Документ z1627-12, действует, текущая редакция — Принятие от 12.09.2012
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.10.2012. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.09.2012 N 558
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2012 р.
за N 1627/21939

Про внесення змін до деяких наказів
щодо документів дозвільного характеру

Відповідно до підпунктів 7.85, 7.89, 7.111 підпункту 7 пункту
4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства
України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня
2011 року N 500 ( 500/2011 ), Положення про Державну ветеринарну
та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента
України від 13 квітня 2011 року N 464 ( 464/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів щодо документів
дозвільного характеру, що додаються.
2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Сеня О.В.
Міністр М.В.Присяжнюк
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної
інспекції України з питань
захисту прав споживачів О.П.Соколова
Голова Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України В.М.Горжеєв
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
В.о. Міністра
охорони здоров'я України О.Толстанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
12.09.2012 N 558
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2012 р.
за N 1627/21939

ЗМІНИ
до деяких наказів щодо документів
дозвільного характеру

1. Друге речення абзацу третього пункту 3.10 глави 3
Ветеринарних та санітарних вимог до пунктів закупівлі молока від
тварин, які утримуються в особистих селянських господарствах,
затверджених наказом Державного департаменту ветеринарної медицини
Міністерства аграрної політики України від 21 березня 2002 року
N 18 ( z0337-02 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
5 квітня 2002 року за N 337/6625, виключити.
2. У Ветеринарно-санітарних правилах для боєнь,
забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин,
затверджених наказом Державного департаменту ветеринарної медицини
Міністерства аграрної політики України від 14 січня 2004 року N 4
( z0121-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
28 січня 2004 року за N 121/8720:
2.1. У абзаці третьому глави 2 слова "за дозволом та"
виключити.
2.2. У главі 4: у третьому реченні абзацу другого пункту 4.3 слова "та
дозволені для використання" замінити словами "та
використовуються"; у пункті 4.5 слова "які дозволяється використовувати лише
після знешкодження" замінити словами "які використовуються лише
після знешкодження".
2.3. У пункті 5.8 глави 5 слова "проводиться з дозволу"
замінити словами "проводиться з відома".
2.4. В першому реченні пункту 6.8 глави 6 слова "тільки з
письмового дозволу" замінити словами "у присутності".
2.5. У главі 7: у пункті 7.2 слова "дозволяється тільки за узгодженням та"
замінити словом "здійснюється"; пункт 7.4 викласти в такій редакції: "У населених пунктах, віддалених від бойні (забійного
підприємства) на значну відстань, забій тварин у особистих
підсобних господарствах населення проводиться спеціально
підготовленими забійниками, які повинні працювати під наглядом
спеціаліста державної установи ветеринарної медицини з дотриманням
чинних ветеринарно-санітарних вимог.".
3. У Правилах ветеринарно-санітарної експертизи молока і
молочних продуктів та вимогах щодо їх реалізації, затверджених
наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства
аграрної політики України від 20 квітня 2004 року N 49
( z0579-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
7 травня 2004 року за N 579/9178:
3.1. У главі 3: у пункті 3.3 слова "дозволяється використовувати" замінити
словом "використовується"; у пункті 3.13 слова "які дозволено використовувати" замінити
словами "які використовуються".
3.2. У пункті 4.1 глави 4: абзац четвертий викласти в такій редакції: "наявності
ветеринарного документа"; у абзаці дев'ятому слова "та за наявності дозволу на
реалізацію, виданого державною лабораторією ветеринарно-санітарної
експертизи на ринку" замінити словами "після дослідження в
державній лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку".
3.3. У пункті 5.2 глави 5 слова "дозволяється реалізовувати"
замінити словом "реалізується".
Директор Департаменту
тваринництва А.А.Гетявверх