Документ z1516-17, действует, текущая редакция — Принятие от 21.11.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 02.02.2018. Посмотреть в истории? )

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.11.2017  № 27-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2017 р.
за № 1516/31384

Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до деяких постанов правління Пенсійного фонду України, що додаються.

2. Юридичному департаменту (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Машкіна В.Г.

Голова правління

О. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

Голова Всеукраїнської організації інвалідів
"Союз організацій інвалідів України"

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Урядовий уповноважений
з прав осіб з інвалідністю

Міністр соціальної політики УкраїниВ.В. Назаренко


О. Мірошниченко


Г.В. ОсовийР. Іллічов


Р. Панасюк

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
21.11.2017 № 27-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2017 р.
за № 1516/31384

ЗМІНИ
до деяких постанов правління Пенсійного фонду України

1. У Порядку розгляду органами Пенсійного фонду України скарг на рішення про накладення штрафу, нарахування пені та заяв страхувальників при узгодженні ними вимоги про сплату недоїмки із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року № 21-2, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2004 року за № 81/8680:

1) в абзаці шостому пункту 1.5 глави 1 слова “, та має бути скріплена печаткою юридичної особи” виключити;

2) у пункті 2.1 глави 2 слова “орган Пенсійного фонду в районі, місті, районі у місті (далі - територіальний орган Пенсійного фонду) невірно визначив” замінити словами “управління Пенсійного фонду в районі, місті, районі у місті, об’єднане управління (далі - територіальний орган Пенсійного фонду) неправильно визначили”;

3) пункт 3.2 глави 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Скарга на рішення регіональних органів, утворених шляхом злиття (приєднання) територіальних органів, подається до Пенсійного фонду України.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;

4) пункт 7.7 глави 7 викласти в такій редакції:

“7.7. Інформація, яка стала відома посадовим особам Пенсійного фонду під час розгляду скарг, обробляється з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних” та не підлягає розголошенню.”;

5) у додатках 3 - 8 цифри “200_” замінити цифрами “20__”.

2. У Порядку розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 12 жовтня 2007 року № 18-6, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2007 року за № 1241/14508:

1) в пунктах 1 і 4 слова “у містах та районах” у всіх відмінках замінити словами “об’єднаними управліннями” у відповідних відмінках;

2) в абзаці другому пункту 11 слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю внаслідок”;

3) у пункті 14 друге речення виключити.

3. Абзац перший пункту 2 додатка 3 до Порядку подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2008 року за № 129/14820, викласти в такій редакції:

“2. Пільгові пенсії можуть призначатися працівникам, які працюють (працювали) на виробництвах, роботах за професіями і на посадах, не передбачених Списком № 1 та Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою Кабінетом Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461:”.

Директор юридичного
департаменту


Т. Рябцевавверх