Документ z1360-16, действует, текущая редакция — Редакция от 23.01.2018, основание - z1576-17

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2016  № 87


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2016 р.
за № 1360/29490

Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної аудиторської служби
№ 257 від 12.12.2017}

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган, що додається.

2. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган, що додається.

3. Департаменту стратегічного планування, звітності та методологічної роботи Державної аудиторської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Сектору взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної аудиторської служби України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної аудиторської служби України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Л.В. ГавриловаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Державної аудиторської
служби України
21.09.2016  № 87


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2016 р.
за № 1360/29490

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державною аудиторською службою України або її міжрегіональним територіальним органом за запитом на інформацію (далі - документи).

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган є належним розпорядником інформації.

3. За запитом на інформацію безкоштовно надаються документи або їх копії, які містять інформацію:

про особу у разі її запиту про себе;

що становить суспільний інтерес;

що не передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок документів, починаючи з одинадцятої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної аудиторської служби № 257 від 12.12.2017}

5. Самостійний структурний підрозділ Державної аудиторської служби України (її міжрегіонального територіального органу) у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), до бухгалтерської служби Державної аудиторської служби України (її міжрегіонального територіального органу) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Одночасно копія цієї заявки передається до структурного підрозділу або відповідальної особи з питань запитів на інформацію Державної аудиторської служби України (її міжрегіонального територіального органу).

6. На підставі отриманої заявки бухгалтерська служба протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Державної аудиторської служби України (її міжрегіонального територіального органу), в якому знаходяться документи, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

7. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

8. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Державної аудиторської служби України (її міжрегіонального територіального органу) бухгалтерська служба передає самостійному структурному підрозділу Державної аудиторської служби України (її міжрегіонального територіального органу), у якому знаходяться документи, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою бухгалтерської служби, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунок та виписку з реєстраційного рахунка) самостійний структурний підрозділ, в якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до структурного підрозділу або відповідальної особи з питань запитів на інформацію Державної аудиторської служби України (її міжрегіонального територіального органу) для здійснення обліку.

9. Документи або їх копії надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.

10. Відповідь на запит на інформацію не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

Директор
Департаменту стратегічного
планування, звітності та
методологічної роботи
І.Р. ВолянськийДодаток 1
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію,
розпорядником якої
є Державна аудиторська служба України
або її міжрегіональний територіальний
орган
(пункт 5)

ЗАЯВКА
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Директор
Департаменту стратегічного
планування, звітності
та методологічної роботи
І.Р. Волянський


Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію,
розпорядником якої
є Державна аудиторська служба України
або її міжрегіональний територіальний
орган
(пункт 6)

РАХУНОК
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Директор
Департаменту стратегічного
планування, звітності
та методологічної роботи
І.Р. Волянськийвверх