Документ z1423-17, действует, текущая редакция — Редакция от 02.01.2019, основание - z1410-18

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.10.2017  № 1432


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 листопада 2017 р.
за № 1423/31291

Про визнання освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей

{Заголовок в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 253 від 19.03.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 253 від 19.03.2018
№ 1315 від 28.11.2018}

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», від 09 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888, НАКАЗУЮ:

1. На підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», визнати освітні програми закладів вищої освіти, що реалізуються ними на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти та освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст», такими, що акредитовані на строк дії таких сертифікатів.

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 253 від 19.03.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1315 від 28.11.2018}

2. Закладам вищої освіти розмістити на своїх веб-сайтах освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою.

{Наказ доповнено новим пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 253 від 19.03.2018}

3. Закладам вищої освіти повідомити МОН про перелік освітніх програм, започаткованих в рамках ліцензованої спеціальності, та відповідні посилання на веб-сайтах на відомості, зазначені в пункті 2 цього наказу.

{Наказ доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 253 від 19.03.2018}

4. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (Шевцов А.Г.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л.М. Гриневичвверх