Документ z1347-14, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 30.08.2016, основание - z0983-16

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2014  № 232


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2014 р.
за № 1347/26124

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 188 від 30.06.2016}

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, та постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 7 «Про внесення змін до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури» НАКАЗУЮ:

1. Унести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 січня 2009 року № 47, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 березня 2009 року за № 226/16242 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови), такі зміни:

1) доповнити розділ І пунктом 1.5 такого змісту:

«1.5. Форми: заяви про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури; відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи; заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури; заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури; заяви про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури; заяви про внесення змін до переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, наведено у додатках 2-7 до цих Ліцензійних умов.»;

2) доповнити Ліцензійні умови після додатка новими додатками 2-7, що додаються.

У зв’язку з цим додаток до Ліцензійних умов вважати додатком 1;

3) у тексті Ліцензійних умов слово «додаток» у всіх відмінках замінити словом і цифрою «додаток 1» у відповідному відмінку.

2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Непомнящий О.М.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) та Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Мартинюк М.П.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань захисту персональних даних

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України
М.О. БурмакаО.Ю. Потімков


М.Я. Бараш
Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у будівництві,
пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури


Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у будівництві,
пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури
(пункт 1.5)

ВІДОМОСТІ
про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи


Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у будівництві,
пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури


Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у будівництві,
пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури


Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у будівництві,
пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури


Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у будівництві,
пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про внесення змін до переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектуривверх