Документ z1611-15, действует, текущая редакция — Принятие от 08.12.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 15.01.2016. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.12.2015  № 513


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2015 р.
за № 1611/28056

Про внесення змін до Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України

Відповідно до статті 28 Кодексу торговельного мореплавства України, абзацу чотирнадцятого статті 16-3 Закону України «Про транспорт», підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 27 березня 1998 року № 93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за № 233/2673 (із змінами), такі зміни:

1) пункти 1, 2 викласти в такій редакції:

«1. Збір зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету.

2. Документ, що підтверджує сплату зборів за реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, надається до органу державної реєстрації суден.»;

2) пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6-17 вважати відповідно пунктами 5-16;

3) у пункті 7 слова «Міністерством інфраструктури України та» виключити;

4) у пункті 8 слово «Укрморрічінспекцією» виключити;

5) у пунктах 12, 13 слова та цифри «додатка до п. 10 Положення» замінити словами «додатка до цього Положення»;

6) у додатку до наказу:

у відмітці до додатка літеру та цифри «п. 10» виключити;

позицію 6 виключити.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шульмейстера В.Ю.

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Голова комісії з проведення реорганізації
Державної інспекції України
з безпеки на морському
та річковому транспорті

Т. в. о. Голови
Державної регуляторної служби України
Айварас Абромавичус
М. Горбаха


В.П. Загороднійвверх