Документ z1438-16, действует, текущая редакция — Принятие от 24.10.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 02.12.2016. Посмотреть в истории? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.10.2016  № 655


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 листопада 2016 р.
за № 1438/29568

Про внесення зміни до Порядку складення, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”, з метою належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну в абзац перший пункту 1.7 розділу І Порядку складення, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28 листопада 2011 року № 346, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 року за № 1449/20187 (із змінами), виклавши його в такій редакції:

“1.7. Відповідальним підрозділом з питань опрацювання запитів на отримання публічної інформації в Адміністрації Держспецзв’язку є Департамент організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку (далі – Департамент), на який покладаються такі завдання:”.

2. Департаменту організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Голова Служби генерал-майор
Держспецзв’язку


Л.О. Євдоченковверх