Документ z1324-14, действует, текущая редакция — Принятие от 07.10.2014
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 18.11.2014. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2014  № 490


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2014 р.
за № 1324/26101

Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами

Відповідно до абзацу дев’ятнадцятого статті 16-3 Закону України «Про транспорт», Рекомендацій Дунайської комісії відносно посвідчень судноводія, прийнятих постановою сімдесят сьомої сесії Дунайської комісії від 15 грудня 2011 року, та Директиви Ради Європейського співтовариства 96/50/ЕС від 23 липня 1996 року, з метою забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах України та Європейських внутрішніх водних шляхах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

О. Малін

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Державної інспекції України
з безпеки на морському
та річковому транспорті

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні
С.М. КондрюкП. Буланович
О. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
07.10.2014  № 490


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2014 р.
за № 1324/26101

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами (далі - Посвідчення), для роботи на судноплавних річкових внутрішніх водних шляхах (далі - ВВШ) України, а також на Європейських внутрішніх водних шляхах (далі - ЄВВШ).

1.2. Дія цього Положення поширюється на осіб незалежно від громадянства, які претендують на отримання Посвідчення для роботи на ВВШ України та ЄВВШ (далі - кандидат), на таких суднах внутрішнього плавання:

вантажних суднах, довжина яких 24 м та більше, незалежно від потужності головної енергетичної установки (далі - ГЕУ);

суднах, які перевозять небезпечні вантажі, незалежно від довжини та потужності ГЕУ;

пасажирських суднах, які перевозять більше ніж 12 пасажирів, незалежно від довжини та потужності ГЕУ;

штовхачах та буксирах незалежно від довжини та потужності ГЕУ;

інших самохідних плавзасобах, що використовуються на ВВШ України або на ЄВВШ для забезпечення безпеки судноплавства, проведення днопоглиблювальних, дноочисних, гідрологічних, гідрографічних, наукових та інших видів робіт незалежно від потужності ГЕУ.

Дія цього Положення поширюється також на осіб, які беруть участь у підтвердженні кваліфікації кандидатів та видачі їм Посвідчень.

1.3. Дія цього Положення не поширюється на осіб, які працюють:

на суднах, що плавають під військово-морським прапором України;

на риболовних суднах;

на яхтах та інших плавзасобах, що використовуються виключно у спортивних або некомерційних цілях;

на малих/маломірних суднах.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

баржа - вантажне судно без механічної установки, сконструйоване чи спеціально обладнане для руху шляхом буксирування або штовхання;

внутрішні водні шляхи - річки, озера, водосховища, канали, інші водойми за межами морських вод, придатні для судноплавства;

дільниця водних шляхів - дільниця внутрішніх водних шляхів з особливостями умов плавання на ній, які потребують вивчення та врахування цих умов та певного практичного досвіду судноводіння на ній для отримання права самостійного (без лоцмана) проведення судноводієм по цій дільниці судна або складу суден. Дільниця водних шляхів визначається у кілометрах або як дільниця між судноплавними шлюзами чи в межах окремого водного шляху між характерними географічними об’єктами, або в межах населеного пункту чи відокремленого водного об’єкта;

Європейські внутрішні водні шляхи - внутрішні водні шляхи європейських країн згідно з Переліком основних характеристик та параметрів мережі водних шляхів категорії Е «Синя книга», затвердженим резолюцією Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй ECE/TRANS/SC.3/144/Rev.2 2012 року;

земснаряд - спеціальне судно, призначене для здійснення днопоглиблювальних та дноочисних робіт, добування копалин з дна річок та інших водних об'єктів;

капітан судна - особа, яка має Посвідчення та на яку покладається управління судном, у тому числі судноводіння, вжиття всіх заходів, необхідних для забезпечення безпеки судноплавства, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, підтримання порядку на судні, запобігання завданню будь-якої шкоди судну, людям і вантажу, що перебувають на ньому;

кваліфікаційна комісія (далі - КК) - колегіальний орган, який утворюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті (далі - компетентний орган), за місцезнаходженням його відповідних територіальних органів з метою визначення рівня професійної підготовки судноводіїв суден, які допущені до плавання судноплавними ВВШ України або ЄВВШ;

посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими ВВШ України, - документ, який засвідчує кваліфікацію судноводія на право керування суднами внутрішнього плавання і надає право займати певні посади на суднах та земснарядах відповідної групи на ВВШ України;

посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими ЄВВШ, - документ, який засвідчує кваліфікацію судноводія на право керування суднами внутрішнього плавання на ЄВВШ на судні певної категорії на певних дільницях ЄВВШ;

свідоцтво на право використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем - документ, що засвідчує придатність судноводія самохідного судна використовувати електронні картографічні та навігаційно-інформаційні системи на ВВШ (далі - ЕКНІС). Видається судноводію схваленим Міністерством інфраструктури України НТЗ після підготовки за відповідною програмою, погодженою з компетентним органом. Вимагається для судноводіїв, що працюють на суднах, обладнаних ЕКНІС, під час плавання на ВВШ відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 25 лютого 2011 року № 7 «Про комплекс заходів щодо створення річкової інформаційної служби на внутрішніх водних шляхах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 травня 2011 року за № 606/19344;

свідоцтво на право використання суднового радіолокатора - документ, який засвідчує придатність судноводія самохідного судна здійснювати плавання з використанням радіолокатора, в тому числі в умовах обмеженої видимості. Видається судноводію схваленим Міністерством інфраструктури України підприємством, організацією, установою або навчально-тренажерним закладом (навчально-тренажерний заклад (далі - НТЗ)), що здійснює підготовку членів екіпажів суден, які здійснюють плавання на ВВШ після підготовки за відповідною програмою, погодженою з компетентним органом. Зазначене свідоцтво, видане у встановленому законодавством порядку до набрання чинності цим Положенням або в інших країнах, визнається чинним;

свідоцтво радіотелефоніста - документ, що засвідчує придатність судноводія самохідного судна використовувати радіотелефонну станцію згідно з вимогами до радіозв’язку на суднах внутрішнього плавання на ВВШ. Видається судноводію схваленим Міністерством інфраструктури України НТЗ після підготовки за відповідною програмою, погодженою з компетентним органом. Зазначене свідоцтво, видане у встановленому законодавством порядку до набрання чинності цим Положенням або в інших країнах, визнається чинним;

склад суден - двоє або більше суден, з’єднаних між собою таким чином, що окремо взяте судно не має повної свободи руху;

склад суден, що буксирується, - будь-яке з’єднання, що складається з одного чи декількох суден, барж, плавучих споруд чи плавучих об’єктів, що буксируються одним чи декількома моторними суднами; ці моторні судна є частиною цього складу суден і називаються буксирами;

склад суден, який штовхають, - жорстке з’єднання, що складається із суден, барж, із яких принаймні одне розміщене попереду моторного судна, що забезпечує рух складу суден і називається штовхачем;

службова книжка члена екіпажу річкового судна - документ, який видається судновласником членам екіпажу судна, що здійснює плавання на ВВШ, для підтвердження стажу плавання їх власників, посад, які вони займали на борту судна, та зазначення дільниць, по яких вони здійснювали плавання, надається компетентному органу під час стоянки суден в портах або в міжнавігаційний період не рідше ніж один раз на 12 місяців для перевірки записів про час плавання та пройдені ділянки водних шляхів, а також проставлення в ній контрольних відміток про перевірку;

судно внутрішнього плавання - торговельне судно, визначене в пункті 1.2 цього розділу, яке допущено до плавання судноплавними річковими ВВШ та/або використовується виключно або переважно на ВВШ;

судноводій - особа, яка має Посвідчення та має право керувати на ВВШ суднами внутрішнього плавання відповідної групи або категорії.

1.5. Видача Посвідчень здійснюється компетентним органом та/або його територіальними органами.

1.6. Посвідчення або інший раніше виданий чинний документ, що підтверджує кваліфікацію судноводія або судноводія-механіка та надає право на управління суднами внутрішнього плавання, має бути у судноводія під час управління судном.

У разі відсутності Посвідчення під час управління судном судноводій несе відповідальність згідно із законодавством України або країни перебування.

II. Вимоги для отримання Посвідчення для плавання на ВВШ України

2.1. Для отримання Посвідчення для плавання на ВВШ України (додаток 1) на судні певної групи кандидат повинен відповідати таким вимогам:

бути віком не молодше ніж 18 років - для судноводія та 21 року - для капітана;

мати освіту відповідно до пункту 2.4 цього розділу. У разі закінчення морського або військово-морського навчального закладу за судноводійською спеціальністю та за наявності документа, що підтверджує кваліфікацію судноводія, кандидат повинен пройти стажування як стажер судноводія на самохідному судні на ВВШ України протягом не менше двох місяців під час експлуатації судна на ВВШ;

мати свідоцтво радіотелефоніста;

пройти початкову підготовку та інструктаж з безпеки для усіх членів екіпажу в схваленому Міністерством інфраструктури України НТЗ після підготовки за відповідною програмою, погодженою з компетентним органом (у разі отримання Посвідчення помічника капітана);

мати документально підтверджений необхідний стаж плавання на самохідних суднах на ВВШ відповідно до пункту 2.4 цього розділу (за винятком випадків отримання Посвідчення помічника капітана випускниками морських або військово-морських навчальних закладів за судноводійською спеціальністю та наявності документа, що підтверджує кваліфікацію судноводія);

мати чинний документ встановленого зразка, що засвідчує придатність за станом здоров’я керувати судном (включаючи результати перевірки фізичної та психічної придатності для керування судном, зору, слуху та розрізнення кольорів, моторики верхніх та нижніх кінцівок, а також нервової та судинної систем заявника);

успішно підтвердити кваліфікацію у КК.

Судноводіям, які працюють на суднах, обладнаних радіолокатором, необхідно мати свідоцтво на право використання радіолокатора.

Судноводіям, які працюють на суднах, обладнаних ЕКНІС, необхідно пройти підготовку з використання ЕКНІС.

Судноводіям, які бажають працювати на пасажирських суднах з каютами більше ніж на 50 пасажирів або суднах для одноденних екскурсій, пристосованих для перевезення більше ніж 250 пасажирів, необхідно пройти підготовку для персоналу пасажирських суден, яка включає підготовку з управління неорганізованими масами людей; з питань безпеки для персоналу, який забезпечує безпосереднє обслуговування пасажирів у пасажирських приміщеннях на пасажирських суднах; з управління та поведінки людей у кризових ситуаціях в схваленому Міністерством інфраструктури України НТЗ за програмою, погодженою з компетентним органом.

Судноводіям, які бажають працювати на пасажирських суднах для одноденних екскурсій, пристосованих для перевезення більше ніж 100 пасажирів, необхідно пройти підготовку з управління неорганізованими масами людей та з управління та поведінки людей у кризових ситуаціях в схваленому Міністерством інфраструктури України НТЗ за програмою, погодженою з компетентним органом.

Судноводіям, які бажають працювати на суднах, що перевозять небезпечні речовини, необхідно пройти підготовку для осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці, в схваленому Міністерством інфраструктури України НТЗ за програмою, погодженою з компетентним органом.

Судноводіям, які бажають працювати на нафтових танкерах, танкерах-хімовозах або танкерах-газовозах, необхідно пройти підготовку для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах, танкерах-хімовозах або танкерах-газовозах відповідно в схваленому Міністерством інфраструктури НТЗ за програмою, погодженою з компетентним органом.

2.2. Групи суден, що здійснюють плавання на ВВШ України, поділяються на:

1) самохідні судна залежно від потужності ГЕУ, що забезпечують їх рух:

І група - судна з потужністю від 110 до 550 кВт (150 - 750 к.с.);

ІІ група - судна з потужністю від 551 до 1100 кВт (751 - 1500 к.с.);

ІІІ група - судна з потужністю від 1101 до 1620 кВт (1501 - 2200 к.с.);

ІV група - судна з потужністю від 1621 і більше кВт (2201 к.с. і більше), а також будь-які пасажирські судна швидкістю більше ніж 35 км/год, пасажирські судна з каютами більше ніж на 50 пасажирів та судна для одноденних екскурсій, пристосовані для перевезення більше ніж 250 пасажирів;

2) земснаряди залежно від виробничої потужності опрацювання ґрунту:

І група - виробничою потужністю до 300 м-3/год;

ІІ група - виробничою потужністю від 301 до 700 м-3/год;

ІІІ група - виробничою потужністю більше 701 м-3/год.

2.3. До стажу плавання зараховується час фактичного плавання на ВВШ з урахуванням стоянок між плаванням строком не більше одного місяця, підтверджений записами у службовій книжці члена екіпажу річкового судна, які засвідчуються підписом капітана судна і особи, відповідальної за безпеку судноплавства судновласника, з проставленням печатки судна.

Протягом року з дня набрання чинності цим Положенням зарахування стажу здійснюється також на підставі довідки про плавання, підписаної капітаном судна і особою, відповідальною за безпеку судноплавства судновласника, з проставленням печатки судна.

2.4. Для отримання Посвідчення для роботи на суднах/земснарядах, що здійснюють плавання на ВВШ України, на певних посадах та групах суден/земснарядів кандидатам необхідно мати документ про освіту за судноводійською спеціальністю та стаж плавання на суднах/земснарядах певної групи не менше ніж:

для отримання Посвідчення помічника капітана суден І групи або відповідної посади на земснарядах І групи необхідно мати диплом про закінчення вищого навчального закладу (або середнього спеціального навчального закладу до набрання чинності Законом Української РСР від 23 травня 1991 року № 1060-XII «Про освіту») (далі - Диплом) або свідоцтво (інший документ) про закінчення професійно-технічного навчального закладу та стаж плавання 8 місяців як матрос, матрос-моторист, оператор-моторист або стерновий на суднах/земснарядах І групи відповідно;

для отримання Посвідчення помічника капітана суден ІІ групи або відповідної посади на земснарядах ІІ групи необхідно мати Диплом та стаж плавання 8 місяців як матрос, матрос-моторист, оператор-моторист або стерновий на суднах/земснарядах ІІ групи або 8 місяців як помічник капітана на суднах/земснарядах І групи відповідно;

для отримання Посвідчення помічника капітана суден ІІІ групи або відповідної посади на земснарядах ІІІ групи необхідно мати Диплом та стаж плавання 8 місяців як матрос, матрос-моторист, оператор-моторист або стерновий на суднах/земснарядах ІІІ групи або 8 місяців як старший помічник капітана на суднах/земснарядах ІІ групи або 8 місяців як капітан на суднах/земснарядах І групи відповідно;

для отримання Посвідчення помічника капітана суден ІV групи необхідно мати Диплом та стаж плавання 8 місяців як матрос, матрос-моторист, оператор-моторист або стерновий на суднах ІV групи, або 8 місяців як помічник капітана на суднах ІІІ групи, або 8 місяців як старший помічник капітана на суднах ІІ групи, або 8 місяців як капітан на суднах/земснарядах І групи;

для отримання Посвідчення старшого помічника капітана суден І групи або відповідної посади на земснарядах І групи необхідно мати Диплом та стаж плавання 8 місяців як помічник капітана на суднах/земснарядах І групи відповідно;

для отримання Посвідчення старшого помічника капітана суден ІІ групи або відповідної посади на земснарядах ІІ групи необхідно мати Диплом та стаж плавання 16 місяців як помічник капітана на суднах/земснарядах ІІ групи або 8 місяців як старший помічник капітана на суднах/земснарядах І групи відповідно;

для отримання Посвідчення старшого помічника капітана суден ІІІ групи або відповідної посади на земснарядах ІІІ групи необхідно мати Диплом та стаж плавання 16 місяців як помічник капітана на суднах/земснарядах ІІІ групи, або 8 місяців як старший помічник капітана на суднах/земснарядах ІІ групи відповідно, або 8 місяців як капітан на суднах І групи відповідно;

для отримання Посвідчення старшого помічника капітана суден ІV групи необхідно мати Диплом та стаж плавання 16 місяців як помічник капітана на суднах IV групи або 8 місяців як старший помічник капітана на суднах ІІІ групи;

для отримання Посвідчення капітана суден І групи або відповідної посади на земснарядах І групи необхідно мати Диплом та стаж плавання 16 місяців як старший помічник капітана на суднах/земснарядах І групи відповідно;

для отримання Посвідчення капітана суден ІІ групи або відповідної посади на земснарядах ІІ групи необхідно мати Диплом та стаж плавання 16 місяців як старший помічник капітана на суднах/земснарядах ІІ групи або 8 місяців як капітан на суднах/земснарядах І групи відповідно;

для отримання Посвідчення капітана суден ІІІ групи, які не є пасажирськими суднами, або відповідної посади на земснарядах ІІІ групи необхідно мати Диплом та стаж плавання 16 місяців як старший помічник капітана на суднах, або відповідної посади на земснарядах ІІІ групи, або 16 місяців як капітан на суднах/земснарядах ІІ групи відповідно;

для отримання Посвідчення капітана пасажирських суден ІІІ групи необхідно мати Диплом та стаж плавання 16 місяців як старший помічник капітана на пасажирських суднах або як капітан на пасажирських суднах ІІ групи;

для отримання Посвідчення капітана суден ІV групи, які не є пасажирськими суднами, необхідно мати Диплом та стаж плавання 16 місяців як старший помічник капітана на суднах IV групи або 16 місяців як капітан на відповідних суднах ІІІ групи;

для отримання Посвідчення капітана пасажирських суден ІV групи необхідно мати Диплом та стаж плавання 16 місяців як старший помічник капітана на пасажирських суднах IV групи або 16 місяців як капітан на пасажирських суднах ІІІ групи.

2.5. Документи, що підтверджують кваліфікацію судноводія або судноводія-механіка та надають право на управління суднами внутрішнього плавання, які були отримані до набрання чинності цим Положенням, є чинними на зазначені в них групи та типи суден/земснарядів.

Видані до набрання чинності цим Положенням документи, що надають право на зайняття посад третього та другого помічника капітана, є рівноцінними Посвідченню помічника капітана, документи, що надають право на зайняття посади першого помічника капітана, - Посвідченню старшого помічника капітана.

2.6. Для отримання Посвідчення для роботи на суднах, що здійснюють плавання на ВВШ України, при суміщенні посад судноводія та механіка кандидатам необхідно мати документ про освіту за суміщеною спеціальністю судноводія та механіка або додатково до вимог пункту 2.4 цього розділу документ про освіту за спеціальністю з експлуатації суднових енергетичних установок та стаж плавання на суднах певної групи не менше ніж:

для отримання Посвідчення судноводія-механіка або капітана-механіка суден І групи кандидату необхідно мати Диплом або свідоцтво (інший документ) про закінчення професійно-технічного навчального закладу та стаж плавання не менше 6 місяців як механік, моторист, моторист-матрос або матрос-моторист суден І групи. При цьому визнаються документи, що підтверджують кваліфікацію механіка, моториста, моториста-матроса або матроса-моториста та стаж плавання на цих посадах на морських, риболовних та військово-морських суднах будь-якої потужності;

для отримання Посвідчення судноводія-механіка суден ІІ групи або судноводія - помічника механіка суден ІІІ групи кандидату необхідно мати Диплом або свідоцтво (інший документ) про закінчення професійно-технічного навчального закладу та стаж плавання 8 місяців як механік, моторист, моторист-матрос або матрос-моторист суден ІІ групи або не менше 6 місяців як судноводій-механік суден І групи. При цьому визнаються документи, що підтверджують кваліфікацію механіка, моториста, моториста-матроса або матроса-моториста та стаж плавання на цих посадах на морських, риболовних та військово-морських самохідних суднах потужністю більше ніж 550 кВт;

для отримання Посвідчення судноводія-механіка суден ІІІ групи або судноводія-помічника механіка суден ІV групи кандидату необхідно мати Диплом та стаж плавання не менше 8 місяців як судноводій-механік суден II групи, або судноводій - помічник механіка суден ІІІ групи, або вахтовий механік. При цьому визнаються документи, що підтверджують кваліфікацію механіка та стаж плавання на цих посадах на морських, риболовних та військово-морських самохідних суднах потужністю більше ніж 550 кВт;

для отримання Посвідчення судноводія-механіка суден ІV групи кандидату необхідно мати Диплом та стаж плавання не менше 8 місяців як судноводій-механік суден IIІ групи або судноводій - помічник механіка суден ІV групи. При цьому визнаються документи, що підтверджують кваліфікацію механіка, вахтового чи другого механіка та стаж плавання на морських, риболовних або військово-морських суднах потужністю більше ніж 1100 кВт.

IIІ. Вимоги для отримання Посвідчення для плавання на ЄВВШ

3.1. Для отримання Посвідчення для плавання на ЄВВШ (додаток 2) на судні певної категорії кандидат повинен відповідати таким вимогам:

бути віком не молодше, ніж зазначено в пунктах 3.2 - 3.4 цього розділу;

мати Диплом за судноводійською спеціальністю зі строком навчання не менше 3-х років. У разі отримання Диплома про закінчення морського або військово-морського навчального закладу за судноводійською спеціальністю та наявності документа, що підтверджує кваліфікацію судноводія, кандидат має пройти стажування як стажер судноводія на самохідних суднах потужністю більше ніж 550 кВт на ЄВВШ протягом не менше двох місяців під час експлуатації судна на ВВШ;

мати необхідний стаж плавання відповідно до пунктів 3.2 - 3.4 цього розділу. До стажу плавання зараховується стаж плавання на самохідних суднах, підтверджений записами у службовій книжці члена екіпажу річкового судна, які засвідчуються підписом капітана судна і особи, відповідальної за безпеку судноплавства судновласника, з проставленням печатки судна. Сто вісімдесят днів плавання зараховуються за один рік плавання. З трьохсот шістдесяти п’яти послідовних днів можуть бути зараховані не більше ніж сто вісімдесят днів плавання;

мати свідоцтво радіотелефоніста;

мати свідоцтво про початкову підготовку та інструктаж з безпеки для усіх членів екіпажу, видане схваленим Міністерством інфраструктури України НТЗ після підготовки за програмою, погодженою з компетентним органом (у разі отримання Посвідчення категорії «А» або «В»);

мати чинний документ встановленого зразка, що засвідчує придатність за станом здоров’я керувати судном (включаючи результати перевірки фізичної та психічної придатності для керування судном, зору, слуху та розрізнення кольорів, моторики верхніх та нижніх кінцівок, а також нервової та судинної систем заявника);

успішно підтвердити знання дільниць водних шляхів у КК, на яких судноводій планує здійснювати самостійне плавання;

успішно підтвердити кваліфікацію у КК.

Судноводіям, які працюють на суднах, обладнаних радіолокатором, необхідно мати свідоцтво на право використання радіолокатора.

Судноводіям, які працюють на суднах, обладнаних ЕКНІС, необхідно пройти підготовку з використання ЕКНІС.

Судноводіям, які бажають працювати на пасажирських суднах з каютами більше ніж на 50 пасажирів або суднах для одноденних екскурсій, пристосованих для перевезення більше ніж 250 пасажирів, необхідно пройти підготовку для персоналу пасажирських суден (яка включає підготовку з управління неорганізованими масами людей; з питань безпеки для персоналу, який забезпечує безпосереднє обслуговування пасажирів у пасажирських приміщеннях на пасажирських суднах; з управління та поведінки людей у кризових ситуаціях) в схваленому Міністерством інфраструктури України НТЗ за програмою, погодженою з компетентним органом.

Судноводіям, які бажають працювати на пасажирських суднах для одноденних екскурсій, пристосованих для перевезення більше ніж 100 пасажирів, необхідно пройти підготовку з управління неорганізованими масами людей та з управління та поведінки людей у кризових ситуаціях в схваленому Міністерством інфраструктури України НТЗ за програмою, погодженою з компетентним органом.

Судноводіям, які бажають працювати на суднах, що перевозять небезпечні речовини, необхідно пройти підготовку для осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці, в схваленому Міністерством інфраструктури України НТЗ за програмою, погодженою з компетентним органом.

Судноводіям, які бажають працювати на нафтових танкерах, танкерах-хімовозах або танкерах-газовозах, необхідно пройти підготовку для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах, танкерах-хімовозах або танкерах-газовозах відповідно в схваленому Міністерством інфраструктури України НТЗ за програмою, погодженою з компетентним органом.

3.2. Посвідчення категорії «А» надає право керувати судном внутрішнього плавання на ЄВВШ з правом виходу на водні ділянки, що мають морський характер, та не надає права самостійно керувати складами суден, які складаються з п’яти та більше суден або барж, які буксируються або штовхаються, а також пасажирськими суднами з каютами та суднами для одноденних екскурсій, пристосованими для перевезення більше 250 пасажирів.

Для отримання Посвідчення категорії «А» кандидат додатково до вимог, наведених в пункті 3.1 цього розділу, повинен:

бути віком не молодше 21 року;

мати документально підтверджений стаж плавання на ЄВВШ не менше ніж два роки як матрос, матрос-моторист, стерновий, стажер судноводія або помічник капітана без права самостійного керування судном.

3.3. Посвідчення категорії «В» надає право керувати судном внутрішнього плавання на ЄВВШ без права виходу на водні ділянки, що мають морський характер, та не надає права самостійно керувати складами суден, які складаються з п’яти та більше суден або барж, які буксируються або штовхаються, а також пасажирськими суднами з каютами та суднами для одноденних екскурсій, пристосованими для перевезення більше 250 пасажирів.

Для отримання Посвідчення категорії «В» кандидат додатково до вимог, наведених в пункті 3.1 цього розділу, повинен:

бути віком не молодше 21 років;

мати документально підтверджений стаж плавання на ЄВВШ не менше ніж два роки як матрос, матрос-моторист, стерновий, стажер судноводія або помічник капітана без права самостійного несення ходової вахти та керування судном.

3.4. Посвідчення категорії «С» надає право керувати суднами всіх типів на ЄВВШ з правом виходу на водні ділянки, що мають морський характер, надає право самостійно керувати складами суден, які складаються з п’яти або більше суден або барж, які буксируються або штовхаються, а також пасажирськими суднами з каютами та суднами для одноденних екскурсій, пристосованими для перевезення більше 250 пасажирів.

Для отримання Посвідчення категорії «С» кандидат додатково до вимог, наведених в пункті 3.1 цього розділу, повинен:

бути віком не молодше 25 років;

мати Посвідчення категорії «А» (у разі наявності Посвідчення категорії «В» судноводій може отримати Посвідчення категорії «С» лише після складання іспитів зі знання умов плавання на водних ділянках, що мають морський характер);

мати довідку від судновласника про придатність самостійно нести ходову вахту та безпечно керувати судном, або караваном, що складається з п’яти або більше суден або барж, або пасажирським судном;

мати документальне підтвердження стажу плавання не менше трьох років як судноводій з Посвідченням категорії «А» або «В»;

мати документальне підтвердження стажу роботи не менше одного року, засвідчене судновласником, як судноводій на суднах, для керування якими необхідно мати Посвідчення категорії «С».

IV. Посади, які мають право займати судноводії на ВВШ

4.1. Особи, які отримали Посвідчення помічника капітана, старшого помічника капітана, капітана, капітана-механіка, капітана - помічника механіка, судноводія-механіка, судноводія - помічника механіка, командира земснаряда, першого помічника командира земснаряда або помічника командира земснаряда для плавання на ВВШ України, мають право займати посади на суднах або земснарядах, що зазначені у додатку 3 до цього Положення.

4.2. Особи, які отримали Посвідчення категорії «А», «В» або «С» для плавання на ЄВВШ, мають право займати посади на суднах, що зазначені у додатку 4 до цього Положення.

V. Посвідчення для роботи на суднах, що здійснюють плавання на ВВШ України

5.1. Посвідчення для роботи на ВВШ України виготовляється у вигляді пластикової картки світло-синього кольору на полімерній основі розміром 54 х 86 мм (формат ІД-1 відповідно до стандарту ІSO/IEC 7810:2008 «Карти ідентифікаційні. Фізичні характеристики») або на щільному папері у форматі А6 (148 х 105 мм) з подальшим ламінуванням. Посвідчення на папері перед ламінуванням підписуються керівником компетентного органу (керівником його відповідного територіального органу) або особою, що його заміщує, та засвідчуються печаткою компетентного органу (його відповідного територіального органу).

Після перевірки власником правильності записів у Посвідченні та проставленні в ньому його особистого підпису Посвідчення ламінується та видається власнику.

5.2. Усі відомості в Посвідченні зазначаються українською та англійською мовами. Відомості щодо прізвища та імені англійською мовою беруться з посвідчення особи моряка або з паспорта громадянина України для виїзду за кордон чи документа, що посвідчує особу іноземця. У разі відсутності цих документів здійснюється транслітерація прізвища та імені (з української на англійську і в разі потреби з англійської на українську) за встановленими правилами транслітерації.

5.3. Кожному Посвідченню для роботи на ВВШ України присвоюється окремий номер, який складається з таких цифр, які розділяються знаком «/»:

п'ять цифр офіційного номера, що відповідають номеру в журналі видачі посвідчень судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами, який ведеться компетентним органом (його відповідним територіальним органом);

чотири цифри, що означають рік видачі Посвідчення;

дві цифри, що означають код територіального органу компетентного органу, який присвоюється компетентним органом.

5.4. У Посвідчення вносяться такі дані:

номер Посвідчення;

прізвище, ім’я та по батькові власника;

дата народження власника;

дата видачі Посвідчення;

цифрована кольорова фотокартка та особистий підпис власника;

посада або посади, на якій (яких) має право працювати судноводій (у скороченому вигляді відповідно до додатка 3 до цього Положення);

група суден або група земснарядів;

орган, що видав Посвідчення;

прізвище, посада та підпис посадової особи компетентного органу;

номер бланка, який присвоюється компетентним органом (у разі виготовлення Посвідчення на папері у форматі А6).

VІ. Посвідчення для роботи на суднах, що здійснюють плавання на ЄВВШ

6.1. Посвідчення для роботи на ЄВВШ виготовляється у вигляді пластикової картки світло-синього кольору на полімерній основі розміром 54 х 86 мм (формат ІД-1 відповідно до стандарту ІSO/IEC 7810:2008 «Карти ідентифікаційні. Фізичні характеристики») або на щільному папері у форматі А6 (148 х 105 мм) з подальшим ламінуванням. Посвідчення на папері перед ламінуванням підписуються керівником компетентного органу (керівником його територіального органу) або особою, що його заміщує, та засвідчуються печаткою компетентного органу (його відповідного територіального органу).

Після перевірки власником правильності записів у Посвідченні та проставленні в ньому його особистого підпису Посвідчення ламінується та видається власнику.

6.2. Кожному Посвідченню для роботи на ЄВВШ присвоюється окремий номер, який складається з таких складових, які розділяються знаком «/»:

відмінна абревіатура країни згідно з європейською символікою - (UA);

цифра «1», якщо власник Посвідчення судноводія на дату його видачі є громадянином України, або цифра «2», якщо власник Посвідчення судноводія на дату його видачі є громадянином іншої держави;

п'ять цифр офіційного номера, що відповідають серійному номеру в журналі реєстрації, який веде компетентний орган;

чотири цифри, що означають рік видачі Посвідчення;

дві цифри, що означають код територіального органу компетентного органу, який присвоюється компетентним органом.

6.3. Посвідчення для роботи на ЄВВШ містить такі дані:

номер Посвідчення, який присвоюється компетентним органом;

категорія Посвідчення: «А», «В» або «С»;

прізвище, ім’я та по батькові власника;

дата народження;

дата видачі та строк дії Посвідчення;

цифрована кольорова фотокартка;

дільниці водних шляхів, на яких судноводій має право самостійного плавання (у скороченому вигляді);

дані щодо придатності судноводія використовувати суднову апаратуру (судновий радіолокатор, радіотелефонну станцію тощо);

орган, що видав Посвідчення;

прізвище, посада та підпис посадової особи компетентного органу;

особистий підпис власника;

номер бланка, який присвоюється компетентним органом (у разі виготовлення Посвідчення на папері у форматі А6).

6.4. Записи в бланк Посвідчення для роботи на ЄВВШ вносяться трьома мовами: українською, німецькою та англійською.

Відомості щодо прізвища, імені, по батькові власника вносяться в Посвідчення українською та англійською мовами. Ці відомості беруться з посвідчення особи моряка або з паспорта громадянина України для виїзду за кордон чи паспортного документа іноземця. У разі відсутності цих документів здійснюється транслітерація прізвища та імені (з української на англійську та у разі потреби з англійської на українську) за встановленими правилами транслітерації.

6.5. За наявності свідоцтва на право використання суднового радіолокатора та радіотелефонної станції, а також після успішного підтвердження знань окремих дільниць водних шляхів у Посвідченні для роботи на ЄВВШ зазначається право судноводія на використання радіолокатора, радіотелефонної станції, а також право самостійного плавання на певній дільниці водних шляхів.

Записи вносяться в скороченому вигляді таким чином:

дільниці водних шляхів - «р. Дунай / DUNA (або інша) від/от/von..…км/km до/nach ..…км/km»;

право на використання суднового радіолокатора - «РЛС/RADAR» (у разі відсутності свідоцтва на право використання радіолокатора запис не вноситься);

право на використання суднової радіотелефонної станції - Р-ТЛФ/R-TELEPH».

6.6. Посвідчення для роботи на ЄВВШ видається за умови пред’явлення чинного документа, що засвідчує придатність за станом здоров’я керувати судном внутрішнього плавання, на такий строк:

до досягнення власником 50-річного віку;

після досягнення власником 50 років до 65 років Посвідчення видається строком на 5 років (до досягнення віку 55, 60 та 65 років) без підтвердження кваліфікації в КК;

після досягнення власником 65 років Посвідчення видається строком на один рік з дати звернення судноводія без підтвердження кваліфікації в КК.

VІІ. Свідоцтво на право використання суднового радіолокатора, свідоцтво радіотелефоніста і свідоцтво на право використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем

7.1. Свідоцтво на право використання суднового радіолокатора, свідоцтво радіотелефоніста, свідоцтво на право використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем, зразки яких наведено у додатках 5 - 7 до цього Положення, судноводій повинен мати на борту протягом усього часу роботи на судні. Зазначені свідоцтва, видані в установленому законодавством порядку до набрання чинності цим Положенням або в інших країнах, можуть мати інший вигляд та визнаються чинними.

7.2. Записи у свідоцтва, зазначені у пункті 7.1 цього розділу, вносяться в друкованому вигляді українською та англійською мовами.

Відомості щодо прізвища та імені англійською мовою зазначаються з посвідчення особи моряка або з паспорта громадянина України для виїзду за кордон чи паспортного документа іноземця. У разі відсутності цих документів здійснюється транслітерація прізвища та імені (з української на англійську і у разі потреби з англійської на українську) за встановленими правилами транслітерації.

7.3. Кожному свідоцтву присвоюється окремий номер.

7.4. Свідоцтва після оформлення ламінуються.

7.5. Інформацію про видані свідоцтва НТЗ направляють до компетентного органу в п’ятиденний строк після завершення курсу підготовки.

VІІІ. Організація роботи та проведення засідань кваліфікаційної комісії з підтвердження кваліфікації кандидатів

8.1. Підтвердження кваліфікації кандидатів в КК здійснюється з метою:

отримання Посвідчення;

підвищення категорії Посвідчення;

підвищення групи суден (за потужністю ГЕУ або потужністю виробництва), на яких має право працювати судноводій;

підвищення посади, на якій має право працювати судноводій;

встановлення або розширення дільниць водних шляхів, на яких має здійснювати плавання судноводій на ЄВВШ;

позачергового підтвердження кваліфікації для відновлення дії Посвідчення після призупинення його дії.

8.2. Підтвердження кваліфікації судноводіїв здійснюється КК, які утворюються компетентним органом у місцях розташування його відповідних територіальних органів.

8.3. Підтвердження кваліфікації кандидатів здійснюється на підставі заяви (додаток 8), до якої додаються такі документи:

копії сторінок паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, на яких зазначено прізвище, ім’я, по батькові та дату народження власника;

копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон або посвідчення особи моряка (за наявності). У разі відсутності кандидат особисто записує в заяву прізвище, ім’я та по батькові англійською мовою з урахуванням вимог транслітерації;

копія(ї) документа (документів) про освіту;

копія Посвідчення або іншого раніше виданого чинного документа, що підтверджує кваліфікацію судноводія або судноводія-механіка та надає право на управління суднами внутрішнього плавання (за наявності);

копії всіх заповнених сторінок службової книжки члена екіпажу річкового судна (додаток 9), в яких наявні відомості стосовно стажу плавання, що стосуються підтвердження кваліфікації;

копія свідоцтва радіотелефоніста;

копія свідоцтва на право використання радіолокатора (за наявності);

копія свідоцтва про підготовку з використання річкових ЕКНІС (за наявності);

копія свідоцтва про початкову підготовку та інструктаж з безпеки для усіх членів екіпажу (для помічників капітана);

копія документа, що підтверджує придатність до роботи на суднах внутрішнього плавання за станом здоров’я;

дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см на матовому папері;

заява про надання згоди на обробку персональних даних.

8.4. До початку роботи КК кандидат надає секретарю комісії оригінали документів, що були раніше надані в копіях. Секретар комісії звіряє копії з оригіналами та повертає після цього оригінали документів власнику.

8.5. Судноводії, які не надали документи, зазначені у пункті 8.3 цього розділу, або надали недостовірні відомості, до підтвердження кваліфікації в КК не допускаються. Про відмову у допуску до підтвердження кваліфікації в КК судноводію повідомляється у письмовому вигляді протягом трьох днів з дня подання заяви.

8.6. Персональний склад КК з підтвердження кваліфікації судноводіїв та графік засідань КК на наступний рік затверджуються наказом компетентного органу щороку до 25 грудня поточного року. У разі необхідності до складу КК та графіка засідань КК можуть бути внесені зміни протягом року. Інформація про персональний склад КК з підтвердження кваліфікації судноводіїв та графік засідань КК розміщуються на сайті компетентного органу та його територіальних органів протягом трьох робочих днів після затвердження.

8.7. Кількість членів КК визначається залежно від обсягу роботи та становить не менше ніж чотири та не більше ніж шість осіб, у тому числі - голова і секретар КК.

8.8. Головою КК призначається керівник або заступник керівника відповідного територіального органу компетентного органу або інша особа, призначена наказом компетентного органу, які повинні мати диплом про закінчення вищого навчального закладу за судноводійською спеціальністю та документ про присвоєння кваліфікації судноводія або судноводія-механіка на річкових або морських суднах.

8.9. Члени КК призначаються з посадових осіб компетентного органу або досвідчених фахівців у галузі річкового транспорту, які мають Диплом за судноводійською спеціальністю, документи про присвоєння кваліфікації судноводія або судноводія-механіка на річкових суднах та досвід роботи на посадах не нижче тих, за якими кандидатам підтверджується кваліфікація.

8.10. Секретар КК не є членом КК. Секретар відповідає за розгляд документів кандидатів та допуск кандидатів до засідання КК, відповідність документів, що приймаються від кандидатів, вимогам цього Положення, формування особових справ кандидатів, правильність заповнення документів і протоколів засідання КК (далі - Протокол), зразок якого наведено у додатку 10 до цього Положення, ведення діловодства.

8.11. Обов'язки та права членів КК:

члени КК та голова КК:

беруть участь у засіданнях КК відповідно до графіків їх проведення;

оцінюють кваліфікацію кандидатів;

виносять рішення стосовно кваліфікації кандидатів у складі комісії;

голова КК додатково:

здійснює загальне керівництво КК;

знайомить усіх членів КК з їхніми правами та обов’язками;

розподіляє обов’язки між членами КК;

головує на засіданнях КК;

контролює якість підготовки необхідних документів для засідання КК та оформлення Протоколів;

відповідає за якість роботи КК та виконання вимог законодавства під час роботи КК.

8.12. Підтвердження кваліфікації в КК включає в себе перевірку теоретичних знань та умінь безпечного управління і маневрування судном на ВВШ в різних умовах.

8.13. Перевірка теоретичних знань кандидата здійснюється за заліковим принципом та вважається успішною, якщо кандидат надав вірні відповіді на 80% запитань екзаменаційного білета або тесту, який має містити по одному питанню з кожної теоретичної теми, які зазначені в протоколі, з урахуванням району плавання та суднового обладнання. Перелік питань з перевірки теоретичних знань визначається компетентним органом та розміщується на його офіційному сайті.

8.14. Рішення приймається під час засідання КК відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів КК, які брали участь у її засіданні. При рівності голосів голос голови КК є вирішальним.

Якщо будь-який член КК має окрему думку стосовно кваліфікації кандидата, він може викласти її письмово. Цей документ залишається в особовій справі кандидата. При цьому в протоколі робиться відмітка про викладення такої окремої думки.

8.15. Висновки КК щодо кваліфікації кандидатів оформляються Протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами КК та головою КК.

Будь-які виправлення у Протоколі не допускаються, за винятком граматичних або орфографічних помилок. При цьому виправлення засвідчуються підписами голови, усіх членів та секретаря КК.

8.16. Результати підтвердження кваліфікації оформлюються відповідним записом у Протоколі («залік», «незалік»).

8.17. Після закінчення роботи КК кандидат ознайомлюється з рішенням КК, що підтверджується його особистим підписом у Протоколі.

8.18. Кандидати, які не підтвердили кваліфікацію, допускаються до повторного підтвердження кваліфікації не раніше ніж через місяць після проведення засідання КК, на якому кандидату не була підтверджена кваліфікація.

Кандидати, які повторно не підтвердили кваліфікацію, допускаються до чергового підтвердження кваліфікації не раніше ніж через 3 місяці після проведення засідання КК, на якому кандидату не було повторно підтверджено кваліфікацію.

8.19. У разі незгоди кандидата з рішенням КК він має право оскаржити рішення КК до керівника компетентного органу (особи, що виконує його обов’язки) протягом 10 робочих днів з дати відповідного засідання КК.

Скарга кандидата має бути розглянута протягом 10 робочих днів з дати надходження. Кандидат має бути письмово поінформований про результати розгляду скарги.

8.20. Якщо за результатами розгляду скарги було встановлено, що КК діяла в межах повноважень та відповідно до законодавства, рішення КК залишається незмінним.

8.21. Якщо за результатами розгляду скарги було виявлено порушення з боку членів КК вимог цього Положення та/або інших вимог законодавства, що стосуються підтвердження кваліфікації, кандидату пропонується підтвердити кваліфікацію на найближчому засіданні КК з оновленим складом.

При цьому особи, які порушили вимоги цього Положення та/або інших норм законодавства, що стосуються підтвердження кваліфікації, не допускаються до виконання обов’язків членів КК на строк не менше року після дати засідання КК, рішення якого оскаржено.

8.22. Власники документів про закінчення морського або військово-морського навчального закладу за судноводійською спеціальністю, які бажають працювати на ВВШ, можуть на загальних умовах отримати Посвідчення судноводія суден внутрішнього плавання І або ІІ групи суден (для працюючих на ВВШ України) або категорії «А» (для працюючих на ЄВВШ) за умови стажування не менше 2 місяців на самохідному судні на відповідних ділянках водних шляхів як стажер судноводія, що підтверджується записами у службовій книжці члена екіпажу річкового судна, та підтвердження кваліфікації на загальних умовах згідно з вимогами цього розділу.

8.23. Протокол оформлюється та залишається в особовій справі кандидата, яка зберігається 75 років.

ІХ. Розподіл водних шляхів на дільниці та надання права самостійного плавання на них

9.1. Для надання права самостійного плавання на окремій(их) дільниці (дільницях) водних шляхів судноводію необхідно мати практичний досвід судноводіння на дільниці (дільницях) та підтвердити знання умов плавання на ній (них), а саме показати:

знання маршруту руху при плаванні вверх і вниз по дільниці (дільницях);

знання габаритів судноплавного шляху, небезпечних ділянок та навігаційного обладнання на всій протяжності дільниці (дільниць);

здатність застосовувати правила плавання на ВВШ та місцеві правила плавання на дільниці (дільницях).

9.2. Допуск судноводіїв до самостійного плавання на окремій(их) дільниці (дільницях) водних шляхів на ВВШ України надається судновласником відповідно до системи управління безпекою, впровадженою в судноплавній компанії за результатами екзаменів, які проводить комісія судновласника.

Інформація стосовно дільниць, на яких судноводій може здійснювати самостійне плавання на ВВШ України, вноситься в службову книжку члена екіпажу річкового судна та засвідчується підписом та печаткою судновласника та підписом особи, відповідальної за безпеку судноплавства судновласника.

9.3. Кандидат, який бажає отримати право на самостійне плавання на дільниці (дільницях) водних шляхів на ЄВВШ, повинен пройти відповідну(і) дільницю (дільниці) щонайменше вісім разів вгору проти течії і вісім разів униз за течією протягом попередніх десяти років, з них щонайменше по три рази в кожному напрямку протягом останніх трьох років як судноводій, або стажер судноводія, або стерновий чи матрос, або матрос-моторист з виконанням функцій стернового, що повинно бути окремо зазначено в службовій книжці члена екіпажу річкового судна.

Відомості про проходження дільниць у службовій книжці члена екіпажу річкового судна засвідчуються підписами капітана судна та особи, відповідальної за безпеку судноплавства судновласника, а також печаткою судна.

Для отримання права самостійного плавання на дільниці на ЄВВШ судноводій має підтвердити знання умов плавання в КК.

Інформація стосовно дільниць, на яких судноводій може здійснювати самостійне плавання, на підставі протоколу засідання КК вноситься в службову книжку члена екіпажу річкового судна та в Посвідчення для плавання по ЄВВШ.

9.4. Для ЄВВШ згідно зі статтею 2.04 підрозділу 2 розділу 1 глави 2 Рекомендацій Дунайської комісії стосовно посвідчення судноводія, прийнятих 15 грудня 2011 року постановою сімдесят сьомої сесії Дунайської комісії, дільниці на р. Дунай розподіляються таким чином:

Чорне море (0 км) - Рені (128 км);

Чорне море (0 км) - Браїла (175 км);

Браїла (175 км) - Прахово (863 км);

Оршова (954 км) - Верхні Казани (974 км);

Йоц (1038 км) - Велико Градіште (1059 км);

Белград (1166 км) - Фрьойденау (1920 км);

Кремс (2001 км) - Мельк (2036 км);

Сант Нікола (2074 км) - Тіфенбах (2081 км);

Фільсхофен (2249 км) - Штраубінг (2329 км).

Х. Порядок обміну документів на право управління суднами внутрішнього плавання старих зразків на Посвідчення

10.1. Посвідчення або інший раніше виданий чинний документ, що підтверджує кваліфікацію судноводія або судноводія-механіка та надає право на управління суднами внутрішнього плавання, має бути у судноводія під час управління судном. У разі відсутності Посвідчення під час управління судном судноводій несе відповідальність згідно із законодавством України або країни перебування.

10.2. Власники таких раніше виданих чинних документів, що підтверджують кваліфікацію судноводія або судноводія-механіка суден та надають право на управління суднами внутрішнього плавання, за бажанням можуть без підтвердження кваліфікації в КК обміняти їх на рівноцінні Посвідчення для плавання на ВВШ України або на ЄВВШ за умови пред’явлення оригіналу цього документа та чинного документа встановленого зразка, що засвідчує придатність за станом здоров’я керувати судном внутрішнього плавання.

Обмін здійснюється компетентним органом (його відповідними територіальними органами) на підставі заяви власника протягом десяти робочих днів.

10.3. Під час обміну судноводіям, що мають раніше видані чинні документи, що підтверджують кваліфікацію судноводія або судноводія-механіка суден та надають право на управління суднами внутрішнього плавання на ВВШ України, Посвідчення видаються на ті самі групи суден або земснарядів, які були зазначені в раніше виданих кваліфікаційних документах.

10.4. Під час обміну судноводіям, що мають раніше видані чинні документи, що підтверджують кваліфікацію судноводія для плавання на ЄВВШ, категорія Посвідчення для плавання на ЄВВШ визначається згідно з вимогами розділу ІІІ цього Положення.

10.5. У разі бажання судноводія під час обміну підвищити групу або категорію суден, розширити район плавання або зняти будь-яке обмеження судноводій за умови відповідного позитивного підтвердження кваліфікації в КК має право отримати нове Посвідчення, в якому зазначаються відомості, які були внесені у раніше видані документи, та додатково ті, за якими він підтвердив кваліфікацію.

ХІ. Порядок видачі Посвідчень

11.1. Видача Посвідчень здійснюється компетентним органом (його відповідними територіальними органами) на підставі позитивного рішення КК, оформленого Протоколом.

11.2. Посвідчення видається протягом десяти робочих днів з дати засідання КК.

11.3. Посвідчення видається під особистий підпис судноводія в журналі видачі посвідчень судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами (додаток 11).

Зазначений журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, засвідчений підписом керівника територіального органу компетентного органу або особи, яка виконує його обов’язки, та скріплений відповідною печаткою.

Журнал зберігається 75 років.

11.4. Інформація щодо Посвідчень (виданих, анульованих, таких, що втратили чинність або дія яких призупинена), зокрема номерів Посвідчень та номерів бланків, зберігається у відповідній електронній базі, ведення якої забезпечується компетентним органом.

11.5. Дія Посвідчення може бути призупинена компетентним органом шляхом видання відповідного наказу у разі наявності письмового повідомлення Міністерства інфраструктури України, Міністерства закордонних справ України, уповноваженої посадової особи іншого органу виконавчої влади, офіційних органів країн - членів ЄС або за рішенням суду в таких випадках:

виявлення причетності судноводія до аварійного випадку на ВВШ з отриманням доказів вини судноводія у скоєнні аварії на ВВШ з причини професійної некомпетентності або невиконання посадових обов’язків. При цьому призупинення дії Посвідчення здійснюється на строк, доки власник Посвідчення позачергово не підтвердить свою кваліфікацію;

отримання доказів виявлення некомпетентності судноводія, дії або бездіяльність якого становили пряму загрозу безпеці людей, майну або навколишньому природному середовищу ВВШ. При цьому призупинення дії Посвідчення здійснюється на строк, доки власник Посвідчення позачергово не підтвердить свою кваліфікацію;

отримання доказів виявлення явної невідповідності знань або навичок судноводія знанням або навичкам, які повинні бути у власника відповідного Посвідчення. При цьому призупинення дії Посвідчення здійснюється на строк, доки власник Посвідчення позачергово не підтвердить свою кваліфікацію;

отримання доказів невиконання судноводієм законних вимог уповноважених посадових осіб, унаслідок чого склалася або могла скластися загроза безпеці людей, майну або навколишньому природному середовищу ВВШ. При цьому призупинення дії Посвідчення здійснюється на строк, доки власник Посвідчення позачергово не підтвердить свою кваліфікацію;

обґрунтованих сумнівів щодо придатності власника Посвідчення до виконання обов’язків судноводія за медичними показами. При цьому призупинення дії Посвідчення здійснюється на строк, доки власник Посвідчення не підтвердить свою придатність виконувати обов’язки судноводія за медичними показами. Компетентний орган має право вимагати підтвердження придатності власника до виконання обов’язків судноводія за медичними показами.

Інформація щодо призупинення дії Посвідчення та скасування призупинення вноситься компетентним органом до бази даних щодо Посвідчень та направляється судновласнику, судноводію, дія Посвідчення якого призупинена, та органу, який надав відповідне письмове повідомлення.

11.6. Вилучення Посвідчення або іншого раніше виданого документа, що надає право на управління суднами внутрішнього плавання, здійснюється лише за рішенням суду.

11.7. У разі втрати або пошкодження Посвідчення або іншого раніше виданого документа, який надає право на управління суднами внутрішнього плавання, його власник за особистою заявою, складеною у довільній формі, може отримати нове Посвідчення під новим номером замість втраченого або пошкодженого.

При цьому втрачене або пошкоджене Посвідчення або інший раніше виданий документ, який надає право на управління суднами внутрішнього плавання, вважається недійсним.

Дублікат Посвідчення або іншого раніше виданого документа, який надає право на управління суднами внутрішнього плавання, не видається.

Для отримання нового Посвідчення на заміну втраченого Посвідчення або іншого раніше виданого документа, що надає право на управління суднами внутрішнього плавання, його власник подає до друкованого засобу масової інформації оголошення про втрату. Після публікації оголошення власник має право подати заяву до компетентного органу, до якої додається примірник друкованого засобу масової інформації, в якому опубліковано оголошення про втрату, та отримати нове Посвідчення, якщо втрачене Посвідчення або інший раніше виданий документ, який надає право на управління суднами внутрішнього плавання, за цей час не знайдено або не повернуто до компетентного органу.

У разі якщо втрачене Посвідчення або інший раніше виданий документ, який надає право на управління суднами внутрішнього плавання, знайдено після отримання заявником нового Посвідчення, воно повинно терміново бути здане до компетентного органу (його територіального органу).

Нові Посвідчення замість втрачених або пошкоджених видаються протягом десяти робочих днів з дати прийняття заяви від власника.

Видача нового Посвідчення на заміну втраченого або пошкодженого реєструється у журналі видачі посвідчень судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами.

Пошкоджене Посвідчення, а також Посвідчення, повернуте як знайдене після видачі нового, вилучається та анулюється компетентним органом.

Заступник директора
Департаменту державної
політики в галузі морського
та річкового транспорту -
начальник відділу логістики
та аналітичного забезпечення


Р. Когут
Додаток 1
до Положення про порядок видачі
посвідчення судноводія торговельного
судна, яке допущено до плавання
судноплавними річковими внутрішніми
водними шляхами
(пункт 2.1)

ПОСВІДЧЕННЯ
судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами України

(Лицьовий бік)

ПОСВІДЧЕННЯ СУДНОВОДІЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО СУДНА,
ЯКЕ ДОПУЩЕНО ДО ПЛАВАННЯ РІЧКОВИМИ СУДНОПЛАВНИМИ ВНУТРІШНІМИ ВОДНИМИ ШЛЯХАМИ УКРАЇНИ


УКРАЇНА - UKRAINE

CERTIFICATE OF NAVIGATOR FOR INLAND WATERS VESSEL

1

№ _ _ _ _ _/_ _ _ _/_ _

27


34


6

5


891011(Зворотний бік)

ПОСВІДЧЕННЯ СУДНОВОДІЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО СУДНА,
ЯКЕ ДОПУЩЕНО ДО ПЛАВАННЯ РІЧКОВИМИ СУДНОПЛАВНИМИ ВНУТРІШНІМИ ВОДНИМИ ШЛЯХАМИ УКРАЇНИ

(UA)

CERTIFICATE OF NAVIGATOR FOR INLAND WATERS VESSEL

1

Номер посвідчення/No. of Certificate

№ _ _ _ _ _/_ _ _ _/_ _

2

Прізвище/Surname

3

Ім’я, по батькові/Name, Second Name

4

Дата народження/Date of Birth

5

Дата видачі посвідчення/Date of Issue

6

Підпис власника/Signature of Holders

7

Фотокартка власника/Photo of Holders

8

Посада/Capacity

9

Група суден (земснарядів)/Group of Vessels (Dredging Vessels)

10

Компетентний орган, що видав посвідчення/ Authorized Agency

11

Прізвище, посада та підпис посадової особи/Authorized Official
Додаток 2
до Положення про порядок видачі
посвідчення судноводія торговельного
судна, яке допущено до плавання
судноплавними річковими внутрішніми
водними шляхами
(пункт 3.1)

ПОСВІДЧЕННЯ
судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання на Європейських внутрішніх водних шляхах

(Лицьовий бік)

УКРАЇНА

УКРАИНА

UKRAINE

ПОСВІДЧЕННЯ СУДНОВОДІЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО СУДНА, ЯКЕ ДОПУЩЕНО ДО ПЛАВАННЯ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ

BESCHEINIGUNG FUER EUROPAEISCHE BINNENSCHIFFFAHRT

CERTIFICATE OF NAVIGATOR FOR EUROPEAN INLAND WATERS

1

№ UA /_/ _ _ _ _ _/_ _ _ _/_ _

2

8

345


6


7

910111214

13(Зворотний бік)

ПОСВІДЧЕННЯ СУДНОВОДІЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО СУДНА, ЯКЕ ДОПУЩЕНО ДО ПЛАВАННЯ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ

(UA)

BESCHEINIGUNG FUER EUROPAEISCHE BINNENSCHIFFFAHRT

CERTIFICATE OF NAVIGATOR FOR EUROPEAN INLAND WATERS

1

Номер посвідчення/Bescheinigungsnummer/No. of Certificate

№ UA /_/ _ _ _ _ _/_ _ _ _/_ _

2

Категорія /Kategorie/Category

3

Прізвище/Familienname/Syrname

4

Ім’я, по батькові/Vorname, Vatersname/Name, Second Name

5

Дата народження/Geburtsdatum/Date of Birth

6

Дата видачі посвідчення/Ausstellungsdatum/Date of Issue of Certificate

7

Термін дії посвідчення/Gultigkeitsdauer/Date of Expiry of Certificate

8

Фотокартка власника/Lichtbild des Inhabers/Photo of Holder

9

Дільниця Дунаю км від-до/Donau Schiffsfahrstrecke km von-bis/Area of Danube km from-till

10

Дільниця ……… км від-до/…….. Schiffsfahrstrecke km von-bis/Area of ……… km from-till

11

Право використання суднової апаратури/Benutzung der Schiffsausrustung/Right to use the ship’s equipment (РЛС, Р-ТЛФ/RADAR, R-TLF)

12

Орган, що видав посвідчення/Ausstellende Behorde/Authorized Agency

13

Уповноважена посадова особа/Bevollmachtigter/Authorized Official

14

Підпис власника/Unterschrift des Inhabers/Signature of Holder
Додаток 3
до Положення про порядок
видачі посвідчення судноводія
торговельного судна, яке допущено
до плавання судноплавними
річковими внутрішніми
водними шляхами
(пункт 4.1)

ПЕРЕЛІК
посад, які мають право займати на суднах або земснарядах судноводії, які отримали посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами України

Посвідчення

Посада/посади, яку/які має
право займати судноводій

На самохідних суднах (Vessels)

ПКМ І групи
OOW I GROUPE

ПКМ І групи

ПКМ ІІ групи
OOW II GROUPE

ПКМ І - ІІ груп

ПКМ ІІІ групи
OOW III GROUPE

СПКМ І групи
ПКМ І - ІІІ груп

ПКМ ІV групи
OOW IV GROUPE

КМ І групи
СПКМ І групи
ПКМ І - ІV груп

СПКМ І групи
CH MATE I GROUPE

СПКМ І групи
ПКМ І - ІІ груп

СПКМ ІI групи
CH MATE II GROUPE

КМ І групи
СПКМ І - ІІ груп
ПКМ І - ІІІ груп

СПКМ ІII групи
CH MATE III GROUPE

КМ І - II груп
СПКМ І - ІІI груп
ПКМ І - ІV груп

CПКМ ІV групи
CH MATE IV GROUPE

КМ І - III груп
СПКМ І - ІV груп
ПКМ І - ІV груп

КМ І групи
MASTER I GROUPE

КМ І групи
СПКМ І - ІІ груп
ПКМ І - ІІІ груп

КМ ІI групи
MASTER II GROUPE

КМ І - II груп
СПКМ І - ІІI груп
ПКМ І - ІV групи

КМ ІII групи
MASTER III GROUPE

КМ І - III груп
СПКМ І - ІV груп
ПКМ І - ІV груп

КМ ІV групи
MASTER IV GROUPE

КМ І - IV груп
СПКМ І - ІV груп
ПКМ І - ІV груп

На самохідних суднах за суміщенням посад судноводія та судномеханіка

СВ - ПОМ МЕХ І групи
NAV - OOW ENG I GROUPE

СВ - ПОМ МЕХ І групи

СВ-МЕХ І групи
NAV-ENG I GROUPE

СВ-МЕХ І групи
СВ - ПОМ МЕХ І групи

КМ - ПОМ МЕХ І групи
MASTER - OOW ENG I GROUPE

СВ - ПОМ МЕХ І групи
КМ - ПОМ МЕХ І групи

КМ МЕХ І групи
MASTER-ENG I GROUPE

КМ-МЕХ І групи
СВ-МЕХ І групи
СВ - ПОМ МЕХ І групи

СВ - ПОМ МЕХ ІІ групи
NAV - OOW ENG II GROUPE

СВ - ПОМ МЕХ І - ІІ груп
СВ-МЕХ І групи
КМ - ПОМ МЕХ І групи

КМ - ПОМ МЕХ ІІ групи
MASTER - OOW ENG II GROUPE

КМ-ПОМ МЕХ І - ІI груп
КМ-МЕХ І групи
СВ-ПОМ МЕХ І - ІІ груп
СВ-МЕХ І групи

СВ-МЕХ ІІ групи
NAV-ENG II GROUPE

СВ-МЕХ І - ІІ груп
СВ - ПОМ МЕХ І - ІІ груп
КМ - ПОМ МЕХ І групи
КМ-МЕХ І групи

КМ-МЕХ ІІ групи
MASTER-ENG II GROUPE

КМ-МЕХ І - ІІ груп
КМ - ПОМ МЕХ І - ІІ груп
СВ - ПОМ МЕХ І - ІІ груп
СВ-МЕХ І - ІІ груп

СВ - ПОМ МЕХ ІІІ групи
NAV - OOW ENG III GROUPE

СВ - ПОМ МЕХ І - ІІІ груп
СВ-МЕХ І - ІІ груп
КМ - ПОМ МЕХ І - ІІ груп
КМ-МЕХ І - ІІ груп

КМ - ПОМ МЕХ ІІІ групи
MASTER - OOW ENG III GROUPE

КМ - ПОМ МЕХ І - ІІІ груп
КМ-МЕХ І - ІІ груп
СВ - ПОМ МЕХ І - ІІІ груп
СВ-МЕХ І - ІІ груп

СВ-МЕХ ІІІ групи
NAV-ENG III GROUPE

СВ-МЕХ І - ІІІ груп
СВ - ПОМ МЕХ І - ІІ груп
КМ - ПОМ МЕХ І - ІІ груп
КМ-МЕХ І - ІІ груп

КМ-МЕХ ІІІ групи
MASTER-ENG III GROUPE

КМ-МЕХ І - ІІІ груп
КМ - ПОМ МЕХ І - ІІІ груп
СВ-МЕХ І - ІІІ груп
СВ - ПОМ МЕХ І - ІІІ груп

На земснарядах (Dredging Vessels)

ПОМ КР - ПОМ МЕХ І групи
OOW - OOW ENG I GROUPE

ПОМ КР - ПОМ МЕХ І групи

ПОМ КР - МЕХ І групи
OOW - ENG I GROUPE

ПОМ КР - МЕХ І групи
ПОМ КР - ПОМ МЕХ І групи

КР - ПОМ МЕХ І групи
COM - OOW ENG I GROUPE

ПОМ КР - ПОМ МЕХ І групи
КР - ПОМ МЕХ І групи

КР-МЕХ І групи
COM-ENG I GROUPE

КР-МЕХ І групи
ПОМ КР - МЕХ І групи
ПОМ КР - ПОМ МЕХ І групи

ПОМ КР - ПОМ МЕХ ІІ групи
OOW - OOW ENG II GROUPE

ПОМ КР - ПОМ МЕХ І - ІІ груп
1ПОМ КР - МЕХ І групи
КР - ПОМ МЕХ І групи

КР - ПОМ МЕХ ІІ групи
COM - OOW ENG II GROUPE

КР - ПОМ МЕХ І - ІІ груп
КР-МЕХ І групи
1 ПОМ КР - ПОМ МЕХ І - ІІ груп
1 ПОМ КР - МЕХ І групи

ПОМ КР - МЕХ ІІ групи
OOW-ENG II GROUPE

ПОМ КР - МЕХ І - ІІ груп
1 ПОМ КР - ПОМ МЕХ І - ІІ груп
КР - ПОМ МЕХ І групи
КР-МЕХ І групи

КР-МЕХ ІІ групи
COM-ENG II GROUPE

КР-МЕХ І - ІІ груп
КР - ПОМ МЕХ І - ІІ груп
1 ПОМ КР - ПОМ МЕХ І - ІІ груп
1 ПОМ КР - МЕХ І - ІІ груп

ПОМ КР - ПОМ МЕХ ІІІ групи
OOW - OOW ENG III GROUPE

1 ПОМ КР - ПОМ МЕХ І - ІІІ груп
1 ПОМ КР - МЕХ І - ІІ груп
КР - ПОМ ЕХ І - ІІ груп
КР-МЕХ І - ІІ груп

КР - ПОМ МЕХ ІІІ групи
COM - OOW ENG III GROUPE

КР - ПОМ МЕХ І - ІІІ груп
КР-МЕХ І - ІІ груп
1 ПОМ КР - ПОМ МЕХ І - ІІІ груп
1 ПОМ КР - МЕХ І - ІІ груп

ПОМ КР - МЕХ ІІІ групи
OOW-ENG III GROUPE

1 ПОМ КР - МЕХ І - ІІІ груп
1 ПОМ КР - ПОМ МЕХ І - ІІІ груп
КР - ПОМ МЕХ І - ІІІ груп
КР-МЕХ І - ІІ груп

КР-МЕХ ІІІ групи
COM-ENG II GROUPE

КР-МЕХ І - ІІІ груп
КР - ПОМ МЕХ І - ІІІ груп
1 ПОМ КР - МЕХ І - ІІІ груп
1 ПОМ КР - МЕХ І - ІІІ груп

__________
Примітка.


ПКМ
OOW

- помічник капітана
- Officer in Charge of a Navigational Watch

СПКМ
CH MATE

- старший помічник капітана
- Chief Mate

КМ
MASTER

- капітан
- Master

КМ-МЕХ
MASTER-ENG

- капітан-механік
- Master-Engineer

КМ - ПОМ МЕХ
MASTER - OOW ENG

- капітан - помічник механіка
- Master - Officer in Charge of an Engineering Watch

СВ-МЕХ
NAV-ENG

- судноводій-механік
- Navigator-Engineer

СВ - ПОМ МЕХ
OOW - OOW ENG

- судноводій - помічник механіка
- Navigator - Officer in Charge of an Engineering Watch

КР
COM

- командир земснаряда
- Commander of Dredging Vessel

1 ПОМ КР
CH MATE COM

- перший помічник командира земснаряда
- Chief Mate of Commander of Dredging Vessel

ПОМ КР
OOW COM

- помічник командира земснаряда
- Officer in Charge of a Navigational Watch of Dredging Vessel
Додаток 4
до Положення про порядок видачі
посвідчення судноводія
торговельного судна, яке допущено
до плавання судноплавними
річковими внутрішніми
водними шляхами
(пункт 4.2)

ПЕРЕЛІК
посад, які мають право займати на суднах судноводії, які отримали посвідчення торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими Європейськими внутрішніми водними шляхами

Посвідчення

Посада, яку має право займати судноводій

Категорія «А»

Посада, яка надає право на керування судном внутрішнього плавання на Європейських внутрішніх водних шляхах з правом виходу на водні ділянки, що мають морський характер, та не надає права самостійно керувати складами суден, які складаються з п’яти та більше суден або барж, які буксируються або штовхаються, а також пасажирських суден з каютами та суден для одноденних екскурсій, пристосованих для перевезення більше 250 пасажирів

Категорія «В»

Посада, яка надає право на керування судном внутрішнього плавання на Європейських внутрішніх водних шляхах без права виходу на водні ділянки, що мають морський характер, та не надає права самостійно керувати складами суден, які складаються з п’яти та більше суден або барж, які буксируються або штовхаються, а також пасажирських суден з каютами та суден для одноденних екскурсій, пристосованих для перевезення більше 250 пасажирів

Категорія «С»

Посада, яка надає право займати всі посади та керувати суднами всіх типів на Європейських внутрішніх водних шляхах з правом виходу на водні ділянки, що мають морський характер, та надає право самостійно керувати складами суден, які складаються з п’яти або більше суден або барж, які буксируються або штовхаються, а також пасажирських суден з каютами та суден для одноденних екскурсій, пристосованих для перевезення більше 250 пасажирів
Додаток 5
до Положення про порядок видачі
посвідчення судноводія
торговельного судна, яке допущено
до плавання судноплавними
річковими внутрішніми
водними шляхами
(пункт 7.1)

ЗРАЗОК СВІДОЦТВА
на право використання суднового радіолокатора


Додаток 6
до Положення про порядок видачі
посвідчення судноводія
торговельного судна, яке допущено
до плавання судноплавними
річковими внутрішніми
водними шляхами
(пункт 7.1)

ЗРАЗОК СВІДОЦТВА
радіотелефоніста


Додаток 7
до Положення про порядок видачі
посвідчення судноводія
торговельного судна, яке допущено
до плавання судноплавними
річковими внутрішніми
водними шляхами
(пункт 7.1)

ЗРАЗОК СВІДОЦТВА
на право використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем


Додаток 8
до Положення про порядок видачі
посвідчення судноводія
торговельного судна, яке допущено
до плавання судноплавними
річковими внутрішніми
водними шляхами
(пункт 8.3)

ЗАЯВА


Додаток 9
до Положення про порядок видачі
посвідчення судноводія
торговельного судна, яке допущено
до плавання судноплавними
річковими внутрішніми
водними шляхами
(пункт 8.3)

СЛУЖБОВА КНИЖКА
члена екіпажу річкового судна


Додаток 10
до Положення про порядок видачі
посвідчення судноводія
торговельного судна, яке допущено
до плавання судноплавними
річковими внутрішніми
водними шляхами
(пункт 8.10)

ПРОТОКОЛДодаток 11
до Положення про порядок видачі
посвідчення судноводія
торговельного судна, яке допущено
до плавання судноплавними
річковими внутрішніми
водними шляхами
(пункт 11.3)

ЖУРНАЛ
видачі посвідчень судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами,
_______________________________________________________
(найменування територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію
державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті)

№ з/п

№ бланка

Посвідчення

Прізвище, ім’я, по батькові

Група або категорія суден, посада судноводія

Дільниці плавання

РЛС, РТЛФ

Протокол

Підпис власника

дата видачі

строк дії

дата

вверх