Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307
Держмитслужба України; Приказ, Инструкция, Схема [...] от 07.11.2007933
Документ z1329-07, действует, текущая редакция — Редакция от 30.09.2012, основание - z1372-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
07.11.2007 N 933
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2007 р.
за N 1329/14596

Про внесення змін до наказу Держмитслужби
від 09.07.97 N 307
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби
N 727 ( z0942-09 ) від 06.08.2009
Наказами Міністерства фінансів
N 835 ( z1324-12 ) від 16.07.2012
N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012
N 651 ( z1372-12 ) від 30.05.2012 }

Відповідно до пункту 7 Положення про Державну митну службу
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18.07.2007 N 940 ( 940-2007-п ), Положення про вантажну митну
декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 09.06.97 N 574 ( 574-97-п ) (зі змінами), Н А К А З У Ю:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 651 ( z1372-12 ) від 30.05.2012 }
2. Уважати такими, що втратили чинність, накази Держмитслужби
від 30.06.98 N 380 ( z0469-98 ) "Про затвердження Порядку
заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних
режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення
(вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі",
зареєстрований у Мін'юсті 22.07.98 за N 469/2909 (зі змінами), від
17.05.2006 N 381 ( z0694-06 ) "Про затвердження Порядку заповнення
граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через
митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого
адміністративного документа форми МД-2 (МД-3)", зареєстрований в
Мін'юсті 08.06.2006 за N 694/12568, від 30.12.2003 N 931
( z1273-03 ) "Про затвердження Порядку заповнення граф періодичної
митної декларації", зареєстрований в Мін'юсті 30.12.2003 за
N 1273/8594 (зі змінами).
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 835 ( z1324-12 ) від 16.07.2012 }
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 727 ( z0942-09 ) від 06.08.2009 }
6. Департаменту декларування та митних режимів
(Науменко В.П.) і Юридичному департаменту (Небрат Л.М.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
7. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.)
доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього
наказу.
8. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С.М.),
Департаменту митної статистики (Овдієнко Н.Т.), Департаменту
митних платежів (Джигалов С.А.), Управлінню контролю за
переміщенням вантажів (Луговець В.А.), Управлінню митної вартості
(Ляденко І.Г.), Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.),
Центральному митному управлінню лабораторних досліджень та
експертної роботи (Рамусь І.П.) привести нормативно-правові акти
Держмитслужби згідно з компетенцією у відповідність до цього
наказу.
9. Начальникам регіональних митниць, митниць інформувати про
вимоги цього наказу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та
на наочних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів
митних органів і в пунктах пропуску через державний кордон
України.
10. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.2008.
11. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Держмитслужби Черкасського Р.А.
Голова Державної
митної служби України О.Б.Єгоров
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України
Перший заступник Міністра В.А.Копилов
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
{ Додаток втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 651 ( z1372-12 ) від 30.05.2012 }вверх