Документ z1395-15, действует, текущая редакция — Редакция от 23.01.2018, основание - z1562-17

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2015  № 911


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 листопада 2015 р.
за № 1395/27840

Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 1003 від 06.12.2017}

Відповідно до пункту 64.7 статті 64 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування Реєстру великих платників податків, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 27 листопада 2013 року № 717 «Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за № 2134/24666.

3. Управлінню організації обміну та аналізу інформації забезпечити в установленому законодавством порядку:

подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

В. о. Міністра

І. Уманський

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

Голова Державної
фіскальної служби України
В.П. Загородній


Р.М. НасіровЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
21.10.2015  № 911


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 листопада 2015 р.
за № 1395/27840

ПОРЯДОК
формування Реєстру великих платників податків

{У тексті Порядку слова «Міжрегіональне головне управління Державної фіскальної служби - Центральний офіс з обслуговування великих платників (далі - Центральний офіс)» та «Центральний офіс» в усіх відмінках замінено словами «Офіс великих платників податків ДФС» у відповідних відмінках; слова «ДФС України» замінено абревіатурою «ДФС»; слова «структурний підрозділ ДФС України, за яким закріплено функцію моніторингу результатів супроводження великих платників податків» в усіх відмінках замінено словами «структурний підрозділ ДФС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру великих платників податків» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1003 від 06.12.2017}

I. Загальні положення

1. Формування та затвердження Реєстру великих платників податків (далі - Реєстр ВПП) здійснюються Державною фіскальною службою України (далі - ДФС) щороку.

2. До Реєстру ВПП включаються платники податків, які відповідають критеріям великого платника податків, визначеним підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

3. У разі включення платника податків до Реєстру ВПП на нього поширюються особливості щодо великих платників податків, визначені Кодексом.

II. Відбір платників податків, формування та затвердження Реєстру ВПП

1. Відбір платників податків для включення до Реєстру ВПП на наступний календарний рік здійснюється структурним підрозділом ДФС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру великих платників податків, на підставі аналізу інформації:

1) про сумарні обсяги доходів від усіх видів діяльності платника податків за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали (надається структурним підрозділом ДФС, за яким закріплено функції організації робіт з приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності);

{Підпункт 1 пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1003 від 06.12.2017}

2) про суми сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали (надається структурним підрозділом ДФС, за яким закріплено функції організації роботи з ведення обліку доходів і зборів).

{Підпункт 2 пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1003 від 06.12.2017}

2. Інформація, визначена у підпунктах 1, 2 пункту 1 цього розділу, надається структурному підрозділу ДФС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру великих платників податків, до 27 серпня поточного року.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1003 від 06.12.2017}

3. За результатами аналізу структурний підрозділ ДФС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру великих платників податків, формує переліки великих платників податків (крім платників податків, стосовно яких прийнято рішення про припинення), які до 04 вересня поточного року направляються до головних управлінь ДФС в областях, місті Києві, Офісу великих платників податків ДФС.

{Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1003 від 06.12.2017}

4. Головні управління ДФС в областях, місті Києві та Офіс великих платників податків ДФС аналізують отримані переліки великих платників податків та до 11 вересня поточного року подають до структурного підрозділу ДФС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру великих платників податків, засобами електронного зв’язку обґрунтовані пропозиції щодо включення/виключення до/з переліків великих платників податків.

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1003 від 06.12.2017}

5. Структурний підрозділ ДФС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру великих платників податків, розглядає надані пропозиції та формує Реєстр ВПП на наступний календарний рік за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

До Реєстру ВПП на наступний календарний рік не включаються платники, стосовно яких прийнято рішення про припинення до дати затвердження Реєстру ВПП наказом ДФС на відповідний рік.

{Пункт 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1003 від 06.12.2017}

6. Реєстр ВПП на наступний календарний рік до 27 вересня поточного року затверджується наказом ДФС, який надсилається до головних управлінь ДФС в областях, місті Києві та Офісу великих платників податків ДФС та не пізніше наступного робочого дня оприлюднюється на офіційному порталі ДФС.

III. Дії контролюючих органів та платників податків після затвердження Реєстру ВПП

1. Структурний підрозділ ДФС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру ВПП, відповідно до наказу ДФС про затвердження Реєстру ВПП на наступний календарний рік до 15 жовтня формує електронне повідомлення про включення його до Реєстру ВПП на наступний календарний рік, з використанням електронно-цифрового підпису з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу, та направляє на електронну адресу, з якої надіслана остання прийнята ДФС податкова звітність, або надсилає на паперовому носії поштовим відправленням за формою № 1-ВПП, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, з повідомленням про вручення.

{Пункт 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1003 від 06.12.2017}

2. Головні управління ДФС в областях, місті Києві та Офіс великих платників податків ДФС:

1) після отримання Реєстру ВПП проводять роз’яснювальну роботу з великими платниками податків, які не перебувають на обліку в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, щодо виконання вимог Кодексу в частині обов'язковості переведення на облік до таких контролюючих органів, порядку такого переведення та забезпечують взяття на облік/зняття з обліку платників податків у відповідних контролюючих органах;

2) до 20 листопада поточного року надають структурному підрозділу ДФС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру ВПП, пропозиції щодо основного місця обліку у контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, платників податків, яких включено до Реєстру ВПП на наступний календарний рік та якими не подано заяву за формою № 1-ОПП (додаток 5 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300) (далі - форма № 1-ОПП) до контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1003 від 06.12.2017}

3) до 03 січня року, на який сформовано Реєстр ВПП, інформують засобами електронного зв'язку структурний підрозділ ДФС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру великих платників податків, про зняття з обліку/взяття на облік у відповідних контролюючих органах платників податків, яких включено/не включено до Реєстру ВПП.

3. Великі платники податків, які не обліковуються в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, зобов’язані не пізніше 15 листопада поточного року подати заяви за формою № 1-ОПП до одного з контролюючих органів, наведених на зворотному боці повідомлення про включення підприємства до Реєстру ВПП на наступний календарний рік.

{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1003 від 06.12.2017}

4. Щодо великих платників податків, які не подали до відповідного контролюючого органу заяви за формою № 1-ОПП у визначений пунктом 3 цього розділу строк, ДФС приймає рішення про зміну основного місця обліку та переведення на облік до контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, чи іншого контролюючого органу.

Рішення ДФС про зміну основного місця обліку та переведення на облік до контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, чи іншого контролюючого органу надсилаються великим платникам податків, які не подали в установлені терміни заяву про взяття на облік до відповідного контролюючого органу, у вигляді повідомлення засобами електронного зв’язку в електронній формі на електронну адресу, з якої надіслана остання прийнята ДФС податкова звітність, з використанням електронно-цифрового підпису з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу, або на паперовому носії поштовим відправленням з повідомленням про вручення за формою № 2-ВПП, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

{Абзац другий пункту 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1003 від 06.12.2017}

5. Платник податків, який перебуває на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків та не включений до Реєстру ВПП на наступний календарний рік, переводиться на облік до контролюючого органу за його місцезнаходженням з початку нового календарного року, крім випадків, коли:

стосовно платника податків прийнято рішення про припинення;

платник податків має перспективи досягнення критеріїв великого платника податків (такі платники податків можуть обліковуватись у контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП, не більше одного календарного року).

Зняття з обліку / взяття на облік такого платника податків проводиться за заявою за формою № 1-ОПП.

{Пункт 5 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1003 від 06.12.2017}

6. У разі реорганізації великого платника податків шляхом злиття, приєднання, перетворення новоутворений платник податків (правонаступник) зобов’язаний стати на облік у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, за основним місцем обліку великого платника податків, який був реорганізований.

{Розділ III доповнено новим пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1003 від 06.12.2017}

7. У разі зміни місцезнаходження, пов'язаної із зміною адміністративно-територіальної одиниці, платника податків, що належить до категорії великих платників податків, такий платник податків може бути переведений на обслуговування до іншого контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, з початку календарного року, що настає за роком, у якому проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження. Зняття з обліку / взяття на облік великого платника податків проводиться за заявою (форма № 1-ОПП) відповідно до загальних процедур, визначених цим Порядком.

{Розділ III доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1003 від 06.12.2017}

IV. Внесення змін до Реєстру ВПП

1. Протягом календарного року, на який сформовано Реєстр ВПП, до зазначеного Реєстру можуть бути внесені зміни у разі:

1) якщо платник податків у наступних після затвердження Реєстру ВПП податкових періодах досяг критеріїв, визначених підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу (у тому числі за рахунок подання уточнюючих декларацій (розрахунків) або за результатами перевірок, проведених контролюючими органами);

2) припинення юридичної особи.

2. Внесення змін до Реєстру ВПП оформлюється наказом ДФС, проект якого готується структурним підрозділом ДФС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру великих платників податків, на підставі відповідних подань начальників (перших заступників начальників) головних управлінь ДФС в областях, місті Києві та Офіса великих платників податків ДФС.

В. о. начальника
Управління організації
обміну та аналізу інформаціїІ.П. Кизимчук


Додаток 1
до Порядку формування Реєстру
великих платників податків
(пункт 5 розділу II)

РЕЄСТР
великих платників податків на ____ рік

№ з/п

Код за ЄДРПОУ платника податків

Найменування платника податків

1

2

3


Додаток 2
до Порядку формування Реєстру
великих платників податків
(пункт 1 розділу III)


Форма № 1-ВПП

КОРІНЕЦЬ ПОВІДОМЛЕННЯ
про включення до Реєстру великих платників податків

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1003 від 06.12.2017}


Додаток 3
до Порядку формування Реєстру
великих платників податків
(пункт 4 розділу III)


Форма № 2-ВПП

КОРІНЕЦЬ РІШЕННЯ
про зміну основного місця обліку та переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, чи інший контролюючий органвверх