Документ z1410-18, действует, текущая редакция — Принятие от 28.11.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 02.01.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2018  № 1315


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2018 р.
за № 1410/32862

Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 року № 1432

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», від 09 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» НАКАЗУЮ:

1. У пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 року № 1432 «Про визнання освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2017 року за № 1423/31291 (зі змінами), слова та цифри «до 01 березня 2019 року» замінити словами «на строк дії таких сертифікатів».

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (Шевцов А.Г.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л.М. Гриневичвверх