Документ z1528-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 07.03.2014, основание - z0280-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2011 N 1701/3578/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2011 р.
за N 1528/20266
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 41/255/5 ( z0280-14 ) від 05.02.2014 }
Про затвердження Порядку
надання інформації Державною податковою
службою України на запити органів
державної виконавчої служби

Відповідно до статті 4 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) та з метою вдосконалення порядку взаємодії
органів державної виконавчої служби та органів державної
податкової служби та забезпечення належного виконання рішень судів
та інших органів (посадових осіб) і спрощення процедури
забезпечення державних виконавців інформацією про номери рахунків
юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, джерела доходів
фізичних осіб Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок надання інформації Державною податковою
службою України на запити органів державної виконавчої служби, що
додається.
2. Визначити адміністраторами обміну інформацією, які
забезпечують та здійснюють технічне супроводження процедури
подання запитів та отримання відповідей, Державну податкову службу
України, державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України.
3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади" (із змінами).
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Державній виконавчій службі України (Стаднік Г.В.) спільно
з державним підприємством "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України (Добжанський В.Б.) та Державній податковій службі
України (Клименко О.В.) у двомісячний строк з дня набрання
чинності цим наказом забезпечити підготовку та затвердження
протоколів обміну інформацією та належне виконання цього наказу.
6. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.)
довести цей наказ до відома начальників Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі.
7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної
податкової адміністрації України та Міністерства юстиції України
від 03.04.2007 N 209/153/5 ( z0308-07 ) "Про затвердження Порядку
надання інформації органами державної податкової служби на запити
органів державної виконавчої служби", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 04.04.2007 за N 308/13575.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державної податкової служби України Клименка О.В. та заступника
Міністра юстиції - керівника апарату Сєдова А.Ю.
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Міністр юстиції України О.В.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів
України,
Міністерства юстиції України
23.12.11 N 1701/3578/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2011 р.
за N 1528/20266

ПОРЯДОК
надання інформації Державною податковою
службою України на запити органів
державної виконавчої служби

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 4 Закону
України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ).
2. Цей Порядок визначає загальні правила надання Державною
податковою службою України органам державної виконавчої служби
інформації про номери рахунків боржників - юридичних осіб та/або
фізичних осіб - підприємців, яку отримують органи державної
податкової служби від банківських та інших установ, та джерела
отримання доходів боржників - фізичних осіб і передають на запити
органів державної виконавчої служби.
3. Формат, структура файлів запитів та файлів відповідей,
форма журналу обліку запитів та відповідей, регламент обміну
інформацією, терміни впровадження програмного забезпечення для
взаємообміну інформацією визначаються протоколами обміну
інформацією.
4. Органи державної виконавчої служби подають запити до
Державної податкової служби України через державне підприємство
"Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.
5. Відповіді на запити органів державної виконавчої служби
надаються Державною податковою службою України через Державне
підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.
6. Дані відправляються та передаються в електронній формі
через телекомунікаційні мережі з використанням електронного
цифрового підпису відповідно до чинного законодавства.
7. Ведення журналів обліку запитів та відповідей на запити
здійснює державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України.
8. Використання органами державної виконавчої служби
отриманої інформації здійснюється в порядку, установленому Законом
України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ).
Заступник директора Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку -
начальник Управління податкової
та митної політики
Міністерства фінансів України Ю.П.Романюк
Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
Міністерства юстиції України О.В.Зеркальвверх