Документ z1593-04, действует, текущая редакция — Принятие от 16.11.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.12.2004. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.11.2004 N 716
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2004 р.
за N 1593/10192

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства фінансів України
від 21 серпня 1996 року N 172

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства
України Н А К А З У Ю:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
фінансів України від 21 серпня 1996 року N 172 ( z0485-96 )
"Про затвердження Порядку зарахування до Державного бюджету
України дивідендів, одержаних від акцій, що належать державі
в акціонерних товариствах" (із змінами і доповненнями, унесеними
наказом Міністерства фінансів України від 25 квітня 2000 року N 88
( z0287-00 ), зареєстрований у Міністерстві юстиції України
28 серпня 1996 року за N 485/1510.
2. Управлінню фінансів транспорту, зв'язку, сфери послуг
та відносин власності Департаменту бюджетної політики
(Данченко А.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України Шаповалова А.В.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азароввверх