Документ z1364-12, предыдущая редакция — Редакция от 19.04.2013, основание - z0523-13
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

23.07.2012  № 12


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2012 р.
за № 1364/21676

Про затвердження Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку

{Із змінами, внесеними згідно з  Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 5 від 17.01.2013}

Відповідно до статті 6, частини п’ятої статті 12, статей 37, 48, пункту 13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку (додається).

2. Відділу з питань стратегії та трансформації Фонду разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
23.07.2012  № 12


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2012 р.
за № 1364/21676

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає умови та порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) консультантів, експертів, інших фахівців для здійснення Фондом виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

{Пункт 1 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

2. Відбір консультантів, експертів, інших фахівців для надання послуг уповноваженій особі Фонду з метою, передбаченою пунктом 1 цього розділу, проводиться шляхом конкурсного відбору на право укладення з уповноваженою особою Фонду договорів про надання послуг.

3. Організатором проведення конкурсного відбору є Фонд.

4. Конкурсний відбір проводиться в міру потреби.

5. Участь у конкурсному відборі можуть брати фізичні особи та фізичні особи - підприємці, які володіють необхідними знаннями та мають достатню кваліфікацію, а також юридичні особи, працівниками яких є фізичні особи, які володіють необхідними знаннями та мають достатню кваліфікацію.

У випадках, визначених цим Положенням, кваліфікація фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та працівників юридичних осіб має підтверджуватися необхідними документами (сертифікатами, свідоцтвами тощо).

Відповідно до цілей регулювання цього Положення діловою репутацією є відомості, зібрані Фондом, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи.

{Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

{Пункт 6 розділу I виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

6. Організацію проведення конкурсного відбору Фондом здійснює відповідальний структурний підрозділ Фонду.

{Пункт 6 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

7. Плата за участь у конкурсному відборі та одержання конкурсної документації не стягується.

Витрати учасників конкурсного відбору, пов'язані з участю у відборі, несуть самі учасники конкурсного відбору.

8. При організації та проведенні Фондом конкурсних відборів Фонд не має права:

1) здійснювати координацію діяльності учасників відбору, яка має або може мати своїм результатом обмеження конкуренції між учасниками або обмеження інтересів окремих учасників конкурсного відбору;

2) надавати переваги щодо участі у відборі, у тому числі шляхом надання учасникам відбору доступу до конфіденційної інформації, пов'язаної з організацією та проведенням конкурсних відборів.

II. Проведення Фондом конкурсного відбору

1. Конкурсний відбір проводиться за такими напрямами діяльності:

1) «Юридичні консультанти»;

2) «Фінансові консультанти» (у тому числі «Робота з активами», «Ведення бухгалтерського обліку та супровід ведення реєстру вимог кредиторів»);

3) «Організація торгів»;

4) «Аудиторські послуги»;

5) «Архівування документації ліквідованих банків»;

6) «Організація зберігання майна».

2. Переможці конкурсного відбору повинні дотримуватись законодавства з відповідного напряму діяльності.

Для кожного напряму діяльності встановлюються такі вимоги й критерії:

2.1. За напрямом діяльності «Юридичні консультанти» учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

2) мати вищу юридичну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста);

3) мати досвід роботи за фахом не менше 5 років;

4) для юридичних осіб - наявність у штаті не менше двох працівників, які відповідають вимогам підпунктів 1-3 цього пункту.

Залежно від потреб уповноваженої особи Фонду у відповідній галузі права (кримінальне, адміністративне, трудове, соціального забезпечення тощо) Фонд має право встановити додаткові вимоги до учасників конкурсного відбору.

2.2. За напрямом діяльності «Фінансові консультанти» (у тому числі «Робота з активами», «Ведення бухгалтерського обліку й супровід ведення реєстру вимог кредиторів») учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

2) мати вищу економічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста);

3) протягом останніх 2 років мати досвід консультування банків з питань банківської діяльності, оподаткування (податкового законодавства) та операцій з цінними паперами;

{Підпункт 3 підпункту 2.2 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

4) для юридичних осіб - наявність у штаті не менше двох працівників, які відповідають вимогам підпунктів 1-3 цього пункту.

{Підпункт 4 підпункту 2.2 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

2.3. За напрямом діяльності «Організація торгів» учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

2) мати вищу економічну або юридичну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста);

3) мати досвід організації та проведення конкурсів, аукціонів, торгів та/або реалізації майна суб’єктів господарювання не менше 1 року;

{Підпункт 3 підпункту 2.3 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

4) протягом останніх двох років організовувати не менше двох конкурсів або аукціонів чи торгів та/або реалізації майна суб’єктів господарювання;

{Підпункт 4 підпункту 2.3 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

5) для юридичних осіб - наявність у штаті не менше двох працівників, які відповідають вимогам підпунктів 1-4 цього пункту.

2.4. За напрямом діяльності «Аудиторські послуги» учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

{Підпункт 2 підпункту 2.4 пункту 2 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

2) для аудиторських фірм - мати у штаті не менше трьох сертифікованих аудиторів з досвідом проведення аудиторських перевірок банків не менше 3 років, які пройшли контроль якості аудиторських послуг відповідно до вимог Аудиторської палати України.

2.5. За напрямом діяльності «Архівування документації ліквідованих банків» учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

2) мати в наявності приміщення для зберігання документації, що відповідає умовам зберігання архівних документів, загальною площею не менше 1200 квадратних метрів.

2.6. Для напряму діяльності «Організація зберігання майна» учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

2) мати в наявності складські площі у достатньому для зберігання майна банку розмірі;

{Підпункт 2 підпункту 2.6 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

3) мати досвід діяльності на ринку послуг із зберігання майна не менше 1 року.

3. Конкурсний відбір проводиться на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду.

Залежно від потреб уповноваженої особи Фонду при виведенні конкретного банку з ринку або ліквідації банку Фонд має право встановити додаткові вимоги до учасників конкурсного відбору.

4. Кількість осіб за результатом конкурсного відбору за кожним напрямом діяльності встановлюється рішенням виконавчої дирекції Фонду за поданням відповідального структурного підрозділу Фонду.

{Пункт 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

5. Повідомлення про проведення конкурсного відбору за певним напрямом діяльності публікується в газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр» і розміщується на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

6. Фонд надає можливість особам, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, ознайомитися з конкурсною документацією.

Ознайомлення осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, з конкурсною документацією може здійснюватися, зокрема, шляхом:

1) розміщення відповідної інформації на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет;

2) надання для ознайомлення безпосередньо у Фонді з можливістю копіювання.

7. Для участі в конкурсному відборі заявник подає до Фонду заявку на участь у конкурсному відборі консультантів, експертів, фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

{Абзац перший пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

Заявка на участь у конкурсному відборі підписується:

1) особисто фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, аудитором тощо;

2) керівником юридичної особи або особою, яка виконує його обов’язки.

8. До заявки на участь у конкурсному відборі заявником додаються такі документи:

1) нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);

{Підпункт 2 пункту 8 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

2) проміжну фінансову звітність відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року відповідно за № 396/3689 та за № 397/3690, за останній звітний період, що передує дню подання заяви (для юридичних осіб, крім осіб за напрямами діяльності «Організація торгів», «Архівування документації ліквідованих банків» та «Організація зберігання майна»);

{Підпункт 2 пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

{Підпункт 3 пункту 8 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

3) пропозиції щодо вартості робіт та/або послуг;

4) біографічну довідку за формою згідно з додатком 2 (для фізичних осіб);

{Підпункт 4 пункту 8 розділу II в  редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

5) копії документів, що підтверджують вищу освіту та досвід роботи працівників юридичної особи, засвідчені підписом керівника юридичної особи та печаткою або заявника - фізичної особи чи фізичної особи-підприємця (крім осіб за напрямами діяльності «Організація торгів», «Архівування документації ліквідованих банків» та «Організація зберігання майна»);

{Підпункт 5 пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

6) нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право займатися відповідною діяльністю (якщо такі потрібні);

7) документи, що підтверджують повноваження особи, що підписала заявку на участь у конкурсному відборі (для юридичних осіб).

9. До заявки на участь у конкурсному відборі заявником додатково надаються інформація та відповідні документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам, установленим цим Положенням.

Усі документи, що надаються заявником, викладаються державною мовою.

10. Якщо заявником на участь у конкурсному відборі є фізична особа, то додатково до документів, передбачених пунктом 8 цього розділу, додається її письмова згода на обробку її персональних даних з метою взяття участі у конкурсному відборі.

{Розділ II доповнено новим пунктом 10 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

11. Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі за більше ніж одним напрямом діяльності, подають заявки та усі документи, що до неї додаються, окремо за кожним із напрямів.

{Пункт 11 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

12. Прийом заявок на участь у конкурсному відборі починається з наступного робочого дня, що настає за днем одного з перших опублікувань у газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр» та розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет повідомлення про початок проведення конкурсного відбору, якщо інша дата не зазначена у самому повідомленні, і триває десять календарних днів.

{Пункт 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

13. Заявка на участь у конкурсному відборі направляється заявником до Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або передається іншим способом, що дозволяє підтвердити факт і дату одержання Фондом заявки та додатків до неї. Заявка надається в закритому конверті з позначкою «Напрям діяльності (вказується відповідний напрям)», а також із вказівкою місцезнаходження (місця проживання) й найменування (прізвища, імені та по батькові) відправника.

Заявник має право в будь-який час відкликати свою заявку на участь у конкурсному відборі.

14. Датою подання заявки вважається дата її реєстрації у Фонді.

Конверти із заявками на участь у конкурсному відборі, отримані після закінчення строку прийому заявок, не розкриваються і протягом 3 робочих днів повертаються відправникові.

{Пункт 14 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

15. Після закінчення строку прийому заявок відповідальний структурний підрозділ Фонду на наступний робочий день починає опрацьовувати заявки на участь у конкурсному відборі за окремими напрямами.

Відповідальним структурним підрозділом у строк до п’яти робочих днів опрацьовуються заявки на участь у конкурсному відборі та додані до них документи на відповідність вимогам, установленим цим Положенням.

Під час опрацювання заявок на участь у конкурсі та поданих до них документів працівники відповідального структурного підрозділу Фонду мають право звертатися до заявників, у тому числі електронною поштою, за роз'ясненнями та уточненнями щодо інформації, наведеної у документах.

{Пункт 15 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

16. За результатами опрацювання заявок та поданих до них документів відповідальний структурний підрозділ:

інформує виконавчу дирекцію Фонду про результати опрацювання заявок та поданих до них документів (у тому числі щодо відповідності кожного із заявників вимогам цього Положення);

подає на затвердження виконавчій дирекції Фонду перелік заявників, які відповідають вимогам цього Положення.

{Пункт 16 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

17. Виконавча дирекція Фонду на першому (з дати закінчення строку опрацювання заявок та поданих до них документів) засіданні виконавчої дирекції Фонду приймає рішення щодо переліку заявників, які відповідають вимогам цього Положення, або рішення про визнання відбору таким, що не відбувся.

Результати конкурсного відбору оформляються протоколом, оформленим відповідно до регламенту виконавчої дирекції Фонду.

{Пункт 17 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

18. Відбір може бути визнаний таким, що не відбувся за окремим напрямом діяльності, у разі:

подання на конкурс менше двох заяв;

невідповідності заявників вимогам цього Положення.

{Пункт 18 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

19. Інформація про результати розгляду заявок на участь у конкурсному відборі на відповідність вимогам, установленим цим Положенням, направляється Фондом, зокрема електронною поштою, кожному заявнику.

{Пункт 20 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

{Пункт 21 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

20. Повідомлення про результати конкурсного відбору направляється кожному учаснику не пізніше наступного робочого дня з дати складання протоколу виконавчої дирекції Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або передається іншим способом, що дозволяє підтвердити факт і дату одержання повідомлення учасником конкурсного відбору.

21. Учасники конкурсного відбору, відібрані виконавчою дирекцією Фонду, мають:

1) відповідати вимогам і критеріям, установленим цим Положенням;

2) надавати працівникам Фонду підтвердну інформацію щодо поданих даних для перевірки відповідності вимогам, установленим цим Положенням.

22. Виконавча дирекція Фонду має право виключити зі списку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, особу у разі:

1) виявлення Фондом її невідповідності критеріям, визначеним пунктом 2 цього розділу;

2) невиконання нею зобов'язань, визначених пунктом 21 цього розділу.

{Підпункт 2 пункту 22 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

23. Особа, що була виключена виконавчою дирекцією Фонду з числа осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, має право взяти участь у наступному конкурсному відборі.

III. Залучення уповноваженою особою Фонду консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку

{Назва розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

1. Фонд не пізніше наступного робочого дня після затвердження результатів конкурсного відбору направляє уповноваженій особі Фонду перелік осіб, відібраних виконавчою дирекцією Фонду.

У разі якщо результати конкурсного відбору були затверджені до дати призначення уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку, Фонд не пізніше наступного робочого дня направляє їй витяг із затверджених результатів конкурсного відбору, який формується з осіб, які не мають конфлікту інтересів з неплатоспроможним банком, у який призначено таку уповноважену особу Фонду, або з банком, який ліквідовується.

2. Уповноважена особа Фонду має право залучати консультантів, експертів або інших фахівців, відібраних за результатами конкурсного відбору, виключно в межах кошторису витрат неплатоспроможного банку, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації такого банку, та які:

не мають заборгованості перед банком та/або заборгованості банку;

не володіють будь-якими майновими правами щодо майна банку;

не мають відносин за попередні п'ять років з банком як його пов'язаною особою;

не мають будь-яких зобов'язань по відношенню до банку за останні п'ять років;

не перебувають у трудових відносинах з банком (у якому здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація) за останні п'ять років;

не володіють майном, яке конкурує з майном банку;

не мають інших інтересів, які можуть зашкодити неупередженому виконанню уповноваженою особою Фонду своїх функцій у межах здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку.

За умови недостатності коштів у банку для оплати витрат, пов'язаних із залученням до роботи осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, виконавча дирекція Фонду приймає рішення про оплату таких витрат банку за рахунок коштів Фонду.

{Пункт 2 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

3. Консультанти, експерти або інші фахівці надають послуги уповноваженій особі Фонду на підставі договору.

{Пункт 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

4. Після укладання уповноваженою особою Фонду договору про надання консультантом, експертом або іншим фахівцем послуг уповноважена особа Фонду у строк не пізніше 2 робочих днів зобов’язана повідомити Фонд про факт укладення такого договору.

{Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}

Начальник відділу
з питань стратегії
та трансформації ФондуН.О. Лапаєва
Додаток 1
до Положення про порядок
залучення уповноваженою особою
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб консультантів,
експертів або інших фахівців
при виведенні неплатоспроможного
банку з ринку або ліквідації банку

ЗАЯВКА
на участь у конкурсному відборі консультантів, експертів, фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}


Додаток 2
до Положення про порядок залучення
уповноваженою особою Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
консультантів, експертів або інших
фахівців при виведенні
неплатоспроможного банку з ринку
або ліквідації банку

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

{Положення доповнено новим додатком 2 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5 від 17.01.2013}вверх