Документ z1545-17, действует, текущая редакция — Принятие от 29.11.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 19.01.2018. Посмотреть в истории? )

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2017  № 414


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2017 р.
за № 1545/31413

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок доступу до публічної інформації у Службі зовнішньої розвідки України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", з метою удосконалення порядку доступу до публічної інформації у Службі зовнішньої розвідки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок доступу до публічної інформації у Службі зовнішньої розвідки України, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30 грудня 2011 року № 379, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 січня 2012 року за № 101/20414 (із змінами), що додаються.

2. Юридичному управлінню забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Є. БожокЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої
розвідки України
29.11.2017  № 414


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2017 р.
за № 1545/31413

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок доступу до публічної інформації у Службі зовнішньої розвідки України

1. В абзаці першому пункту 2.3 розділу ІІ слова "Прес-службою" замінити словами "Сектором взаємодії із засобами масової інформації".

2. Пункт 3.5 розділу ІІІ доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо СЗРУ не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача уповноваженою особою відповідно до законодавства.".

Т.в.п. начальника
Юридичного управління
Служби зовнішньої розвідки
України
А. Єфимченко
вверх