Про внесення змін до деяких наказів
Мінагрополітики України; Приказ от 18.12.2018604
Документ z1466-18, действует, текущая редакция — Принятие от 18.12.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.12.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2018  № 604


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2018 р.
за № 1466/32918

Про внесення змін до деяких наказів

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 серпня 2013 року № 508, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1573/24105, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 листопада 2016 року № 489, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 року за № 1647/29777, що додаються.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Заступник Голови Державного агентства
лісових ресурсів України

Голова Державного агентства водних
ресурсів України

Міністр екології та природних ресурсів України

В.о. Голови Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадаструК. Ляпіна


В.Н. Бондар


І. Овчаренко

О. Семерак


О.К. Колотілін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
18 грудня 2018 року № 604


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2018 р.
за № 1466/32918

ЗМІНИ
до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

1. Пункт 1.3 розділу І виключити.

2. Абзац п’ятий пункту 2.11 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«Якісний стан водних об’єктів приймається за інформацією Державного агентства водних ресурсів України або інших суб’єктів державного моніторингу вод.».

3. Пункт 3.3 розділу III викласти в такій редакції:

«3.3. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформлюються за заявою за формою згідно з додатком 21 до цього Порядку як витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за формою згідно з додатком 22 до цього Порядку.».

4. У додатку 7 до Порядку:

1) графу «Номер графи державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем)» виключити;

2) у примітках:

у примітці 3 слова та цифри «(додаток 39 до Вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа (додаток 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051))» замінити словами та цифрами «, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306»;

примітку 4 виключити.

5. Додатки 16, 17 викласти в такій редакції:


«Додаток 16
до Порядку нормативної
грошової оцінки земель
несільськогосподарського призначення
(крім земель населених пунктів)
(пункт 2.11)

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують якісний стан водних об’єктів (Квд2)

Показники

Значення коефіцієнта Квд2

Відмінний

1,5

Добрий

1,2

Задовільний

0,9

Поганий

0,7

Дуже поганий

0,5

__________
Примітка.


Коефіцієнти, які враховують якісний стан водних об’єктів, приймаються за даними державного моніторингу вод, а за відсутності на водному об’єкті мережі спостереження, а також для ставків та водосховищ площею до 50 га коефіцієнт КВд2 прирівнюється до одиниці.


Додаток 17
до Порядку нормативної
грошової оцінки земель
несільськогосподарського призначення
(крім населених пунктів)
(пункт 2.11)

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують екологічне значення водних об’єктів (Квд3)

Показники

Значення коефіцієнта Квд3

Особливо цінні (водні об’єкти, що розташовані в межах природних заповідників, заповідних урочищ, заповідних зон біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, заказників, пам’яток природи, зон регульованого заповідного режиму біосферних заповідників, території Смарагдової мережі України поза межами природно-заповідного фонду (крім тих, що віднесені до цінних)

1,5

Цінні (водні об’єкти, що розташовані в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (крім тих, що віднесені до особливо цінних), їх охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, водно-болотних угідь міжнародного значення, що підлягають захисту відповідно до Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів)

1,2

Інші (водні об’єкти, що не підпадають під показники особливо цінних та цінних)

1,0

».

6. Додаток 21 викласти в такій редакції:


«Додаток 21
до Порядку нормативної
грошової оцінки земель
несільськогосподарського призначення
(крім населених пунктів)
(пункт 3.3)

ЗАЯВА».

7. Доповнити Порядок новим додатком 22 такого змісту:


«Додаток 22
до Порядку нормативної
грошової оцінки земель
несільськогосподарського призначення
(крім населених пунктів)
(пункт 3.3)

ВИТЯГ
із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Заявник:

Кадастровий номер земельної ділянки:

Місце розташування земельної ділянки:

Категорія земель за основним цільовим призначенням:

Цільове призначення земельної ділянки:

Площа земельної ділянки (Пд), м-2:

у тому числі за угіддями, м-2 (перелік угідь):

Значення нормативу рентного доходу (Рд):

Строк капіталізації (Ск):

Коефіцієнт Кр1:

Коефіцієнт Кпт:

Коефіцієнт Кр2:

Коефіцієнт Кр3:

Сукупний коефіцієнт Кр:

Коефіцієнт Кл:

Сукупний коефіцієнт Км:

Коефіцієнт Кв1:

Коефіцієнт Кв2:

Коефіцієнт Кл1:

Коефіцієнт Кл2:

Коефіцієнт Кл3:

Сукупний коефіцієнт Кв3:

Коефіцієнт Квд1:

Коефіцієнт Квд2:

Коефіцієнт Квд3:

Сукупний коефіцієнт Кв4:

Сукупний коефіцієнт Кв:

Коефіцієнт Кмц1:

Коефіцієнт Кмц2:

Сукупний коефіцієнт Кмц:

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель Кі:

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн/м-2:

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн:

Витяг сформував: ______________________________________________________________
                                                                                     (посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Дата формування витягу: ______________________________

».

Директор Департаменту
аграрної політики
та сільського господарстваВ. Топчійвверх