Документ z1622-16, действует, текущая редакция — Принятие от 24.11.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 10.01.2017. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.11.2016  № 2925


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2016 р.
за № 1622/29752

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до статті 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації” та граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додається.

2. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку і звітності разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Нацкомфінпослуг.

Голова Комісії

І. ПашкоЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
24.11.2016  № 2925


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2016 р.
за № 1622/29752

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Нацкомфінпослуг за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується в разі, коли Нацкомфінпослуг є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

щодо інформації, що становить суспільний інтерес;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

особі в разі надання інформації про неї.

4. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, визначається згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

5. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більше ніж 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

6. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, визначається структурним підрозділом Нацкомфінпослуг з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підставі отриманої від структурних підрозділів Нацкомфінпослуг, у володінні яких знаходиться запитувана інформація, заявки на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - заявка на виписку рахунка), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

7. Структурні підрозділи Нацкомфінпослуг в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більше ніж 10 сторінок упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту подають структурному підрозділу Нацкомфінпослуг з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності заявку на виписку рахунка.

8. На підставі отриманої заявки на виписку рахунка структурний підрозділ Нацкомфінпослуг з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності виписує рахунок для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - рахунок), за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку і впродовж одного робочого дня передає його структурним підрозділам Нацкомфінпослуг, у володінні яких знаходиться запитувана інформація, для надсилання в установлений законом строк запитувачу інформації.

9. Оплата рахунка здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

10. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційні рахунки Нацкомфінпослуг структурний підрозділ Нацкомфінпослуг з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності передає структурним підрозділам Нацкомфінпослуг, у володінні яких знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу Нацкомфінпослуг з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

11. Структурні підрозділи Нацкомфінпослуг, у володінні яких знаходиться запитувана інформація, копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, здійснюють після отримання копії виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізованої відповідальною особою структурного підрозділу Нацкомфінпослуг з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

12. Надання інформації запитувачу здійснюється впродовж трьох робочих днів після підтвердження оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

13. Відповідь на запит не надається в разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.

Начальник відділу фінансів,
бухгалтерського обліку і звітності -
головний бухгалтерІ. Федоренко


Додаток 1
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом
на інформацію, розпорядником якої є
Національна комісія, що здійснює
державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
(пункт 4)

РОЗМІР
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

№ з/п

Послуга, що надається

Вартість виготовлення однієї сторінки

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

2

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

3

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки


Додаток 2
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом
на інформацію, розпорядником якої є
Національна комісія, що здійснює
державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
(пункт 6)

ЗАЯВКА
на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію


Додаток 3
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом
на інформацію, розпорядником якої є
Національна комісія, що здійснює
державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
(пункт 8)

РАХУНОК
для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформаціювверх