Документ z1293-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 13.03.2015, основание - z0162-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.11.2007 N 625/981
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2007 р.
за N 1293/14560
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 37/51 ( z0162-15 ) від 27.01.2015 }
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок
заміщення вакантних посад командування (керівного
складу), наукових, науково-педагогічних
(педагогічних) працівників у вищих військових
навчальних закладах (військових навчальних
підрозділах вищих навчальних закладів)
на конкурсній основі

З метою вдосконалення чинного законодавства
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок заміщення
вакантних посад командування (керівного складу), наукових,
науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових
навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих
навчальних закладів) на конкурсній основі, затвердженої наказом
Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки
України від 20 серпня 2001 року N 285/602 ( z0792-01 )
(зі змінами), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
10 вересня 2001 року за N 792/5983, що додаються.
2. Наказ розіслати до з'єднань та їм рівних.
Міністр оборони України А.С.Гриценко
Міністр освіти і науки України С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України,
Міністерства освіти
і науки України
06.11.2007 N 625/981
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2007 р.
за N 1293/14560

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок заміщення вакантних
посад командування (керівного складу),
наукових, науково-педагогічних (педагогічних)
працівників у вищих військових навчальних закладах
(військових навчальних підрозділах вищих навчальних
закладів) на конкурсній основі, затвердженої
наказом Міністерства оборони України
та Міністерства освіти і науки України
від 20 серпня 2001 року N 285/602
( z0792-01 )
(зі змінами), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 10 вересня 2001 року
за N 792/5983

1. У тексті Інструкції ( z0792-01 ) слова: "Департамент кадрової політики та військової освіти" у всіх
відмінках замінити словами "Департамент кадрової політики",
"Департамент військової освіти та науки" у відповідних відмінках,
а слова "головнокомандувач виду Збройних Сил України" у всіх
відмінках замінити словами "командувач виду Збройних Сил України"
у відповідних відмінках.
2. Пункт 2.3 Інструкції ( z0792-01 ) викласти в новій
редакції: "2.3. Посади заступника начальника вищого військового
навчального закладу з озброєння, заступника начальника вищого
військового навчального закладу з тилу, заступника начальника
вищого військового навчального закладу з гуманітарних питань
можуть займати особи, які мають досвід роботи за фахом не менш як
десять років та досвід керівництва відповідними підрозділами
(службами) не менш як три роки".
3. Абзац другий пункту 2.4 Інструкції ( z0792-01 ) викласти в
новій редакції: "Посади заступника начальника факультету вищого військового
навчального закладу та заступника начальника факультету з
навчальної та наукової роботи вищого військового навчального
закладу можуть займати особи офіцерського складу, які мають, як
правило, вчене звання (науковий ступінь), а також стаж
науково-педагогічної роботи у вищому військовому навчальному
закладі (досвід військової служби на посадах не нижче командира
батальйону та їм рівних) не менш як п'ять років".
4. Пункт 4.12 Інструкції ( z0792-01 ) викласти в новій
редакції: "4.12. У разі створення нового військового навчального
підрозділу посадова особа за номенклатурою призначення призначає
тимчасово виконуючого посаду начальника військового навчального
підрозділу на термін до проведення конкурсу, але не більш як на
шість місяців".
5. Абзац третій пункту 5.3 Інструкції ( z0792-01 ) викласти в
новій редакції: "До складу організаційного ядра входять особи, які призначені
(без проведення конкурсу) тимчасово виконуючими посади
командування (керівного складу) відповідними наказами посадових
осіб на термін не більш як на шість місяців".
6. Пункт 5.12 Інструкції ( z0792-01 ) доповнити абзацом
другим такого змісту: "У разі створення нового вищого військового навчального
закладу (військового навчального підрозділу) позитивне рішення
конкурсної комісії може бути підставою для призначення
відповідного кандидата (офіцера) на посаду чи прийняття цивільної
особи на роботу".
Директор Департаменту військової
освіти та науки Міністерства
оборони України М.І.Науменко
Директор Департаменту роботи
з кадрами вищої школи
та державної служби
Міністерства освіти
і науки України С.Д.Омельченковверх