Документ z1568-17, действует, текущая редакция — Принятие от 31.03.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.01.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2017  № 150


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2017 р.
за № 1568/31436

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту ї частини першої статті 20 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та пункту 7 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, з метою забезпечення ефективної взаємодії Мінприроди з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями та координації їх роботи в сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища, що додається.

2. Департаменту стратегії та європейської інтеграції (Карнаух Л.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник голови
Київської міської державної адміністрації

Перший заступник голови
Чернігівської обласної державної адміністрації

Перший заступник голови
Чернівецької обласної державної адміністрації

Перший заступник голови
Черкаської обласної державної адміністрації

Голова
Хмельницької обласної державної адміністрації

Заступник голови
Херсонської обласної державної адміністрації

Перший заступник голови
Тернопільської обласної державної адміністрації

Голова
Сумської обласної державної адміністрації

Голова
Рівненської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту екології та природних ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації

Перший заступник голови
Одеської обласної державної адміністрації

Перший заступник голови
Миколаївської обласної державної адміністрації,
виконувач функцій ї повноважень голови облдержадміністрації

Голова
Львівської обласної державної адміністрації

Голова
Луганської обласної державної адміністрації -
керівник обласної військово-цивільної адміністрації

Перший заступник голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації

Голова
Київської обласної державної адміністрації

Перший заступник голови
Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Перший заступник голови
Запорізької обласної державної адміністрації

Голова
Вінницької обласної державної адміністрації

Голова
Волинської обласної державної адміністрації

Голова
Закарпатської обласної державної адміністрації

Заступник голови - керівник апарату
Житомирської обласної державної адміністрації

Заступник голови
Донецької обласної державної адміністрації

Заступник голови
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Перший заступник голови
Харківської обласної державної адміністрації

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

Заступник Міністра
аграрної політики та продовольства України
з питань європейської інтеграціїП. Пантелеєв


Л. Сахневич


М. Павлюк


В. Коваль


О. Корнійчук


С.М. Рищук


І.Б. Крисак


М.О. Клочко


О. Муляренко


І.А. Піддубний


О.Д. ТерещукВ.В. Бонь


О. СинюткаЮ.Г. Гарбуз


С. Коваленко


О.Л. Горбан


М.В. Савка


Д.О. Давтян


Валерій Коровій


В. Гунцик


Г.Г. Москаль


О.О. Ясюнецький


В.В. Ремський


В.В. Пруцаков


М.Л. БеккерВ.А. НегодаО. Трофімцева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
31.03.2017 № 150


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2017 р.
за № 1568/31436

ПОРЯДОК
взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища та спрямований на забезпечення узгодженості, планомірності й ефективності реалізації державної екологічної політики.

2. Взаємодія Міністерства екології та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

ІІ. Шляхи та завдання взаємодії

1. Взаємодія з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями здійснюється шляхом:

обміну інформацією;

проведення навчально-методичних заходів з питань охорони навколишнього природного середовища;

вироблення спільних позицій з питань удосконалення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища;

вироблення спільних позицій щодо мінімізації несприятливого впливу діяльності суб`єктів господарювання на стан навколишнього природного середовища;

аналізу стану навколишнього природного середовища на національному та регіональному рівнях;

здійснення інших заходів, передбачених законодавством.

2. Першочерговим завданням взаємодії є вироблення спільних позицій з питань:

підготовки методичних рекомендацій з розроблення положення про підрозділ з питань екології та природних ресурсів з обов’язковим урахуванням у них галузевих повноважень, необхідних для реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

запровадження норм європейського екологічного права в українському законодавстві;

удосконалення системи управління довкіллям та інтеграції екологічної політики в галузеві та регіональні;

підвищення рівня обізнаності населення, сприяння реалізації права громадян на доступ до екологічної інформації;

підготовки пропозицій до проектів державних цільових програм та регіональних екологічних програм і планів, їх фінансово-економічного забезпечення;

удосконалення механізмів участі громадськості при прийнятті рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища;

організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

підтримки реалізації громадських ініціатив під час проведення міжрегіональних екологічних фестивалів, виставок, свят, інших масових заходів;

запровадження процесу «Довкілля для України» на регіональному рівні;

створення та забезпечення функціонування Загальнодержавної автоматизованої системи екологічних даних та структурних реєстрів, запровадження відповідних пілотних проектів;

надання методичної та методологічної підтримки в організації та забезпеченні виконання повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища, визначених законодавством;

створення робочих груп з підготовки проектів нових або внесення змін до чинних нормативно-правових актів, внесення пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища.

IІІ. Обмін інформацією та надання методологічної допомоги

1. Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації надають до Мінприроди інформацію щодо:

стану реалізації та підготовки нових проектів міжнародної технічної допомоги у сфері охорони навколишнього природного середовища (щопівроку);

регіональних та місцевих природоохоронних ініціатив, програм, планів – чинних та тих, що розробляються (щороку);

доповідей про стан навколишнього природного середовища відповідних територій та даних про стан навколишнього природного середовища, джерела забруднення, екологічно небезпечні аварії та ситуації (щороку);

паспортів місць видалення відходів, реєстрових карт об'єктів утворення відходів, об'єктів оброблення та утилізації відходів (електронні копії документів у міру надходження);

результатів комплексних інвентаризацій складів з непридатними пестицидами після проведення інвентаризацій (щороку);

екологічних паспортів регіонів за відповідний рік за формою, наведеною у додатку до цього Порядку (щороку);

планів створення/оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду та звітів про створення/оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду на відповідний рік (щороку).

2. Мінприроди забезпечує:

надання методичної допомоги у залученні коштів міжнародних донорів;

надання методичної допомоги у здійсненні оцінки впливу на довкілля планованої діяльності;

надання роз’яснень щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінприроди;

надання інформації про індикативні показники збільшення площі природно-заповідного фонду за областями (щороку);

ведення переліку суб'єктів, які отримали та позбавлені ліцензії на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та особливо небезпечними хімічними речовинами;

ведення переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами;

визначення переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян;

надання інформаційної допомоги щодо актуальних змін законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища;

надання інформації щодо затверджених лімітів спеціального використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

надання методологічної підтримки в організації та виконанні повноважень у природоохоронній сфері, визначених законодавством.

ІV. Порядок та терміни надання інформації

1. Інформація надається в паперовому та електронному вигляді на електронну адресу, визначену Мінприроди та доведену до відома обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Структурні підрозділи Мінприроди відповідно до компетенції забезпечують узагальнення наданої інформації та її використання для вироблення пропозицій щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

3. Інформація надається:

щомісяця, щокварталу та щопівроку до 15 числа місяця, що настає за звітним;

щороку до 01 березня року, що настає за звітним, за винятком щорічних доповідей про стан навколишнього природного середовища, термін надання яких - до 01 вересня, та екологічних паспортів регіонів, термін надання яких - до 01 липня року, що настає за звітним.

V. Міжрегіональне співробітництво

З метою взаємоузгодження діяльності місцевих органів виконавчої влади двох або декількох регіонів, що спрямована на спільне вирішення питань екологічного розвитку цих територій, Мінприроди бере на себе функції організації міжрегіонального співробітництва.

Заступник директора
Департаменту -
начальник відділу
стратегічного планування
та екологічної політики

Н.С. Трофименко


Додаток
до Порядку взаємодії
Міністерства екології
та природних ресурсів України
з обласними, Київською
і Севастопольською міськими
державними адміністраціями
з питань охорони навколишнього
природного середовища
(пункт 1 розділу ІІІ)

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТвверх