Документ z1323-14, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 03.04.2018, основание - z0241-18

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2014  № 712


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2014 р.
за № 1323/26100

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 20 від 22.01.2018}

Про затвердження Інструкції з організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців

Відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України “Про попереднє ув’язнення” та з метою визначення порядку організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, що додається.

2. Начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник


В.В. Гелетей

ПОГОДЖЕНО:

Голова Служби
зовнішньої розвідки України

Т.в.о. Голови
Державної прикордонної служби Укриїни

Голова Служби безпеки України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр інфраструктури України

Міністр охорони здоров'я України

Заступник Генерального прокурора України -
Головний військовий прокурорВ.І. Гвоздь


П.А. Шишолін

В. Наливайченко

А.Б. Аваков

М. Бурбак

О. Мусій


А. Матіос
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
07.10.2014  № 712


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2014 р.
за № 1323/26100

ІНСТРУКЦІЯ
з організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України “Про попереднє ув’язнення” та визначає порядок організації, несення служби черговими змінами охорони і конвоювання підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (далі – Служба правопорядку) щодо охорони засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців (далі – чергова зміна охорони і конвоювання), які утримуються на гауптвахті Служби правопорядку, у спеціальних палатах закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України (далі – спеціальна палата), у кімнатах для тимчасово затриманих військовослужбовців (далі – КТЗ), а також порядок організації їх конвоювання до дисциплінарного батальйону, гауптвахти Служби правопорядку, прокуратур, закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України, місць проведення слідчих дій та до суду.

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

військова частина Служби правопорядку – організаційна одиниця Служби правопорядку (окремий батальйон, окрема рота, спеціальний відділ), що утримується на окремому штаті та підпорядковується начальнику органу управління Служби правопорядку;

гауптвахта Служби правопорядку – спеціальне приміщення, яке обладнано в органах управління Служби правопорядку з метою виконання покарання для військовослужбовців, засуджених до арешту, а також тримання взятих під варту і затриманих військовослужбовців;

засуджений військовослужбовець – військовослужбовець, який за обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, засуджений до арешту з відбуванням покарання на гауптвахті Служби правопорядку строком від одного до шести місяців або до тримання у дисциплінарному батальйоні на строк від шести місяців до двох років;

затриманий військовослужбовець – військовослужбовець, військовозобов’язаний, затриманий уповноваженою службовою особою за вчинення адміністративного правопорушення, за вчинення кримінального правопорушення, до передачі його органам досудового розслідування та доставки до слідчого судді, а також затриманий без документів до встановлення особи;

конвой – група озброєних військовослужбовців підрозділу Служби правопорядку, що виконують завдання конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців;

конвоювання – супроводження засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців за межами гауптвахти Служби правопорядку, дисциплінарного батальйону та органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) під охороною конвою;

КТЗ – приміщення для тримання затриманих військовослужбовців та військовозобов’язаних, яке обладнується на гауптвахті або в будівлі органу управління Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку у гарнізоні), а також у військовій частині Служби правопорядку, яка дислокується окремо від органу управління Служби правопорядку;

підрозділ Служби правопорядку – структурний підрозділ органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділ Служби правопорядку у гарнізоні), який залучається до несення служби у складі чергової зміни охорони і конвоювання;

підрозділ Служби правопорядку у гарнізоні – окремий підрозділ (відділ, відділення, група тощо), який підпорядкований начальнику органу управління Служби правопорядку та дислокується в окремому гарнізоні;

посадова особа, відповідальна за організацію охорони, – начальник або офіцер відділу організації охорони, відділу (відділення, групи) організації охорони, патрульно-постової служби, розшуку та діяльності Служби правопорядку у гарнізонах органу управління Служби правопорядку, а також офіцер військової частини Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні;

спеціальна палата – приміщення у закладі охорони здоров’я Міністерства оборони України, в якому розміщуються для лікування хворі за висновком лікаря військовослужбовці, які засуджені до арешту, узяті під варту або затримані;

узятий під варту військовослужбовець – військовослужбовець, військовозобов’язаний, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, обвинувачений (підсудний), до якого за вмотивованим рішенням суду як запобіжний захід обрано взяття під варту.

1.3. Охорона засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, які утримуються на гауптвахті Служби правопорядку, у спеціальних палатах та в КТЗ, це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення встановленого порядку відбування покарання, ізоляції і охорони засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, недопущення вчинення ними втеч та інших злочинів, запобігання проникненню на територію об’єкта, що охороняється, сторонніх осіб та предметів, заборонених для зберігання і використання.

1.4. Вимоги щодо обладнання приміщень гауптвахти Служби правопорядку, спеціальної палати та КТЗ визначені Інструкцією про порядок і умови утримання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 26 вересня 2013 року № 656, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2013 року за № 1775/24307 (зі змінами).

1.5. Правовою основою організації та несення служби черговими змінами охорони і конвоювання є Конституція України, укази Президента України, постанови Верховної Ради України, акти Кабінету Міністрів України, інші акти законодавства України, накази Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з питань організації та несення служби черговими змінами охорони і конвоювання та ця Інструкція.

ІІ. Чергові зміни охорони і конвоювання

1. Організація несення служби черговими змінами охорони і конвоювання

1.1. Для охорони та конвоювання осіб, яких утримують на гауптвахті Служби правопорядку, у спеціальних палатах, у КТЗ та які відбувають покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, від підрозділів Служби правопорядку призначаються чергові зміни охорони і конвоювання. Чергові зміни охорони і конвоювання є внутрішніми нарядами цих підрозділів.

1.2. До складу чергової зміни охорони і конвоювання призначаються начальник чергової зміни охорони і конвоювання, помічник начальника чергової зміни охорони і конвоювання, вартові за кількістю постів і змін, а до складу чергових змін охорони і конвоювання, які несуть службу на гауптвахті Служби правопорядку, додатково призначаються вивідні за кількістю та категоріями засуджених (узятих під варту) військовослужбовців начальник конвою та конвойні.

У разі потреби до складу чергової зміни охорони і конвоювання також призначаються помічник начальника чергової зміни охорони і конвоювання з технічних засобів охорони або оператор технічних засобів охорони, водії транспортних засобів.

1.3. Склад чергової зміни охорони і конвоювання розміщується в приміщенні чергової зміни охорони і конвоювання, приблизне обладнання якого викладено в додатку 1 до цієї Інструкції. Кількість приміщень чергової зміни охорони і конвоювання та їх обладнання визначаються рішенням начальника органу управління Служби правопорядку з урахуванням особливостей території і будівлі органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні), в якому вони розташовані.

1.4. Чергові зміни охорони і конвоювання підпорядковуються начальнику органу управління Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні, командиру військової частини Служби правопорядку, оперативному черговому органу управління Служби правопорядку, його помічникові (за умови, якщо помічник оперативного чергового органу управління Служби правопорядку за військовим званням рівний з начальником чергової зміни або старший за нього). Чергова зміна охорони і конвоювання на гауптвахті Служби правопорядку, крім того, підпорядковується начальнику гауптвахти Служби правопорядку та черговому з організації охорони та конвоювання Центрального управління Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області), а в підрозділі Служби правопорядку у гарнізоні – посадовій особі, відповідальній за організацію охорони.

1.5. Основними функціями чергової зміни охорони і конвоювання є:

охорона засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, які утримуються на гауптвахті Служби правопорядку, у спеціальних палатах, КТЗ, та засуджених військовослужбовців, які відбувають покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні;

охорона засуджених військовослужбовців під час виконання ними робіт на території гауптвахти Служби правопорядку та дисциплінарного батальйону;

охорона гауптвахти Служби правопорядку, території дисциплінарного батальйону та здійснення пропускного режиму на гауптвахті Служби правопорядку;

конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців.

1.6. На випадок нападу, пожежі, стихійного лиха та відповідно до вимог, викладених у відповідних інструкціях, начальником чергової зміни охорони і конвоювання з числа змін вартових призначаються резервні групи, які діють залежно від обставин.

1.7. Під час виникнення надзвичайних обставин військовослужбовці чергових змін охорони і конвоювання залучаються до виконання таких завдань:

переслідування і затримання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, які вчинили втечу або намагаються втекти з-під охорони;

відбиття нападу на гауптвахту Служби правопорядку, дисциплінарний батальйон, спеціальну палату, КТЗ, чатових, вивідних, конвойних, приміщення чергової зміни охорони і конвоювання, зміну, що прямує до постів (з постів);

припинення заворушень та проявів групової непокори серед засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців;

припинення злочинів терористичної спрямованості в місцях перебування засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців;

ліквідація пожеж, наслідків стихійного лиха, вибухів та аварій на гауптвахті Служби правопорядку, на об’єктах охорони чергової зміни охорони і конвоювання в закладі охорони здоров’я Міністерства оборони України та в будівлі органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні).

1.8. Документація начальника чергової зміни охорони і конвоювання на випадок оголошення тривоги містить: табель постів, схему розміщення постів, відповідну інструкцію начальника чергової зміни охорони і конвоювання, схему організації зв’язку та зберігається в пакеті, який знаходиться на інвентарному обліку і запечатується печаткою для пакетів діловодства службовою особою відповідного штабу органу управління (військової частини) Служби правопорядку.

Також на випадок оголошення тривоги в начальника чергової зміни охорони і конвоювання повинен окремо зберігатися план посилення охорони об’єктів чергової зміни охорони і конвоювання черговим підрозділом із пояснювальною запискою, який застосовується в разі загрози або здійснення нападу на чергову зміну охорони і конвоювання чи об’єкти, які вона охороняє.

План посилення охорони об’єктів чергової зміни охорони і конвоювання черговим підрозділом складається із схеми військового об’єкта (місцевості), розрахунку сил і засобів чергового підрозділу, бойового розподілу чергової зміни охорони і конвоювання та пояснювальної записки. Він знаходиться на інвентарному обліку та зберігається в папці в начальника чергової зміни охорони і конвоювання.

Пакет і папка зберігаються в замкненій на ключ шухляді стола або в сейфі начальника чергової зміни охорони і конвоювання.

План посилення охорони об’єктів чергової зміни охорони і конвоювання видається під підпис відповідним службовим особам для проведення теоретичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання напередодні дня заступання в наряд, проведення на місцевості спільних занять особового складу чергової зміни охорони і конвоювання з черговим підрозділом, призначеним для посилення охорони об’єктів чергової зміни охорони і конвоювання.

Другий примірник зазначених документів зберігається в начальника штабу органу управління (військової частини) Служби правопорядку (командира підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні).

2. Об’єкти охорони, особливості їх обладнання та охорони

2.1. Об’єкт охорони (об’єкт, що охороняється черговою зміною охорони і конвоювання) – ділянка місцевості з розташованою на ній будівлею гауптвахти Служби правопорядку; приміщення в будівлі закладу охорони здоров’я Міністерства оборони України – спеціальна палата; приміщення органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) – КТЗ; прилегла до гауптвахти Служби правопорядку територія дисциплінарного батальйону.

2.2. Кількість постів, межі постів, межі заборонених зон, порядок обладнання постів та особливості виконання чатовими завдання щодо їх охорони визначаються рішенням начальника органу управління Служби правопорядку з урахуванням особливостей території органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні), особливостей будівлі гауптвахти Служби правопорядку, розташування спеціальної палати та КТЗ.

2.3. Межі постів та забороненої зони на гауптвахті Служби правопорядку, у будівлі, де розташована спеціальна палата та КТЗ, позначаються покажчиками відповідно до додатка 3 до Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 12 березня 2012 року № 132, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2012 року за № 504/20817.

2.4. Межею поста або забороненою зоною є:

на гауптвахті Служби правопорядку, у будівлі, де розташована спеціальна палата та КТЗ, – стіни, підлога, стеля, двері та вікна камер (коридору), медичної палати, КТЗ;

на відкритій місцевості – гранична (уявна) лінія, яку начальник чергової зміни охорони і конвоювання обов’язково вказує засудженим, узятим під варту та затриманим військовослужбовцям;

на транспортних засобах – стіни (борти), підлога, дах автомобіля.

2.5. Охорона гауптвахти Служби правопорядку ззовні здійснюється чатовим методом стеження зі спостережної вишки або іншого місця, на якому він виконує свої обов’язки, та повинна забезпечити загальний контроль за об’єктом, що охороняється (блокування виходу з гауптвахти Служби правопорядку та підступів до неї).

2.6. Охорона засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців усередині гауптвахти Служби правопорядку здійснюється чатовими шляхом патрулювання по внутрішньому коридору гауптвахти Служби правопорядку. Чатові пересуваються за маршрутами руху зі швидкістю, що забезпечує надійну охорону засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, роблячи короткі зупинки для спостереження через оглядові віконця за діями та поведінкою засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, які перебувають в камерах, огляду технічних засобів охорони, а також для доповіді за допомогою засобів зв’язку начальнику чергової зміни охорони і конвоювання про хід несення служби.

2.7. Охорона засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, які утримуються в спеціальних палатах, а також затриманих військовослужбовців, які тримаються у КТЗ, здійснюється чатовим методом стеження (методом патрулювання по внутрішньому коридору).

3. Особливості озброєння та забезпечення спеціальними засобами особового складу чергових змін охорони і конвоювання

3.1. Особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання, віднаряджений для несення служби на гауптвахті Служби правопорядку, має бути у вартовій формі одягу, озброєний справною, приведеною до нормального бою зброєю (автоматами з багнетами) та спеціальними засобами (гумовими кийками, наручниками, засобами зв’язування, балончиками з препаратами сльозоточивої та дратівної дії). Начальник чергової зміни охорони і конвоювання озброюється своєю штатною зброєю.

3.2. Особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання, який здійснює охорону засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців у КТЗ або у спеціальній палаті, має бути у вартовій формі одягу та забезпечується спеціальними засобами (гумовими кийками, наручниками, засобами зв’язування, балончиками з препаратами сльозоточивої та дратівної дії). Начальник чергової зміни охорони і конвоювання озброюється своєю штатною зброєю. Вогнепальна зброя особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання отримується у виняткових випадках, за розпорядженням начальника органу управління (командира військової частини) Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні).

3.3. Вогнепальна зброя особового складу чергової зміни охорони і конвоювання, який здійснює охорону засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців (крім пістолетів), зберігається у ставниці зі зброєю в загальній кімнаті чергової зміни охорони і конвоювання. Спеціальні засоби під час несення служби постійно знаходяться у особового складу чергової зміни охорони і конвоювання.

3.4. Чатові, які виконують завдання щодо охорони та оборони гауптвахти Служби правопорядку, озброюються вогнепальною зброєю та спеціальними засобами.

3.5. Особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання, який здійснює охорону засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців на гауптвахті Служби правопорядку або в спеціальній палаті, виконує службові обов’язки зі спеціальними засобами, без вогнепальної зброї:

помічник начальника чергової зміни охорони і конвоювання – під час виставлення чатових на пости або їх зміни в закладі охорони здоров’я Міністерства оборони України;

чатові – під час несення служби всередині гауптвахти Служби правопорядку;

чатові – під час охорони засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, які утримуються в спеціальній палаті;

вивідні – під час охорони засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців при здійсненні їх супроводження в межах гауптвахти Служби правопорядку;

вивідні – під час охорони засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців при супроводженні їх у межах спеціальної палати та по території закладу охорони здоров’я Міністерства оборони України;

особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання – під час приймання (здавання), обшуку засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців;

особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання – під час огляду транспортних засобів і приміщень гауптвахти Служби правопорядку.

3.6. Резервні групи, які створюються з числа змін вартових, у разі сигналу тривоги прибувають на місце події, озброєні вогнепальною зброєю та спеціальними засобами, і діють.

3.7. Особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання, який здійснює охорону засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, забезпечується боєприпасами з розрахунку: на кожний автомат і пістолет – по два споряджені магазини.

3.8. Боєприпаси особовому складу чергової зміни охорони і конвоювання, крім осіб, які мають на озброєнні пістолети, видаються на містечку для практичних занять чергової зміни охорони і конвоювання після проведення практичного заняття.

3.9. Спеціальні засоби особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання отримує в кімнаті для зберігання зброї (у кімнаті для зберігання спеціальних засобів) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (військової частини Збройних Сил України, в якій зберігається зброя підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні), про що розписується у відповідній книзі видачі спеціальних засобів особовому складу чергової зміни охорони і конвоювання.

3.10. Запас набоїв для чергової зміни охорони і конвоювання, яка здійснює охорону засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, створюється відповідно до статті 108 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України та зберігається в металевому ящику в приміщенні чергової зміни охорони і конвоювання.

У такому самому ящику зберігаються індивідуальні перев’язувальні пакети для всього особового складу чергової зміни охорони і конвоювання.

3.11. Особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання забезпечується жилетами панцирними та шоломами кулезахисними, які зберігаються у спеціально обладнаній шафі. Шафа встановлюється в загальній кімнаті або коридорі та запечатується печаткою начальника чергової зміни охорони і конвоювання.

3.12. Наказом начальника (командира) органу управління (військової частини) Служби правопорядку на особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання створюється запас спеціальних засобів із розрахунку по одній ручній газовій гранаті на кожного вартового та електрошокових пристроїв з розрахунку по одному пристрою на начальника чергової зміни охорони і конвоювання та його помічника.

Зберігання та видача спеціальних засобів особовому складу чергових змін охорони і конвоювання здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.

3.13. Зберігання стрілецької зброї та боєприпасів чергових змін охорони і конвоювання, заряджання та розряджання зброї здійснюються відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України та глави 6 Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 29 червня 2005 року № 359, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2005 року за № 933/11213.

4. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання

4.1. Заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальна зброя особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання застосовуються під час виконання завдань з охорони засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців у виняткових випадках, передбачених законодавством.

Порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї визначається Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Законом України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України” та постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 83 “Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службових обов’язків”.

4.2. Необхідність застосування (використання) фізичної сили, спеціальних засобів (їх вид) та вогнепальної зброї, час початку та інтенсивність їх застосування визначаються особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання та конвою самостійно з урахуванням обставин, що склалися, і характеру правопорушення. Перед застосуванням (використанням) фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання та конвою обов’язково повинен попередити про намір їх застосування (використання).

4.3. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби та вогнепальна зброя особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання можуть застосовуватися у разі відбиття нападу на об’єкти охорони Служби правопорядку, чатових, вивідних, конвойних, приміщення чергової зміни охорони і конвоювання, зміну, що прямує до постів (з постів), а також у разі захоплення заручників.

4.4. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї не повинно перевищувати міру, необхідну для виконання покладених на осіб чергової зміни охорони і конвоювання обов’язків. У разі заподіяння шкоди здоров’ю засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання забезпечує в найкоротший строк надання необхідної медичної допомоги потерпілому та вживає всіх заходів щодо його відправки до закладу охорони здоров’я Міністерства оборони України, а в разі його відсутності – до будь-якого іншого закладу охорони здоров’я.

4.5. Про застосування (використання) фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї особа, що їх застосувала (використала), негайно доповідає начальнику чергової зміни охорони і конвоювання, який у свою чергу негайно доповідає оперативному черговому (черговому) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (посадовій особі підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні, яка відповідає за організацію охорони) та складає Рапорт про застосування до засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців заходів фізичного впливу, вогнепальної зброї та спеціальних засобів (додаток 2).

5. Особливості організації несення служби особовим складом чергових змін охорони і конвоювання

5.1. Служба чергових змін охорони і конвоювання організовується відповідно до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 12 березня 2012 року № 132, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2012 року за № 504/20817, та цієї Інструкції.

5.2. З метою належної організації несення служби черговою зміною охорони і конвоювання начальник органу управління Служби правопорядку приймає рішення, яке відображається в наказі про організацію служби військ і бойового навчання.

У Центральному управлінні Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області) та територіальному управлінні Служби правопорядку розробляється наказ про організацію службової діяльності.

У військовій частині Служби правопорядку вимоги рішення начальника органу управління Служби правопорядку про організацію служби черговою зміною охорони і конвоювання відображаються окремим розділом у наказі командира військової частини Служби правопорядку про організацію служби військ і бойового навчання.

5.3. У наказі начальника органу управління Служби правопорядку про організацію служби військ і бойового навчання визначаються:

склад чергових змін охорони і конвоювання, їхнє озброєння та забезпечення спеціальними засобами;

час, місце і порядок проведення занять із теоретичної та практичної підготовки особового складу чергової зміни охорони і конвоювання, керівники занять і начальники служб (позаштатні інструктори та фахівці), які залучаються до їх проведення;

чисельність чергового підрозділу, порядок його виклику та озброєння;

час і місце проведення медичного огляду особового складу чергової зміни охорони і конвоювання у день заступання;

порядок та періодичність проведення практичних занять на місцевості щодо спільних дій чергової зміни охорони і конвоювання та чергового підрозділу;

час і місце підбиття підсумків з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання після зміни;

відповідальні за підтримання в належному стані об’єктів, що охороняються, та навчально-матеріальної бази підготовки і несення служби особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання;

порядок підготовки особового складу чергової зміни охорони і конвоювання в умовах недостатньої кількості особового складу підрозділу Служби правопорядку і неможливості організації несення служби трьома змінами;

час і місце проведення розводу чергових змін охорони і конвоювання;

маршрут руху чергових змін охорони і конвоювання до місця проведення розводу та несення служби;

порядок забезпечення особового складу чергових змін охорони і конвоювання харчуванням;

порядок відпочинку особового складу чергових змін охорони і конвоювання;

посадові особи, які відповідають за організацію та несення служби черговими змінами охорони і конвоювання у підрозділах Служби правопорядку у гарнізонах.

У наказі також визначається порядок організації та несення служби черговими змінами охорони і конвоювання в безпосередньо підпорядкованих військових частинах та підрозділах Служби правопорядку у гарнізонах.

Додаток до наказу містить:

склад комісії щодо вивчення соціально-психологічних якостей та допуску військовослужбовців до несення служби у складі чергової зміни охорони і конвоювання;

список військовослужбовців, допущених до несення служби начальниками чергових змін охорони і конвоювання, помічниками начальників чергових змін охорони і конвоювання, вивідними, конвойними та чатовими з охорони засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців.

5.4. Перед початком навчального року витяг із наказу про організацію службової діяльності (про організацію служби військ і бойового навчання) надається штабом органу управління Служби правопорядку до підпорядкованих військових частин та підрозділів Служби правопорядку у гарнізоні.

5.5. На основі рішення начальника органу управління Служби правопорядку начальником штабу та посадовою особою органу управління Служби правопорядку, відповідальною за організацію охорони, відпрацьовуються розклад чергової зміни охорони і конвоювання, відомість добового наряду (при призначенні чергових змін охорони і конвоювання від військових частин (підрозділів) гарнізону), табель постів, схема розміщення постів, відповідні інструкції начальнику чергової зміни охорони і конвоювання, помічнику начальника чергової зміни охорони і конвоювання та помічнику начальника чергової зміни охорони і конвоювання з технічних засобів охорони (оператору технічних засобів охорони), план посилення охорони об’єктів чергової зміни охорони і конвоювання черговим або спеціально призначеним підрозділом із пояснювальною запискою, які затверджуються начальником органу управління Служби правопорядку.

Порядок відпрацювання зазначених документів, їх зміст та порядок зберігання визначаються в статтях 34, 120 – 122 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

5.6. Перед початком нового навчального року штабом органу управління Служби правопорядку до підпорядкованих підрозділів надаються такі документи:

до військових частин Служби правопорядку, які здійснюють охорону засуджених та узятих під варту військовослужбовців на гауптвахті органу управління Служби правопорядку: табель постів, схема розміщення постів, відповідні інструкції начальнику чергової зміни охорони і конвоювання, помічнику начальника чергової зміни охорони і конвоювання та помічнику начальника чергової зміни охорони і конвоювання з технічних засобів охорони (оператору технічних засобів охорони), витяг із плану посилення охорони об’єктів чергової зміни охорони і конвоювання черговим або спеціально призначеним підрозділом із пояснювальною запискою;

до підрозділів Служби правопорядку у гарнізоні: табель постів, схема розміщення постів, відповідні інструкції начальнику чергової зміни охорони і конвоювання та помічнику начальника чергової зміни охорони і конвоювання.

Крім того, до зазначених військових частин (підрозділів) Служби правопорядку (при призначенні чергових змін охорони і конвоювання від військових частин (підрозділів) гарнізону) щомісяця надаються витяги з відомості добового наряду.

5.7. У військовій частині Служби правопорядку, де знаходиться кімната тимчасово затриманих військовослужбовців, начальником штабу відпрацьовуються відомість добового наряду, табель постів, схема розміщення постів, інструкція начальнику чергової зміни охорони і конвоювання, план посилення охорони об’єктів чергової зміни охорони і конвоювання черговим або спеціально призначеним підрозділом із пояснювальною запискою, які затверджуються командиром військової частини.

5.8. Офіцери та військовослужбовці військової служби за контрактом призначаються до несення служби у складі чергових змін охорони і конвоювання згідно із щомісячним графіком нарядів, який складається в штабі органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку у гарнізоні) та затверджується відповідним начальником (командиром) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (начальником підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні).

5.9. Призначення особового складу для несення служби у складі чергових змін охорони і конвоювання здійснюється на підставі щоденного наказу начальника (командира) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, який видається напередодні дня заступання в наряд. Витяг із наказу доводиться до підпорядкованих підрозділів Служби правопорядку у гарнізонах.

5.10. Щотижня в години, визначені розпорядком дня, з офіцерами та військовослужбовцями військової служби за контрактом, які залучаються до несення служби у складі чергових змін охорони і конвоювання, протягом 50 хвилин у класі (місці) для підготовки чергових змін охорони і конвоювання, обладнання якого наведено у додатку 3 до цієї Інструкції, проводяться теоретичні заняття з вивчення положень статутів, особливих обов’язків чатових, матеріальної частини стрілецької зброї та заходів безпеки під час поводження з нею, відповідних інструкцій щодо застосування спеціальних засобів та заходів безпеки під час поводження з ними.

На електрифікованому макеті об’єкта, що охороняється, відпрацьовуються порядок взаємодії між чатовими і резервною групою чергової зміни охорони і конвоювання, а також особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання та черговим підрозділом у разі виникнення надзвичайних ситуацій (нападу на пост, пожежі, стихійного лиха, групової непокори та заворушень серед заарештованих, спроби втечі або скоєння втечі, спроби самогубства, а також у разі отримання інформації про підготовку втечі чи нападу на об’єкт, що охороняється, тощо).

Заняття повинні починатися з нагадування особовому складу про основні завдання чергової зміни охорони і конвоювання та особливості несення служби на даному етапі (враховуючи кількість та категорії осіб, що утримуються на гауптвахті (у спеціальній палаті або КТЗ), характер поведінки засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців тощо). Під час проведення теоретичних занять в обов’язковому порядку перевіряється рівень знань особового складу чергової зміни охорони і конвоювання.

Практичні заняття з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання проводяться в день заступання в добовий наряд на території містечка для проведення практичних занять.

До проведення цих занять залучаються офіцер (фахівець) служби ракетно-артилерійського озброєння, начальники фізичної підготовки і спорту (позаштатний інструктор з рукопашного бою) та служби пожежної безпеки (позаштатний командир пожежного підрозділу) або особи, які їх заміщають.

Для керівників занять на кожному навчальному місці в органі управління (військовій частині) Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку у гарнізоні) розробляється план-конспект, який затверджується відповідним начальником (командиром).

На заняттях відпрацьовуються:

порядок заряджання та розряджання зброї, вивчення її матеріальної частини та заходів безпеки під час поводження з нею, інші питання, що враховують особливості практичного несення служби;

вивчення матеріальної частини спеціальних засобів та заходів безпеки під час поводження з ними;

порядок зміни чатових, приймання та здавання поста;

порядок дій чатових на посту, застосування ними зброї та спеціальних засобів, відбиття нападу на приміщення чергової зміни охорони і конвоювання, об’єкти, що охороняються, та зміну, яка прямує на пости та з постів, у разі виникнення надзвичайних ситуацій на гауптвахті Служби правопорядку – стихійного лиха, групової непокори, порушення режиму утримання, заворушень серед засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, у разі спроби втечі засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця або скоєння ним втечі, спроби самогубства, у разі отримання інформації про підготовку до втечі або нападу на чатового, захоплення заручників;

порядок проведення огляду камер та приміщень, де утримуються засуджені, узяті під варту та затримані військовослужбовці;

порядок проведення особистого обшуку засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця;

дії та порядок застосування засобів пожежогасіння;

прийоми рукопашного бою;

дії вивідного (конвойного) у разі виникнення екстремальних ситуацій (у разі спроби втечі засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця, у разі спроби нападу на конвой, під час явної симуляції засудженим, узятим під варту та затриманим військовослужбовцем різкого погіршення стану здоров’я, у разі вчинення ним опору та відкритої відмови виконувати законні вимоги вивідного (конвойного));

порядок конвоювання в пішому порядку та в спеціальному автомобілі;

порядок посадки та висадки засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців до (із) спеціального автомобіля;

дії конвою у разі виникнення позаштатних ситуацій, у тому числі нападу на конвой і на автомобіль під час слідування, виходу його з ладу, дорожньо-транспортної пригоди.

Перед початком проведення практичних занять заступником начальника органу управління Служби правопорядку по роботі з особовим складом (з виховної та соціально-психологічної роботи) проводиться обов’язкове тестування особового складу чергової зміни охорони і конвоювання з застосуванням методик, що використовуються у Збройних Силах України. За його результатами робиться остаточний висновок щодо допуску кожного військовослужбовця до несення служби у складі чергової зміни охорони і конвоювання. Результати тестування підшиваються до особових справ військовослужбовців.

Теоретичні та практичні заняття з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання проводяться:

в органі управління Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку у гарнізоні) під керівництвом посадової особи, яка відповідає за організацію охорони;

у військовій частині Служби правопорядку під керівництвом командира роти, від якої призначено чергову зміну охорони і конвоювання, а з черговою зміною охорони і конвоювання, призначеною від військової частини, – начальником штабу військової частини або особою, яка його заміщає.

5.11. Підготовка військовослужбовців строкової військової служби, які залучаються до несення служби у складі чергових змін охорони і конвоювання, організовується та проводиться у три етапи в години, визначені розпорядком дня. Порядок підготовки визначений пунктом 2.7 розділу ІІ Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 12 березня 2012 року № 132, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2012 року за № 504/20817.

5.12. Облік занять здійснюється в Журналі обліку проведених занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання (додаток 4). Журнал зберігається в органі управління Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку у гарнізоні) протягом одного року після заведення нового та знищується в установленому порядку.

5.13. Відповідальними за організацію, несення служби черговими змінами охорони і конвоювання, рівень підготовки особового складу та його здатність виконувати завдання за призначенням є відповідні начальники (командири) органів управління (військових частин) Служби правопорядку (підрозділів Служби правопорядку у гарнізоні).

5.14. У передбачені розпорядком дня години під час підготовки чергової зміни охорони і конвоювання до несення служби проводяться:

підготовка зовнішнього вигляду, медичний огляд особового складу, отримання зброї та спеціальних засобів, пересування до місця проведення практичних занять;

практичні заняття на містечку для проведення практичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання;

розвід особового складу чергової зміни охорони і конвоювання.

5.15. Навчально-матеріальна база для проведення практичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання призначена для здобуття та удосконалення ними необхідних навичок і повинна забезпечувати інтенсивні тренування для досягнення позитивного результату підготовки особового складу чергової зміни охорони і конвоювання.

5.16. Для проведення практичних занять на території містечка для проведення практичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання обладнуються навчальні місця, перелік яких наведений у додатку 5 до цієї Інструкції. Містечко для проведення практичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання обладнується в кожному органі управління Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку у гарнізоні, а також у військовій частині Служби правопорядку, яка дислокується окремо від органу управління Служби правопорядку).

5.17. У разі відсутності на гауптвахті Служби правопорядку засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців чергова зміна охорони і конвоювання призначається та залучається до несення служби у складі, визначеному пунктом 1.2 глави 1 цього розділу, та з озброєнням, визначеним пунктом 3.1 глави 3 цього розділу, при цьому чатові, які безпосередньо здійснюють охорону засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців усередині гауптвахти Служби правопорядку, на пост не виставляються.

5.18. У разі відсутності затриманих військовослужбовців у КТЗ, а також у разі відсутності у спеціальних палатах засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців чергова зміна охорони і конвоювання призначається, але до несення служби не залучається. Чергова зміна охорони і конвоювання залучається до несення служби негайно з моменту доставлення до КТЗ військовослужбовця слідчим, прокурором, іншою уповноваженою особою або направлення засудженого, узятого під варту чи затриманого військовослужбовця для проходження стаціонарного лікування до закладу охорони здоров’я Міністерства оборони України. Зазначені чергові зміни охорони і конвоювання призначаються щодоби, а виставляються за потреби за розпорядженням начальника органу управління Служби правопорядку.

5.19. Результати несення служби черговими змінами охорони і конвоювання відображаються окремим розділом в аналізі стану служби військ та в наказі начальника (командира) органу управління (військової частини) Служби правопорядку про стан служби військ за місяць, квартал, рік.

5.20. Аналізи стану служби військ та накази видаються з періодичністю:

у Центральному управлінні Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області) та територіальних управліннях Служби правопорядку – щокварталу та в кінці року;

у зональному відділі (відділенні) та військовій частині Служби правопорядку – щомісяця та в кінці року.

5.21. У розділі аналізу стану служби військ відображаються:

встановлення реального стану справ у підрозділах Служби правопорядку;

результати перевірок несення служби черговими змінами охорони і конвоювання;

виявлення найбільш характерних недоліків в організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання та причин їх виникнення;

визначення заходів щодо усунення недоліків і надалі поліпшення стану організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання;

визначення шляхів і способів наведення і підтримання в підрозділах охорони та патрульно-постової служби статутного порядку;

оцінка кожного підрозділу Служби правопорядку за результатами виконання поставлених завдань на поточний місяць (квартал, навчальний рік);

підрозділи Служби правопорядку, які досягли кращих результатів стосовно організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання;

підрозділи Служби правопорядку, де організація несення служби черговими змінами охорони і конвоювання не в повному обсязі відповідає вимогам законодавства;

пріоритетні завдання на наступний місяць (квартал, рік) щодо покращення стану організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання в органі управління (військовій частині) та підрозділах Служби правопорядку.

5.22. За результатами аналізу стану служби військ в органі управління (військовій частині) Служби правопорядку видаються відповідні накази. У наказі про стан служби військ на підставі розділу аналізу щодо стану організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання дається оцінка підрозділам Служби правопорядку за виконання завдань стосовно покращення організації несення служби, указуються характерні порушення та основні причини недоліків, що мають місце в організаторській та практичній роботі підлеглих командирів (начальників) з питань організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання. Визначаються конкретні завдання, спрямовані на покращення стану несення служби черговими змінами охорони і конвоювання, строки їх виконання, виконавці та заходи щодо недопущення недоліків, які мали місце під час організації та несення служби черговими змінами охорони і конвоювання.

6. Організація проведення інструкторсько-методичних занять, оглядів-конкурсів та змагань із питань організації та несення служби черговими змінами охорони і конвоювання

6.1. Інструкторсько-методичні заняття з питань організації та несення служби черговими змінами охорони і конвоювання проводяться під керівництвом:

начальника Центрального управління Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області) – військового коменданта (місто Київ), начальників територіальних управлінь Служби правопорядку з начальниками зональних відділів (відділень), командирами військових частин Служби правопорядку та їх заступниками, начальниками підрозділів Служби правопорядку у гарнізонах, офіцерами підпорядкованого штабу – один раз протягом року;

начальників зональних відділів (відділень) та командирів військових частин Служби правопорядку з командирами підрозділів Служби правопорядку, їх заступниками – один раз протягом року;

посадових осіб, які відповідають за організацію охорони, з усіма категоріями військовослужбовців, які залучаються до несення служби черговими змінами охорони і конвоювання та до їх підготовки, – один раз на півріччя.

6.2. Інструкторсько-методичні заняття проводяться на базі органів управління (військових частин) Служби правопорядку, які за підсумками року мають негативні показники за предметами фахової підготовки та порушення в організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання.

Звітні документи щодо проведення занять зберігаються в штабі органу управління Служби правопорядку.

6.3. Огляди-конкурси на кращу організацію і стан несення служби черговими змінами охорони та конвоювання проводяться комісіями зі складанням актів за їх результатами під керівництвом начальника Центрального управління Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області) – військового коменданта (місто Київ), начальників територіальних управлінь Служби правопорядку – один раз на 2 роки.

Проведення змагань на кращий підрозділ із несення служби в черговій зміні охорони та конвоювання в органах управління Служби правопорядку організовується один раз протягом року. Під час проведення змагань оцінюються знання військовослужбовцями вимог відповідних нормативно-правових актів, матеріальної частини вогнепальної зброї та правил застосування (використання) фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї, заходів безпеки під час поводження з ними, вміння діяти в різних ситуаціях залежно від обставин.

Змагання проводяться під час виконання заходів, запланованих в органі управління Служби правопорядку на рік.

7. Перевірка чергових змін охорони і конвоювання

7.1. Перевірка несення служби особовим складом чергових змін охорони і конвоювання здійснюється:

посадовими особами Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України – під час виконання заходів повсякденної діяльності, спланованих у Головному управлінні Військової служби правопорядку Збройних Сил України, та за дорученням начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – начальника Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України;

посадовими особами органів управління Служби правопорядку – під час роботи в підпорядкованих органах управління (військових частинах, відділах) та підрозділах Служби правопорядку у гарнізоні;

начальниками органів управління та командирами військових частин Служби правопорядку – не менше ніж раз на місяць;

заступниками начальників органів управління та командирів військових частин Служби правопорядку – не менше двох разів на місяць;

начальниками підрозділів Служби правопорядку у гарнізоні та їх заступниками, посадовими особами, які відповідають за організацію охорони, – не менше ніж раз на тиждень;

командирами підрозділів Служби правопорядку, від яких призначено чергову зміну охорони і конвоювання, – не менше ніж двічі на добу.

7.2. Перевірка чергових змін охорони і конвоювання посадовими особами органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) здійснюється за графіком.

Графік складається на місяць з розрахунку здійснення перевірки кожної зміни у штабі органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку у гарнізоні) та підписується начальником штабу органу управління (військової частини) Служби правопорядку (посадовою особою підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні), затверджується відповідним командиром (начальником).

Зберігаються графіки перевірки в штабі органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку у гарнізоні) протягом року.

7.3. Перевірка чергових змін охорони та конвоювання здійснюється відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, про що робиться відповідний запис у постовій відомості.

7.4. Перелік, зразки та порядок ведення документації чергових змін охорони і конвоювання на гауптвахті Служби правопорядку, у спеціальній палаті та у КТЗ аналогічні переліку, зразкам та порядку ведення документації гарнізонної (внутрішньої) варти.

7.5. У разі виявлення під час проведення перевірки недоліків у несенні служби особа, яка здійснює перевірку, зобов’язана на місці вжити заходів стосовно їх усунення. За неможливості їх усунення на місці вживаються заходи щодо відсторонення особового складу від несення служби та його заміни, яка здійснюється відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

7.6. Начальники (командири) органів управління (військових частин) Служби правопорядку (начальники підрозділів Служби правопорядку у гарнізоні) організовують щоденний контроль за своєчасною перевіркою несення служби кожною черговою зміною охорони і конвоювання своїми заступниками.

IІІ. Конвоювання

1. Організація конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців

1.1. Супроводження засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців за межами гауптвахти Служби правопорядку, дисциплінарного батальйону та органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) здійснюється під охороною конвою.

1.2. Особовий склад конвою виконує завдання конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців відповідно до вимог наказу начальника органу управління Служби правопорядку.

1.3. Конвой підпорядковується начальнику (командиру) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (начальнику підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні), від якого він віднаряджений.

2. Порядок призначення конвою, його склад та озброєння

2.1. Конвой призначається наказом начальника органу управління Служби правопорядку від підрозділу Служби правопорядку, у зоні діяльності якого розташована військова частина, де проходить військову службу засуджений, узятий під варту або затриманий військовослужбовець.

Для конвоювання військовослужбовців, затриманих уповноваженими особами за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, до суду, який розташований у місті, де розміщується військова частина Служби правопорядку або підрозділ Служби правопорядку у гарнізоні, з метою обрання ним запобіжного заходу, конвой за рішенням начальника органу управління Служби правопорядку може призначатися безпосередньо від військової частини Служби правопорядку та від підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні.

У разі затримання військовослужбовця за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення та з метою подальшого його доставлення до органу досудового розслідування, який розташований поза зоною діяльності органу управління Служби правопорядку, конвой призначається безпосередньо від органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого затримано військовослужбовця.

2.2. Конвой призначається із розрахунку:

на одного засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця: начальник конвою – офіцер (прапорщик, сержант), два конвойних із числа військовослужбовців рядового (сержантського (старшинського)) складу;

на двох засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців: начальник конвою – офіцер (прапорщик, сержант), три конвойних із числа військовослужбовців рядового (сержантського (старшинського)) складу;

при конвоюванні від трьох до п’яти засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців чисельність конвою збільшується на одного конвойного.

2.3. Для конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців із числа офіцерського складу призначається офіцерський конвой, а для конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців із числа сержантського (старшинського) складу конвой призначається із числа сержантів (старшин). Для конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців-жінок конвойні призначаються із числа військовослужбовців-жінок.

2.4. При конвоюванні засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців начальник конвою озброюється 9-мм пістолетом ПМ, а конвойні – спеціальними засобами.

3. Обов’язки особового складу конвою

3.1. Начальник конвою зобов’язаний:

знати завдання конвою;

вимагати від особового складу конвою знання й неухильного виконання своїх обов’язків;

особисто приймати засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців за іменним списком, про що робити запис у Книзі передачі засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців (додаток 6) та отримувати документи на них;

стежити за здійсненням конвойними повного обшуку засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців;

суворо дотримуватися встановлених норм посадки засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців у транспортний засіб;

перевіряти стан купе вагонів, кузовів автотранспорту, інших відокремлених приміщень на транспортному засобі, звертати при цьому увагу на цілісність стін, стелі, підлоги, ґрат та вікон;

здійснювати розподіл завдань між конвойними, виходячи з обставин, які склалися;

з моменту приймання і до здачі засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців забезпечити повну ізоляцію їх від сторонніх осіб, розміщення у транспортних засобах, недопущення скоєння ними злочинів та інших правопорушень, суворе і неухильне виконання встановленого режиму утримання;

давати дозвіл на допуск до приміщень, де перебувають особовий склад конвою та засуджені, узяті під варту та затримані військовослужбовці, лише особам, які мають на це право;

стежити за тим, щоб конвойні у взаємовідносинах із засудженими, узятими під варту та затриманими військовослужбовцями не принижували їх честь та гідність, зверталися до них за військовим званням;

вести записи в постовій відомості про зміну конвойних, перевірку та застосування зброї і спеціальних засобів;

забезпечувати неухильне додержання засудженими, узятими під варту та затриманими військовослужбовцями військової дисципліни та правопорядку;

організовувати своєчасне приймання їжі особовим складом конвою та засудженими, узятими під варту та затриманими військовослужбовцями;

нікому не передавати ключі від наручників;

доповідати начальнику (командиру) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (начальнику підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) про порушення правил перевезення, надзвичайні події та затримку в дорозі, поломку транспортного засобу;

забезпечувати проведення заходів щодо підтримання військової дисципліни та правопорядку серед особового складу конвою;

на шляху слідування суворо стежити за дотриманням заходів безпеки особовим складом конвою;

після прибуття (повернення) до пункту призначення за встановленим порядком передавати засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців службовим особам гауптвахти Служби правопорядку, дисциплінарного батальйону, слідчому, прокурору або іншій уповноваженій службовій особі.

3.2. Начальнику конвою заборонено:

відлучатися з місця виконання обов’язків, крім випадків зміни конвойних, перевірки виконання обов’язків конвойними або за їх викликом;

передавати ключі від камер, дверей транспортних засобів іншим особам (крім випадків передачі ключів конвойному біля камер під час посадки (висадки) засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців у спеціальний автомобіль);

допускати перебування сторонніх осіб у купе вагонів, кузовах автотранспорту, інших відокремлених приміщеннях на транспортних засобах, де перебувають особовий склад конвою і засуджені, узяті під варту та затримані військовослужбовці;

безпідставно застосовувати наручники під час конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців;

тримати засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців у наручниках під час справляння ними природних потреб;

передавати зброю, боєприпаси будь-яким особам;

спілкуватися із сторонніми особами і приймати від них будь-які предмети та речі;

використовувати не за призначенням транспортні засоби, виділені для конвоювання.

3.3. Конвойний зобов’язаний:

знати кількість засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, які перебувають під його охороною;

пильно охороняти засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців та не допустити їх втечі, спроби самогубства;

нічим не відволікатися, не залишати спеціальні засоби й нікому не передавати їх;

стежити за тим, щоб засуджені, узяті під варту та затримані військовослужбовці не порушували визначених для них правил поведінки;

не дозволяти засудженим, узятим під варту та затриманим військовослужбовцям розмовляти із сторонніми особами, читати, писати, псувати обладнання;

за наказом начальника конвою охороняти засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців під час проведення ранкового, вечірнього туалету, справляння природних потреб;

не допускати під час зупинок транспорту до місць перебування конвою, засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців нікого без дозволу начальника конвою.

3.4. Конвойному заборонено:

відволікатися від виконання службових обов’язків;

вступати в розмову із засудженими, узятими під варту та затриманими військовослужбовцями, будь-що брати від них або передавати їм;

мати будь-які не викликані інтересами служби відносини із засудженими, узятими під варту та затриманими військовослужбовцями та іншими особами, користуватися їх послугами;

перебувати без спеціальних засобів під час виконання службових обов’язків;

відповідати на запитання будь-кого, крім начальника конвою й осіб, які прибули з ним для перевірки.

3.5. При здійсненні конвоювання транспортом особовий склад конвою відпочиває по черзі, яку встановлює начальник конвою.

4. Особливості організації конвоювання

4.1. Конвоювання організовується на підставі рішення начальника органу управління Служби правопорядку, яке відображається окремим розділом в наказі начальника органу управління Служби правопорядку про організацію службової діяльності (про організацію служби військ і бойового навчання).

Також з метою організації конвоювання в органі управління Служби правопорядку відпрацьовуються відповідні інструкції начальнику конвою і конвойним, табель постів та бойовий розподіл.

4.2. У розділі наказу стосовно питань організації конвоювання визначаються:

склад конвою, його озброєння та забезпечення спеціальними засобами;

час, місце, порядок проведення інструктажу та особи, які залучаються до його проведення;

час і місце проведення медичного огляду особового складу конвою;

час і місце проведення розводу конвоїв;

порядок забезпечення особового складу конвою харчуванням;

порядок відпочинку особового складу конвою;

час, місце та порядок проведення підбиття підсумків виконання завдання щодо конвоювання;

склад комісії щодо вивчення соціально-психологічних якостей та допуску особового складу до виконання завдання у складі конвою;

порядок організації контролю за здійсненням конвоювання.

Додаток до наказу містить списки військовослужбовців, допущених до виконання завдання у складі конвою (начальниками конвоїв та конвойними).

4.3. Перед початком навчального року витяг із наказу про організацію службової діяльності (про організацію служби військ і бойового навчання), інструкції начальнику конвою і конвойним, табель постів штабом органу управління Служби правопорядку надається до підпорядкованих військових частин Служби правопорядку та підрозділів Служби правопорядку у гарнізонах.

4.4. Планування відправки конвоїв здійснюється таким чином, щоб виключити їх вибуття у передвихідні, вихідні, передсвяткові, святкові та неробочі дні, а також прибуття їх у ці дні до гауптвахти Служби правопорядку та дисциплінарного батальйону.

Доставлення військовослужбовців, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, до органу досудового розслідування здійснюється у строки, визначені статтями 191 та 211 Кримінального процесуального кодексу України.

Начальник органу управління Служби правопорядку, який відправляє конвой, відповідає за організацію взаємодії з відповідним начальником органу управління Служби правопорядку (командиром дисциплінарного батальйону), куди конвой вибуває, стосовно часу прибуття та вибуття конвою, його розміщення, забезпечення та з інших питань.

4.5. Підготовка конвою, який віднаряджається безпосередньо від органу управління Служби правопорядку, для доставлення засуджених військовослужбовців до гауптвахти Служби правопорядку та дисциплінарного батальйону проводиться у передбачені розпорядком дня години та розпочинається не пізніше ніж за дві доби до запланованого часу відбуття конвою.

4.6. Здійснення доставлення військовослужбовця, затриманого за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, до органу досудового розслідування (строки доставлення визначені статтями 191 та 211 Кримінального процесуального кодексу України), доставлення затриманого військовослужбовця на підставі протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, складеного слідчим або прокурором, та доставлення узятого під варту військовослужбовця до суду, який розташований у місті, де розміщується підрозділ Служби правопорядку у гарнізоні або окрема військова частина Служби правопорядку, підготовка конвою здійснюється в порядку, визначеному в пункті 4.7 цієї глави, безпосередньо перед відправкою конвою.

4.7. Підготовка конвою, який віднаряджається від підрозділу Служби правопорядку органу управління Служби правопорядку, проводиться в передбачені розпорядком дня години. За добір особового складу конвою та його підготовку до несення служби відповідають начальники органів управління Служби правопорядку.

При підготовці конвою начальник органу управління Служби правопорядку зобов’язаний:

надати начальнику конвою відповідні інструкції, табель постів;

організувати проведення добору та розподілу особового складу конвою згідно з табелем постів;

провести інструктаж особового складу перед відправкою конвою;

забезпечити конвой автомобільним транспортом, вчасне його прибуття до місця прийому засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців і до станції відправки;

забезпечити особовий склад конвою та засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців квитками на транспорт, яким здійснюється їх перевезення до місця дислокації гауптвахти Служби правопорядку, дисциплінарного батальйону чи органу досудового розслідування;

підготувати та вручити начальнику конвою пакет документів на засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця;

не пізніше ніж за добу до вибуття конвою повідомити телеграмою (телефонограмою) начальника Служби правопорядку (через управління організації охорони, розшуку, патрульно-постової служби та протидії диверсіям і терористичним актам), командира дисциплінарного батальйону, начальника органу управління Служби правопорядку, куди вибуває конвой, чисельність засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, військові звання, прізвища та ініціали начальника конвою, конвойних і засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, озброєння конвою, маршрут руху, дату, час відправлення та дату і час прибуття транспорту із зазначенням номера поїзда, вагона, рейсу авіатранспорту, водного транспорту;

до відправки засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців організувати їх медичний огляд, у тому числі і тих, які утримувалися у слідчих ізоляторах Міністерства внутрішніх справ України, про що зробити відповідний запис у медичній книжці;

у день відправлення конвою провести огляд конвою, під час якого перевірити його забезпеченість, проінструктувати начальника конвою про порядок і особливості виконання поставленого завдання, про що зробити запис у постовій відомості конвою;

забезпечити своєчасне вибуття конвою.

4.8. При триманні засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця на гауптвахті Служби правопорядку, у спеціальній палаті або в КТЗ командир військової частини, в якій він проходив військову службу, повинен до початку конвоювання надати (надіслати) начальнику органу управління Служби правопорядку за місцем його тримання особову справу, медичну книжку, військову форму одягу (за сезоном), продовольчий, речовий, грошовий атестати, інші документи, особисті речі, предмети туалету тощо.

4.9. На засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців начальник конвою отримує в начальника (командира) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (начальника підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) такі документи:

супровідний лист;

військові перевізні документи до місця призначення (на кожного військовослужбовця);

вирок суду з печаткою суду та розпорядження про його виконання, а в разі зміни вироку і копію апеляційної (касаційної) ухвали (вироку, постанови) суду, завірену печаткою суду, або ж постанову відповідного органу;

особову справу та медичну книжку;

службову картку, фотокартку розміром 9х12 сантиметрів;

документи, які засвідчують особу (посвідчення офіцера, прапорщика або мічмана, військовий квиток);

продовольчий, речовий та грошовий атестати (на кожного військовослужбовця);

особисті речі, предмети туалету та опис особистих речей засудженого в двох примірниках.

4.10. Перед відправленням начальник конвою отримує від начальника (командира) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (начальника підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні):

портфель (папку) для службових документів конвою;

посвідчення про відрядження (у разі конвоювання за межі зони діяльності органу управління Служби правопорядку);

Посвідчення начальника конвою (додаток 7);

вогнепальну зброю, боєприпаси на себе та спеціальні засоби на особовий склад конвою;

Відомість передачі зброї, боєприпасів та спеціальних засобів конвою на тимчасове зберігання (додаток 8);

Постову відомість конвою (додаток 9);

інструкцію начальнику конвою;

Табель постів конвою (додаток 10);

військові перевізні документи для проїзду особового складу (на кожного військовослужбовця) до місця призначення та у зворотному напрямку (у разі конвоювання за межі зони діяльності органу управління Служби правопорядку);

загальновійськовий набір сухих продуктів на дорогу в обидва кінці та продовольчий атестат (на кожного військовослужбовця) (у разі слідування до місця призначення строком до 6 годин військовослужбовці загальновійськовим набором сухих продуктів не забезпечуються);

медичну аптечку.

4.11. При проведенні начальником (командиром) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (начальником підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) інструктажу конвою обов’язково повинні бути присутні: службова особа, яка відповідає за організацію охорони, заступник начальника (командира) органу управління (військової частини) Служби правопорядку з виховної роботи (фахівець по роботі з особовим складом) та медичний працівник (фельдшер або санітарний інструктор).

4.12. Після прийому начальником конвою засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців начальник (командир) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, начальник підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні (командир дисциплінарного батальйону) забезпечує конвой транспортним засобом до станції відправки та у зворотному напрямку.

5. Порядок конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців

5.1. Конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців здійснюється:

пішим порядком;

спеціальним автомобілем, який виділяється від органу управління Служби правопорядку;

залізничним транспортом (у купейному вагоні пасажирського поїзда з виділенням окремого купе);

водним транспортом (в окремій каюті);

повітряним транспортом.

5.2. Після прибуття залізничного (водного, повітряного) транспорту на станцію (у порт, аеропорт) призначення конвой після виходу цивільних осіб здійснює висадку засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців та подальше їх конвоювання в спеціальному автомобілі, який виділяється від дисциплінарного батальйону або органу управління Служби правопорядку, до місця відбування покарання (органу досудового розслідування).

5.3. Конвоювати засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців пішки в населених пунктах, через місця значного скупчення людей, а також їхати з засудженими, узятими під варту та затриманими військовослужбовцями в громадському транспорті забороняється.

5.4. Літаком дозволяється конвоювати не більше одного засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця.

6. Конвоювання в спеціальному автомобілі

6.1. Кузов спеціального автомобіля обладнується освітленням, звуковою та світловою сигналізацією з виводом до водія, засобами зв’язку з начальником конвою та забезпечується засобами пожежогасіння. Двері камер повинні забезпечувати спостереження за засудженими, узятими під варту та затриманими військовослужбовцями. Двері кузова та камер замикаються замками. Ці замки мають бути однотипними і відмикатися одним ключем. Труба автомобіля для відпрацьованих газів має виступати за межі кузова на 20 сантиметрів. Під час перевезення до 3-х осіб норма площі кузова повинна складати не менше 2 м-2, до 6-ти осіб – не менше 3,5 м-2.

6.2. Посадка прийнятих для конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців здійснюється в такому порядку:

засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців колоною по одному підводять до автомобіля;

начальник конвою перебуває біля дверей кузова і направляє засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців по одному до камер, рахуючи їх уголос;

конвойний у кузові автомобіля розміщує засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, замикає двері камер і передає ключ від них начальнику конвою.

6.3. Після закінчення посадки засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців у спеціальний автомобіль начальник конвою зобов’язаний:

перевірити кількість засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців і міцність зачинення дверей камер;

довести до засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців встановлений для них режим тримання і призначити старших по камерах для підтримання в них порядку;

перевірити наявність спеціальних засобів у кожного конвойного;

замкнути двері транспортного засобу;

перевірити готовність конвойних, знання водієм маршруту конвоювання;

визначити порядок руху автомобіля та підтримання зв’язку в дорозі.

Для зайняття особовим складом конвою місць в автомобілі, запуску двигуна і початку руху начальник конвою послідовно подає такі команди: “На місця!”, “Заводь”, “Руш”.

6.4. У дорозі начальник конвою перебуває в кабіні автомобіля. Він має при собі портфель (папку) зі службовими документами конвою.

6.5. Під час перебування у дорозі більше 6 годин при здійсненні конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців начальник конвою повинен здійснити не менше двох зупинок спеціального автомобіля для огляду його кузова та справляння засудженими, узятими під варту та затриманими військовослужбовцями природних потреб. Проміжок між прийомами їжі засудженими, узятими під варту та затриманими військовослужбовцями під час їх перевезення не повинен перевищувати 7 годин.

6.6. Пункти зупинок передбачаються завчасно, як правило, у місцях розташування органів управління (підрозділів) Служби правопорядку, а у разі їх відсутності – на місцевості, яка дозволяє забезпечити надійну охорону засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців.

6.7. Про вимушені затримки в дорозі начальник конвою доповідає начальнику органу управління Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні), від якого призначений конвой.

6.8. Після прибуття в кінцевий пункт призначення начальник конвою зупиняє спеціальний автомобіль і негайно організовує його огляд та охорону на стоянці.

6.9. Висадка засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців з автомобіля здійснюється в такому порядку:

начальник конвою подає команду “На місця!” і стежить за тим, щоб усі конвойні самостійно зайняли визначені місця;

начальник конвою повідомляє конвойному черговість висадки засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців і передає йому ключі від камер;

у період висадки засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців з автомобіля начальник конвою стежить, щоб конвойний у кузові випускав засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців із камер по одному, перераховуючи їх уголос, та направляв їх до місця шикування;

після закінчення висадки з автомобіля всіх засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців начальник конвою контролює дії конвойного в кузові щодо огляду камер;

начальник конвою спостерігає за тим, щоб конвойний ретельно оглянув усі камери, переконався у відсутності в них засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців і речей, що їм належать, замкнув камери і доповів про це;

заслухавши доповідь конвойного, начальник конвою приймає від нього ключі від камер і уточнює порядок конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців пішки.

7. Порядок проведення огляду спеціального обладнання транспортних засобів і місць несення служби конвоєм

7.1. Транспортні засоби, які використовуються для конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, повинні мати відповідне спеціальне обладнання, призначене для підвищення надійності охорони і створення найбільш сприятливих умов несення служби особовим складом конвою. Щоб пересвідчитись у справності цього обладнання, начальник конвою повинен організувати його огляд.

7.2. Огляд спеціального обладнання транспортних засобів, виділених конвою, здійснюється в період їх приймання, а також перед посадкою в них і після висадки з них засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців. Огляд здійснюється з внутрішнього і зовнішнього боків транспортних засобів.

7.3. Під час візуального, а у разі потреби за допомогою технічних засобів, огляду спеціального обладнання особлива увага звертається на стан камер і приміщень, призначених для розміщення засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, справність дверей і замків, на виявлення прорізів (проломів), тріщин та інших ознак, які вказують на недостатню надійність підлоги, стін, перегородок і стелі. Під час перевірки місць, які важко проглядаються, та в темний час доби використовуються електроліхтарі або переносні електролампи. Виявлені під час огляду камер та інших приміщень предмети вилучаються, а написи на стінах, стелях та інших місцях стираються або зафарбовуються.

7.4. З метою виявлення пошкоджень оглядаються вікна та ґрати в транспортних засобах, виділених для конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців. При цьому звертається увага на справність запорів та ґрат. Усі оглянуті приміщення замикаються.

7.5. Під час перевірки освітлення звертається увага на наявність у всіх патронах (плафонах) справних електроламп, які забезпечують достатнє спостереження за засудженими, узятими під варту та затриманими військовослужбовцями в темний час доби. На пристроях освітлення, розташованих у камерах, перевіряється наявність і справність захисних металевих сіток (ґрат).

7.6. Під час огляду іншого обладнання спеціальних автомобілів перевіряється справність вогнегасників, переговорних пристроїв, опалення кузова (у холодну пору року), підіймачів скла і замків у дверях кузова та кабіни.

7.7. Огляд місць для розміщення засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців у салоні літака (каюті корабля) здійснюється безпосередньо перед посадкою. При цьому в обов’язковому порядку оглядаються багажні полиці, місця зберігання рятувальних засобів і попільниці. У літаку перевіряється справність прив’язних пасів.

7.8. У разі виявлення несправності в обладнанні транспортного засобу (пошкодження транспортного засобу) начальник конвою зобов’язаний:

викласти свої зауваження службовим особам, які відповідають за справність транспортного засобу та його обладнання;

доповісти про недоліки в обладнанні транспортного засобу до органу управління Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) та надалі діяти за командою начальника органу управління Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні).

7.9. Забороняється конвоювати засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців у несправних транспортних засобах та в транспортних засобах з несправним спеціальним обладнанням.

8. Приймання та обшук засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців

8.1. Для приймання та обшуку засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців виділяються добре освітлені приміщення, в яких мають бути столи, стільці, лави, халати для особового складу, килимки на підлозі біля лав, бачок з питною водою і кухоль, умивальник, дезінфекційні засоби, мило, рушники та інструменти, необхідні для огляду речей і продуктів.

8.2. Про послідовність приймання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців начальник конвою повідомляє начальника гауптвахти Служби правопорядку (командира дисциплінарного батальйону) для супроводження із камер до місця їх приймання конвоєм. Виведення засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців здійснюється по одному, при цьому кожен з них повинен зупинитися в 1–1,5 метрах від начальника конвою.

Начальник конвою здійснює зовнішній огляд і опитування. Залежно від результатів огляду, опитування і правильності оформлення документів він вказує начальнику гауптвахти Служби правопорядку (командиру дисциплінарного батальйону) на недоліки, які необхідно усунути.

8.3. Забороняється конвоювати засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців з неправильно оформленими документами, хворих (за висновком лікаря про неможливість здійснення конвоювання), які не пройшли медичного огляду та одягнених не за сезоном.

8.4. У разі надходження під час прийому заяви засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця про його хворобу начальник конвою пропонує провести повторний медичний огляд і залежно від його результатів після узгодження з медичним працівником (фельдшером або санітарним інструктором) органу управління Служби правопорядку (дисциплінарного батальйону) відповідно до його довідки приймає рішення про приймання засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця для подальшого конвоювання.

8.5. Засуджені, узяті під варту та затримані військовослужбовці, які приймаються для конвоювання, підлягають повному обшуку, а у разі потреби за допомогою технічних засобів, особою тієї самої статі, що й обшукуваний, а їх особисті речі та продукти – ретельному огляду з метою виявлення та вилучення всіх заборонених до зберігання предметів, які можуть бути використані ними для підготовки втечі, здійснення нападу чи інших злочинів.

До заборонених для зберігання предметів належать:

будь-яка зброя, набої, вибухові речовини, а також спеціальні засоби;

будь-які колючо-ріжучі предмети, ножі, сокири, молотки, ножівкові полотна та будь-які інші будівельні інструменти та матеріали;

радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, комунікатори, засоби зв’язку та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скетч-картки поповнення рахунку зв’язку, пейджери, роутери тощо);

усі види алкогольних напоїв, парфуми, одеколон та інші вироби на спиртовій основі;

гроші, цінні речі та цінні папери;

будь-які вироби з дорогоцінних металів;

бритви (крім електричних, механічних та безпечних з касетною головкою) та інші гострорізальні і колючі предмети;

фотоапарати, фотоматеріали, хімікати;

лакофарбові речовини, розчинники тощо;

топографічні карти, компаси;

кольорові ручки та олівці, фарби, копіювальний папір (крім засуджених до арешту військовослужбовців);

музичні інструменти;

будь-яке спортивне знаряддя, у тому числі для заняття бойовими мистецтвами, а також виготовлене власноруч (боксерські рукавички та груші, рукавички для заняття рукопашним боєм, маківари, гирі, гантелі, штанги тощо);

наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, предмети медичного призначення (шприци, голки, джгути тощо), медичні препарати (крім тих, що визначені лікарем);

будь-які документи (крім документів та записів, що стосуються кримінального провадження, а також бланків поштових відділень та опису речей, які здані на зберігання);

оптичні прилади (крім окулярів).

8.6. При проведенні особистого обшуку засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців начальник конвою зобов’язаний:

призначити конвойних для обшуку засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців та визначити їм відповідні завдання;

довести до конвойних заходи безпеки щодо виключення можливості нападу на склад конвою під час проведення обшуку та контролювати їх дотримання;

стежити за тим, щоб під час обшуку конвойні необґрунтовано не псували одягу і взуття засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців;

здійснювати контроль за якістю проведення обшуку та огляду продуктів харчування та особистих речей.

8.7. При проведенні особистого обшуку засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців конвойний зобов’язаний:

запропонувати засудженому, узятому під варту та затриманому військовослужбовцю перед початком обшуку здати речі і предмети, заборонені до зберігання, зняти взуття, верхній одяг, а в разі проведення повного обшуку, крім того, роздягнутися до натільної білизни;

здійснювати огляд продуктів на столі, вкритому білою тканиною;

користуватися окремим ножем (шилом) під час огляду продуктів, мила та інших предметів, які мають специфічний запах;

промацувати поверх білизни тіло засудженого, оглядати міжпальцеві проміжки рук і ніг, вушні раковини;

здійснювати огляд гіпсових та інших пов’язок тільки за участю медичного працівника;

перевіряти кишені, промацувати латки, шви, манжети, комірці, пояси і підкладки;

ретельно оглядати взуття як із зовнішнього боку, так і всередині;

звертати увагу під час перевірки валіз, скриньок, книжок та інших об’ємних предметів на виявлення подвійних стінок, кришок, днищ і вирізів, в яких можуть зберігатися заборонені предмети;

перевіряти після закінчення обшуку засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця наявність у нього всіх речей, продуктів харчування, які йому належать.

Після проведення обшуку засуджений, узятий під варту або затриманий військовослужбовець підписує акт у двох екземплярах про наявність або повернення йому особистих речей у повному обсязі. Один примірник акту залишається у начальника конвою, інший у підданої обшуку особи.

8.8. Про вилучення в засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця заборонених до зберігання предметів начальником гауптвахти Служби правопорядку (командиром дисциплінарного батальйону) складається Протокол проведення обшуку та вилучення заборонених предметів (додаток 11), який підписується ним та начальником конвою.

9. Порядок застосування особовим складом конвою зброї, фізичної сили та спеціальних засобів

9.1. Заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальна зброя особовим складом конвою застосовуються (використовуються) під час виконання завдань з конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців у виняткових випадках, передбачених законодавством.

Порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї визначається Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Законом України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України” та постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 83 “Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службових обов’язків”.

9.2. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються начальником конвою з урахуванням обставин, що склалися, характеру злочину або правопорушення та особи, яка їх вчинила.

9.3. Наручники до осіб, які конвоюються, застосовуються за наказом начальника конвою у разі:

вчинення фізичного опору військовослужбовцям Служби правопорядку;

відмови йти під охороною – на час конвоювання;

спроби самогубства або заподіяння собі каліцтва;

нападу на інших військовослужбовців, які утримуються під охороною, та інших осіб – до заспокоєння особи, яка здійснила напад;

конвоювання після затримання військовослужбовця, який утримувався під охороною і вчинив втечу.

Наручники знімаються за розпорядженням особи, яка дала наказ про їх застосування, або старшого начальника, а також за розпорядженням начальника конвою у разі відсутності потреби в подальшому їх застосуванні, на час харчування, справляння природних потреб, а також у разі виникнення загрози життю осіб, які утримуються під охороною, чи раптового їх захворювання. У разі прийняття рішення начальником конвою щодо доцільності подальшого їх застосування, по прибуттю з конвоювання він доповідає про це рапортом на ім’я начальника органу управління Служби правопорядку (начальнику підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні).

Під час застосування наручників начальник конвою повинен періодично (не рідше як через 2 години) перевіряти відповідно стан фіксації замків чи вузлів (у разі необхідності здійснити послаблення фіксації), а також стан здоров’я особи, до якої вони застосовані.

9.4. Рішення щодо застосування спеціальних засобів приймаються начальником конвою з метою припинення заворушень серед засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, непокори та інших протиправних дій, які безпосередньо загрожують життю та здоров’ю особового складу конвою, інших військовослужбовців чи цивільних осіб.

9.5. Спеціальні засоби з препаратами сльозоточивої та дратівної дії особовий склад конвою застосовує як крайній захід з урахуванням їхніх тактико-технічних можливостей та після попередження про намір їх застосування у випадках:

звільнення заручників, яких захопили;

відбиття групового нападу на конвой.

Про кожний випадок застосування спеціальних засобів з препаратами сльозоточивої та дратівної дії терміново доповідається начальнику органу управління Служби правопорядку.

9.6. Застосування спеціальних засобів забороняється:

до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку та осіб з вираженими ознаками інвалідності, неповнолітніх, крім випадків учинення ними групового нападу, збройного нападу на особовий склад конвою, а також дій, що реально загрожують життю і здоров’ю цивільного населення та військовослужбовців Служби правопорядку;

у місцях значного скупчення людей, де можуть постраждати сторонні особи.

9.7. У кожному випадку застосування спеціальних засобів начальник конвою робить запис у постовій відомості.

9.8. Військовослужбовець Служби правопорядку при виконанні обов’язків у складі конвою за перевищення своїх повноважень під час застосування спеціальних засобів, а також його безпосередній начальник, якщо військовослужбовець діяв за його наказом, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

9.9. У кожному випадку застосування спеціальних засобів особовий склад конвою зобов’язаний надавати потерпілим у разі екстреної потреби першу медичну (долікарську) допомогу, а також у найкоротший строк забезпечити їх необхідною допомогою з інформуванням медичного працівника про спеціальний засіб, який застосовувався в цьому випадку.

10. Дії особового складу конвою під час виникнення надзвичайних обставин

10.1. Службова особа, яка відповідає за організацію охорони, відпрацьовує та затверджує у відповідного начальника (командира) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (начальника підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) бойовий розподіл на випадок виникнення надзвичайних обставин під час здійснення конвоювання.

10.2. У разі втечі засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця начальник конвою зобов’язаний:

організувати переслідування;

доповісти начальнику (командиру) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (начальнику підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні);

посилити охорону інших засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців.

Про втечу засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця начальник (командир) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (начальник підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) негайно інформує органи Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України (у разі виникнення події в контрольованому прикордонному районі) та органи внутрішніх справ на транспорті.

10.3. Військовослужбовець зі складу конвою, який першим помітив втечу (ознаки втечі), подає сигнал “Втеча”, а якщо засуджений, узятий під варту та затриманий військовослужбовець, який здійснив втечу, - у полі зору, негайно розпочинає переслідування втікача і вживає всіх заходів до його затримання, а за необхідності застосовує в установленому порядку зброю та спеціальні засоби. Решта складу конвою діє відповідно до бойового розподілу. Переслідуванням і затриманням втікача начальник конвою керує особисто.

10.4. У разі втечі засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця зі спеціального автомобіля начальник конвою зупиняє автомобіль, забезпечує охорону решти засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців і направляє групу для безпосереднього переслідування та затримання втікача.

10.5. У разі втечі засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця з поїзда начальник конвою повідомляє про втечу начальника поїзда і клопоче перед ним щодо екстреної зупинки поїзда та після зупинки поїзда організовує переслідування втікача.

10.6. У разі втечі засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця під час конвоювання пішки начальник конвою, прийнявши сигнал “Втеча” від конвою, за допомогою частини сил організовує охорону засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців на місці, а решту складу конвою направляє на переслідування втікача і перекриття напрямків для запобігання виходу втікача в багатолюдні місця.

10.7. У разі втечі засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця, який конвоюється водним транспортом, начальник конвою негайно повідомляє про це капітана судна і після узгодження з ним силами конвою і команди судна організовує розшук втікача у вантажних, пасажирських і службових приміщеннях. Якщо втікач кинувся у воду, то за рішенням капітана судно зупиняється. Для переслідування і затримання втікача начальник конвою висилає групу переслідування на шлюпці (катері). Переслідування засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця, який утік, плавом військовослужбовцями зі складу конвою забороняється. Якщо втікач досягне берега, переслідування його продовжується на суші.

У разі втечі засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців у порту (на пристані) затримання судна не допускається. Для розшуку засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, які втекли, начальник конвою призначає групу переслідування.

10.8. У разі втечі засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців зі зброєю начальник конвою, прийнявши сигнал “Втеча” від конвою, за допомогою частини сил організовує охорону засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців на місці, а решту складу конвою направляє на переслідування втікачів і перекриття напрямків (рубежів) для запобігання виходу втікачів у багатолюдні місця.

У разі оголошення сигналу “Кільце” начальник конвою та конвой переходить у підпорядкування начальника органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого сталася втеча зі зброєю засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, та виконує його розпорядження і команди.

Основними засобами дій під час проведення спеціальних заходів є пошук, переслідування, оточення, блокування, затримання (захоплення) озброєних правопорушників. Для затримання військовослужбовців, які переховуються в закритому приміщенні, можуть застосовуватися спеціальні засоби.

10.9. У разі нападу засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців на особовий склад конвою начальник конвою зобов’язаний:

організувати відбиття нападу;

за потреби (по можливості) викликати допомогу;

доповісти начальнику (командиру) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (начальнику підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні).

10.10. Під час нападу засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців на особовий склад конвою конвойний, який першим це помітив, подає сигнал “Напад” і вживає заходів до відбиття нападу, застосовуючи фізичну силу, спеціальні засоби в установленому порядку. Начальник конвою негайно вживає рішучих заходів до відбиття силами конвою нападу, недопущення втечі або насильного звільнення засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, організовує надання медичної допомоги потерпілим і доповідає начальнику (командиру) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (начальнику підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні). Засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, які вчинили напад на конвой, начальник конвою утримує під посиленою охороною, а за потреби застосовує до них наручники.

10.11. Під час групової непокори засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців начальник конвою з’ясовує її причини і вживає заходів до її усунення. За необхідності особовий склад конвою ізолює активних учасників непокори від решти засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців.

10.12. У разі скоєння аварії при конвоюванні на спеціальному автомобілі (поїзді, кораблі) начальник конвою зобов’язаний:

за потреби вивести засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців у безпечне місце, організувати їх охорону;

за можливості організувати особовим складом конвою усунення наслідків аварії;

забезпечити особовим складом конвою надання медичної допомоги потерпілим;

доповісти про подію начальнику (командиру) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (начальнику підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні).

10.13. У разі поломки (аварії) спеціального автомобіля, якщо він не може рухатися своїм ходом, начальник конвою негайно доповідає начальнику (командиру) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (начальнику підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні), який у свою чергу вживає заходів щодо негайного направлення начальнику конвою іншого автомобіля.

Після прибуття автомобіля начальник конвою організовує пересадку до нього засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців і продовжує конвоювання їх до місця призначення.

10.14. У разі виникнення пожежі на транспортних засобах, що використовуються для конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, конвойний, який першим це помітив, подає сигнал “Пожежа” і при можливості вживає заходів до її гасіння.

Начальник конвою залучає до гасіння пожежі необхідну кількість конвойних, використовуючи всі засоби пожежогасіння. Автомобіль у разі пожежі негайно зупиняється. Поїзд у разі неможливості ліквідувати пожежу в вагоні силами конвою зупиняється стоп-краном.

За необхідності начальник конвою проводить висадку засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців із вагона (автомобіля), організовує їх охорону в зручному місці та вживає заходів для врятування документів, спеціальних засобів і майна конвою.

10.15. Під час стихійного лиха (повінь, землетрус, буревій тощо) начальник конвою організовує переведення до більш безпечного місця засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, надання медичної допомоги потерпілим (за потреби) та вживає заходів для підтримання встановленого порядку.

Начальник Військової
служби правопорядку у
Збройних Силах України
– начальник Головного
управління Військової
служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
О.В. Дублян
Додаток 1
до Інструкції з організації несення
служби черговими змінами охорони
і конвоювання підрозділів Військової
служби правопорядку у Збройних Силах
України та конвоювання засуджених,
узятих під варту та затриманих
військовослужбовців
(пункт 1.3 глави 1 розділу ІІ)

ПРИБЛИЗНЕ ОБЛАДНАННЯ
приміщення чергової зміни охорони і конвоювання

1. У загальній кімнаті мають бути:

стіл і стільці для зміни, яка не спить;

ставниця для зброї із сигналізацією, виведеною на пульт начальника чергової зміни охорони і конвоювання;

вішалки для верхнього та постового одягу;

шафа для особистих і туалетних речей;

табелі постів;

телевізор і радіоприймач;

газети й журнали;

картини або плакати із зазначенням правил несення служби черговими змінами охорони і конвоювання, зміни чатових, приймання і здавання поста, обов’язків посадових осіб чергової зміни охорони і конвоювання;

статути Збройних Сил України;

шахи і шашки;

годинник;

ліхтарі;

медична аптечка та індивідуальні пакети;

термометри внутрішній та зовнішній;

урни для сміття.

2. У кімнаті начальника чергової зміни охорони і конвоювання та його помічника мають бути:

опис документів, що їх приймає начальник чергової зміни охорони і конвоювання;

опис обладнання, інвентарю та майна;

інструкція начальнику чергової зміни охорони і конвоювання;

схема розміщення постів, табель постів;

зразки зліпків з печаток (відбитків пломб);

зразок разового посвідчення на право перевірки чергової зміни охорони і конвоювання;

ключі від камер гауптвахти Служби правопорядку;

статути Збройних Сил України;

телефони, засоби сигналізації;

запас боєприпасів та спеціальних засобів, індивідуальні перев’язочні пакети в металевих ящиках із замками і ключами до них;

металевий ящик для збереження вогнепальної зброї начальника конвою (на гауптвахті Служби правопорядку);

стіл із ящиком, який замикається, або сейф і два стільці;

письмове приладдя;

карафа для води і склянки;

акумуляторний ліхтар;

вішалка;

урна для сміття;

кушетка для відпочинку;

аварійне освітлення.

3. У кімнаті технічних засобів охорони мають бути:

інструкції помічника начальника чергової зміни охорони і конвоювання з технічних засобів охорони або оператора технічних засобів охорони;

схема розміщення постів з технічними засобами охорони;

технічні засоби охорони з комплектами запасних частин, інструмент радіомайстра та необхідна для обслуговування документація;

засоби електроживлення апаратури;

радіостанція;

аварійне освітлення;

діелектричні рукавиці;

стіл і два стільці;

акумуляторний ліхтар;

годинник;

карафа для води й склянки;

кушетка для відпочинку;

вуглекислотний вогнегасник;

урна для сміття.

4. У кімнаті для зміни, яка відпочиває, мають бути напівм’які кушетки для відпочинку з подушками для складу зміни, яка відпочиває, і наволочками для всього складу чергової зміни охорони і конвоювання.

5. У їдальні мають бути:

столи й стільці з розрахунку на дві третини складу чергової зміни охорони і конвоювання;

шафи для посуду та харчових продуктів;

комплект посуду і столових приборів для всього особового складу чергової зміни охорони і конвоювання;

бак для питної води;

електрична або газова плита для підігрівання їжі;

чайник для приготування окропу, заварний чайник;

мийка для посуду;

відповідна документація (меню-розкладка, плакат з нормами забезпечення тощо);

холодильник (на гауптвахті Служби правопорядку).

6. У місцях для вмивання, чищення зброї і взуття, куріння мають бути: стіл для чищення зброї, скринька для ганчірок, мастило, лавки, урни для сміття, приладдя для чищення взуття.

7. У кімнаті для попередньої чергової зміни охорони і конвоювання мають бути: стіл і стільці для особового складу чергової зміни охорони і конвоювання, ставниця для зброї із сигналізацією, виведеною до пульту начальника чергової зміни охорони і конвоювання, радіоприймач, урна для сміття.

8. У тамбурі має бути освітлення основне та аварійне.

9. Приміщення чергової зміни охорони і конвоювання обладнується запасним виходом, що замикається зсередини, та забезпечується електричним (резервним) джерелом освітлення за кількістю кімнат, а також засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочкою з водою, відрами та інвентарем (лопатами, сокирами, ломами, гаками).

10. Територія, що прилягає до приміщення чергової зміни охорони і конвоювання, має бути з огорожею, висота якої не менше двох метрів.

11. Перед входом до приміщення чергової зміни охорони і конвоювання має бути обладнання для чищення взуття від бруду. Поблизу приміщення чергової зміни охорони і конвоювання встановлюють контейнер для сміття.

12. Приміщення чергової зміни охорони і конвоювання забезпечується засобами освітлення (лампи, гас, ліхтар) та інвентарем для прибирання, що зберігається в коморі.Додаток 2
до Інструкції з організації несення
служби черговими змінами охорони
і конвоювання підрозділів Військової
служби правопорядку у Збройних Силах
України та конвоювання засуджених,
узятих під варту та затриманих
військовослужбовців
(пункт 4.5 глави 4 розділу ІІ)

РАПОРТ
про застосування до засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців заходів фізичного впливу, вогнепальної зброї та спеціальних засобівДодаток 3
до Інструкції з організації несення
служби черговими змінами охорони
і конвоювання підрозділів Військової
служби правопорядку у Збройних Силах
України та конвоювання засуджених,
узятих під варту та затриманих військовослужбовців
(пункт 5.10 глави 5 розділу ІІ)

ОБЛАДНАННЯ
класу (місця) для підготовки чергових змін охорони і конвоювання

Клас (місце) для підготовки чергових змін охорони та конвоювання повинен мати таке обладнання:

електрифікований макет об’єктів, що охороняються, із зображенням ділянки місцевості, на якій вони розташовані;

дошка, указка, крейда;

картини або плакати з наочним зображенням правил несення служби черговими змінами охорони і конвоювання, зміни чатових, приймання і здавання поста, обов’язками посадових осіб чергової зміни охорони і конвоювання;

витяги з Кримінального кодексу України;

плакат з текстом Військової присяги;

статути Збройних Сил України або витяги з них (за кількістю осіб, що навчаються);

стенди з фотографіями військовослужбовців, які досягли кращих результатів під час несення служби у складі чергової зміни охорони і конвоювання;

інструкції для особового складу чергової зміни охорони і конвоювання (для всього особового складу чергової зміни охорони і конвоювання);

стенди зі зразками документів (постові відомості, зразки допусків, перепусток, разового посвідчення, зліпки з печаток тощо);

табелі постів або витяги з них на кожний пост (для всього особового складу чергової зміни охорони і конвоювання);

стенди із зображеннями будови штатної зброї та переліком заходів безпеки під час поводження з нею;

Журнал обліку проведених занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання.Додаток 4
до Інструкції з організації несення
служби черговими змінами охорони
і конвоювання підрозділів Військової
служби правопорядку у Збройних Силах
України та конвоювання засуджених,
узятих під варту та затриманих
військовослужбовців
(пункт 5.12 глави 5 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
обліку проведених занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання
__________________________________________________________
(найменування органу управління Служби правопорядку)

№ з/п

Підрозділ, від якого призначений особовий склад

Дата проведення

Військове звання, прізвище та ініціали, підпис посадової особи, яка проводить

Військове звання, прізвище та ініціали, підпис посадової особи, яка контролює проведення

Додаток 5
до Інструкції з організації несення
служби черговими змінами охорони
і конвоювання підрозділів Військової
служби правопорядку у Збройних Силах
України та конвоювання засуджених,
узятих під варту та затриманих
військовослужбовців
(пункт 5.16 глави 5 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
навчальних місць, які обладнуються на території містечка для проведення практичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання

Навчальне місце № 1: “Порядок заряджання та розряджання зброї, перевірка стану спеціальних засобів. Дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю та спеціальними засобами”.

На навчальному місці мають бути:

місце для заряджання та розряджання зброї, обладнане кулеуловлювачем, навісом, що захищає від дощу та снігу, стендом, на якому відображено порядок заряджання та розряджання зброї (за правилами, зазначеними в порадниках зі стрілецької зброї, та заходами безпеки при поводженні з нею);

стенд із визначенням порядку перевірки стану спеціальних засобів, загальною характеристикою та принципами дії речовин сльозоточивої та дратівної дії та заходами безпеки під час поводження з ними;

стіл для спорядження магазинів, обладнаний чарунками для виключення втрат патронів. Над столом встановлюється навіс для захисту від дощу та снігу. Стіл повинен добре освітлюватися.

Навчальне місце № 2: “Порядок приймання та здавання поста, дії чатового за різних обставин”.

На навчальному місці мають бути:

викладена цегляна стіна з дверима камери, обладнаними оглядовим віконцем, накладним замком для камер та технічними засобами охорони (автономна сигналізація, яка умовно виведена на пульт начальника чергової зміни охорони і конвоювання);

засоби зв’язку та оповіщення, які є на посту (по одному комплекту).

Навчальне місце № 3: “Дії чергової зміни під час гасіння пожежі, застосування засобів пожежогасіння”.

На навчальному місці мають бути:

пожежний щит, обладнаний трьома вогнегасниками, трьома гаками, ящиком з піском (пісок у целофанових пакетах по п’ять кілограмів), двома сокирами, двома лопатами, двома ломами, покривалом з негорючого теплоізоляційного матеріалу;

дві діжки з водою місткістю 200 літрів (влітку);

навчальна точка для тренування гасіння пожежі будівлі;

два стенди, на яких зазначена технічна характеристика вогнегасників і порядок їх застосування.

Навчальне місце № 4: “Відпрацювання прийомів рукопашного бою, способів застосування спеціальних засобів”.

На навчальному місці мають бути:

майданчик (розміром 5 на 5 метрів) з піском (тирсою) для відпрацювання прийомів рукопашного бою, по периметру обкладений мішками з тирсою;

макети (чучело, груша, розрізані і вставлені на металеві підставки шини) для відпрацювання прийомів нападу та самозахисту, використання зброї та спеціальних засобів;

дерев’яні макети автоматів та пістолетів, гумові ножі (по 4–5 штук кожного зазначеного найменування);

гумові кийки, наручники, використані балончики з-під речовин сльозоточивої та дратівної дії (по 4–5 штук кожного зазначеного найменування);

2–3 стенди, на яких зображені порядок виконання прийомів рукопашного бою та способи застосування спеціальних засобів.

Навчальне місце № 5: “Дії вивідного (конвойного) щодо охорони, супроводження (конвоювання) засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців. Дії вивідного (конвойного) за різних обставин. Порядок конвоювання в спеціальному автомобілі та в пішому порядку. Порядок проведення огляду приміщень та обшуку засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців”.

На навчальному місці мають бути:

обладнаний кузов (або макет кузова) спеціального автомобіля для відпрацювання порядку посадки та висадки засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців;

стенд з визначеними особливостями несення служби вивідним (конвойним) чергової зміни охорони і конвоювання, діями конвою під час посадки в спеціальний автомобіль та висадки з нього, порядком проведення огляду кузова автомобіля та обшуку засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців.

Перед входом на територію містечка встановлюється покажчик “Містечко для проведення практичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання”.

На місці шикування чергової зміни охорони і конвоювання, на території містечка для проведення практичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання оформлюється стенд “Схема навчальних місць та порядок заміни на них під час проведення практичних занять”.

Усі покажчики та стенди виготовляються відповідно до додатка 3 до Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 12 березня 2012 року № 132, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2012 року за № 504/20817.

Містечко для проведення практичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання обладнується в кожному органі управління Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку у гарнізоні).Додаток 6
до Інструкції з організації несення
служби черговими змінами охорони
і конвоювання підрозділів Військової
служби правопорядку у Збройних Силах
України та конвоювання засуджених,
узятих під варту та затриманих
військовослужбовців
(пункт 3.1 глави 3 розділу ІІІ)

КНИГА
передачі засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців

№ з/п

Час, число, місяць, рік передачі

Розписка про прийняття засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця*

Підпис начальника гауптвахти Служби правопорядку (начальника чергової зміни охорони і конвоювання)

1

2

3

4

__________
Примітки:


* Зразок розписки про прийняття засудженого, узятого під варту та затриманого військовослужбовця:
“Я, начальник конвою (військове звання, прізвище, ім’я та по батькові), отримав з гауптвахти рядового (прізвище, ім’я та по батькові) для конвоювання його в дисциплінарний батальйон. Зброя, спеціальний автомобіль, конвой, спеціальні засоби наявні. Про порядок конвоювання проінструктований. Дата, підпис”.
Додаток 7
до Інструкції з організації несення
служби черговими змінами охорони
і конвоювання підрозділів Військової
служби правопорядку у Збройних Силах
України та конвоювання засуджених,
узятих під варту та затриманих
військовослужбовців
(пункт 4.10 глави 4 розділу ІІІ)

ПОСВІДЧЕННЯ
начальника конвоюДодаток 8
до Інструкції з організації несення
служби черговими змінами охорони
і конвоювання підрозділів Військової
служби правопорядку у Збройних Силах
України та конвоювання засуджених,
узятих під варту та затриманих
військовослужбовців
(пункт 4.10 глави 4 розділу ІІІ)

ВІДОМІСТЬ
передачі зброї, боєприпасів та спеціальних засобів конвою на тимчасове зберігання

№ з/п

Найменування і номер зброї, боєприпасів

Передано

Повернуто

дата

кількість

військове звання і прізвище особи, якій передана зброя

підпис про отримання

дата

кількість

підпис про прийом зброї (боєприпасів)

1

9-мм пістолет ПМ АВ № 1543

02.01.2014

1

Капітан
Кравчук

Кравчук

02.01.2014

1

Лейтенант
Кравець

2

9-мм патрон

02.01.2014

16

Капітан
Кравчук

Кравчук

02.01.2014

16

Лейтенант Кравець

3

Наручники № 362

02.01.2014

1

1

Капітан
Кравчук

Кравчук

02.01.2014

1

1

Лейтенант Кравець

Начальник конвою:

____________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 9
до Інструкції з організації несення
служби черговими змінами охорони
і конвоювання підрозділів Військової
служби правопорядку у Збройних Силах
України та конвоювання засуджених,
узятих під варту та затриманих
військовослужбовців
(пункт 4.10 глави 4 розділу ІІІ)
(Перша сторінка постової відомості)

ПОСТОВА ВІДОМІСТЬ КОНВОЮДодаток 10
до Інструкції з організації несення
служби черговими змінами охорони
і конвоювання підрозділів Військової
служби правопорядку у Збройних Силах
України та конвоювання засуджених,
узятих під варту та затриманих
військовослужбовців
(пункт 4.10 глави 4 розділу ІІІ)


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                                  (посада)
______________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
“____” _____________ 20 ___ р.

ТАБЕЛЬ ПОСТІВ
конвою № _______

Склад конвою й кількість постів

Номери конвойних та їх постів

Особи, що перебувають під охороною

Особливі обов’язки конвойних

1

2

3

4

Начальник штабу органу управління Служби правопорядку______________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
                                                              (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

__________
Примітки:


1. У графі 1 перелічують увесь склад конвою, наприклад: начальник конвою офіцер (прапорщик) – 1, конвойні – 3, кількість постів.


2. У графі 4 зазначають окремі обов’язки конвойних щодо умов конвоювання порядок застосування спеціальних засобів, дії конвойного під час нападу, групової непокори, аварії на транспорті, виникнення пожежі, стихійного лиха та особливості несення служби вдень і вночі.
Додаток 11
до Інструкції з організації несення
служби черговими змінами охорони
і конвоювання підрозділів Військової
служби правопорядку у Збройних Силах
України та конвоювання засуджених,
узятих під варту та затриманих
військовослужбовців
(пункт 8.8 глави 8 розділу ІІІ)

ПРОТОКОЛ
проведення обшуку та вилучення заборонених предметіввверх