Документ z1301-13, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 21.10.2018, основание - v1175874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

26.07.2013 № 1030


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2013 р.
за № 1301/23833

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1175 від 05.10.2018}

Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

{Додатково див. Лист Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва № 6417/0/20-13 від 19.07.2013}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 2674 від 29.10.2015
№ 235 від 25.02.2016
№ 1342 від 04.08.2016}

Відповідно Законів України "Про електроенергетику" та "Про природні монополії", Указів Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та від 12 березня 2012 року № 187 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання (додається).

2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови Комісії

О. Рогозін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України


В.П. Цушко


Е. Ставицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
26.07.2013  № 1030


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2013 р.
за № 1301/23833

ПРОЦЕДУРА
встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

І. Загальні положення

1.1. Ця Процедура розроблена відповідно до Законів України "Про електроенергетику" та "Про природні монополії".

1.2. Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, при встановленні тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (далі - тарифи) після набрання чинності рішенням про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензії на здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, та суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензії на здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та ліцензії на здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі - ліцензіати).

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015}

1.3. У цій Процедурі наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

встановлення тарифів – затвердження (перегляд, уточнення, коригування) для ліцензіатів тарифів, розрахованих відповідно до Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електроенергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та тарифів на постачання електроенергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання, затвердженого постановою НКРЕ від 11 липня 2013 року № 900, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1222/23754 (далі – Порядок розрахунку роздрібних тарифів), згідно з рішенням, яке приймається на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритих слухань;

{Абзац другий пункту 1.3 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015}

заява - офіційне письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення тарифів;

{Абзац третій пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015}

коригування тарифів - встановлення для ліцензіатів тарифів на кожен рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням фактичних даних за попередній рік;

необхідний дохід - дохід, що визначається на підставі параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, згідно з цим Порядком та має забезпечувати здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом ліцензіатом у кожному році регуляторного періоду;

перегляд тарифів - встановлення для ліцензіатів тарифів на перший рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу на регуляторний період;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який триватиме 3 роки;

уточнення тарифів - встановлення для ліцензіатів тарифів на кожен рік регуляторного періоду, крім першого, на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням уточнених прогнозованих значень індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції, індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати, інвестиційної програми на цей рік тощо.

ІІ. Вимоги до оформлення заяви та документів, що додаються до неї

2.1. Для перегляду тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву за встановленою формою (додаток 1) і такі документи у друкованій та електронній формах в одному примірнику:

{Абзац перший пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015}

1) загальну характеристику заявника за останні 5 років (додаток 2);

2) розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на кожен рік регуляторного періоду (додаток 3), у тому числі розрахунок операційних контрольованих витрат (додаток 4), фонду оплати праці (додаток 5), операційних неконтрольованих витрат (додаток 6), розрахунок прибутку на регуляторну базу активів (додаток 7) та прогнозованої (фактичної) амортизації (додатки 8-11) відповідно до визначеного чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі;

3) розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на кожен рік регуляторного періоду за класами напруги (додаток 12);

4) розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата для здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на кожен рік регуляторного періоду (додаток 13), у тому числі розрахунок операційних контрольованих витрат (додаток 14), фонду оплати праці (додаток 15), операційних неконтрольованих витрат (додаток 16), розрахунок прибутку на регуляторну базу активів (додаток 17) та прогнозованої (фактичної) амортизації (додатки 18-20) відповідно до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання, затвердженого постановою НКРЕ від 11 липня 2013 року № 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1220/23752 (далі - Порядок визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання);

5) джерела фінансування інвестиційної програми на кожен рік регуляторного періоду відповідно до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої, погодженої та схваленої згідно з Порядком формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 2 січня 2013 року за № 20/22552 (далі - Порядок формування інвестиційних програм) (додаток 21);

6) узагальнений план інвестицій за напрямами використання на прогнозований рік відповідно до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої, погодженої та схваленої згідно з Порядком формування інвестиційних програм (додаток 22);

7) розрахунок цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на кожен рік регуляторного періоду (додаток 23) відповідно до визначеного чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі;

8) розрахунок обсягів передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами для кожного класу напруги (додаток 24);

9) розрахунок обсягів передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами для кожного класу напруги по сальдованому надходженню електричної енергії в електричну мережу ліцензіата на прогнозований рік (додаток 25);

10) розрахунок тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на прогнозований рік (додаток 26) та розрахунок тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на прогнозований рік (додаток 27), здійснений відповідно до Порядку розрахунку роздрібних тарифів;

11) інформацію щодо динаміки фактичних та нормативних технологічних витрат електричної енергії для кожного класу напруги за 5 останніх років (додаток 28);

12) план фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.

Крім того, на запит НКРЕКП ліцензіат має надавати будь-які форми статистичної звітності НКРЕКП, форми фінансової звітності, відомчу форму звітності 1Б-ТВЕ “Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії на передачу по електричних мережах", форму статистичної звітності "1 Підприємництво", звіт з праці (форма 1-ПВ) за видами діяльності та категоріями працівників, копію договору купівлі-продажу електричної енергії, укладеного між ліцензіатом та ДП "Енергоринок", тощо.

{Абзац другий підпункту 12 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015}

2.2. Для перегляду тарифів при переході на стимулююче регулювання ліцензіат подає до НКРЕКП заяву, документи, визначені у пункті 2.1, та додатково копії таких документів в одному примірнику:

{Абзац перший пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015}

1) звіту про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054;

2) рецензії звіту про незалежну оцінку активів, зроблену рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

3) довідки ДП «Енергоринок» про відсутність заборгованості ліцензіата за куповану електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України, у тому числі за договорами реструктуризації, за попередні розрахункові періоди з урахуванням останнього звітного місяця до дати подання заяви до НКРЕКП;

{Підпункт 3 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 235 від 25.02.2016}

4) договору з ДП "Енергоринок" про реструктуризацію заборгованості за куповану електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України;

5) порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження;

у друкованій та електронній формах в одному примірнику:

1) розрахунок регуляторної бази активів, яка сформована на дату переходу до стимулюючого регулювання, з урахуванням пунктів 2.2 та 2.3 Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого постановою НКРЕ від 11 липня 2013 року № 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753;

2) розрахунок базових рівнів операційних контрольованих витрат та операційних неконтрольованих витрат за відповідними видами ліцензованої діяльності;

3) план заходів із забезпечення підвищення достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг (зокрема, шляхом створення систем реєстрації відключень в електричних мережах 6-150 кВ).

2.3. Для уточнення тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву та документи, визначені у пункті 2.1 (крім підпункту 7), у друкованій та електронній формах в одному примірнику з уточненням прогнозованих даних на рік регуляторного періоду, на який встановлюються тарифи.

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015}

2.4. Для коригування тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (додаток 1) та такі документи у друкованій та електронній формах в одному примірнику:

{Абзац перший пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015}

1) розрахунок уточненого необхідного доходу для здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами за попередній рік, у тому числі розрахунок фактичної амортизації, відповідно до визначеного чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі;

2) розрахунок уточненого необхідного доходу для здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами за попередній рік за класами напруги;

3) розрахунок уточненого необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом за попередній рік, у тому числі розрахунок фактичної амортизації, відповідно до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання;

4) розрахунок коригування необхідного доходу по даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами за попередній рік (додаток 29);

5) розрахунок коригування необхідного доходу за відповідними видами ліцензованої діяльності у зв’язку зі зміною обсягів передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (додаток 30) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом за попередній рік (додаток 31);

6) розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідно до зобов’язань щодо витрат, пов’язаних з приєднанням за попередній рік (додаток 32);

копії таких документів в одному примірнику:

1) підтверджуючих документів щодо фактичних інвестицій, пов’язаних з приєднанням споживачів та виробників до місцевих (локальних) електричних мереж, отриманої плати за приєднання, отриманої та повернутої фінансової допомоги (крім передбачених інвестиційною програмою ліцензіата) за попередній рік;

2) підтверджуючих документів щодо зміни кількості умовних одиниць обладнання ліцензіата за попередній рік;

3) підтверджуючих документів щодо зміни кількості споживачів ліцензіата за попередній рік.

2.5. НКРЕКП може запросити в ліцензіата письмові обґрунтування наданих матеріалів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви та доданих до неї документів.

Ліцензіат має надати всі необхідні матеріали протягом тижня від дати отримання письмового запиту від НКРЕКП.

{Пункт 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015}

2.6. Ліцензіат зобов’язаний обґрунтовано розподілити витрати між ліцензованими та іншими видами господарської діяльності відповідно до визначеного чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі.

2.7. Усі документи, що надаються ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог цієї Процедури у друкованій формі, мають бути підписані першим керівником та завірені печаткою, а копії документів - завірені належним чином.

{Пункт 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015}

2.8. Усі суми в розрахунках мають бути наведені у тис. грн з округленням до цілого числа, а тарифи - у грн/МВт·год з округленням до двох знаків після коми.

2.9. Відповідальність за достовірність даних, наданих у документах, несе ліцензіат.

ІІІ. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява на перегляд тарифів та додані до неї відповідно до пунктів 2.1 та 2.2 цієї Процедури документи подаються до НКРЕКП не пізніше 15 числа місяця, що передує кварталу, з якого будуть встановлюватися тарифи.

{Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 235 від 25.02.2016}

3.2. Заява на уточнення тарифів та додані до неї відповідно до пункту 2.3 цієї Процедури документи протягом регуляторного періоду подаються до НКРЕКП за 2 місяці до початку кожного року регуляторного періоду.

{Пункт 3.2 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 235 від 25.02.2016}

3.3. Заява на коригування тарифів та додані до неї відповідно до пункту 2.4 цієї Процедури документи подаються до НКРЕКП не пізніше четвертого місяця після закінчення кожного року регуляторного періоду.

{Пункт 3.3 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 235 від 25.02.2016}

3.4. Сума коригування необхідного доходу за видами ліцензованої діяльності, що визначена відповідно до визначеного чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі, ураховується при коригуванні тарифів за відповідним рішенням НКРЕКП на період, як правило, 12 місяців, але не більше ніж на 24 місяці, починаючи з 1 числа місяця, в якому було прийнято рішення.

3.5. Якщо сума коригування необхідного доходу від здійснення відповідного виду ліцензованої діяльності менша ніж 5 %, вона за рішенням НКРЕКП може враховуватися при черговому встановленні тарифів.

3.6. Якщо за результатами незалежної оцінки активів ліцензіата, проведеної відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054, питома вартість цих активів перевищує більше ніж на 50 % середню питому вартість аналогічних активів інших ліцензіатів, НКРЕКП перевіряє перелік активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів ліцензіата.

На підставі цієї перевірки НКРЕКП приймає рішення щодо використання результатів незалежної оцінки активів ліцензіата при перегляді тарифів.

У разі прийняття рішення щодо неможливості використання результатів незалежної оцінки активів ліцензіата при перегляді тарифів НКРЕКП письмово повідомляє про відмову у розгляді заяви ліцензіата.

{Розділ III доповнено новим пунктом 3.6 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015}

3.7. У разі якщо заява або додані до неї документи містять помилки, ліцензіат має усунути їх протягом тижня після отримання письмового повідомлення НКРЕКП.

У разі якщо після виправлення помилок заява та додані до неї документи не відповідають вимогам розділу ІІ цієї Процедури або якщо ліцензіат не виправляє помилки у встановлений термін, НКРЕКП може письмово повідомити про відмову у розгляді заяви ліцензіата.

3.8. У разі якщо заява та додані документи не подані у встановлені пунктами 3.1-3.3 цього розділу терміни, НКРЕКП може самостійно здійснювати розрахунки, що необхідні для встановлення тарифів (крім перегляду тарифів при переході на стимулююче регулювання).

При цьому неподання заяви та доданих до неї документів розглядається як порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

3.9. Після розгляду заяви ліцензіата та доданих до неї документів, оформлених відповідно до вимог, визначених пунктом 2 цієї Процедури, та надання ліцензіатом всіх додаткових матеріалів НКРЕКП визначає дату розгляду питання, про що письмово повідомляє ліцензіату.

3.10. НКРЕКП приймає рішення щодо перегляду тарифів не пізніше останнього числа місяця, що передує кварталу, з якого будуть застосовуватися тарифи.

НКРЕКП приймає рішення щодо уточнення тарифів не пізніше останнього числа місяця, в якому закінчується кожний рік регуляторного періоду.

{Пункт 3.10 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 235 від 25.02.2016}

3.11. Питання щодо встановлення тарифів розглядаються на засіданні НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритих слухань (далі - засідання). НКРЕКП забезпечує доступ споживачів до інформації шляхом оприлюднення тарифів, їхніх складових для всіх категорій споживачів, змін тарифів на офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, у засобах масової інформації.

{Пункт 3.11 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1342 від 04.08.2016}

3.12. Під час засідання не оголошується інформація, що є конфіденційною для ліцензіата. Перелік конфіденційної інформації, визначений ліцензіатом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 року № 611, ліцензіат подає до НКРЕКП за 5 днів до початку засідання.

3.13. Копія рішення про встановлення тарифів надсилається ліцензіату рекомендованим листом протягом 3 календарних днів після відповідного оформлення рішення.

{Розділ III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015}

ІV. Підстави для встановлення тарифів за ініціативою НКРЕКП

{Заголовок розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015}

4.1. НКРЕКП може встановлювати тарифи у випадку, передбаченому пунктом 3.7 розділу ІІІ цієї Процедури. При цьому необхідний дохід ліцензіата за відповідними видами ліцензованої діяльності може за рішенням НКРЕКП бути зменшений на суму до 2 % від розрахованого відповідно до визначеного чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі та відповідно до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання.

{Пункт 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015}

4.2. НКРЕКП за власною ініціативою, у тому числі за зверненням ліцензіата, може коригувати тарифи за відповідними видами ліцензованої діяльності у таких випадках:

{Абзац перший пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015}

1) прийняття НКРЕКП рішень щодо порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за № 433/1458, та/або Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за № 408/1433, у частині виявлення фактів недотримання вимог при формуванні реєстру активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів, невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу для здійснення відповідного виду ліцензованої діяльності;

{Підпункт 1 пункту 4.2 розділу IV в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2674 від 29.10.2015}

2) при збільшенні/зменшенні обсягів постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами більше ніж на 5 %;

3) у випадках, передбачених пунктом 2.13 визначеного чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі та Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання.

Начальник управління
цінової політики
в електроенергетиціР. Кайдаш

{Додатки 1-32 до Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання }вверх