Документ z1566-11, действует, текущая редакция — Редакция от 05.01.2017, основание - z1126-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2011 N 3629/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2011 р.
за N 1566/20304

Про затвердження Змін до Положення
про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Міністерства юстиції N 43/5 ( z0388-03 ) від
20.05.2003, до якого вносились зміни }

Відповідно до статті 4 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ), Положення про Державну виконавчу службу
України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011
N 385 ( 385/2011 ), Порядку взаємодії Міністерства юстиції України
з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра юстиції України, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 06.06.2011 N 1495/5 ( z0682-11 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 06.06.2011 за N 682/19420,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про Єдиний державний реєстр
виконавчих проваджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 20.05.2003 N 43/5 ( z0388-03 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції 21.05.2003 за N 388/7709 (зі змінами), що
додаються.
2. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України (Добжанський В.Б.) забезпечити доступ до Єдиного
державного реєстру виконавчих проваджень Департаменту взаємодії з
органами влади Міністерства юстиції України для здійснення
контролю за виконанням покладених на Державну виконавчу службу
України завдань та планів її роботи.
3. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства
юстиції України (Зеркаль О.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від
03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (із змінами).
4. Державній виконавчій службі України (Стаднік Г.В.),
державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції
України (Добжанський В.Б.) довести цей наказ до відома керівників
структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення),
районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції,
що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби
України, філій державного підприємства "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України та забезпечити його належне
застосування в роботі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
28.12.2011 N 3629/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2011 р.
за N 1566/20304

ЗМІНИ
до Положення про Єдиний державний реєстр
виконавчих проваджень
( z0388-03 )

1. У главі 1: у пункті 1.2 слова "Міністерство юстиції України, яке
забезпечує його функціонування" замінити словами "Державна
виконавча служба України, яка забезпечує його ведення". абзац другий пункту 1.4 викласти в такій редакції: "відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої
служби України, підрозділи примусового виконання рішень
структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію
повноважень ДВС України, структурні підрозділи районних, міських
(міст обласного значення), районних у містах, міжрайонних та
міськрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію
повноважень ДВС України (далі - органи ДВС), які здійснюють його
ведення;"; абзац другий пункту 1.5 викласти в такій редакції: "Державна виконавча служба України, структурні підрозділи
головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
районних, міських (міст обласного значення), районних у містах,
міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції, що забезпечують
реалізацію повноважень ДВС України;".
2. В абзаці шостому пункту 2.3 глави 2 слова ", у разі
наявності, - ідентифікаційний номер фізичної особи - платника
податків" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки
платника податків для фізичних осіб (серія та номер паспорта - для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті)".
3. У главі 3: в абзаці другому пункту 3.3 слова "відділу державної
виконавчої служби" замінити словами "органу ДВС"; у пункті 3.4 слова "про відстрочення або розстрочення"
замінити словами "про відстрочку або розстрочку"; доповнити главу пунктом 3.6 такого змісту: "3.6. Постанови державного виконавця, а також інші документи
виконавчого провадження виготовляються за допомогою Єдиного
державного реєстру виконавчих проваджень. У разі тимчасової
відсутності доступу до Єдиного державного реєстру виконавчих
проваджень (через перебої в електропостачанні, електрозв'язку
тощо), як виняток, допускається виготовлення документів
виконавчого провадження без використання Єдиного державного
реєстру виконавчих проваджень з подальшим обов'язковим внесенням
таких документів до Єдиного державного реєстру виконавчих
проваджень в день усунення причин, що перешкоджали доступу до
нього.".
4. Пункт 5.3 глави 5 викласти у такій редакції: "5.3. На отримання доступу до Єдиного реєстру мають право
Міністр юстиції України, директор структурного підрозділу
Міністерства юстиції України, що відповідає за взаємодію з
Державною виконавчою службою України, Голова Державної виконавчої
служби України та його заступники, начальники структурних
підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), районних
у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції, що
забезпечують реалізацію повноважень ДВС України, їх заступники для
здійснення повноважень в межах, визначених законодавством.".
5. У главі 6: в абзаці третьому пункту 6.3 слова "ідентифікаційний номер
у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів (за його наявності)" замінити словами
"реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку
у паспорті)."; у абзаці четвертому пункту 6.7 слова "ідентифікаційний номер
у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів" замінити словами "реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);".
6. Главу 7 доповнити пунктом 7.5 такого змісту: "7.5. Адміністратор несе відповідальність за якість надання
послуг з технічного та технологічного забезпечення Єдиного
державного реєстру виконавчих проваджень, які мають відповідати
нормам чинного законодавства.".
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О.В.Зеркальвверх