Документ z1278-18, действует, текущая редакция — Редакция от 01.10.2019, основание - z0970-19

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.10.2018  № 515


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 листопада 2018 р.
за № 1278/32730

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою, та інших форм розпорядчих документів

{Заголовок Наказу в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 467 від 13.08.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства
№ 467 від 13.08.2019}

Відповідно до абзаців сьомого та восьмого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту «ж-1» статті 14, статті 61-1 Закону України «Про землеустрій», Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою, що додається.

2. Затвердити такі, що додаються:

форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою;

форму посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою;

форму наказу про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою;

форму акта про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою.

{Наказ доповнено новим пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 467 від 13.08.2019}

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру




О. Колотілін



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
26 жовтня 2018 року № 515

АКТ
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою

Директор Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства



В. Топчій



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13 серпня 2019 року № 467

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою

Заступник директора
Департаменту аграрної
політики та сільського
господарства




О. Альшанова

{Наказ доповнено  формою згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 467 від 13.08.2019}



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13 серпня 2019 року № 467

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою

{Наказ доповнено  формою згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 467 від 13.08.2019}

Заступник директора
Департаменту аграрної
політики та сільського
господарства




О. Альшанова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13 серпня 2019 року № 467

НАКАЗ
Про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою

{Наказ доповнено  формою згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 467 від 13.08.2019}

Заступник директора
Департаменту аграрної
політики та сільського
господарства




О. Альшанова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13 серпня 2019 року № 467

АКТ
про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою

{Наказ доповнено  формою згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 467 від 13.08.2019}

Заступник директора
Департаменту аграрної
політики та сільського
господарства




О. Альшанова



вверх