Документ z1586-12, действует, текущая редакция — Редакция от 28.05.2019, основание - z0473-19


Таблиця 16. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

16.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки  на відповідність технічним приписам

16.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

16.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}
Додаток 6
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ФОРМИ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУДодаток 7
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ВИМОГИ
до оформлення та ідентифікації сертифікатів та повідомлень

I. Оформлення сертифікатів та повідомлень.

1.1. Сертифікати типу, повідомлення та сертифікати відповідності оформлюються на бланках формату А4.

1.2. Сертифікати типу та повідомлення засвідчуються підписом керівника та печаткою Уповноваженого органу.

1.3. Сертифікати відповідності КТЗ або обладнання засвідчуються підписом керівника та печаткою виробника.

1.4. Сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження засвідчуються підписом керівника та печаткою Уповноваженого органу або органу із сертифікації.

II. Ідентифікація сертифікатів типу та повідомлень.

2.1. Ідентифікація сертифіката типу (повідомлення) здійснюється за реєстраційним номером. Реєстраційний номер сертифіката типу (повідомлення) в загальному випадку містить чотири розділи (розділи відділяють один від одного символом "зірочка" - "*"):

2.1.1 розділ I - символи "UA";

2.1.2 розділ II - ідентифікаційне позначення органу затвердження типу чи технічної служби України (уповноваженого органу), що видав сертифікат типу, яке визначається відповідно до "Статусу Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року, доданих до неї Правил та поправок до них" (ECE/TRANS/WP.29/343);

{Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

2.1.3 розділ III - використовують символ "М" (за необхідності) з метою позначення сертифіката типу КТЗ, які виготовляють малими серіями.

{Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

2.1.4 розділ IV - щонайменше чотиризначний порядковий номер (число, яке починають з "1" та, у разі необхідності, починаючи з першої позиції номера, доповнюють нулями);

2.1.5 розділ V - двозначний порядковий номер поширення сертифіката типу (число, яке починають з "0" для кожного базового затвердження типу та, у разі необхідності, починаючи з першої позиції номера, доповнюють нулем).

2.2. Приклади реєстраційних номерів сертифікатів типу:

2.2.1 приклад реєстраційного номера сертифіката типу КТЗ без поширення: UA*46A(b)*0001*00.

{Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

2.2.2 приклад реєстраційного номера першого поширення реєстраційного номера сертифіката типу КТЗ, які виготовляють малими серіями: UA*46A(b)*М*0001*00.

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

III. Ідентифікація сертифікатів відповідності КТЗ або обладнання.

Реєстраційний номер сертифікату відповідності КТЗ або обладнання не присвоюється. Ідентифікацію сертифіката відповідності КТЗ складають позначення типу та ідентифікаційний номер КТЗ (VIN). Ідентифікацію сертифіката відповідності обладнання складають позначення типу та познака документа, згідно з яким партію виготовлено чи ввезено в Україну.

IV. Ідентифікація сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження.

4.1. Ідентифікація сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження здійснюється за реєстраційним номером. Реєстраційний номер сертифіката відповідності містить чотири розділи (перші три розділи відділяють один від одного символом "крапка" - ".", а третій від четвертого - символом "дефіс" - "-"):

4.1.1 розділ I - літери "UA";

4.1.2 розділ II - номер органу із сертифікації призначеного Міністерством інфраструктури України або ідентифікаційне позначення уповноваженого органу згідно з підпунктом 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цього додатка;

{Підпункт 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

4.1.3 розділ III - щонайменше чотиризначний порядковий номер сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження за реєстром Уповноваженого органу або призначеного органу із сертифікації (число, яке починають з "1" та, у разі необхідності, починаючи з першої позиції номера, доповнюють нулями);

4.1.4 розділ IV - дві останні цифри року внесення сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження до реєстру Уповноваженого органу або призначеного органу із сертифікації.

4.2. Приклади реєстраційного номера сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження: UA.004.0001-16; UA.46A(b).1234-16.

{Пункт 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}Додаток 8
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ФОРМА
подання результатів випробовувань за екологічними показниками КТЗ


Додаток 9
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ФОРМИ
сертифікатів відповідності(24)

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}Додаток 10
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

КІЛЬКІСНІ ОБМЕЖЕННЯ
стосовно малих серій

1. Кількість одиниць КТЗ, які виготовляють малими серіями, одного типу, затвердженого відповідно до положень розділу X Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, які можуть бути продані, зареєстровані чи введені в обіг в Україні протягом одного календарного року, не може перевищувати таких значень:

Категорія КТЗ

Кількість одиниць КТЗ

M1, N1, O1, O2, L

75

M2, M3, N2, N3, O3, O4

25

{Пункт 2 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}Додаток 11
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ОСОБЛИВОСТІ
застосування технічних приписів до КТЗ спеціального призначення

I. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій M (автомобілі-будинки, автомобілі швидкої медичної допомоги (санітарні), автомобілі-катафалки)

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії

M1
технічно допустимою повною масою

M2

M3

2500 кг

>2500 кг

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R98,
R112,
R123

Х

Х

Х

Х

2

Світловідбивачі

R3

Х

Х

Х

Х

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

Х

Х

Х

Х

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

Х

Х

Х

Х

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

Х

Х

Х

Х

6

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

Х

7

Замки і завіси дверей

R11

Б

В + Б

-

-

8

Травмобезпечність рульового керування

R12

Х

Х

-

-

9

Системи гальмування

R13

Х

Х + В

Х + В

Х + В

10

Кріплення ременів безпеки

R14

Г

В + Г1

В + Г1

В + Г1

11

Ремені безпеки

R16

Г

В + Г2

В + Г2

В + Г2

12

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80

Г

В + Г

Г

Г

13

Передні протитуманні фари

R19

Х

Х

Х

Х

14

Фари заднього ходу

R23

Х

Х

Х

Х

15

Димність КТЗ з дизелями

R24

В + Д

В + Д

В + Д

В + Д

16

Підголівники сидінь

R25

В + Г

В + Г

В + Г

В + Г

17

Зовнішні виступи КТЗ

R26

Х для кабіни + А

В для кабіни + А

-

-

18

Звукові сигнальні прилади і їх установка

R28

Х

Х

Х

Х

19

Захисні властивості кабін КТЗ

R29

-

-

-

-

20

Пожежна безпека

R34

Е

Е

-

-

21

Розташування педалей керування

R35

Х + В

Х + В

-

-

22

Конструкція автобусів

R36,
R52,
R107

-

-

Х + А

Х + А

23

Задні протитуманні ліхтарі

R38

Х

Х

Х

Х

24

Спідометри та їх установка

R39

Х

Х

Х

Х

25

Безпечне скло та скломатеріали

R43

В + Ж

В + Ж

В + Ж

В + Ж

26

Пристрої непрямого огляду та їх установка

R46

Х

В

-

-

27

Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

А + И

А + В + И
для кабіни;
А + И
для іншої частини

А + В + И
для кабіни;
А + И
для іншої частини

А + В + И
для кабіни;
А + И
для іншої частини

28

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49

Д

В + Д

В + Д

В + Д

29

Зовнішній шум

R51

Д

В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

30

Тягові пристрої

R55

Х

Х

Х

Х

31

Задні захисні пристрої

R58

-

-

-

-

32

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

-

-

-

33

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

34

Боковий захист

R73

-

-

-

-

35

Рульове керування

R79

Х + В

Х + В

Х + В

Х + В

36

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

37

Потужність двигуна

R85

Х + В

Х + В

Х + В

Х + В

38

Денні ходові вогні

R87

Х

Х

Х

Х

39

Пристрої обмеження швидкості

R89

-

-

Х + В;
К

Х + В;
К

40

Передні захисні пристрої

R93

-

-

-

-

41

Захист у разі фронтального зіткнення

R94

-

-

-

-

42

Захист у разі бокового зіткнення

R95

-

-

-

-

43

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

-

-

-

-

44

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

-

-

Х

Х

45

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

-

-

-

46

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

47

Стійкість проти перекидання автоцистерн

R111

-

-

-

-

48

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

-

-

-

49

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

-

-

-

50

Технічний стан КТЗ

ДСТУ
3649

Х

Х

Х

Х

{Позицію 51 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

51

Тахографи

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

-

52

Конструкція причепів

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

53

Системи гасіння бризок

СОУ
34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЕЕС)

-

-

-вверх