Документ z1511-18, действует, текущая редакция — Принятие от 14.12.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 22.01.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2018  № 628


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2018 р.
за № 1511/32963

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 07 травня 2015 року № 200

Відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» (із змінами), від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення» (із змінами) та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 травня 2015 року № 200, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2015 року за № 531/26976;

Зміни до Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 07 травня 2015 року № 200, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 травня 2015 року за № 532/26977.

2. Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Голови Державної
служби України у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки працівників
Збройних Сил УкраїниА. РеваІ.В. МальцевР.В. Іллічов


Г.В. ОсовийВ. ДобровольськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
14 грудня 2018 року № 628


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2018 р.
за № 1511/32963

ЗМІНИ
до Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

1. В абзаці другому пункту 7, пункті 8, абзаці другому пункту 9 слова «та працівників», «(державну)» і «, працюють» виключити.

2. У пункті 10 слово «(роботи)» виключити.

3. У пункті 12:

у підпункті 4 слова «та працівників» виключити;

у підпункті 7:

в абзаці першому слово «(працюють)» виключити;

в абзаці третьому слова «(про прийом на роботу працівників)» виключити;

в абзаці п'ятому підпункту 11:

слова «та працівників» виключити;

слова «інваліда війни» замінити словами «особи з інвалідністю внаслідок війни».

4. У пункті 13 слова «інвалідами війни» замінити словами «особами з інвалідністю внаслідок війни».

5. Пункт 20 після слів «командувань видів Збройних Сил України,» доповнити словами «Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту,».

6. Абзац п'ятнадцятий пункту 21 викласти в такій редакції:

«повідомляє органи соціального захисту населення за місцем перебування пільговика на обліку про позбавлення статусу учасника бойових дій та припинення пільг, передбачених статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», за формою, визначеною в додатку до Положення про ЄДАР;».

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО. Яциновверх