Документ z1444-04, действует, текущая редакция — Принятие от 04.11.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.11.2004. Посмотреть в истории? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
04.11.2004 N 2739
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2004 р.
за N 1444/10043

Про встановлення виду державних цінних паперів,
які можуть придбавати кредитні спілки

З метою реалізації абзацу шостого частини 1 статті 21 Закону
України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ), на підставі підпункту
35 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 04.04.2003 N 292 ( 292/2003 ), Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Кредитні спілки можуть придбавати облігації внутрішньої
державної позики з терміном обігу до одного року, умови випуску
яких передбачають обов'язкове погашення в грошовій формі.
2. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) разом з
Департаментом нагляду за кредитними установами (Оленчик А.Я.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю Управління організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника (Степашкіна О.А.) забезпечити
публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після
його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами
Оленчика А.Я.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол N 95 засідання
Комісії 04.11.04вверх