Документ z1524-11, действует, текущая редакция — Принятие от 02.12.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 10.01.2012. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.12.2011 N 1547
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2011 р.
за N 1524/20262

Про затвердження Порядку роботи
розділу "Книга зауважень і пропозицій"
Інтернет-порталу Міністерства фінансів України

Відповідно до підпункту 64 пункту 4 Положення про
Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента
України від 08.04.2011 N 446 ( 446/2011 ), та з метою покращення
взаємодії Міністерства фінансів України з органами виконавчої
влади, підприємствами, установами, організаціями Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок роботи розділу "Книга зауважень і
пропозицій" Інтернет-порталу Міністерства фінансів України
(далі - Порядок), що додається.
2. Департаменту організації роботи Міністерства,
документообігу та контролю за виконанням документів
(Сафонова І.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.)
розмістити Порядок на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів
України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Шевченка Ю.І.
Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
02.12.2011 N 1547
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2011 р.
за N 1524/20262

ПОРЯДОК
роботи розділу "Книга зауважень і пропозицій"
Інтернет-порталу Міністерства фінансів України

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено з метою покращання взаємодії
структурних підрозділів Міністерства фінансів України
(далі - Міністерство) з органами виконавчої влади, підприємствами,
установами, організаціями (далі - юридичні особи) та визначає
порядок складення та подання до розділу "Книга зауважень і
пропозицій" Інтернет-порталу Міністерства електронних повідомлень
від юридичних осіб, їх реєстрації, розгляду, опрацювання та
надання відповідей на них самостійними структурними підрозділами
Міністерства.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: користувачі - юридичні особи (органи виконавчої влади,
установи, підприємства чи організації), які звертаються до
Міністерства; повідомлення - пропозиції/зауваження користувачів, надіслані
в електронному вигляді.
2. Складення та подання повідомлення
до розділу "Книга зауважень і пропозицій"
Інтернет-порталу Міністерства
2.1. Міністерство отримує повідомлення та надає відповіді на
них в електронному вигляді.
2.2. Пропозиції/зауваження подаються користувачами шляхом
заповнення розміщеної безпосередньо на офіційному веб-сайті
Міністерства форми повідомлення до розділу "Книга зауважень і
пропозицій" Інтернет-порталу Міністерства, що додається. Форма повідомлення містить набір обов'язкових полів для вводу
даних про користувачів.
2.3. У разі незаповнення обов'язкових полів або заповнення їх
не в повному обсязі повідомлення автоматично відхиляється.
2.4. При надсиланні заповненої форми повідомлення йому
автоматично присвоюється персональний номер для подальшої
ідентифікації під час розгляду.
3. Розгляд, реєстрація та збереження
повідомлення в АІС "Діловодство"
3.1. Дані заповненої форми повідомлення Департаментом
організації роботи Міністерства, документообігу та контролю за
виконанням документів (далі - Департамент) мають передаватись,
реєструватись та зберігатись у аналітично-інформаційній системі
"Діловодство" (далі - АІС "Діловодство").
3.2. Департаментом здійснюється щоденний моніторинг
повідомлень, які надійшли до розділу "Книга зауважень і
пропозицій", їх реєстрація в АІС "Діловодство", встановлення
контрольного терміну надання відповіді та передавання на розгляд
заступнику Міністра відповідно до розподілу обов'язків для
визначення головним виконавцем самостійного структурного
підрозділу центрального апарату Міністерства.
3.3. Не підлягають розгляду повідомлення, які: не належать до компетенції Міністерства відповідно до
Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом
Президента України від 8 квітня 2011 року N 446 ( 446/2011 ); мають рекламний, комерційний чи агітаційний характер; містять ненормативну лексику. Такі повідомлення повертаються Департаментом у строк не
більше п'яти днів заявникові з відповідними роз'ясненнями.
4. Опрацювання повідомлення та надання відповіді
4.1. Зареєстроване повідомлення передається самостійному
структурному підрозділу центрального апарату Міністерства, який
визначено головним виконавцем, для опрацювання, підготовки
відповіді протягом одного місяця та її направлення на електронну
адресу, зазначену у формі повідомлення.
4.2. Керівник самостійного структурного підрозділу
Міністерства, який визначено головним виконавцем, забезпечує
достовірність змісту та своєчасність надання відповіді.
Директор Департаменту організації
роботи Міністерства,
документообігу та контролю
за виконанням документів І.О.Сафонова

Додаток
до Порядку роботи розділу
"Книга зауважень
і пропозицій"
Інтернет-порталу
Міністерства фінансів
України

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ
до розділу "Книга зауважень і пропозицій"
Інтернет-порталу Міністерства фінансів України

Будь-ласка, заповніть форму повідомлення. Обов'язкові поля
позначені *
Код ЄДРПОУ * _______________________________________________
Найменування
юридичної особи * _______________________________________________
Посада особи,
що звертається _______________________________________________
Прізвище * ____________________________________________
Ім'я * ____________________________________________
По батькові ____________________________________________
Контактний телефон ____________________________________________
E-mail * ____________________________________________
Область ____________________________________________
Район ____________________________________________
Тип повідомлення * ____________________________________________
Категорія питання * ____________________________________________
Текст повідомлення * ____________________________________________
__________________ Введіть, будь ласка, символи, зображені
на малюнку (з урахуванням регістру) ____________________________________________
Оновити малюнок
Надіслати Вийтивверх