Документ z1297-17, действует, текущая редакция — Принятие от 02.10.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.11.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.10.2017  № 816


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2017 р.
за № 1297/31165

Про внесення змін до Переліку військових посад Державної прикордонної служби України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору

Відповідно до частини четвертої статті 6, пункту 3 глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», пункту 133 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115, та з метою приведення нормативно-правового акта Адміністрації Державної прикордонної служби України у відповідність до Закону України «Про державну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Переліку військових посад Державної прикордонної служби України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08 серпня 2011 року № 572, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2011 року за № 1026/19764 (у редакції наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 12 березня 2012 року № 167), що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Професійної спілки
працівників державних установ України

Міністр соціальної політики України

Голова Державної прикордонної служби України
Р.Іллічов


Г.В. Осовий


Ю.М. Мужук

А. Рева

П. Цигикал


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
02.10.2017 № 816


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2017 р.
за № 1297/31165

ЗМІНИ
до Переліку військових посад Державної прикордонної служби України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору

1. У розділі I:

1) позицію «Для Адміністрації Державної прикордонної служби України» та рядки

«

Головний консультант

850300

2419.3

Головний спеціаліст

Головний аудитор

310100,
310101

2419.3

Головний спеціаліст

Заступник начальника відділу

усі ВОС

1229.1

Заступник начальника відділу

Начальник відділу

усі ВОС

1229.1

Начальник відділу

Начальник позаміського запасного пункту управління

020100

2419.3

Головний спеціаліст

Начальник сектору

усі ВОС

1229.1

Завідувач сектору

Начальник служби

усі ВОС

2419.3

Головний спеціаліст

Начальник фізичної підготовки

320100

2419.3

Головний спеціаліст

Начальник штурманської служби - головний штурман авіації

061900

2419.3

Головний спеціаліст

Офіцер

усі ВОС

2419.3

Провідний спеціаліст

Провідний аудитор

310100,
250100

2419.3

Головний спеціаліст

Старший аудитор

310100

2419.3

Провідний спеціаліст

Старший офіцер

усі ВОС

2419.3

Головний спеціаліст

Флагманський інженер-механік

472700

2419.3

Головний спеціаліст

Флагманський штурман

072300

2419.3

Головний спеціаліст

Флагманський спеціаліст радіотехнічних засобів

073600

2419.3

Головний спеціаліст

»

виключити;

2) позицію «Для регіональних управлінь Державної прикордонної служби України» та рядки

«

Головний аудитор

310100,
850300

2419.3

Головний спеціаліст

Головний інженер

620100

2419.3

Головний спеціаліст

Старший юрисконсульт

850300

2419.3

Головний спеціаліст

Старший офіцер

усі ВОС

2419.3

Головний спеціаліст

Офіцер

усі ВОС

2419.3

Провідний спеціаліст

Начальник служби

усі ВОС

2419.3

Головний спеціаліст

»

виключити.

2. У розділі II:

1) позицію «Для Адміністрації Державної прикордонної служби України» та рядки

«

Заступник директора департаменту

310100

1229.1

Заступник директора департаменту

Заступник директора департаменту - начальник відділу

310100

1229.1

Заступник директора департаменту - начальник відділу

Заступник начальника управління

усі ВОС

1229.1

Заступник начальника управління

Заступник начальника управління - головний інженер

620100

1229.1

Заступник начальника управління

Заступник начальника управління - начальник відділу - головний інспектор

060300,
060100

1229.1

Заступник начальника управління - начальник відділу

Заступник начальника управління - начальник відділу

усі ВОС

1229.1

Заступник начальника управління - начальник відділу

Заступник начальника відділу

усі ВОС

1229.1

Заступник начальника відділу

Начальник відділу

усі ВОС

1229.1

Начальник відділу

Начальник управління

усі ВОС

1229.1

Начальник управління

Начальник сектору

усі ВОС

1229.1

Завідувач сектору

»

виключити;

2) позицію «Для регіональних управлінь Державної прикордонної служби України» та рядки

«

Заступник начальника відділу

усі ВОС

1229.1

Заступник начальника відділу

Начальник відділу

усі ВОС

1229.1

Начальник відділу

Начальник сектору

усі ВОС

1229.1

Завідувач сектору

»

виключити.

3. У розділі III рядки:

«

Відповідальний виконавець
(Центральний апарат Управління інформації)

901049

2419.3

Провідний спеціаліст

Відповідальний виконавець
(Інформаційний центр Управління інформації)

901095

2419.3

Спеціаліст I категорії

Відповідальний виконавець
(інформаційний відділ Інформаційного центру Управління інформації)

901095

3439

Спеціаліст II категорії

Відповідальний виконавець
(Адміністрація Держприкордонслужби, регіональне управління)

901049,
901095

2419.3

Спеціаліст I категорії

»

виключити.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу

В.Є. Боднарвверх