Про затвердження Змін до деяких рішень
НКРЗІ; Решение от 30.09.2014676
Документ z1283-14, действует, текущая редакция — Редакция от 10.06.2016, основание - z0739-16

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

30.09.2014  № 676


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2014 р.
за № 1283/26060

Про затвердження Змін до деяких рішень

Відповідно до Закону України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких рішень, що додаються.

2. Департаменту правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу», але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Голова Державної
служби статистики України

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України

Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваМ.Я. Бараш


О.Г. Осауленко


В.П. ЗвєрєвО.Ю. Потімков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
30.09.2014  № 676


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2014 р.
за № 1283/26060

ЗМІНИ
до деяких рішень

1. У Ліцензійних умовах користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19 серпня 2005 року № 53, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1237/11517 (із змінами):

1) пункт 4 додатка 4 до Ліцензійних умов доповнити словами «(за наявності)»;

2) додатки 1 - 3, 6, 9 - 13 до Ліцензійних умов після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

2. Додатки 2 - 6 до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 03 листопада 2005 року № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за № 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 10 листопада 2011 року № 637), після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

3. У Правилах взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 08 грудня 2005 року № 155, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 січня 2006 року за № 71/11945 (із змінами):

1) пункт 5.3 глави 5 після слів «завірені печаткою» доповнити словами «(за наявності)»;

2) у пункті 6.10 глави 6:

абзац перший після слів «завіряється печаткою» доповнити словами «(за наявності)»;

підпункти 6.10.6 - 6.10.8 після слів «Завірені печаткою» доповнити словами «(за наявності)»;

3) додатки 1, 3 - 5 до Правил після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

4. У Ліцензійних умовах здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 26 січня 2006 року № 179, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2006 року за № 145/12019 (із змінами):

1) абзац другий пункту 7 додатка 2 до Ліцензійних умов доповнити словами «(за наявності)»;

2) додатки 1, 4, 8 - 13 до Ліцензійних умов після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

5. Додатки 2 - 6 до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 01 червня 2007 року № 769, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 червня 2007 року за № 679/13946 (із змінами), після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

6. У Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 26 липня 2007 року № 854, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2007 року за № 930/14197:

1) друге речення пункту 3.11, друге речення пункту 3.13 глави 3, друге речення пункту 6.2 та третє речення пункту 6.5 глави 6 після слова «печаткою» доповнити словами «(за наявності)»;

2) додаток 3 до Порядку після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

7. Пункт 2.9 глави 2 Положення про звітність на ринку телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 04 листопада 2008 року № 1189, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 січня 2009 року за № 59/16075, після слів «засвідчуються печаткою» доповнити словами «(за наявності)».

8. Додатки 1, 3, 8 - 13 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 10 грудня 2009 року № 1789, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 2010 року за № 19/17314, після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

9. Додатки 1, 3, 8 - 13 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 29 липня 2010 року № 348, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2010 року за № 688/17983, після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

10. Додатки 1, 3, 8 - 11 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 11 листопада 2010 року № 513, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1200/18495, після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

11. Додатки 3 - 14, 16 - 31 до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 01 листопада 2012 року № 559, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 57/22589, після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

12. Додаток 2 до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 30 липня 2013 року № 487, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 серпня 2013 року за № 1426/23958, після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

13. У Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженому рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 24 вересня 2013 року № 625, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2013 року за № 1754/24286:

1) абзаци перший, четвертий пункту 3.4 розділу ІІІ, перше речення абзацу третього пункту 4.13 розділу IV після слів «печаткою суб’єкта господарювання» доповнити словами «(за наявності)»;

2) додаток 1 до Порядку після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

14. У зразку Заяви про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, затвердженому рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 05 листопада 2013 року № 716, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 року за № 1994/24526:

1) пункт 2 додатка 2 до Заяви після слів «скріплена печаткою» доповнити словами «(за наявності)»;

2) додаток 3 до Заяви після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

Директор Департаменту
правового забезпечення


В. Володінвверх