Документ z1513-14, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 17.05.2016, основание - z0586-16


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
02.10.2014  № 503


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2014 р.
за № 1513/26290

{Умови втратили чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 233 від 25.03.2016}

УМОВИ,
показники і розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Показники

Розмір матеріальної винагороди (кратність посадових окладів)

Умови виплати матеріальної винагороди

1

2

3

1. Зростання показника "чистий прибуток" порівняно з минулим роком:


Виплата матеріальної винагороди керівнику підприємства здійснюється за таких умов:
виконання планових показників фінансового плану та контракту, при цьому нульовий результат чистого прибутку не є показником прибутковості діяльності підприємства;
відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства;
відсутність простроченої кредиторської заборгованості;
своєчасність сплати податків та інших обовязкових зборів;
відсутність узгоджених штрафних санкцій до підприємства з боку фіскальних органів;
відсутність списання невикористаних бюджетних асигнувань у кінці звітного року;
відсутність випадків травм, каліцтв, поранень, смерті працівників підприємства, що повязані з виконанням ними службових обовязків;
виконання всіх наказів і розпоряджень органу управління;
забезпечення покращення показників діяльності підприємства порівняно з попереднім періодом

до 10% включно
більше ніж 10% до 20% включно
більше ніж 20%

1
3
5

2. Зменшення дебіторської заборгованості порівняно з відповідним періодом попереднього року:


до 10% включно
більше ніж 10% до 20% включно
більше ніж 20%

1
1,5
2

3. Зменшення кредиторської заборгованості порівняно з відповідним періодом попереднього року:


до 10% включно
більше ніж 10% до 20% включно
більше ніж 20%

1
1,5
2

4. Забезпечення зростання середньої заробітної плати не менше ніж на 25% порівняно з відповідним періодом попереднього року

1

Директор
Фінансово-економічного
департаменту
Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації УкраїниВ.В. Коберниквверх