Документ z1312-15, действует, текущая редакция — Принятие от 08.10.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.11.2015. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

08.10.2015  № 2561


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2015 р.
за № 1312/27757

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 2013 року № 1009 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 10 січня 2014 року № 7

Відповідно до статті 12 Закону України «Про електроенергетику», статті 13 Закону України «Про природні монополії», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, пункту 262 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 213-р, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за № 1266/23798 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 1:

у підпункті 1 знак та цифри «- 0,00»  виключити;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) загальний показник  ефективності на перший рік першого регуляторного періоду - 0 %, на другий та третій роки першого регуляторного періоду - 1 %;»;

у підпункті 7 цифри «40» замінити цифрами «150»;

у підпункті 8 цифри «70» замінити цифрами «300»;

у підпункті 9 цифру «2» замінити цифрою «5»;

у підпункті 10  цифру «2» замінити цифрою «5»;

у підпункті 11 цифри «10» замінити цифрою «8»;

2) пункт 2  виключити.

У зв’язку з цим пункти 3 і 4 вважати відповідно пунктами 2 і 3.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 10 січня 2014 року № 7 «Про встановлення регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 16 січня 2014 року за № 69/24846.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України
К.М. Ляпінавверх