Документ z1424-17, действует, текущая редакция — Принятие от 03.11.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 15.12.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.11.2017  № 1360


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2017 р.
за № 1424/31292

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2013 року № 143

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, на виконання абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2013 року № 143 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 307/22839.

2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Лясковський Т.М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України
з лікарських засобів
та контролю за наркотикамиМ. НіжнікН.Я. Гудзьвверх