Документ z1348-18, действует, текущая редакция — Принятие от 13.11.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 04.12.2018. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.11.2018  № 1977


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2018 р.
за № 1348/32800

Про затвердження Типового договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», частини другої статті 43 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Типовий договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, що додається.

2. Установити, що:

договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами укладають страховики, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у частині проведення виду добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування»);

мінімальний розмір страхової суми за договором добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами під час укладання такого договору із суб’єктами аудиторської діяльності, які проводять обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, до виконання першого завдання з обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу становить не менше 10 мільйонів гривень;

розмір франшизи встановлюється під час укладання договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами і не може перевищувати 1 відсоток від страхової суми;

страховики не мають права укладати договори добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами щодо страхування відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності такому страховику.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної регуляторної служби України

В.о. Виконавчого директора органу
суспільного нагляду за аудиторською діяльністюО. Мірошніченко


Ю.В. КорнійчукЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
13 листопада 2018 року № 1977


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2018 р.
за № 1348/32800

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами

Директор
департаменту державного
регулювання та методології
нагляду на ринках
фінансових послуг

Н. Лехвверх