Документ z1642-04, действует, текущая редакция — Принятие от 23.12.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 04.01.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2004 N 473/809
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2004 р.
за N 1642/10241

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної
політики України та Міністерства фінансів України
від 17 квітня 2003 року N 113/299 "Про затвердження
Порядку використання коштів Державного бюджету
України на проведення державних виставкових заходів
у сфері агропромислового комплексу"

З метою забезпечення раціонального та ефективного
використання коштів Державного бюджету України, передбачених на
проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового
комплексу, Н А К А З У Є М О:
1. Унести до Порядку використання коштів Державного бюджету
України на проведення державних виставкових заходів у сфері
агропромислового комплексу, затвердженого наказом Міністерства
аграрної політики України та Міністерства фінансів України від 17
квітня 2003 року N 113/299 ( z0355-03 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 8 травня 2003 року за N 355/7676,
такі зміни:
1.1. Пункт 1.1 викласти в такій редакції: "1.1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення оплати
робіт та надання послуг з проведення державних виставкових заходів
у сфері агропромислового комплексу, раціонального та ефективного
використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на
2004 рік за бюджетною програмою "Проведення державних виставкових
заходів у сфері агропромислового комплексу (КПКВК 2801290), та на
виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 16 листопада
2002 року N 650-р ( 650-2002-р ), від 20 листопада 2003 року
N 693-р ( 693-2003-р ) та від 13 грудня 2004 року N 891-р
( 891-2004-р )".
1.2. У пунктах 2.1 та 2.4 слова "що проходять на території
Всеросійського виставкового центру" вилучити.
2. Департаменту аграрної освіти та науки Міністерства
аграрної політики України (Бойко М.Ф.) забезпечити подання наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра аграрної політики України - керівника апарату
Лузана Ю.Я. та заступника Міністра фінансів України
Макацарія С.М.
В.о. Міністра аграрної
політики України Ю.Я.Лузан
Заступник Міністра
фінансів України С.М.Макацаріявверх