Про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314
Держмитслужба України; Приказ от 17.11.20051123
Документ z1415-05, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 31.08.2012, основание - z1360-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
17.11.2005 N 1123
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2005 р.
за N 1415/11695
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }
Про внесення зміни до наказу Держмитслужби України
від 20.04.2005 N 314

Відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ) та з метою
подальшого вдосконалення й спрощення порядку митного контролю й
митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної
декларації Н А К А З У Ю:
1. Унести зміну до Порядку здійснення митного контролю й
митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної
декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України
від 20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (далі - Порядок),
виклавши додаток 1 до Порядку в редакції, що додається.
2. Начальникам регіональних митниць, митниць забезпечити
інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги
цього наказу.
3. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С.М.) і
Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його
офіційного опублікування.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Державної митної
служби України О.Б.Єгоров

Додаток 1
до Порядку здійснення
митного контролю й митного
оформлення товарів
із застосуванням вантажної
митної декларації
( z0439-05 )
(у редакції наказу Державної
митної служби України
від 17.11.2005 N 1123)
Форма

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АРКУШ
митного контролю товарів за ВМД
N __________/_/________

I. На прийняття ВМД уповноважено ____________________________
(посада, прізвище, ініціали
посадової особи)
Посадова особа ПМО* _________________________________________
(посада, підпис, дата, час, ініціали, прізвище)
II. Пропозиції щодо потреби проведення митного огляду
------------------------------------------------------------------ | Мета проведення митного огляду |Підпис, ініціали, | | |прізвище посадової| | | особи | |---------------------------------------------+------------------| | 1 | 2 | |---------------------------------------------+------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
III. Рішення начальника ПМО або іншої посадової особи, яка
має право приймати рішення про потребу проведення митного огляду
----------- ------------ |З оглядом| |Без огляду| ----------- ------------ __________________________________________________________________
(зміст рішення; зі складенням Акта про проведення митного _________________________________________________________________.
огляду товарів/без складення такого Акта)
Доручено провести митний огляд товарів ______________________
(посада, прізвище, ініціали посадової особи) __________________________________________________________________
(посада, підпис особи, яка прийняла рішення,
дата, ініціали, прізвище)
IV. Результати митного огляду**: __________________________________________________________________
(товар відповідає відомостям, заявленим у ВМД __________________________________________________________________
і товаросупровідних документах; CID-коди перевірено тощо) __________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище посадової особи,
що провела митний огляд) --------------- | Місце штампа| Час початку __________ год. _______ хв. | "Під митним | Час закінчення _______ год. _______ хв. | контролем" | ---------------
V. ВМД, інші документи, що були подані для митного оформлення
товарів, отримав _________________________________________________
(підпис, дата, час, ініціали, прізвище декларанта)
------------------------------------------------------------------
Відривний талон Інформаційного аркуша
митного контролю товарів за ВМД
N __________/_/________
Час подання ВМД, заповненої згідно з обраним митним режимом,
її електронної копії та комплекту документів ______ год. _____ хв.
Декларант ___________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище)
Посадова особа ПМО* _________________________________________
(посада, підпис, дата, ініціали, прізвище)
--------------- * Посадова особа ПМО, до функціональних обов'язків якої
віднесено право розподілу ВМД між посадовими особами ПМО. ** Заповнюється в разі проведення митного огляду без
складення Акта.вверх