Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

14.11.2017  № 635


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2017 р.
за № 1481/31349

Про внесення зміни до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів

Відповідно до статей 10, 13 Закону України “Про Службу безпеки України”, статті 8 Закону України “Про судову експертизу”, з метою вдосконалення судово-експертного забезпечення оперативних і слідчих підрозділів Служби безпеки України, правоохоронних органів, суду НАКАЗУЮ:

1. Додаток 4 до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 24 грудня 2014 року № 855, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2015 року за № 44/26489, викласти в новій редакції, що додається.

2. Начальнику Управління правового забезпечення та директору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал армії України


В. ГрицакДодаток 4
до Положення
про експертно-кваліфікаційну комісію
Служби безпеки України
та атестацію судових експертів
(пункт 3.2 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям експертних підрозділів Служби безпеки України

№ з/п

КЛАС ЕКСПЕРТИЗИ

види та підвиди судових експертиз

індекси експертних спеціальностей

види експертних спеціальностей

І. Криміналістична експертиза

1

Почеркознавча та лінгвістична

1.1

Дослідження почерку і підписів

1.4

Семантико-текстуальне дослідження писемного та усного мовлення

1.5

Авторознавче дослідження писемного мовлення

2

Технічна експертиза документів

2.1

Дослідження реквізитів документів

2.2

Дослідження матеріалів документів

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

3

Експертиза зброї

3.1

Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

3.2

Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу

3.3

Дослідження холодної зброї

4

Трасологічна

4.1

Дослідження слідів людини та слідів тварини

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

4.6

Дактилоскопічні дослідження

5

Вибухотехнічна

5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

5.2

Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху

5.3

Прогнозування можливих наслідків застосування вибухових пристроїв

6

Фототехнічна, портретна та голографічних зображень

6.1

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення

6.2

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями

6.3

Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів

7

Відео-, звукозапису

7.4

Дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису

7.5

Дослідження голосу і усного мовлення технічними методами

7.6

Дослідження голосу і усного мовлення мовознавчими методами

8

Спеціальних технічних засобів (СТЗ) негласного отримання інформації

7.7

Дослідження СТЗ негласного аудіо-, відеоконтролю та спостереження за особою, річчю або місцем

7.8

Дослідження СТЗ негласного отримання інформації про місцезнаходження та/або переміщення особи, транспортних засобів чи іншого володіння особи, зокрема для негласного установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу зв’язку

7.9

Дослідження СТЗ негласного обстеження кореспонденції, предметів, матеріальних носіїв інформації

7.10

Дослідження СТЗ негласного проникнення на об’єкт (публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи) шляхом відмикання механічних замикаючих пристроїв

7.11

Дослідження СТЗ негласного проникнення на об’єкт (публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи) шляхом відмикання (вимкнення та вмикання) електронних засобів його охорони

7.12

Дослідження СТЗ негласного зняття інформації з телекомунікаційних мереж

7.13

Дослідження СТЗ негласного зняття інформації з електронних інформаційних систем

9

Матеріалів, речовин та виробів

8.6

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

8.9

Дослідження металів і сплавів

8.11

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

8.13

Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин

10

Біологічна

9.3

Імунологічні дослідження

9.4

Цитологічні дослідження

ІІ. Інженерно-технічна експертиза

11

Безпеки життєдіяльності

10.5

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

12

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

13

Земельно-технічна

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

14

Пожежно-технічна

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

15

Комп’ютерно-технічна

10.9

Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів

16

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд

17

Оціночно-земельна

10.14

Оцінка земельних ділянок

18

Телекомунікаційна

10.17

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

19

Електротехнічна

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

20

Експертиза з питань землеустрою

10.20

Дослідження з питань землеустрою

ІІІ. Економічна експертиза

21

Економічна

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

ІV. Товарознавча експертиза

22

Товарознавча

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарівПубликации документа