Документ z1573-13, действует, текущая редакция — Редакция от 28.12.2018, основание - z1466-18

__________
Примітки:


1. Для кадастрових кварталів, які не належать до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, коефіцієнт (Кр3) приймається рівним одиниці.
2. Зони гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю визначені постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 23 липня 1991 року № 106 "Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
3. Кадастровий квартал вважається таким, що входить до зони радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, якщо до неї входить більше половини площі кадастрового кварталу.
Додаток 4
до Порядку нормативної
грошової оцінки земель
несільськогосподарського
призначення
(крім населених пунктів)
(пункт 2.5.)

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів (Кпт)

Чисельність населення населених пунктів, тис. осіб

Значення коефіцієнта Кпт

до 20

0,75

від 20 до 50

0,50

від 50 до 100

0,40

від 100 до 250

0,35

від 250 до 500

0,30

від 500 до 1000

0,25

від 1000 до 2000

0,20

понад 2000

0,15
Додаток 5
до Порядку нормативної
грошової оцінки земель
несільськогосподарського
призначення
(крім населених пунктів)
(пункт 2.5.)

ШИРИНА
зони впливу населених пунктів (Д)

Типи населених пунктів

Ширина зони впливу, км

Столиця України м. Київ

50

Міста - обласні центри, міста Севастополь та Сімферополь

30

Міста обласного значення з чисельністю понад 50 тис. осіб

20

Міста обласного значення з чисельністю менше 50 тис. осіб

10

Міста районного значення та селища із статусом районного центру

5
Додаток 6
до Порядку нормативної
грошової оцінки земель
несільськогосподарського
призначення
(крім населених пунктів)
(пункт 2.6.)

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами (Кл)

Назва групи факторів

Назва локальних факторів

Значення коефіцієнта Кл

1

2

3

Функціонально-планувальні фактори

Місцезнаходження кадастрового кварталу в зоні пішохідної доступності (не більше 600 м) до місць розселення та громадських центрів

1,07

у прирейковій зоні (кадастровий квартал розташований або примикає до відводу залізниці, має під’їзну залізничну колію)

1,07

Інженерно-геологічні фактори

Місцезнаходження кадастрового кварталу у межах території, що має ухил поверхні понад 20%

0,87

на ґрунтах з несучою спроможністю менше 1,0 кг/кв. см при потужності понад два метри

0,90


у зоні залягання ґрунтових вод менше 3 м

0,93

у зоні затоплення паводком понад 4% забезпеченості (шар затоплення понад два метри)

0,93

у зоні значної заболоченості з ґрунтовим живленням, що важко осушується

0,93

у зоні небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, яружна ерозія - яри глибиною понад 10 м, штучні підземні виробки - катакомби, підроблені території, провали та значні тріщини у земній корі, у тому числі з виходом метану на поверхню)

0,83

на намивних (насипних) територіях

1,05

Історико-культурні фактори

Місцезнаходження кадастрового кварталу у межах заповідної території

1,14

у зоні регулювання забудови

1,10

у зоні історичного ландшафту, що охороняється

1,09

у зоні охорони поодиноких пам’яток

1,09

Природно-ландшафтні фактори

Місцезнаходження кадастрового кварталу у межах території природоохоронного призначення (національних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, пам’яток природи)

1,09

у межах території оздоровчого призначення (курортів та округів санітарної охорони)

1,08

у межах території рекреаційного призначення (земель туризму та відпочинку, парків та зелених зон)

1,07

Санітарно-гігієнічні фактори

Місцезнаходження кадастрового кварталу у санітарно-захисній зоні

0,88

у водоохоронній зоні

1,04

у зоні обмеження забудови за ступенем забруднення атмосферного повітря

0,87

у зоні обмеження забудови за рівнем забруднення електромагнітного поля

0,93

у зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці, автодоріг, електропідстанцій та аеродромів

0,94


в ареалі забруднення ґрунтів (важкі метали), на територіях, зайнятих породними відвалами і териконами

0,93

__________
Примітка.


Кадастровий квартал вважається таким, що має прояв локального фактора місця розташування, якщо цей фактор проявляється на площі більшій, ніж половина площі цього кадастрового кварталу.
Додаток 7
до Порядку нормативної
грошової оцінки земель
несільськогосподарського
призначення
(крім населених пунктів)
(пункт 2.7.)

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують склад угідь земельної ділянки (Кв1)

Назва угіддя

Код групи угідь згідно з КВЗУ

Значення коефіцієнта Кв1

1

2

4

Рілля, рослинний покрив земель і ґрунти, землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами

001, 002, 013

1,0

Землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом

003

1,0

Чагарникова рослинність природного походження, ліси та інші лісовкриті землі

004, 005

1,0

Води

006

1,0

Землі під житловою забудовою

007

1,0

Землі під громадською забудовою (крім земель комерційного та іншого використання, земель, які використовуються головним чином комерційними, торговими і відповідними службами - торговими центрами, комерційними банками, автозаправними станціями, ремонтними майстернями, готелями, ресторанами, барами, їдальнями, торговими складами та будівлями органів управління ними)

008

0,7

Землі під громадською забудовою (землі комерційного та іншого використання, землі, які використовуються головним чином комерційними, торговими і відповідними службами - торговими центрами, комерційними банками, автозаправними станціями, ремонтними майстернями, готелями, ресторанами, барами, їдальнями, торговими складами та будівлями органів управління ними)

008

2,5

Землі, які використовуються для транспорту

009

1,0

Землі, які використовуються для технічної інфраструктури

010

0,7

Землі під промисловою забудовою (крім торфорозробок, які експлуатують, та відпрацьованих розробок та кар’єрів, закритих шахт, відвалів, териконів, які не експлуатують)

011

1,2

Землі під промисловою забудовою (торфорозробки, які експлуатують, та відпрацьовані розробки, кар’єри, закриті шахти, відвали, терикони, які не експлуатують)

011

0,1

Землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато)

012

0,5

Землі, які використовуються для відпочинку та оздоровлення

014

1,0

Землі під об’єктами та спорудами спеціального призначення

015

0,5

__________
Примітки:


1. У разі наявності на земельній ділянці двох і більше земельних угідь коефіцієнт Кв1 визначається як середньозважений за їх площею.
2. Класифікація видів земельних угідь (КВЗУ) визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру".
3. Для земельних угідь усіх видів, що наявні в межах земельних ділянок промисловості, згідно з розділом 11 Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306, значення коефіцієнта Кв1 приймається рівним 1,2.
{Примітку 4 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 604 від 18.12.2018}

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 604 від 18.12.2018}
Додаток 8
до Порядку нормативної
грошової оцінки земель
несільськогосподарського
призначення
(крім населених пунктів)
(пункт 2.7.)

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують регіональні відмінності у формуванні рентного доходу та визначаються для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (Кв2)

Адміністративно-територіальні одиниці

Значення коефіцієнта Кв2

1

2

Автономна Республіка Крим

0,91

Вінницька область

0,79

Волинська область

0,96

Дніпропетровська область

1,11

Донецька область

1,23

Житомирська область

1,19

Закарпатська область

0,89

Запорізька область

1,10

Івано-Франківська область

0,89

Київська область

1,08

Кіровоградська область

0,70

Луганська область

0,98

Львівська область

1,10

Миколаївська область

0,89

Одеська область

1,68

Полтавська область

0,87

Рівненська область

0,93

Сумська область

0,81

Тернопільська область

0,77

Харківська область

1,19

Херсонська область

0,94

Хмельницька область

0,81

Черкаська область

0,83

Чернівецька область

1,15

Чернігівська область

0,89

м. Севастополь

1,30
Додаток 9
до Порядку нормативної
грошової оцінки земель
несільськогосподарського
призначення
(крім населених пунктів)
(пункт 2.8.)

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують тип лісорослинних умов (Кл1) в умовах Полісся

Тип лісорослинних умов

Значення коефіцієнта Кл1 за категоріями лісів:

експлуатаційні ліси

інші категорії лісів, в яких рубки головного користування

дозволені

заборонені

розряди лісових такс

розряди лісових такс

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A0

0,468

0,272

0,232

0,232

0,232

0,430

0,244

0,232

0,232

0,232

0,440

A1

1,398

0,934

0,708

0,468

0,234

1,456

0,974

0,742

0,494

0,250

1,548

A2

1,810

1,228

0,946

0,646

0,352

1,824

1,236

0,954

0,652

0,354

1,906

A3

1,398

0,934

0,708

0,468

0,234

1,456

0,974

0,742

0,494

0,250

1,548

A4

0,824

0,526

0,378

0,232

0,232

0,874

0,560

0,408

0,244

0,232

0,858

A5

0,468

0,272

0,232

0,232

0,232

0,430

0,244

0,232

0,232

0,232

0,440

B0

1,398

0,934

0,708

0,468

0,234

1,456

0,974

0,742

0,494

0,250

1,548

B1

1,810

1,228

0,946

0,646

0,352

1,824

1,236

0,954

0,652

0,354

1,906

B2

3,092

2,140

1,682

1,198

0,716

3,106

2,148

1,688

1,206

0,720

3,100

B3

2,616

1,802

1,410

0,992

0,580

2,638

1,816

1,420

1,004

0,586

2,654

B4

1,398

0,934

0,708

0,468

0,234

1,456

0,974

0,742

0,494

0,250

1,548

B5

0,824

0,526

0,378

0,232

0,232

0,874

0,560

0,408

0,244

0,232

0,858

C0

1,810

1,228

0,946

0,646

0,352

1,824

1,236

0,954

0,652

0,354

1,906

C1

2,128

1,454

1,130

0,782

0,442

2,154

1,472

1,142

0,794

0,448

2,086

C2

3,664

2,548

2,000

1,444

0,880

3,590

2,492

1,966

1,414

0,856

3,538

C3

3,446

2,400

1,882

1,352

0,814

3,276

2,276

1,782

1,280

0,766

3,272

C4

2,128

1,454

1,130

0,782

0,442

2,154

1,472

1,142

0,794

0,448

2,086

C5

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

D0

0,666

0,414

0,282

0,232

0,232

0,610

0,372

0,250

0,232

0,232

0,554

D1

1,860

1,270

0,968

0,672

0,366

2,136

1,468

1,126

0,790

0,442

2,136

D2

3,800

2,662

2,080

1,508

0,914

3,446

2,406

1,878

1,354

0,812

3,446

D3

4,674

3,288

2,580

1,884

1,160

4,338

3,046

2,392

2,004

1,064

4,338

D4

2,924

2,032

1,578

1,130

0,666

2,756

1,912

1,482

1,058

0,616

2,756

D5

0,342

0,232

0,232

0,232

0,232

0,342

0,232

0,232

0,232

0,232

0,334вверх