Документ z1642-14, действует, текущая редакция — Принятие от 16.12.2014
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.01.2015. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.12.2014  № 1712


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2014 р.
за № 1642/26419

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Розділ I Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 червня 2013 року № 1047, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 року за № 1198/23730, доповнити новим пунктом такого змісту:

«14. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).».

2. Розділ I Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 року за № 1188/23720, доповнити новим пунктом такого змісту:

«12. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).».

3. Розділ I Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 року за № 1187/23719, доповнити новим пунктом такого змісту:

«10. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).».

4. Розділ I Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2013 року за № 1475/24007, доповнити новим пунктом такого змісту:

«3. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).».

5. Розділ I Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 вересня 2013 року № 1753, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2013 року за № 1689/24221, доповнити новим пунктом такого змісту:

«6. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).».

6. Розділ I Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за № 2128/24660, доповнити новим пунктом такого змісту:

«10. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).».

7. Розділ I Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року № 2606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за № 2133/24665, доповнити новим пунктом такого змісту:

«13. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).».

8. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка, А. Амеліна.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О.Л. Шейко


Протокол засідання Комісії
від 16.12.2014  № 63вверх