Документ z1332-14, действует, текущая редакция — Принятие от 07.10.2014
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.05.2015. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
07.10.2014  № 491


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2014 р.
за № 1332/26109

ВИМОГИ
до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах

I. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги розроблені відповідно до Модельних курсів Міжнародної морської організації (далі - ІМО) 1.01 «Ознайомлення з танкером» (Tanker Familiarization) (далі - Модельний курс ІМО 1.01), 1.02 «Спеціалізована підготовка для роботи на нафтових танкерах» (Specialized Training for Oil Tankers) (далі - Модельний курс ІМО 1.02), 1.04 «Спеціалізована підготовка для роботи на танкерах-хімовозах» (Specialized Training for Chemical Tankers) (далі - Модельний курс ІМО 1.04), 1.37 «Обробка вантажу та баласту на танкері-хімовозі» (Chemical Tanker Cargo & Ballast Handling) (далі - Модельний курс ІМО 1.37) та 2.06 «Тренажер системи обробки вантажу та баласту на нафтовому танкері» (Oil Tanker Cargo and Ballast Handling Simulator) (далі - Модельний курс ІМО 2.06).

1.2. Ці Вимоги застосовуються до комплексу тренажерного та іншого обладнання з підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах (далі - Обладнання) підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку за напрямами «Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах», «Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою» та «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою» відповідно до вимог Правила V/1-1 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі - Конвенція ПДНВ), розділів А-V/1-1 (пункт 1) та В-V/1-1 (пункти 20-23) Міжнародного кодексу з підготовки, дипломування моряків і несення вахти (далі - Кодекс ПДНВ) та відповідних національних вимог (далі - НТЗ), інструкторів та слухачів, які використовують це Обладнання.

1.3. Ці Вимоги встановлюють єдині стандарти устаткування, технічних засобів, документації, інструкторсько-викладацького персоналу та порядку відпрацювання завдань, пов’язаних з проведенням спеціальної підготовки персоналу нафтових танкерів та танкерів-хімовозів для проведення вантажних і баластних операцій для усіх НТЗ України, які використовують Обладнання для підготовки плавскладу за функціями, зазначеними в розділах А-V/1-1 (пункт 1) та В-V/1-1 (пункти 20-23) та таблицях А-V/1-1-1, А-V/1-1-2 та А-V/1-1-3 Кодексу ПДНВ.

1.4. Ці Вимоги встановлюють єдині стандарти щодо устаткування, засобів, документації Обладнання, вимог до робочих місць інструкторів та слухачів, до інструкторського складу для усіх НТЗ, що здійснюють підготовку для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах.

II. Призначення Обладнання

2.1. Обладнання використовується для:

підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою - для капітанів, старших помічників капітанів, старших механіків, других механіків, а також інших осіб, які несуть безпосередню відповідальність за вантажні операції і вантаж, а також застережних заходів під час перевезення чи обробки вантажу на нафтових танкерах;

підготовки для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою - для капітанів, старших помічників капітанів, старших механіків, других механіків, а також інших осіб, які несуть безпосередню відповідальність за вантажні операції і вантаж, а також застережних заходів під час перевезення чи обробки вантажу на танкерах-хімовозах;

початкової підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах і танкерах-хімовозах - для всіх членів екіпажу, які можуть бути задіяні у проведенні вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах.

2.2. Підготовка здійснюється з метою:

відпрацювання персоналом нафтових танкерів та танкерів-хімовозів практичних навичок, необхідних для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах;

досягнення персоналом стандартів компетентності в частині проведення та управління вантажними операціями на танкерах, визначених в колонках 1, 2 таблиць А-V/1-1-1, А-V/1-1-2 та А-V/1-1-3 Кодексу ПДНВ;

практичної демонстрації мінімального стандарту компетентності відповідно до колонки 4 таблиць А-V/1-1-1, А-V/1-1-2 та А-V/1-1-3 Кодексу ПДНВ.

2.3. Підготовка має здійснюватися відповідно до стандартів, викладених у:

пунктах 2, 3 розділу А-V/1-1 Кодексу ПДНВ відносно обов’язкових мінімальних вимог для підготовки капітанів, старших помічників капітанів, старших механіків, других механіків, а також інших осіб, які несуть безпосередню відповідальність за вантажні операції і вантаж, а також застережних заходів під час перевезення чи обробки вантажу на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах;

пункті 1 розділу А-V/1-1 Кодексу ПДНВ відносно обов’язкових мінімальних вимог для підготовки всіх членів екіпажу, які можуть бути задіяні у проведенні вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах;

Модельних курсах ІМО 1.01, 1.02, 1.04, 1.37 та 2.06;

національних вимогах з перевезення небезпечних вантажів на суднах.

2.4. Основними задачами Обладнання є:

вивчення конструкції танкерів, зокрема вантажних танків, вантажної та баластної систем;

навчання використанню всього комплексу вантажної системи танкерів;

навчання використанню баластної системи;

навчання використанню системи мийки;

навчання використанню систем інертного газу та газовідведення;

навчання керуванню та контролю параметрів комплексу, який забезпечує безпечне проведення вантажних та баластних операцій;

навчання правилам техніки безпеки, протипожежної та противибухової безпеки під час проведення вантажних та баластних операцій.

2.5. Для отримання свідоцтва фахівця з підготовки за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на нафтових танкерах або танкерах-хімовозах відповідно до пункту 4 Правила V/1-1 кандидату необхідно після проходження підготовки у схваленому НТЗ:

мати щонайменше три місяці схваленого стажу роботи на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах (відповідно до типу танкера, для роботи на якому здійснюється підготовка) або

мати щонайменше один місяць схваленої підготовки на борту на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах (відповідно до типу танкера, для роботи на якому здійснюється підготовка) на позаштатній посаді, включаючи не менше трьох операцій із завантажень та трьох операцій з вивантажень, документально засвідчених у книзі реєстрації підготовки.

ІІІ. Вимоги до Обладнання

3.1. Обладнання повинно бути власністю НТЗ.

3.2. Договір або угода НТЗ на підготовку слухачів іншого навчального закладу, що не має власного обладнання, не є підставою для визнання такого іншого навчального закладу за цим напрямом та внесення його до переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Конвенції ПДНВ.

3.3. Обладнання повинно моделювати та імітувати процеси відповідно до вимог Модельних курсів ІМО 1.01, 1.02 або 1.04 з урахуванням Модельних курсів 1.37 та 2.06 і дозволяти відпрацьовувати практичні навички, які можуть включати аварійні, небезпечні або незвичайні ситуації, пов’язані з цілями підготовки, а також ситуації, пов’язані із забрудненням навколишнього середовища вантажем, мастильними, хімічними та іншими небезпечними речовинами.

3.4. Підготовка за напрямами «Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою» та «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою» здійснюється з використанням тренажера. Для підготовки за напрямом «Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах» використання тренажера не вимагається.

3.5. Обладнання повинно бути здатним моделювати устаткування з обробки вантажу та управління операціями, що відповідає експлуатаційним вимогам, прийнятим ІМО, та використовуватися для:

імітації експлуатаційного середовища, у тому числі поста управління вантажними операціями з приладами, які відповідають конкретному типу вантажної системи;

моделювання функцій із завантаження та розвантаження, проведення баластних операцій, а також даних стосовно остійності та напружень у корпусі, що відповідають виконанню завдань з обробки вантажу;

імітації операцій із завантаження, розвантаження, прийому та зливу баласту, а також пов’язаних з цим розрахунків остійності, посадки, крену, повздовжньої міцності, згинаючих моментів і остійності у пошкодженому стані.

3.6. Обладнання повинно відповідати експлуатаційним вимогам відповідно до певного типу танкера та використовуватися для:

вивчення устрою танкера, складу його технічних засобів і систем;

ведення розрахунків і складання вантажного плану, остійності неушкодженого і аварійного судна, визначення показників остійності і непотоплюваності відповідно до вимог ІМО та класифікаційного товариства, а також технологічної карти вантажних та баластних операцій;

ведення розрахунків стану кінцевого та проміжних етапів завантаження судна;

проведення підготовки до вантажних, баластних та допоміжних операцій;

проведення вантажних операцій;

проведення баластних операцій;

здійснення зачистки танків;

здійснення миття танків сирою нафтою, водою, зокрема нагрітою, та парою;

вентиляції, інертизації і дегазації танків;

очищення і відкачування нафтовмісних вод;

можливості відпрацювання дій аварійного характеру;

проведення імітації інертизації вантажних танків з використанням обладнання IGS (Inert Gas Systems);

дії в аварійних ситуаціях, включаючи негайну зупинку вантажних і баластних операцій;

дій під час настання пожежі на судні або поблизу нього як на стоянці, так і в морі;

відпрацювання дій для запобігання гідравлічному удару у вантажній системі та системі миття танків.

3.7. Обладнання повинно містити необхідний вибір різних видів вантажу (не менше трьох).

3.8. Обладнання повинно давати можливість моделювати окремі технологічні завдання у повному обсязі та передбачати можливість фіксування результатів виконання технологічних процесів слухачами з метою оцінки результату їх підготовки.

3.9. На всі практичні вправи, які відпрацьовуються, кожен слухач має бути забезпечений пояснювальним матеріалом.

3.10. Під час використання Обладнання повинні виконуватися встановлені вимоги щодо техніки безпеки.

3.11. У разі підготовки за напрямами «Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою» та «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою» НТЗ повинен мати документи, що підтверджують право власності НТЗ на тренажерне обладнання, ліцензії на програмне забезпечення тренажерів, видані виробником, документи про відповідність тренажерів встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам, видані класифікаційним товариством.

3.12. Усе майно повинно бути справним та придатним до використання.

3.13. З метою належного використання Обладнання для проведення якісної підготовки відповідно до міжнародних та національних вимог НТЗ повинен мати необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення.

3.14. Процес підготовки, що проводиться на Обладнанні, повинен бути охоплений впровадженою системою управління якістю відповідно до розділу А-I/8 Кодексу ПДНВ, сертифікованою органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю.

Процедури системи управління якістю повинні містити опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею документального доказу підготовки (свідоцтва) і збереженням даних про проходження підготовки.

3.15. Тривалість підготовки повинна бути не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами «Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах і танкерах-хімовозах», «Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою» або «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою», наведених у додатках 1-3 до цих Вимог, розробленими відповідно до Модельних курсів ІМО 1.01, 1,02 або 1.04.

У разі повторного проходження моряком підготовки тривалість такої підготовки може бути скорочена, але не більше ніж на 50%. Зазначена скорочена програма підготовки затверджується керівником НТЗ та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.16. На підставі типових планів підготовки, Модельних курсів ІМО 1.01, 1,02 або 1.04 і вимог Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ НТЗ розробляють власні робочі плани та програми підготовки, які затверджуються керівником НТЗ та погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

У цих робочих планах і програмах назва напряму підготовки має відповідати Конвенції ПДНВ, Кодексу ПДНВ, мають міститися посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України та відповідний Модельний курс ІМО.

3.17. Робочі програми підготовки повинні містити опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначати критерії оцінювання знань і форм складання вихідного контролю.

3.18. У разі видання нової редакції відповідного Модельного курсу ІМО НТЗ повинен внести відповідні корективи до робочих планів і програм підготовки у строк не більше шести місяців після видання такої нової редакції та направити їх на погодження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.19. Група з теоретичної підготовки слухачів не повинна перевищувати 25 осіб за умови, що кожен слухач забезпечений окремим місцем, що надає можливість для теоретичної та практичної підготовки.

3.20. Група з практичної підготовки слухачів за напрямами «Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою» та «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою» не повинна перевищувати 13 осіб на одного інструктора за умови, що кожен слухач має бути забезпечений робочим місцем на тренажері.

3.21. Навчальна година становить 45 хвилин. Щоденне навантаження на слухача не може перевищувати 8 навчальних годин.

3.22. Між інструкторами та НТЗ мають бути укладені трудові договори.

3.23. До підготовки можуть бути залучені інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці у встановленому законодавством порядку.

3.24. Для теоретичної підготовки повинен використовуватися клас або класи, в кожному з яких мають бути в наявності як мінімум:

одна дошка з письмовим приладдям;

один демонстраційний прилад;

столи та стільці для усіх слухачів, що забезпечують можливість працювати з документами та здійснювати конспектування;

необхідна для підготовки кількість навчально-методичних посібників;

відповідні навчально-демонстраційні матеріали (стенди, плакати, слайди, фотографії).

3.25. У класі має бути в наявності набір вiдеодемонстраційних матеріалів (DVD, відеофільмів або комп’ютерних навчальних програм) для підготовки за курсом.

3.26. У класі має бути розміщений мінімальний набір демонстраційних плакатів (стендів):

устрій нафтового танкера та танкера-хімовоза;

баластна та вантажна системи нафтового танкера та танкера-хімовоза;

протипожежне обладнання нафтового танкера та танкера-хімовоза;

порядок налагоджування вантажного обладнання під час вантажних операцій;

небезпечні зони на танкері під час вантажних операцій;

причини гідравлічного удару та його попередження;

техніка безпеки під час проведення вантажних операцій та роботи в танках;

дії в аварійних ситуаціях, включаючи негайну зупинку вантажних та баластних операцій;

дії під час настання пожежі на судні або поблизу нього як на стоянці судна, так і в морі;

схема миття ємностей танків сирою нафтою та водою.

3.27. На Обладнанні мають відпрацьовуватися:

операції з вантажем;

баластні операції;

операції з миття танків;

операції із зачищення танків;

очищення та відкачування нафтовмісних вод;

відтворення реальних експлуатаційних можливостей суднового обладнання, пов’язаного з підготовкою;

дії, пов’язані з небезпекою вантажу, включаючи збіднене киснем середовище, «вуглеводне сп’яніння» і токсичність, правила щодо паління тощо;

надання першої допомоги у разі отримання ураження певним вантажем;

порядок надання дозволу на роботи, в тому числі вогневі роботи та процедури входу до зачинених приміщень;

використання засобів індивідуального захисту;

дії з усунення небезпеки впливу вільної поверхні та переміщення рідин у танках.

3.28. Приміщення навчального класу повинно відповідати встановленим в Україні санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, нормам і правилам. Мінімальна площа навчального класу на одного слухача повинна бути не менше ніж 2,4 кв. м.

3.29. Під час підготовки повинен використовуватися та заповнюватися журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки. У журналі зазначаються назва напряму підготовки, прізвища слухачів, дати занять, навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка), відмітки про присутність слухачів на занятті, результати вихідного контролю (залік/іспит), прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку. Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з дати внесення останнього запису.

3.30. Вихідний контроль та практична демонстрація компетентності мають здійснюватися за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до Модельного курсу ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) та критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць А-V/1-1-1, А-V/1-1-2 та А-V/1-1-3 Кодексу ПДНВ.

3.31. У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво). Інформація про видані свідоцтва має заноситися в журнал реєстрації видачі свідоцтв, який повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ.

3.32. Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про проходження спеціалізованої підготовки має бути своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направлена до Державного реєстру документів моряків України.

3.33. Відповідність Обладнання і організації підготовки в НТЗ цим Вимогам здійснюється шляхом заповнення чек-листа, наведеного в додатку 4 до цих Вимог.

IV. Вимоги до робочого місця інструктора

4.1. Інструктор повинен мати робоче місце, яке надає йому можливість:

ефективного зв'язку з усіма робочими місцями слухачів;

запровадження робочого завдання як для всієї групи, так і індивідуально для окремих слухачів;

здійснення контролю, спостерігання за виконанням завдання і його ефективного розбору зі слухачами;

спостереження за діями слухача на різних етапах виконання навчального завдання;

зупинки завдання на будь-якому етапі або внесення коректив у разі помилки слухача без пошкодження процесу завдання.

4.2. Інструктор повинен мати можливість у разі необхідності призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити виведення слухачів з місця тренування.

V. Вимоги до робочого місця слухача та вступні вимоги

5.1. Кожен слухач має бути забезпечений окремим місцем, що надає можливість для теоретичної і практичної підготовки.

5.2. Під час відпрацювання практичних навичок усі слухачі повинні виконувати вимоги техніки безпеки. Персонал НТЗ має вимагати від слухачів виконання правил техніки безпеки.

5.3. На підготовку за напрямом «Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою» або «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою» приймаються особи, які пройшли підготовку за напрямом «Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах».

VI. Інструкторський склад

6.1. Інструктори НТЗ, що здійснюють підготовку персоналу нафтових танкерів або танкерів-хімовозів, повинні мати:

диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за судноводійською або судномеханічною спеціальністю;

диплом капітана далекого плавання, або штурмана далекого плавання, або механіка першого розряду, або механіка другого розряду;

документально підтверджений стаж роботи на нафтових танкерах або танкерах-хімовозах на посадах капітана та/або старшого помічника капітана чи старшого механіка та/або другого механіка не менше трьох років;

свідоцтво про спеціальну підготовку для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах або танкерах-хімовозах за розширеною програмою відповідно до вимог Правила V/1-1 Конвенції ПДНВ, видане схваленим НТЗ;

практичний досвід роботи у НТЗ з підготовки персоналу нафтових танкерів або танкерів-хімовозів не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах або танкерах-хімовозах за розширеною програмою) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування;

документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ.

6.2. Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку за напрямами «Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою» та «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою», залежить від кількості слухачів і посадочних місць і повинна бути не меншою, ніж 1 інструктор на групу до 13 слухачів за умови, що кожен слухач забезпечений окремим робочим місцем на тренажері.

VII. Перелік публікацій, що мають бути в наявності в НТЗ

7.1. В НТЗ, що здійснює підготовку осіб командного складу та суднової команди для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах, повинні бути публікації в кількості, достатній для навчання слухачів відповідно до обсягу підготовки, але не менше ніж зазначено у додатку 5 до цих Вимог.

7.2. Текст публікацій, зазначених у додатку 5 до цих Вимог, має ураховувати усі внесені зміни до них.

7.3. Допускається часткове використання публікацій, зазначених у додатку 5 до цих Вимог, в електронному вигляді у разі забезпечення робочих місць у класі персональними комп’ютерами, що дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв.

Заступник директора
Департаменту державної
політики в галузі морського
та річкового транспорту -
начальник відділу логістики
та аналітичного забезпечення


Р. Когут
Додаток 1
до Вимог до тренажерного та іншого
обладнання, призначеного для підготовки
та перевірки знань осіб командного складу
та суднової команди для проведення
вантажних операцій на нафтових танкерах
та танкерах-хімовозах
(пункт 3.15)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах» (Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations) відповідно до вимог Правила V/1-1 (пункти 1, 2) Конвенції ПДНВ, розділів А-V/1-1 (пункт 1) та В-V/1-1 Кодексу ПДНВ, Модельного курсу ІМО 1.01 «Ознайомлення з танкером» (Tanker Familiarization)

Таблиця 1

Обсяг часу підготовки (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

70,0

--

1,0

71,0

Типовий план підготовки
за напрямом
«Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах»

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу ІМО 1.01

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Вступна частина (Конвенція ПДНВ: Правило V/1-1 (пункти 1, 2), Кодекс ПДНВ: розділи А-V/1-1 (пункт 1) та В-V/1-1 (пункти 20-23))
1.1. Опис курсу

0,5


0,5

1.2. Розвиток танкерів

1.3. Типи вантажів

0,75

1,0


0,75

1,0

1.4. Термінологія, пов’язана з танкерами

0,75


0,75

1.5. Правила та законодавство, пов’язані з перевезенням вантажів на танкерах

1,0


1,0

Усього за темою

4,0

-

4,0

2. Характеристики вантажів
2.1. Основні фізичні принципи

2,0


2,0

2.2. Основи хімії, хімічні елементи і групи

2,0


2,0

2.3. Фізичні властивості нафти, хімічних і газових вантажів, які перевозяться навалом

2,0


2,0

Усього за темою

6,0

-

6,0

3. Токсичність та інші небезпеки
3.1. Загальні знання щодо токсичності та її ефектів

2,0


2,0

3.2. Небезпеки пожежі

1,0


1,0

3.3. Небезпеки для здоров’я

1,0


1,0

3.4. Небезпеки для навколишнього середовища

1,0


1,0

3.5. Небезпеки реакцій

0,5


0,5

3.6. Небезпека корозії

0,5


0,5

Усього за темою

6,0

-

6,0

4. Контроль за небезпеками
4.1. Лист з даними щодо безпеки вантажу

1,0


1,0

4.2. Методи контролю небезпеки на танкерах

5,0


5,0

Усього за темою

5,0

-

5,0

5. Обладнання для безпеки та захисту персоналу
5.1. Вимірювальні інструменти для забезпечення безпеки

2,0


2,0

5.2. Спеціальне протипожежне обладнання

1,0


1,0

5.3. Дихальні апарати, евакуація з танків, рятування людей та вилучення обладнання з танків

2,0


2,0

5.4. Захисний одяг та обладнання

1,0


1,0

5.5. Засоби реанімації

1,0


1,0

5.6. Запобіжні заходи та дії для безпеки

1,0


1,0

Усього за темою

8,0

-

8,0

6. Запобігання забрудненню навколишнього середовища
6.1. Причини забруднення морського середовища (повітря та води)

1,0


1,0

6.2. Запобігання забрудненню морського середовища

1,0


1,0

6.3. Заходи, які необхідно вживати у разі розливу нафтопродуктів та небезпечних вантажів

1,0


1,0

6.4. Судновий план дій під час розливу нафтопродуктів (SOPEP - Ship Oil Pollution Emergency Plan)

1,0


1,0

6.5. Зв’язок між судном та берегом

2,0


2,0

Усього за темою

6,0

-

6,0

7. Дії під час аварійних ситуацій
7.1. Аварійні заходи

1,0


1,0

7.2. Організаційна структура

0,5


0,5

7.3. Сигнали тривог

0,5


0,5

7.4. Процедури дій в аварійних ситуаціях

1,0


1,0

7.5. Надання першої медичної допомоги

2,0


2,0

Усього за темою

5,0

-

5,0

8. Вантажне обладнання
8.1. Обладнання для обробки вантажу, яке зазвичай використовується на борту нафтових танкерів

6,0


6,0

8.2. Обладнання для обробки вантажу, яке зазвичай використовується на борту танкерів-хімовозів

6,0


6,0

8.3. Обладнання для обробки вантажу, яке зазвичай використовується на борту танкерів-газовозів

6,0


6,0

Усього за темою

18.0

-

18,0

9. Вантажні операції
9.1. Загальне ознайомлення з правилами проведення вантажних операцій на танкерах та заходами безпеки

12,0


12,0

Усього за темою

12,0

-

12,0

Усього за напрямом підготовки

70,0

-

70,0

Вихідний контроль1,0

Усього71,0
Додаток 2
до Вимог до тренажерного та іншого
обладнання, призначеного для підготовки
та перевірки знань осіб командного складу
та суднової команди для проведення
вантажних операцій на нафтових танкерах
та танкерах-хімовозах
(пункт 3.15)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою» (Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations) відповідно до вимог Правила V/1-1 (пункти 3, 4) Конвенції ПДНВ, розділу А-V/1-1 (пункт 2) Кодексу ПДНВ, Модельного курсу ІМО 1.02 «Спеціалізована підготовка для роботи на нафтових танкерах» (Specialized Training for Oil Tankers)

Таблиця 1

Обсяг часу підготовки (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

34,0

20,5

1,0

55,5

Типовий план підготовки
за напрямом
«Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою»

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу ІМО 1.02

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Вступна частина
(Конвенція ПДНВ: Правило V/1-1 (пункти 3, 4), Кодекс ПДНВ: розділ А-V/1-1 (пункт 2))
1.1. Нафтовий танкер
1.2. Міжнародне та національне законодавство, пов’язане з нафтовими танкерами
Усього за темою

1,5

-

1,5

2. Основні характеристики нафти та їх небезпеки
2.1. Основні фізичні принципи - оновлення знань
2.2. Властивості нафти
2.3. Небезпеки, пов’язані з поводженням та перевезенням нафти:
1) загальні знання про токсичність
2) токсичність нафти
3) токсичність інертного газу
4) дефіцит кисню
5) здатність загоратися та вибухати
6) електростатичні небезпеки
7) небезпеки для навколишнього середовища
Усього за темою

6,5

-

6,5

3. Безпека
3.1. Загальні заходи обережності
3.2. Вхід у закриті приміщення
3.3. Заходи обережності відносно електростатичних небезпек
3.4. Газові індикатори
3.5. Принципи боротьби з пожежею - оновлення знань
3.6. Захисне обладнання
Усього за темою

8,0

-

8,0

4. Запобігання забрудненню
4.1. Судна та обладнання
4.2. Експлуатаційні забруднення
4.3. Журнал нафтових операцій
4.4. Заходи, яких необхідно вживати у разі розливання нафти
4.5. Забруднення повітря
Усього за темою

4,0

-

4,0

5. Конструкція та обладнання нафтового танкера
5.1. Конструкція
5.2. Насоси, трубопроводи та обладнання для вивантаження
5.3. Системи нагрівання вантажу
5.4. Вентиляційне обладнання
5.5. Датчики рівнів
5.6. Обладнання для захисту навколишнього середовища
Усього за темою

3,0

3,0

6,0

6. Операції на нафтовому танкері
6.1. Загальні заходи обережності
6.2. Операції із завантаження та вивантаження вантажів
6.3. Прийом та злив баласту
6.4. Миття танків
6.5. Операції з танками для залишків суміші води і вантажу після миття танків (слоп-танками)
6.6. Вентиляція та дегазація
6.7. Зв’язок між судном та берегом
Усього за темою

3,0

7,0

10,0

7. Вантажні та баластні насоси
7.1. Основи теорії та характеристики насосів
7.2. Гідравлічний удар
Усього за темою

1,5

-

1,5

8. Дії під час аварійних ситуацій
8.1. План дій під час аварійних ситуацій
8.2. Організаційна структура
8.3. Сигнали тривог
8.4. Організація дій в аварійних ситуаціях
8.5. Дії у разі виявлення аварійної ситуації
Усього за темою

1,5

1,5

3,0

9. Системи інертних газів
9.1. Загальна інформація
9.2. Системи інертних газів
9.3. Установки інертних газів
9.4. Очисник газів (скрубер)
9.5. Нагнітачі інертних газів
9.6. Клапани регулювання тиску інертних газів
9.7. Неповоротні пристрої
9.8. Система розподілення інертних газів і вентиляція
9.9. Обладнання для аналізу газу, запису даних та індикації
9.10. Експлуатація
9.11. Вимірювальні пристрої, індикатори та пристрої для подачі сигналів небезпеки
9.12. Аварійні процедури
9.13. Обслуговування і тестування
Усього за темою

3,5

5,0

8,5

10. Миття сирою нафтою
10.1. Загальна інформація
10.2. Устрій системи миття сирою нафтою
10.3. Система трубопроводів для миття сирою нафтою
10.4. Машини для миття танків
10.5. Насоси
10.6. Система зачистки
10.7. Експлуатація


12,012,0

Усього за темою

1,5

4,0

5,5

Усього за напрямом підготовки

34,0

20,5

54,5

Вихідний контроль1,0

Усього55,5
Додаток 3
до Вимог до тренажерного та іншого
обладнання, призначеного для підготовки
та перевірки знань осіб командного складу
та суднової команди для проведення
вантажних операцій на нафтових танкерах
та танкерах-хімовозах
(пункт 3.15)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою» (Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations) відповідно до вимог Правила V/1-1 (пункти 5, 6) Конвенції ПДНВ, розділу А-V/1-1 (пункт 3) Кодексу ПДНВ, Модельного курсу ІМО 1.04 «Спеціалізована підготовка для роботи на танкерах-хімовозах» (Specialized Training for Chemical Tankers)

Таблиця 1

Обсяг часу підготовки (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

34,0

24,0

2,0

60,0

Типовий план підготовки
за напрямом
«Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою»

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу ІМО 1.04

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Вступна частина
(Конвенція ПДНВ: Правило V/1-1 (пункти 5, 6), Кодекс ПДНВ: розділ А-V/1-1 (пункт 3))
1.1. Загальна інформація про курс підготовки
1.2. Вантажі, які перевозяться на танкерах-хімовозах
1.3. Виробництво та використання хімічних вантажів
Усього за темою

2,0

-

2,0

2. Основні хімічні та фізичні властивості
2.1. Хімічні властивості вантажів
2.2. Фізичні властивості вантажів
2.3. Лабораторії з теорії та практики
Усього за темою

4,0

-

4,0

3. Небезпеки
3.1. Небезпеки здоров’ю
3.2. Небезпеки навколишньому середовищу
3.3. Небезпека реакцій
3.4. Небезпеки загоряння та вибухів
Усього за темою

3,0

-

3,0

4. Правила та норми законодавства
4.1. Міжнародні та національні кодекси та правила
4.2. Кодекс з перевезення хімічних вантажів навалом
4.3. Додаток ІІ до Конвенції МАРПОЛ 73/78
4.4. Сертифікація та інспекції
4.5. Практичне використання
Усього за темою

3,0

3,0

6,0

5. Устрій судна та розташування танків
5.1. Вимоги до конструкції та обладнання
5.2. Суднові системи та устрої
5.3. Розташування танків
5.4. Типи суден та конструктивні можливості для рятування людей
Усього за темою

2,0

-

2,0

6. Системи обробки вантажів
6.1. Танки, трубопроводи та клапани
6.2. Матеріали танків та їх покриття
6.3. Системи вентиляції вантажних танків
6.4. Насоси та системи вивантаження
6.5. Ефективна зачистка
6.6. Системи нагрівання вантажу
6.7. Системи миття танків та видалення залишків суміші води і вантажу після миття танків (слоп)
6.8. Системи інертного газу
6.9. Інструменти та прилади
Усього за темою

3,0

4,0

7,0

7. Безпека та запобігання забрудненню навколишнього середовища
7.1. Оцінка стану безпеки танків та закритих приміщень
7.2. Запобігання пожежам та протипожежне обладнання
7.3. Запобігання забрудненню навколишнього середовища
7.4. Захисне обладнання та обладнання для безпеки
7.5. Застережні заходи під час ремонту та обслуговування
Усього за темою

5,5

3,0

8,5

8. Поводження з вантажем та баластні операції
8.1. Загальна інформація
8.2. Планування розміщення вантажів на борту судна
8.3. Підготовка до завантаження та порядок завантаження
8.4. Вимірювання та розрахунок кількості вантажу
8.5. Виконання умов транспортування вантажу
8.6. Планування вивантаження вантажів з борту судна та порядок вивантаження
8.7. Прийом та злив баласту
8.8. Вивантаження, зачистка та підготовка до миття танків
8.9. Транспортування вантажів, які знаходяться не біля причалу, до якого пришвартовано судно
8.10. Управління вантажем та управління в аварійних ситуаціях
Усього за темою

3,5

7,0

10,5

9. Операції із зачистки танків
9.1. Загальна інформація
9.2. Порядок зачистки танків та видалення залишків суміші води і вантажу після миття танків (слоп)
9.3. Дегазація вантажних танків
9.4. Проведення тестування чистоти танків
Усього за темою

2,0

3,0

5,0

10. Управління ризиками на танкері-хімовозі
10.1. Загальна інформація
10.2. Визначення
10.3. Ризики танкерів-хімовозів
10.4. Порядок оцінки ризиків
10.5. Управління ризиками на практиці
Усього за темою

2,0

2,0

4,0

11. Операції на терміналах і взаємодія судна з береговими службами
11.1. Зв’язок із терміналом
11.2. Берегові прийомні засоби
Усього за темою

1,0

-

1,0

12. Дії під час аварійних ситуацій
12.1. План дій під час аварійних ситуацій
12.2. Організаційна структура та планування
12.3. Сигнали тривог
12.4. Дії в аварійних ситуаціях
12.5. Перша медична допомога
Усього за темою

2,0

1,0

3,0

13. План дій у надзвичайних ситуаціях
13.1. Загальна інформація
13.2. Управління
13.3. Підготовка плану дій у надзвичайних ситуаціях
Усього за темою

1,0

1,0

2,0

Усього за напрямом підготовки

34,0

24,0

58,0

Вихідний контроль (оцінка компетентності) та обговорення питань курсу підготовки (дискусія)2,0

Усього60,0
Додаток 4
до Вимог до тренажерного та іншого
обладнання, призначеного для підготовки
та перевірки знань осіб командного складу
та суднової команди для проведення
вантажних операцій на нафтових танкерах
та танкерах-хімовозах
(пункт 3.33)

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення відповідності тренажерного та іншого обладнання навчально-тренажерного закладу вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах

В ________________________________________________________________________
(найменування навчально-тренажерного закладу)

(далі - НТЗ) спостережено такий стан матеріально-технічної бази, кадрово-методичного забезпечення, тренажерного та іншого обладнання з підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах

НТЗ проводить підготовку за напрямами:

«Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах»

Заявлений обсяг підготовки
____________ осіб

«Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою»

Заявлений обсяг підготовки
_____________ осіб

«Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою»

Заявлений обсяг підготовки
_____________ осіб

Відомості про Обладнання

Обладнання є власністю НТЗ

Обладнання моделює устаткування з обробки вантажу та управління операціями на танкерах, що відповідає експлуатаційним вимогам, прийнятим ІМО

Обладнання використовується для:

імітації експлуатаційного середовища, у тому числі поста управління вантажними операціями з приладами, які відповідають конкретному типу вантажної системи

моделювання функцій із завантаження та розвантаження, проведення баластних операцій, а також даних стосовно остійності та напружень у корпусі, що відповідають виконанню завдань з обробки вантажу

імітації операцій із завантаження, розвантаження, прийому та зливу баласту, а також пов’язаних з цим розрахунків остійності, посадки, крену, повздовжньої міцності, згинаючих моментів і остійності у пошкодженому стані

Обладнання відповідає експлуатаційним вимогам відповідно до певного типу танкера та використовується для:

вивчення пристрою танкера, складу його технічних засобів і систем

ведення розрахунків і складання вантажного плану, остійності неушкодженого і аварійного судна, визначення показників остійності і непотоплюваності відповідно до вимог ІМО та класифікаційного товариства, а також технологічної карти вантажних та баластних операцій

ведення розрахунків стану кінцевого та проміжних етапів завантаження судна

проведення підготовки до вантажних, баластних та допоміжних операцій

проведення вантажних операцій

проведення баластних операцій

опрацювання зачистки танків

вентиляції, опрацювання миття танків сирою нафтою, водою, зокрема нагрітою, та парою, інертизації і дегазації танків

очищення і відкачування нафтовмісних вод

можливості відпрацювання дій аварійного характеру

проведення імітації інертизації вантажних танків з використанням обладнання IGS (Inert Gas Systems)

дій в аварійних ситуаціях, включаючи негайну зупинку вантажних та баластних операцій

дій під час настання пожежі на судні або поблизу нього як на стоянці, так і в морі

відпрацювання дій для запобігання гідравлічному удару

Тренажерне обладнання містить не менше трьох різних видів вантажу

Обладнання надає можливість моделювати окремі технологічні завдання у повному обсязі та передбачає можливість фіксування результатів виконання технологічних процесів слухачами з метою оцінки результату їх підготовки

На всі практичні вправи кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Під час використання Обладнання виконуються встановлені вимоги щодо техніки безпеки

Підготовка за напрямами «Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою» та «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою» здійснюється з використанням тренажера

Під час використання тренажерного обладнання для підготовки за напрямами «Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою» або «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою»:

документи, що підтверджують право власності НТЗ на тренажерне обладнання, у наявності. Копії надані

ліцензії на програмне забезпечення тренажерів, видані виробником, у наявності. Копії надані

документи про відповідність тренажерів встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам, видані класифікаційним товариством, у наявності. Копії надані

НТЗ має необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на Обладнанні

Впроваджена у діяльність НТЗ система управління якістю в наявності

У разі відсутності впровадженої системи управління якістю - схвалений органом сертифікації план впровадження системи управління якістю протягом 12 місяців (виключно для НТЗ, що розпочинають діяльність)

Процедури системи управління якістю НТЗ містять опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею свідоцтва і збереженням даних про проходження підготовки

Тривалість підготовки є не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами «Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах», «Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою» або «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою», розробленими відповідно до Модельних курсів ІМО 1.01, 1.02 або 1.04

НТЗ використовує скорочену програму підготовки для проходження моряками повторної підготовки

Тривалість такої повторної скороченої підготовки не менше ніж 50% від визначеної Модельними курсами ІМО 1.01, 1.02 або 1.04

Робочі плани та програми підготовки НТЗ затверджені керівником НТЗ та погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті

У робочих планах і програмах назва напряму підготовки відповідає Конвенції ПДНВ, містить посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО

Робочі програми підготовки містять опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначають критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю

Група з теоретичної підготовки слухачів не перевищує 25 осіб

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем, що дозволяє працювати з документами та здійснювати конспектування

Група з практичної підготовки слухачів за напрямами «Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою» та «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою» не перевищує 13 осіб на одного інструктора

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем на тренажері

Навчальна година становить 45 хвилин

Щоденне навантаження на слухача не перевищує 8 навчальних годин

Між інструкторами та НТЗ укладені трудові договори

До підготовки залучаються інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Наявність класу (класів) для підготовки за напрямом.
Загальна площа класу (класів) _________________________ кв. м

Документи, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, в наявності

Приміщення є власністю НТЗ

Якщо ні, указати реквізити договору оренди (номер та строк дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)

У класі є столи, стільці в кількості, що відповідає кількості слухачів.
Зазначити кількість посадочних місць _________________________

Робочі місця дозволяють працювати з документами та здійснювати конспектування

Мінімальна площа на одного слухача у класі становить не менше ніж 2,4 кв. м

У наявності є проекційна апаратура

У наявності є DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура

Відеофільми або їх аналоги відповідають рекомендаціям Модельних курсів ІМО з відповідних розділів підготовки.
Примітка. Перелічити назви, яких не вистачає

Дошка з письмовим приладдям у наявності

Демонстраційний стіл у наявності

Навчально-методичні посібники у наявності

В класі розміщені демонстраційні плакати (стенди) з протипожежної безпеки та методів боротьби з пожежею на суднах, які відображають:

устрій нафтового танкера та танкера-хімовоза

баластну та вантажну системи нафтового танкера та танкера-хімовоза

протипожежне обладнання нафтового танкера та танкера-хімовоза

порядок налагоджування вантажного обладнання під час вантажних операцій

небезпечні зони на танкері під час вантажних операцій

гідравлічний удар і його попередження

техніку безпеки під час проведення вантажних операцій та роботи в танках

дії в аварійних ситуаціях, включаючи негайну зупинку вантажних та баластних операцій

дії під час настання пожежі на судні або поблизу нього як на стоянці судна, так і в морі

схему миття танків сирою нафтою

На Обладнанні відпрацьовуються:

операції з вантажем

баластні операції

операції з миття танків

дії, пов’язані з небезпекою вантажу, включаючи збіднене киснем середовище, «вуглеводне сп’яніння» і токсичність, правила щодо паління тощо

надання першої допомоги у разі отримання ураження певним вантажем

порядок надання дозволу на роботи, у тому числі вогневі роботи та процедури входу до зачинених приміщень

використання засобів індивідуального захисту

дії з усунення небезпеки впливу вільної поверхні та переміщення рідин у танках

Під час підготовки використовується та заповнюється журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів

У журналі зазначаються:

назва НТЗ та курсу підготовки

прізвища слухачів

дати занять

навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка)

відмітки про присутність слухачів на занятті

вихідний контроль (залік/іспит)

прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку

Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності проводяться

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць А-V/1-1-1, А-V/1-1-2 та А-V/1-1-3 Кодексу ПДНВ

Критерії оцінювання та відповідні процедури практичної демонстрації компетентності відповідають вимогам Модельного курсу ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, examination and certification of seafarers)

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом усної співбесіди

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом письмового іспиту

Перелік питань для перевірки (оцінки) знань, затверджений керівником НТЗ, у наявності

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом комп’ютерного тестування
(зазначити назву тестової програми)

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом написання реферату

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються іншим шляхом
(зазначити яким)

У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво)

Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв

Журнал реєстрації видачі свідоцтв прошитий, пронумерований, прошнурований і скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ

Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направляється до Державного реєстру документів моряків України

Під час відпрацювання практичних навичок усі слухачі виконують вимоги техніки безпеки

Персонал НТЗ вимагає від слухачів виконання правил техніки безпеки

На підготовку за напрямом «Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою» або «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою» приймаються особи, які пройшли підготовку за напрямом «Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах і танкерах-хімовозах»

Відомості про інструкторів

Список інструкторів НТЗ, які проводять теоретичну та практичну підготовку, із зазначенням предметів та кваліфікації представлено

Інструктор забезпечений робочим місцем, яке надає йому можливість:

ефективного зв'язку з усіма робочими місцями слухачів

запровадження робочого завдання як для всієї групи, так і індивідуально для окремих слухачів

здійснення контролю, спостерігання за виконанням завдання і його ефективного розбору зі слухачами

спостереження за діями слухача на різних етапах виконання навчального завдання

зупинки завдання на будь-якому етапі або внесення коректив у разі помилки слухача без зашкодження процесу завдання

Інструктор має можливість у разі необхідності призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити виведення слухачів з місця тренування

Інструктори мають диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за судноводійською або судномеханічною спеціальністю

Інструктори мають диплом капітана далекого плавання, або штурмана далекого плавання, або механіка першого розряду, або механіка другого розряду

Інструктори мають документально підтверджений стаж роботи на нафтових танкерах або танкерах-хімовозах на посадах капітана та/або старшого помічника капітана чи старшого механіка та/або другого механіка не менше трьох років

Інструктори мають свідоцтво про спеціальну підготовку для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах або танкерах-хімовозах за розширеною програмою відповідно до вимог Правила V/1-1 Конвенції ПДНВ, видане схваленим НТЗ

Інструктори мають практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки персоналу нафтових танкерів або танкерів-хімовозів не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах або танкерах-хімовозах за розширеною програмою) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ

Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку за напрямами «Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою» та «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою», є не меншою, ніж 1 інструктор на групу до 13 слухачів за умови, що кожен слухач забезпечений окремим робочим місцем на тренажері


В НТЗ є в наявності такі публікації:


Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки) - 2 примірники


Міжнародна конвенція з хорони людського життя на морі 1974 року, з поправками - 2 примірники


Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню з суден 1973/1978 рр., з поправками - не менше ніж один посібник на двох слухачів


Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою, 1969 року - 1 примірник


Міжнародна конвенція по забезпеченню готовності на випадок забруднення нафтою, боротьби з ним і співробітництву 1995 року - 1 примірник


Модельний курс ІМО 1.01 «Ознайомлення з танкером» (Tanker Familiarization) - 2 примірники


Модельний курс ІМО 1.02 «Спеціалізована підготовка для роботи на нафтових танкерах» (Specialized Training for Oil Tankers) - 2 примірники


Модельний курс ІМО 1.04 «Спеціалізована підготовка для роботи на танкерах-хімовозах» (Specialized Training for Chemical Tankers) - 2 примірники


Модельний курс ІМО 1.37 «Обробка вантажу та баласту на танкері-хімовозі» (Chemical Tanker Cargo & Ballast Handling) - 2 примірники


Модельний курс ІМО 2.06 «Тренажер системи обробки вантажу та баласту на нафтовому танкері» (Oil Tanker Cargo and Ballast Handling Simulator) - 2 примірники


Модельний курс ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) - 2 примірники


Керівництво з надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків, пов’язаних з небезпечними вантажами, з поправками (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)), as amended) - не менше ніж один посібник на двох слухачів


Міжнародний кодекс з управління безпекою (International Safety Management Code (ISM Code)) - 2 примірники


Міжнародний кодекс з перевезення небезпечних вантажів морем (International Maritime Dangerous Goods Code) - 2 примірники


Настінний плакат: позначення, маркування та символи для небезпечних вантажів, розроблений ІМО (Wall chart: IMO Dangerous Goods Labels, Marks and Signs) - один на кожен кабінет


Міжнародний кодекс з обладнання та конструкції суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі навалом (International Code for the Equipment and Construction of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk) - 1 примірник


Публікація ІМО «Сепаратори для очищення води від нафти та обладнання для контролю» (Oily-Water Separators and Monitoring Equipment (IMO-608E) - 1 примірник


Циркулярний лист MSС/Сіrс. 672 від 22 грудня 1994 року «Заходи по запобіганню вибухів у насосних відділеннях танкерів» (MSC/Circ.672 22.12.94 Measures to prevent explosions in oil tanker pump rooms) - 2 примірники


Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» - 2 примірники


Текст публікацій ураховує усі внесені до них зміни


В НТЗ частково використовуються вищезазначені публікації в електронному вигляді


У разі використання публікацій в електронному вигляді робочі місця в навчальному класі забезпечені персональними комп’ютерами, які дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв

Особа, яка здійснила перевірку відповідності Обладнання в НТЗ і організації підготовки в НТЗ Вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах

____________
         (дата)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 5
до Вимог до тренажерного та іншого
обладнання, призначеного для підготовки
та перевірки знань осіб командного складу
та суднової команди для проведення
вантажних операцій на нафтових танкерах
та танкерах-хімовозах
(пункт 7.1)

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ,
що мають бути в наявності в НТЗ, що здійснює підготовку осіб командного складу та суднової команди для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах

Таблиця

№ з/п

Найменування

Кількість

1

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки)

2

2

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками

2

3

Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню з суден 1973/1978 рр., з поправками

Не менше ніж один посібник на двох слухачів

4

Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою, 1969 року

1

5

Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод і осадів та управління ними 2004 року

1

6

Міжнародна конвенція по забезпеченню готовності на випадок забруднення нафтою, боротьби з ним і співробітництву 1995 року

1

7

Міжнародний кодекс з перевезення небезпечних вантажів морем, видання 2012 року (International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code)

2

8

Модельний курс ІМО 1.01 «Ознайомлення з танкером» (Tanker Familiarization)

2

9

Модельний курс ІМО 1.02 «Спеціалізована підготовка для роботи на нафтових танкерах» (Specialized Training for Oil Tankers)

2

10

Модельний курс ІМО 1.04 «Спеціалізована підготовка для роботи на танкерах-хімовозах» (Specialized Training for Chemical Tankers)

2

11

Модельний курс ІМО 1.37 «Обробка вантажу та баласту на танкері-хімовозі» (Chemical Tanker Cargo & Ballast Handling)

2

12

Модельний курс ІМО 2.06 «Тренажер системи обробки вантажу та баласту на нафтовому танкері» (Oil Tanker Cargo and Ballast Handling Simulator)

2

13

Модельний курс ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers)

2

14

Керівництво з надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків, пов’язаних з небезпечними вантажами, з поправками (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG), as amended)

Не менше ніж один посібник на двох слухачів

15

Міжнародний кодекс з перевезення небезпечних вантажів морем (International Maritime Dangerous Goods Code)

2

16

Міжнародний кодекс з обладнання та конструкції суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі навалом (International Code for the Equipment and Construction of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk)

1

17

Настінний плакат: позначення, маркування та символи для небезпечних вантажів, розроблений ІМО (Wall chart: IMO Dangerous Goods Labels, Marks and Signs)

Один на кожний кабінет

18

Публікація ІМО «Сепаратори для очищення води від нафти та обладнання для контролю» (Oily-Water Separators and Monitoring Equipment (IMO-608E))

1

19

Циркулярний лист MSС/Сіrс. 672 від 22 грудня 1994 року «Заходи по запобіганню вибухам у насосних відділеннях танкерів» (MSC/Circ.672 22.12.94 Measures to prevent explosions in oil tanker pump rooms)

2

20

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»

2
вверх