Карточка документа

Документы и файлы

Текст документа, 431 кб открыто сейчас d480471.htm / Текст для печати
Редакция от 05.07.2019, основание - z0634-19
Редакции документа (2 редакции)
Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році
Условия
Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Перечень
Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
Перечень
Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення
Перечень
Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти
Перечень
Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 - 200
Приложение
Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2019 році
Приложение
Термины в документе (35 терминов)

История документа и редакции

Публикации документа

Класcификация документавверх