Документ z1494-17, действует, текущая редакция — Принятие от 20.11.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.01.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2017  № 604


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2017 р.
за № 1494/31362

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 19 жовтня 2016 року № 543

Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 (зі змінами), з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до Переліку професійних назв робіт працівників Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 19 жовтня 2016 року № 543 “Про затвердження Переліку професійних назв робіт працівників Збройних Сил України та Переліку облікових спеціальностей працівників Збройних Сил України”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 листопада 2016 року за № 1456/29586;

2) Зміни до Переліку облікових спеціальностей працівників Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 19 жовтня 2016 року № 543 “Про затвердження Переліку професійних назв робіт працівників Збройних Сил України та Переліку облікових спеціальностей працівників Збройних Сил України”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 листопада 2016 року за № 1457/29587.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України


А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
20.11.2017  № 604


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2017 р.
за № 1494/31362

ЗМІНИ
до Переліку професійних назв робіт працівників Збройних Сил України

1. У розділі І таблиці 1 “Професійні назви робіт працівників Збройних Сил України за розділами професій”:

1) після рядка 1190 доповнити рядком 1195 такого змісту:

1195

1120.1

Державний секретар

8

”;

2) рядок 1442 викласти в такій редакції:

1442

1229.1
1229.7

Завідувач сектору

7, 8

”;

3) рядок 1690 викласти в такій редакції:

1690

1223.2
1226.2
1229.1
1229.7
1231
1232
1234
1237.2

Начальник відділу

7, 8

”.

2. У розділі ІІ таблиці 1 “Професійні назви робіт працівників Збройних Сил України за розділами професій”:

1) після рядка 2208 доповнити рядком такого змісту:

2210

2429

Експерт (у галузі правознавства)

5, 6

”;

2) рядок 2807 викласти в такій редакції:

2807

2419.3

Спеціаліст державної служби

5, 6

”.

3. У таблиці 2 “Професійні назви робіт працівників Збройних Сил України в алфавітному (абетковому) порядку”:

1) після рядка 2172 доповнити рядком такого змісту:

1195

1120.1

Державний секретар

8

”;

2) після рядка 3122 доповнити рядком такого змісту:

2210

2429

Експерт (у галузі правознавства)

5, 6

”;

3) рядок 1442 викласти в такій редакції:

1442

1229.1
1229.7

Завідувач сектору

7, 8

”;

4) рядок 1690 викласти в такій редакції:

1690

1223.2
1226.2
1229.1
1229.7
1231
1232
1234
1237.2

Начальник відділу

7, 8

”;

5) рядок 2807 викласти в такій редакції:

2807

2419.3

Спеціаліст державної служби

5, 6

”.

Тимчасово
виконуючий обов’язки
начальника Головного
управління оборонного
та мобілізаційного планування -
заступника начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
полковник

С.С. Масловськийвверх