Документ z1371-16, действует, текущая редакция — Принятие от 22.09.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 15.11.2016. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
22.09.2016  № 44


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2016 р.
за № 1371/29501

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство з питань запобігання корупції

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство).

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Національне агентство є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

1) особі у разі надання інформації про неї;

2) якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

3) щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство з питань запобігання корупції, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат визначається самостійним структурним підрозділом апарату Національного агентства, до повноважень якого належить ведення бухгалтерського обліку та звітності (далі – бухгалтерська служба).

6. Структурний підрозділ апарату Національного агентства, до компетенції якого належить організаційне забезпечення відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступу до публічної інформації, якою володіє Національне агентство, в частині надання своєчасної, точної та повної інформації на запити на інформацію, які надходять до Національного агентства (далі – спеціальний підрозділ з питань запитів на інформацію), у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більше ніж 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство (далі – Заявка), до бухгалтерської служби за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої Заявки бухгалтерська служба невідкладно виписує рахунок для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство (далі – Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, і передає його спеціальному підрозділу з питань запитів на інформацію для направлення запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на рахунок Національного агентства бухгалтерська служба передає спеціальному підрозділу з питань запитів на інформацію копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою бухгалтерської служби, з проставленням її посади, прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

10. Після підтвердження факту повної оплати Рахунка впродовж трьох робочих днів інформація надсилається запитувачу.

11. Відповідь на запит на інформацію не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

Керівник Департаменту
організаційного та кадрового
забезпеченняР. КовальовДодаток 1
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію,
розпорядником якої є Національне
агентство з питань запобігання корупції
(пункт 6)

ЗАЯВКА
на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство з питань запобігання корупціїДодаток 2
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію,
розпорядником якої є Національне
агентство з питань запобігання корупції
(пункт 7)

РАХУНОК
для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство з питань запобігання корупціївверх