Документ z1489-11, действует, текущая редакция — Принятие от 02.12.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 06.01.2012. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
02.12.2011 N 504
( z1488-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2011 р.
за N 1489/20227

РОЗМІР
фактичних витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію

-------------------------------------------------------------------- | N | Послуга, що надається | Розмір витрат, грн. | |з/п| | | |---+---------------------------------+----------------------------| | 1 |Копіювання або друк копій |0,1 відсотка розміру | | |документів формату А4 та меншого |мінімальної заробітної плати| | |розміру (в тому числі |за виготовлення однієї | | |двосторонній друк) |сторінки | |---+---------------------------------+----------------------------| | 2 |Копіювання або друк копій |0,2 відсотка розміру | | |документів формату А3 та більшого|мінімальної заробітної плати| | |розміру (в тому числі |за виготовлення однієї | | |двосторонній друк) |сторінки | |---+---------------------------------+----------------------------| | 3 |Копіювання або друк копій |0,5 відсотка розміру | | |документів будь-якого формату, |мінімальної заробітної плати| | |якщо в документах поряд з |за виготовлення однієї | | |відкритою інформацією міститься |сторінки | | |інформація з обмеженим доступом, | | | |що потребує її відокремлення, | | | |приховування тощо (в тому числі | | | |двосторонній друк) | | --------------------------------------------------------------------
Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення
однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку
документів.
Заступник директора Департаменту
економіки та фінансів - начальник
відділу методології та економіки
природокористування О.В.Митропанвверх