1444-2004-п ) "Про речове забезпечення
військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у
мирний час". Засудженим військовослужбовцям, які відбувають покарання на
гауптвахті Служби правопорядку, видається польова форма одягу
(засудженим військовослужбовцям Військово-Морських Сил Збройних
Сил України - предмети повсякденної форми одягу), при цьому строки
носіння предметів повсякденної (крім засуджених
військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України)
та парадної форм одягу зупиняються. Забезпечення засуджених військовослужбовців речовим майном
здійснюється у військовій частині (установі), в якій він проходить
військову службу. У його речове забезпечення зараховуються
предмети речового майна, терміни носіння яких не закінчилися на
день відправлення на гауптвахту Служби правопорядку. У військовій
частині видається речовий атестат на всі предмети речового майна,
якими забезпечений засуджений військовослужбовець. Засуджені військовослужбовці строкової військової служби
направляються на гауптвахту Служби правопорядку для відбування
покарання у тій формі одягу, яка знаходиться в їх особистому
користуванні. Забезпечення постільною і натільною білизною здійснюється
відповідно до норм утримання на одне штатне місце. Своєчасне проведення прання та заміна білизни, створення
запасів згідно з нормами утримання здійснюється на гауптвахті
Служби правопорядку. Засуджені військовослужбовці забезпечуються милом згідно з
діючими нормами забезпечення.
9.8. Засуджені військовослужбовці мають право здійснювати
закупівлю продуктів харчування і предметів першої необхідності на
суму до сімдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати.
9.9. Забезпечення харчуванням (гарячою їжею) офіцерів,
прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, які проходять
військову службу за контрактом, та військовослужбовців строкової
військової служби, засуджених до арешту з відбуванням покарання на
гауптвахті Служби правопорядку, здійснюється за нормою N 1 -
загальновійськова, у відповідності з вимогами постанови Кабінету
Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426 ( 426-2002-п )
"Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших
військових формувань" (зі змінами), через військову частину, на
продовольчому забезпеченні якої знаходиться гауптвахта Служби
правопорядку. Відомість про кількість засуджених військовослужбовців,
узятих під варту та затриманих офіцерів, прапорщиків (мічманів),
військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом,
які утримуються на гауптвахті Служби правопорядку, щодня подається
начальником гауптвахти Служби правопорядку у військову частину, до
якої гауптвахта Служби правопорядку закріплена на продовольче
забезпечення. При цьому у відомостях окремим рядком зазначається
кількість військовослужбовців, які харчуються за плату (затримані
офіцери, прапорщики (мічмани), військовослужбовці, які проходять
військову службу за контрактом, які утримуються на гауптвахті
Служби правопорядку від однієї до трьох діб). На котлове забезпечення засуджені військовослужбовці, які
тримаються на гауптвахті Служби правопорядку, зараховуються за
наказом командира військової частини (на продовольчому
забезпеченні якої знаходиться гауптвахта Служби правопорядку) про
зараховування на харчування. Продовольчою службою військової частини на відшкодування
витрат за харчування засуджених військовослужбовців інших
військових формувань, які відбувають покарання на гауптвахті
Служби правопорядку, оформлюється рахунок. Цей рахунок
надсилається у військову частину відповідного військового
формування, в якій проходить (проходив) військову службу
засуджений військовослужбовець. Ця військова частина у 10-денний
термін з дня надходження рахунку перераховує кошти військовій
частині Міністерства оборони України, на забезпеченні якої
знаходиться гауптвахта Служби правопорядку. Отримавши кошти за
відшкодування витрат на харчування засуджених військовослужбовців,
військова частина зараховує отримані кошти до спеціального фонду з
подальшим їх перерахуванням у повному обсязі на рахунок
забезпечуючого фінансового органу Міністерства оборони України.
9.10. Засуджені військовослужбовці приймають їжу у камерах
або в їдальні при гауптвахті Служби правопорядку. В їдальні їжа
видається у визначений розпорядком дня час за визначеними
категоріями військовослужбовців, зазначеними у пункті 2.2
Інструкції. Засуджені військовослужбовці, які утримуються в
одиночній камері, отримують та приймають їжу у камері.
9.11. Прокурори, їх заступники і помічники відповідно до
статті 44 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) з метою
здійснення нагляду за додержанням законності, а також слідчі при
розслідуванні кримінальних справ допускаються в будь-який час на
гауптвахту Служби правопорядку, у спеціальну палату військового
лікувального закладу Збройних Сил України та в КТЗ (за
пред'явленням посвідчення особи черговому органу управління Служби
правопорядку). Про прибуття вказаних осіб черговий органу
управління Служби правопорядку негайно доповідає начальнику органу
управління Служби правопорядку. Начальник чергової зміни охорони і конвоювання допускає
вищезазначених осіб на гауптвахту Служби правопорядку, у
спеціальну палату військового лікувального закладу Збройних Сил
України та в КТЗ у супроводі чергового органу управління Служби
правопорядку або його помічника (за умови, що чергова зміна
охорони і конвоювання підпорядкована йому).
10. Порядок тримання на гауптвахтах Служби правопорядку
узятих під варту військовослужбовців
10.1. Тримання на гауптвахтах Служби правопорядку узятих під
варту військовослужбовців здійснюється на принципах неухильного
додержання Конституції України ( 254к/96-ВР ), вимог Загальної
декларації прав людини ( 995_015 ), інших міжнародних правових
норм і стандартів поводження з ув'язненими і не може поєднуватися
з навмисними діями, що завдають фізичних чи моральних страждань
або принижують людську гідність.
10.2. Узяті під варту військовослужбовці мають обов'язки і
права, встановлені чинним законодавством для громадян України, з
обмеженнями, що передбачені Законом України "Про попереднє
ув'язнення" ( 3352-12 ).
10.3. Узяті під варту військовослужбовці мають право: на захист відповідно до кримінально-процесуального
законодавства; знайомитися з правилами тримання під вартою; на щоденну прогулянку тривалістю одну годину. Вагітним жінкам
і жінкам, які мають при собі дітей, а також хворим з дозволу
лікаря та за їх згодою тривалість щоденної прогулянки
встановлюється до двох годин; на восьмигодинний сон в нічний час, під час якого не
допускається залучення до участі в процесуальних та інших діях, за
винятком невідкладних випадків; одержувати два рази на місяць передачі або посилки та грошові
перекази і передачі; купувати протягом місяця за безготівковим розрахунком
продукти харчування і предмети першої необхідності на суму до
одного мінімального розміру заробітної плати та без обмежень
письмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на
замовлення; користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі
документи і записи, що стосуються кримінальної справи; користуватися телевізорами, одержаними від родичів або інших
осіб, настільними іграми, газетами і книгами з бібліотеки
гауптвахти Служби правопорядку та придбаними через торговельну
мережу; відправляти в індивідуальному порядку релігійні обряди,
користуватися релігійною літературою та властивими їх віруванню
предметами релігійного культу, виготовленими з малоцінних
матеріалів, якщо при цьому не порушується встановлений на
гауптвахті Служби правопорядку порядок, а також не обмежуються
права інших осіб; звертатись із скаргами, заявами та листами до державних
органів і службових осіб у порядку, встановленому статтею 13
Закону України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ). Узяті під варту військовослужбовці-жінки вправі мати при собі
дітей віком до трьох років.
10.4. Узяті під варту військовослужбовці зобов'язані: додержувати порядку, встановленого на гауптвахті Служби
правопорядку, і виконувати законні вимоги посадових осіб Служби
правопорядку; дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, мати охайний
зовнішній вигляд, постійно підтримувати чистоту в камері; бути ввічливими до посадових осіб Служби правопорядку
чергової зміни, а також до інших військовослужбовців; не вступати в суперечки з представниками Служби правопорядку,
не принижувати їх гідність, не протидіяти виконанню ними своїх
обов'язків; бережливо ставитися до інвентарю, обладнання та іншого майна
гауптвахти Служби правопорядку.
10.5. Узятим під варту військовослужбовцям забезпечуються
побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни.
10.6. Узятим під варту військовослужбовцям надаються
безплатно за єдиними нормами, встановленими постановами Кабінету
Міністрів України, харчування, індивідуальне спальне місце (ліжко
або нари, що не відкидаються та не замикаються на ключ) і
видаються постільні предмети та білизна: матрац ватяний - один,
ковдра - одна, подушка ватяна - одна, простирадло - два, наволочка
- одна, рушники для обличчя та ніг - по одному та інші види
матеріально-побутового забезпечення. У необхідних випадках їм
видається одяг і взуття встановленого зразка.
10.7. Узяті під варту військовослужбовці, які утримуються на
гауптвахті Служби правопорядку, миються у лазні один раз на
тиждень (у дні та години, визначені начальником органу управління
Служби правопорядку). У цей же день проводяться заміна натільної
та постільної білизни, а також медичний огляд узятих під варту
військовослужбовців. Медичний огляд проводить медичний працівник
органу управління Служби правопорядку або медичний працівник
військово-медичного закладу (за попередньою заявкою начальника
органу управління Служби правопорядку).
10.8. Речове та продовольче забезпечення узятих під варту
військовослужбовців здійснюється у відповідності із пунктами 9.7
та 9.9 Інструкції.
10.9. Узяті під варту військовослужбовці харчуються тільки в
камерах.
10.10. Медичне обслуговування узятих під варту
військовослужбовців, санітарно-гігієнічні та протиепідемічні
заходи проводяться відповідно до законодавства про охорону
здоров'я.
10.11. Надання побачень узятим під варту військовослужбовцям Побачення з родичами або іншими особами може надавати узятим
під варту військовослужбовцям начальник органу управління Служби
правопорядку лише з письмового дозволу органу дізнання, слідчого
або суду, в провадженні яких знаходиться справа, як правило один
раз на місяць. Тривалість побачення встановлюється від однієї до
чотирьох годин. Надане узятому під варту військовослужбовцю побачення
проводиться під контролем начальника (помічника) гауптвахти Служби
правопорядку. У разі порушення правил проведення побачення воно
достроково припиняється. Порядок проведення побачення із
захисником визначається кримінально-процесуальним законодавством.
Узятий під варту військовослужбовець має право на побачення з
захисником наодинці, без обмеження кількості та тривалості з
моменту допуску захисника до участі у справі, підтвердженого
письмовим повідомленням особи або органу, в провадженні яких
знаходиться справа, у вільний від виконання слідчих дій час.
Начальник органу управління Служби правопорядку повинен
забезпечити умови для проведення побачень.
10.12. Узяті під варту військовослужбовці можуть листуватися
з родичами та іншими громадянами, а також підприємствами,
установами, організаціями з письмового дозволу особи або органу, в
провадженні яких знаходиться справа. Після набрання вироком
законної сили листування здійснюється без обмежень.
10.13. Скарги, заяви і листи узятих під варту
військовослужбовців переглядають посадові особи Служби
правопорядку. Скарги, заяви і листи, адресовані Уповноваженому
Верховної Ради України з прав людини та прокуророві, перегляду не
підлягають і надсилаються за адресою протягом доби з часу їх
подавання. Скарги на дії особи, яка провадить дізнання, або слідчого
надсилаються начальником органу управління Служби правопорядку
прокурору, а скарги на дії та рішення прокурора - прокурору вищого
рівня не пізніше трьох діб з часу їх подавання. Заяви узятих під варту військовослужбовців з питань
оскарження постанови судді на обрання запобіжного заходу у вигляді
взяття під варту або на постанову про продовження строків тримання
під вартою надсилаються начальником органу управління Служби
правопорядку до відповідного суду протягом доби з часу їх
подавання. Інші скарги, заяви, клопотання і листи, пов'язані з
провадженням у справі, не пізніше трьох діб з часу їх подавання
надсилаються начальником органу управління Служби правопорядку
особі або органу, в провадженні яких знаходиться справа, для їх
розгляду у встановленому порядку. Скарги, заяви і листи, що
містять відомості, розголошення яких може перешкодити встановленню
істини в кримінальній справі, за належністю не надсилаються, а
передаються на розгляд особі або органу, в провадженні яких
знаходиться справа, про що сповіщається військовослужбовець, який
перебуває під вартою, та прокурор, який здійснює нагляд за
проведенням дізнання або слідства. Скарги, заяви і листи з питань, не пов'язаних з провадженням
у справі, розглядаються начальником органу управління Служби
правопорядку або надсилаються за належністю у встановленому
порядку. З відповідями на заяви, скарги та листи начальник органу
управління Служби правопорядку ознайомлює узятих під варту
військовослужбовців під розписки, які додаються до їх особових
справ.
10.14. До узятих під варту військовослужбовців у разі їх
зразкової поведінки начальник органу управління Служби
правопорядку (начальник гауптвахти Служби правопорядку) може
застосувати такі заходи заохочення: оголошення подяки; дострокове зняття раніше накладеного стягнення; збільшення тривалості прогулянки на одну годину; дозвіл на додаткове придбання продуктів харчування і
предметів першої необхідності в межах 25 відсотків від розміру
мінімальної заробітної плати; дозвіл на одержання додатково однієї посилки або передачі.
10.15. До узятих під варту військовослужбовців, які порушують
вимоги режиму, начальник органу управління Служби правопорядку
(начальник гауптвахти Служби правопорядку) може застосовувати такі
види стягнення: попередження або догану; позачергове залучення до прибирання приміщення; позбавлення права протягом одного місяця купувати продукти
харчування і одержувати передачі або посилки. Узяті під варту військовослужбовці, які злісно порушують
військову дисципліну та вимоги режиму, за рішенням начальника
органу управління Служби правопорядку можуть бути поміщені в
одиночну камеру на строк до десяти діб. Поміщення до одиночної
камери не повинно поєднуватися з погіршенням встановлених норм
харчування.
11. Порядок тримання на гауптвахтах Служби правопорядку
військовослужбовців, засуджених судом до покарання
у виді тримання в дисциплінарному батальйоні
до набрання вироком законної сили
11.1. Порядок і умови тримання на гауптвахті Служби
правопорядку військовослужбовців, засуджених судом до покарання у
виді тримання в дисциплінарному батальйоні, здійснюється в
порядку, передбаченому розділом 9 Інструкції.
12. Порядок і умови тримання затриманих
військовослужбовців в КТЗ
12.1. Порядок і умови тримання військовослужбовців,
затриманих за порушення, передбачені пунктом 8.1 Інструкції,
здійснюються в порядку, передбаченому пунктом 10.1 Інструкції.
12.2. Затримані військовослужбовці мають право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати
докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою
захисника, іншого фахівця у галузі права, який має право на
надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи; виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача,
якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову в справі.
12.3. Затримані військовослужбовці, які утримуються в КТЗ до
3-х годин, харчуванням за рахунок держави не забезпечуються. Забезпечення харчуванням (гарячою їжею) затриманих
військовослужбовців строкової військової служби, які утримуються в
КТЗ від однієї до трьох діб, здійснюється у відповідності із
пунктом 9.9 Інструкції. Затримані офіцери, прапорщики (мічмани), військовослужбовці,
які проходять військову службу за контрактом, які утримуються в
КТЗ від однієї до трьох діб, забезпечуються харчуванням у порядку,
визначеному підпунктом 7.29.8 Положення про продовольче
забезпечення Збройних Сил України на мирний час, затвердженого
наказом Міністра оборони України від 9 грудня 2002 року N 402
( z0992-02 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
20 грудня 2002 року за N 992/7280. Затримані військовослужбовці харчуються тільки в камерах.
12.4. Про затримання та утримання військовослужбовців в КТЗ
начальник (черговий) органу управління Служби правопорядку
негайно, якщо відомо особу затриманого, сповіщає командира
військової частини (установи), в якій проходить військову службу
затриманий військовослужбовець.
13. Особливості прийняття, утримання військовослужбовців у КТЗ, які беруть участь у виконанні службових завдань
на території інших держав
13.1. Прийняття, утримання у КТЗ військовослужбовців, які
беруть участь у виконанні службових завдань на території інших
держав, здійснюється у відповідності до пунктів 8.1 та 10.1
Інструкції.
13.2. Прийняття, утримання у КТЗ затриманих
військовослужбовців іноземної держави (комбатантів), на території
якої військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових
формувань (утворених відповідно до законів України) виконують
відповідні завдання, здійснюється з неухильним дотриманням норм
міжнародного права згідно з Конвенцією про поводження з
військовополоненими ( 995_153 ) від 12 серпня 1949 року,
ратифікованою Президією Верховної Ради СРСР 17 квітня 1954 року,
Додатковим протоколом до Женевської конвенції від 12 серпня
1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних
конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року ( 995_199 ),
ратифікованим Президією Верховної Ради України РСР 18 серпня
1989 року, Додатковим протоколом до Женевських конвенцій від
12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних
конфліктів не міжнародного характеру (Протокол II), від 8 червня
1977 року ( 995_200 ), ратифікованим Президією Верховної Ради
України РСР 18 серпня 1989 року.
14. Ведення документації
14.1. На гауптвахті Служби правопорядку документація щодо
утримання засуджених, узятих під варту та затриманих
військовослужбовців ведеться згідно з додатком 1 Інструкції.
14.2. В органі управління Служби правопорядку, до складу
якого гауптвахта Служби правопорядку не входить, документація щодо
утримання затриманих військовослужбовців ведеться згідно з
додатком 2 Інструкції.
14.3. У спеціальній палаті військового лікувального закладу
документація щодо утримання засуджених, узятих під варту та
затриманих військовослужбовців ведеться згідно з додатком 3
Інструкції.
15. Матеріальна відповідальність засуджених,
узятих під варту та затриманих військовослужбовців
15.1. Засуджені, узяті під варту та затримані
військовослужбовці несуть матеріальну відповідальність за збитки,
завдані під час перебування на гауптвахтах Служби правопорядку, у
спеціальних палатах військових лікувальних закладів Збройних Сил
України та в КТЗ, відповідно до вимог Положення про матеріальну
відповідальність військовослужбовців, за шкоду, заподіяну державі,
затвердженого постановою Верховної Ради України від 23 червня
1995 року N 243 ( 243/95-ВР ).
16. Порядок звільнення засуджених, узятих
під варту військовослужбовців з гауптвахти
Служби правопорядку.
Звільнення затриманих військовослужбовців з КТЗ
16.1. Звільнення засуджених військовослужбовців із гауптвахти
Служби правопорядку здійснюється у відповідності з вимогами
пунктів 47 - 49 додатка 12 до Статуту гарнізонної та вартової
служб Збройних Сил України ( 550-14 ). Підставами для звільнення засуджених військовослужбовців від
відбування покарання є: відбуття строку покарання, призначеного вироком суду; акт амністії; акт про помилування; скасування вироку суду або закриття кримінальної справи; умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. У разі смерті або тяжкої хвороби рідних заарештованого, а
також за будь-якого стихійного лиха, що зазнала його сім'я,
військовослужбовця можуть звільнити до закінчення строку арешту за
наказом начальника органу управління Служби правопорядку.
16.2. Військовослужбовців, заарештованих за рішенням
суду або затриманих правоохоронними органами, звільняє начальник
гауптвахти Служби правопорядку на підставі рішення суду або
відповідного правоохоронного органу. { Пункт 16.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 535 ( z1039-10 ) від 18.10.2010 }
16.3. Підстави та порядок звільнення узятих під варту
військовослужбовців Підставами для звільнення з-під варти є: скасування запобіжного заходу; зміна запобіжного заходу; закінчення строку тримання під вартою як запобіжного заходу,
якщо цей строк не продовжено у порядку, встановленому чинним
законодавством України. Начальник органу управління Служби
правопорядку повинен не пізніше як за сім діб до закінчення строку
тримання під вартою письмово повідомити про це слідчого або орган
дізнання, в провадженні яких знаходиться справа, а також
прокурора, який здійснює нагляд за її провадженням. У день
закінчення строку тримання узятих під варту військовослужбовців
начальник органу управління Служби правопорядку повідомляє про це
прокурора, який здійснює нагляд за додержанням
кримінально-виконавчого законодавства. Звільнення узятих під варту військовослужбовців з-під варти
проводить начальник органу управління Служби правопорядку на
підставі постанови особи, яка проводить дізнання, слідчого, судді,
прокурора або вироку чи ухвали суду. У разі закінчення строку
тримання під вартою як запобіжного заходу, якщо цей строк не
продовжено, узяті під варту військовослужбовці звільняються за
постановою прокурора, який здійснює нагляд за додержанням
кримінально-виконавчого законодавства. Постанова, вирок або ухвала суду про звільнення узятих під
варту військовослужбовців підлягає виконанню негайно після їх
надходження до місця попереднього ув'язнення.
16.4. Підставою для звільнення затриманих військовослужбовців
із КТЗ є рішення начальника органу управління Служби правопорядку,
а військовослужбовців, затриманих відповідними органами за
підозрою у вчиненні злочину, звільняють на підставі рішення
начальника відповідного правоохоронного органу.
Тимчасово виконуючий обов'язки начальника
Військової служби правопорядку
У Збройних Силах України - начальника Головного
управління Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор Ф.Ф.Макавчук
Додаток 1
до пункту 14.1 Інструкції
про порядок і умови
утримання засуджених, узятих
під варту та затриманих
військовослужбовців

ДОКУМЕНТАЦІЯ,
що ведеться на гауптвахті Служби правопорядку
щодо утримання засуджених, узятих під варту
та затриманих військовослужбовців

1. Іменний список заарештованих військовослужбовців ведеться
відповідно до пункту 9 додатка 12 до Статуту гарнізонної та
вартової служб Збройних Сил України ( 550-14 ).
2. Книга обліку заарештованих військовослужбовців ведеться
відповідно до пункту 9 додатка 12 до Статуту гарнізонної та
вартової служб Збройних Сил України ( 550-14 ). У книзі повинні
бути три окремі розділи: для засуджених військовослужбовців,
військовослужбовців, узятих під варту, та затриманих
військовослужбовців.
3. Справа, в якій зберігаються рішення, вироки судів,
постанови відповідних правоохоронних органів, протоколи про
адміністративні затримання.
4. Розписка про прийняття заарештованого військовослужбовця
оформляється відповідно до пункту 11 додатка 12 до Статуту
гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України ( 550-14 ). Начальник гауптвахти Служби правопорядку залишає в себе копію
вироку суду (чи ухвали відповідного суду) або копію постанови
відповідного правоохоронного органу - щодо засуджених (узятих під
варту) військовослужбовців, копію протоколу про адміністративне
правопорушення або про адміністративне затримання - щодо тимчасово
затриманих військовослужбовців і видає начальнику конвою
(начальнику патруля) розписку про прийняття засудженого, узятого
під варту або тимчасово затриманого військовослужбовця, яку здають
особі (начальнику органу управління Служби правопорядку, службовій
особі відповідного правоохоронного органу), що відправила
засудженого, узятого під варту військовослужбовця на гауптвахту
Служби правопорядку або затриманого військовослужбовця в КТЗ.
5. Записка про звільнення заарештованого з гауптвахти Служби
правопорядку (КТЗ) (ведеться відповідно до пункту 49 додатка 12 до
Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України
( 550-14 ).
6. Журнал обліку бойової підготовки ведеться відповідно до
нормативно-правових актів, виданих Міністром оборони України.
7. Порядок ведення книги обліку виконаних робіт засудженими
військовослужбовцями указаний у таблиці 1.
Таблиця 1 ----------------------------------------------------------------------------- |N |Час, |Місце |Харак- |Кількість|Відміт-|Підпис службової |Підпис | |з/п|число, |викона-|тер |засудже- |ка про |особи, яка відпові- |началь-| | |місяць,|ння |викона-|них, яка |викона-|дальна за викона- |ника | | |рік |робіт |них |залуча- |ння |ння робіт (посада, |гаупт- | | |викона-| |робіт |лась до | |військове звання, |вахти | | |ння | | |виконання| |прізвище та ініціали,|Служби | | |робіт | | |робіт | |де виконуються |право- | | | | | | | |роботи) |порядку| |---+-------+-------+-------+---------+-------+---------------------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----------------------------------------------------------------------------
8. Порядок ведення книги обліку проведення дезінфекцій на
гауптвахті Служби правопорядку указаний у таблиці 2.
Таблиця 2 --------------------------------------------------------------------- |N |Дата|Об'єкти, які|Хто провів |Підпис особи,|Підпис | |з/п| |підлягали |дезінфекцію |яка проводила|начальника | | | |дезінфекції |(посада, військове|дезінфекцію |гауптвахти | | | | |звання, прізвище | |Служби | | | | |та ініціали) | |правопорядку| |---+----+------------+------------------+-------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---------------------------------------------------------------------
9. Порядок ведення книги запису хворих військовослужбовців
указаний у таблиці 3.
Таблиця 3 --------------------------------------------------------------------- |N | Військове звання, | Висновок лікаря |Рішення начальника | |з/п| прізвище та ініціали | |гауптвахти Служби | | | | |правопорядку | |---+-----------------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ---------------------------------------------------------------------
Начальник гауптвахти Служби правопорядку _________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

10. Порядок ведення книги обліку миття в лазні, заміни
білизни і видачі мила засудженим військовослужбовцям указаний у
таблиці 4.
Дата миття в лазні "_____" _______________ 200 __ року
Таблиця 4 --------------------------------------------------------------------------- | N |Військо- |Прізвище,|Кількість|Підпис про|Підпис |Підпис про| Підпис | |з/п|ве звання|ім'я та |мила, яке|отримання | про | миття в |чергового| | | | по |видано | мила |заміну | лазні |фельдшера| | | |батькові | | |білизни| | | |---+---------+---------+---------+----------+-------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------
Начальник гауптвахти Служби правопорядку _________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
11. Порядок ведення книги побачень із засудженими
військовослужбовцями указаний у таблиці 5.
Таблиця 5 ---------------------------------------------------------------------------- |N |Прізвище, ім'я|Прізвище, | Посада, |Час, число,| Підпис | |з/п|та по батькові|ім'я та | прізвище та |місяць, рік| начальника | | | засудженого |по батькові, |ініціали особи,| побачення | гауптвахти | | |військово- |домашня адреса|яка дала дозвіл| | Служби | | | службовця |відвідувача, | на побачення | |правопорядку| | | |підпис | | | | |---+--------------+--------------+---------------+-----------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------------------------------------------------
12. Порядок ведення книги передавання засуджених, узятих під
варту та затриманих військовослужбовців начальнику конвою указаний
у таблиці 6.
Таблиця 6 -------------------------------------------------------------------------- |N |Час, число,|Розписка про прийняття засудженого,| Підпис начальника | |з/п|місяць, рік| узятого під варту та затриманого | гауптвахти Служби | | |передавання| військовослужбовця | правопорядку | | | | |(начальника чергової| | | | | зміни) | |---+-----------+-----------------------------------+--------------------| | 1| 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------------------------------------
Зразок розписки про прийняття засудженого, узятого під варту
та затриманого військовослужбовця: "Я, начальник конвою (військове звання, прізвище, ім'я та по
батькові), отримав із гауптвахти Служби правопорядку рядового
(прізвище, ім'я та по батькові) для конвоювання його в
дисциплінарний батальйон (гауптвахту). Зброя, автомобіль, конвой,
спецзасоби в наявності. Про порядок конвоювання проінструктований.
Дата, підпис".
13. Порядок ведення журналу перевірки гауптвахти Служби
правопорядку указаний у таблиці 7.
Таблиця 7 --------------------------------------------------------------------------- |N |Час, |Об'єкти, |Хто здійсню- |Підпис |Результати|Відміт-|Підпис | |з/п|число, |які |вав перевірку|особи, |перевірки,|ка про |начальни-| | |місяць, |підлягали|(посада, |яка |основні |усуне- |ка гаупт-| | |рік |перевірці|військове |прово- |недоліки |ння |вахти | | |здійсне-| |звання, |дила |та |недолі-|Служби | | |ння пе- | |прізвище та |переві-|зауваження|ків |право- | | |ревірки | |ініціали) |рку | | |порядку | |---+--------+---------+-------------+-------+----------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------
14. Порядок ведення журналу реєстрації пропозицій, заяв і
скарг засуджених військовослужбовців указаний у таблиці 8.
Таблиця 8 ---------------------------------------------------------------------------- | N |Дата |Прізвище, |Звідки| Порушені |Зміст |Дата, |Номер | |з/п|надход-|ім'я, по |одер- | питання |резолюції, |індекс, |справи| | |ження |батькові, |жано, |------------|її дата, |зміст до-|за | | |та |адреса чи |дата, |коро-|індекс|строк |кумента, |номен-| | |реєст- |місце роботи,|індекс|ткий | |виконання, |прийняті |клату-| | |рацій- |категорія |взяття|зміст| |засуджений |рішення, |рою | | |ний |(соціальний |на | | |військово- |дата | | | |номер |стан) |конт- | | |службовець,|зняття з | | | | |засудженого |роль | | |виконавець |контролю | | | | |військовослу-| | | | | | | | | |жбовця | | | | | | | |---+-------+-------------+------+-----+------+-----------+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------------------------------------------------------------------
15. Порядок ведення книги інструктажу начальників чергових
змін охорони і конвоювання указаний у таблиці 9.
Таблиця 9 ---------------------------------------------------------------- |N |Дата|Військове|Прізвище, ім'я,| Підпис | Підпис | |з/п| | звання |по батькові | начальника |начальника | | | | |начальника |чергової зміни| гауптвахти | | | | |чергової зміни |про проведення| Служби | | | | | | інструктажу |правопорядку| |---+----+---------+---------------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------------------------------------
Книга заповнюється після проведення практичних занять з
особовим складом чергової зміни.
16. Порядок ведення книги видачі продовольчих атестатів
указаний у таблиці 10.
Таблиця 10 ------------------------------------------------------------------- | N |Військове|Прізвище, | Дата |Номер |Військо-|Військове | |з/п| звання |ім'я, по |отримання|атестата| ва | звання, | | | | батькові | атестата| | частина|прізвище, | | | |засудженого| | | | підпис | | | |військово- | | | |засудженого| | | | службовця | | | |військово- | | | | | | | |службовця | |---+---------+-----------+---------+--------+--------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------------------------------------------
17. Порядок ведення добової відомості постановки засуджених
військовослужбовців на котлове забезпечення та зняття з котлового
забезпечення указаний у таблиці 11.
Таблиця 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Прибуло | Вибуло | |-------------------------------------------------------+------------------------------------------------------| |N |військо-|прізвище,|військова|дата |загальна |N |військо-|прізвище,|військова|дата |загальна | |з/п|ве |ім'я, |частина |постановки|кількість |з/п|ве |ім'я, |частина |зняття з |кількість | | |звання |по | |на котлове|засуджених | |звання |по | |котлово- |засуджених | | | |батькові | |забезпече-|військово- | | |батькові | |го забез-|військово- | | | | | |ння |службовців,| | | | |печення |службовців,| | | | | | |які поста- | | | | | |які зняті | | | | | | |влені за | | | | | |за добу | | | | | | |добу на | | | | | |з котло- | | | | | | |котлове | | | | | |вого за- | | | | | | |забезпече- | | | | | |безпече- | | | | | | |ння | | | | | |ння | |---+--------+---------+---------+----------+-----------+---+--------+---------+---------+---------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник гауптвахти Служби правопорядку _________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
18. Порядок ведення книги обліку наявності та руху
матеріальних засобів (Ф-26), книги обліку матеріальних засобів,
виданих у тимчасове користування (Ф-37), опису матеріальних
засобів (Ф-65) здійснюється відповідно до Керівництва з обліку
озброєння, техніки, майна та інших матеріальних засобів у Збройних
Силах, затвердженого наказом Міністра оборони від 1979 року N 260.

Додаток 2
до пункту 14.2 Інструкції
про порядок і умови
утримання засуджених, узятих
під варту та затриманих
військовослужбовців

ДОКУМЕНТАЦІЯ,
що ведеться в органі управління Служби правопорядку
щодо утримання затриманих військовослужбовців,
до складу якого гауптвахта не входить

1. Порядок ведення іменного списку затриманих
військовослужбовців указаний у таблиці 1.
Таблиця 1 -------------------------------------------------------------------- |N |Військове|Прізвище, | Час | Час | Підпис чергового | |з/п| звання |ім'я та по|затримання|звільнення| органу управління | | | | батькові | | |служби правопорядку| | | | | | | про звільнення | |---+---------+----------+----------+----------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------
Перелік вилучених і прийнятих речей, предметів, документів і
суму грошей черговий органу управління Служби правопорядку
заносить до книги затриманих військовослужбовців у присутності
затриманого й видає йому розписку про прийняття речей затриманого
військовослужбовця, після чого направляє затриманого у супроводі
конвою до начальника чергової зміни охорони і конвоювання для
поміщення його в КТЗ.
2. Порядок заповнення розписки про прийняття речей
затриманого військовослужбовця указаний у таблиці 2. Я, черговий органу управління __________________, отримав від
затриманого рядового ____________________ особисті речі:
Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------ |N з/п| Найменування майна | Одиниця вимірювання | Кількість | |-----+--------------------+---------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Черговий органу управління __________________________________
Служби правопорядку (військове звання, підпис, прізвище)
Підпис затриманого __________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
"_____" _______________ 200__ року
Розписка про прийняття речей затриманого військовослужбовця
видається черговим органу управління Служби правопорядку. У даній
розписці вказується перелік речей, предметів, документів, суми
грошей, які були прийняті на зберігання від затриманого
військовослужбовця. Під їх переліком розписується затриманий
військовослужбовець та черговий органу управління Служби
правопорядку.
3. Порядок ведення книги обліку затриманих
військовослужбовців указаний у таблиці 3.
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------------------------- |N |Посада,|З якої|Ким |При-|На |Прийня-|Час |Коли |Позна-|Позна-|Підпис | |з/п|війсь- |війсь-|затри-|чини|який |ті |затри-|закін-|чка |чка |затрима- | | |кове |кової |маний |за- |термін|речі, |мання |чуєть-|про |про |ного | | |звання,|части-| |три-|затри-|докуме-| |ся |час |звіль-|військо- | | |прізви-|ни | |ман-|маний,|нти і | |строк |медо- |нення |вослужбо-| | |ще, |затри-| |ня |у якій|гроші | |затри-|гляду | |вця про | | |ім'я |маний | | |камері| | |мання |й ми- | |одержані | | |та по |війсь-| | |його | | | |ття в | |речі, | | |батько-|ково- | | |трима-| | | |лазні | |документи| | |ві |служ- | | |ють | | | | | |й гроші | | | |бовець| | | | | | | | |під час | | | | | | | | | | | | |звільне- | | | | | | | | | | | | |ння | |---+-------+------+------+----+------+-------+------+------+------+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------------
4. Порядок заповнення розписки про прийняття затриманого
військовослужбовця. Затриманий _______________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові,
підрозділ, військова частина)
__________________________________________________________________
прийнятий до КТЗ на ____________ діб з ______________ до__________
з триманням у_________________ камері ______________ _______ року.
М.П. Черговий органу управління ____________________________
Служби правопорядку (військове звання, підпис, прізвище)
Черговий органу управління Служби правопорядку залишає в себе
копію протоколу про адміністративне правопорушення або
адміністративне затримання військовослужбовця і видає конвойному
(супровідникові) розписку про прийняття затриманого
військовослужбовця, яку здають особі (начальнику органу управління
Служби правопорядку, начальникові патруля, відповідному
правоохоронному органу тощо), що відправила затриманого
військовослужбовця в КТЗ.
5. Порядок заповнення записки про звільнення затриманого
військовослужбовця з КТЗ.
Начальнику чергової зміни
Затриманого ______________________________________________________
(військове звання, ім'я, по батькові) звільнити ________________________________________________________
(число, місяць, час) підстава _________________________________________________________
Начальник органу управління
Служби правопорядку ___________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
На звороті розписки зазначається:
Затриманий військовослужбовець отримав речі повністю (вказати,
яких речей не вистачає, які зайві).
Черговий органу управління _______________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
М.П.
"_____" _____________ 200__ року
6. Порядок ведення книги обліку проведення дезінфекцій КТЗ
указаний у таблиці 4.
Таблиця 4 ------------------------------------------------------------------------- |N |Дата|Об'єкти, які| Хто провів |Підпис особи,|Підпис начальника| |з/п| | підлягали | дезінфекцію |яка проводила|органу управління| | | | дезінфекції|(посада, військо-| дезінфекцію | Служби | | | | |ве звання, пріз- | | правопорядку | | | | |вище та ініціали)| | | |---+----+------------+-----------------+-------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------
7. Порядок ведення книги передавання затриманих
військовослужбовців указаний у таблиці 5.
Таблиця 5 ------------------------------------------------------------------------- |N | Час, число, | Розписка про прийняття | Підпис начальника | |з/п| місяць, рік | затриманого військовослужбовця | органу управління | | | передавання | | Служби правопорядку| |---+-------------+--------------------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | -------------------------------------------------------------------------
8. Порядок ведення журналу перевірки КТЗ указаний у таблиці
6.
Таблиця 6 ---------------------------------------------------------------------------- |N |Час, |Об'єк- |Хто |Підпис |Результати|Відмітка |Підпис | |з/п|число, |ти, які|здійснював |особи, |перевірки,|про |начальника| | |місяць, |підля- |перевірку |яка |основні |усунення |органу | | |рік |гали |(посада, |проводила|недоліки |недоліків|управління| | |здійсне-|пере- |військове |перевірку|та | |Служби | | |ння |вірці |звання, | |зауваження| |правопоря-| | |пере- | |прізвище та| | | |дку | | |вірки | |ініціали) | | | | | |---+--------+-------+-----------+---------+----------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------------
9. Порядок ведення журналу реєстрації пропозицій, заяв і
скарг затриманих військовослужбовців указаний у таблиці 7.
Таблиця 7 ---------------------------------------------------------------------------- | N |Дата |Прізвище, |Звідки | Порушені |Зміст |Дата, |Номер | |з/п |надхо-|ім'я, по |одержа- | питання |резолю-|індекс, |справи| | |дження|батькові, |но, |-------------|ції, її|зміст |за | | |та |адреса чи |дата, |корот-|індекс|дата, |документа,|номен-| | |реєст-|місце роботи,|індекс | кий | |автор, |прийняті |клату-| | |рацій-|категорія |взяття |зміст | |викона-|рішення, |рою | | |ний |(соціальний |на | | |вець, |дата | | | |номер |стан) |контроль| | |строк |зняття з | | | | |затриманого | | | |викона-|контролю | | | | |військово- | | | |ння | | | | | |службовця | | | | | | | |----+------+-------------+--------+------+------+-------+----------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------------------------------------------------------------------
10. Порядок ведення книги інструктажу начальників чергових
змін охорони і конвоювання указаний у таблиці 8.
Таблиця 8 -------------------------------------------------------------------- |N |Дата|Військове|Прізвище, ім'я,| Підпис |Підпис чергового| |з/п| | звання | по батькові | начальника | органу | | | | | начальника |чергової зміни| управління | | | | | чергової зміни|про проведення| Служби | | | | | | інструктажу | правопорядку | |---+----+---------+---------------+--------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------
Книга заповнюється черговим органу управління Служби
правопорядку після проведення практичних занять з особовим складом
чергової зміни.
11. Порядок ведення книги обліку наявності та руху
матеріальних засобів (Ф-26), книги обліку матеріальних засобів,
виданих у тимчасове користування (Ф-37), опису матеріальних
засобів (Ф-65) здійснюється відповідно до Керівництва з обліку
озброєння, техніки, майна та інших матеріальних засобів у Збройних
Силах, затвердженого наказом Міністра оборони від 1979 року N 260.

Додаток 3
до пункту 14.3 Інструкції
про порядок і умови
утримання засуджених, узятих
під варту та затриманих
військовослужбовців

ДОКУМЕНТАЦІЯ,
що ведеться щодо утримання засуджених, узятих
під варту та затриманих військовослужбовців
у спеціальній палаті військового лікувального закладу

1. Порядок заповнення іменного списку засуджених, узятих під
варту та затриманих військовослужбовців у спеціальній палаті
військового лікувального закладу указаний у таблиці 1.
Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------ | N |Військове|Прізвище,|Час прийняття| Час | Підпис | |з/п | звання | ім'я та |на лікування |закінчення| чергового | | | | по | |лікування | військового | | | |батькові | | | лікувального | | | | | | | закладу про | | | | | | | звільнення | | | | | | | хворих | | | | | | | військово- | | | | | | | службовців | |----+---------+---------+-------------+----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
2. Порядок ведення книги передачі хворих засуджених, узятих
під варту та затриманих військовослужбовців указаний у таблиці 2.
Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------ | N |Час, число, | Розписка про прийняття |Підпис начальника| |з/п |місяць, рік |хворого засудженого, узятого|гауптвахти Служби| | |передавання | під варту та затриманого | правопорядку | | | | військовослужбовця | (начальника | | | | | чергової зміни) | |----+------------+----------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Зразок розписки про прийняття хворого засудженого, узятого
під варту та затриманого військовослужбовця: "Я, начальник конвою (військове звання, прізвище, ім'я та по
батькові), отримав з гауптвахти, КТЗ Служби правопорядку рядового
(прізвище, ім'я та по батькові) для конвоювання його до
військового лікувального закладу. Зброя, автомобіль, конвой,
спецзасоби в наявності. Про порядок конвоювання проінструктований.
Дата, підпис".
3. Порядок ведення журналу перевірки спеціальної палати
військового лікувального закладу указаний у таблиці 3.
Таблиця 3 ------------------------------------------------------------------ | N |Час, |Об'єкти,|Хто здій-|Підпис|Результати|Відміт-|Підпис | |з/п|число, |які під-|снював |особи,|перевірки,|ка про |началь-| | |місяць,|лягали |перевірку|яка |основні |усуне- |ника | | |рік |пере- |(посада, |прово-|недоліки |ння |органу | | |здійс- |вірці |військове|дила |та |недолі-|управ- | | |нення | |звання, |пере- |зауваження|ків |ління | | |переві-| |прізвище |вірку | | |Служби | | |рки | |та | | | |право- | | | | |ініціали)| | | |порядку| |---+-------+--------+---------+------+----------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------
Зазначена документація ведеться начальником чергової зміни
охорони і конвоювання. Додаткова документація щодо лікування
хворих військовослужбовців та режиму їх утримання у військовому
лікувальному закладі визначається рішенням начальника військового
лікувального закладу.вверх