Документ z1376-17, действует, текущая редакция — Принятие от 19.10.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.12.2017. Посмотреть в истории? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2017  № 1582


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2017 р.
за № 1376/31244

Про внесення змін до Порядку підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)

Відповідно до Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями» та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Внести у додатки до Порядку підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 12 січня 2017 року № 17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2017 року за № 170/30038, такі зміни:

1) у додатку 1:

після слів «повне найменування господарського товариства, утвореного у процесі приватизації» слово «(корпоратизації)» виключити;

після слів «(повне найменування господарського товариства)» літери та слова «М.П. (за наявності)» виключити;

2) у додатку 2 після слів «(повне найменування господарського товариства)» літери та слова «М.П. (за наявності)» виключити;

3) у додатку 3:

пункт 1 розділу «Засновники господарського товариства:» після слова «(підпис)» доповнити літерами «М.П.»;

літери та слова «М. П. (за наявності)» виключити.

2. Управлінню реформування власності Департаменту підготовки до приватизації Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

В. о. Голови Фонду

В. Трубароввверх