Документ z1265-17, действует, текущая редакция — Принятие от 20.09.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2017  № 1293


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2017 р.
за № 1265/31133

Про внесення змін до Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку фахівців ступенів бакалавра та магістра, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2016 року № 567, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2016 року за № 825/28955, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

3. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю.М.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року.

Міністр

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
25.05.2016  № 567
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
20.09.2017 № 1293)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2017 р.
за № 1265/31133

ПЕРЕЛІК
спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

035.01

українська мова та література

035.02

кримськотатарська мова та література

035.031

слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - білоруська

035.032

слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - болгарська

035.033

слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська

035.034

слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська

035.035

слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - сербська

035.036

слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - словацька

035.037

слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - хорватська

035.038

слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - чеська

035.041

германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

035.042

германські мови та літератури (переклад включно), перша - нідерландська

035.043

германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

035.044

германські мови та літератури (переклад включно), перша - шведська

035.051

романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська

035.052

романські мови та літератури (переклад включно), перша - італійська

035.053

романські мови та літератури (переклад включно), перша - португальська

035.054

романські мови та літератури (переклад включно), перша - румунська

035.055

романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

035.060

східні мови та літератури (переклад включно), перша - арабська

035.061

східні мови та літератури (переклад включно), перша - в’єтнамська

035.062

східні мови та літератури (переклад включно), перша - ґінді

035.063

східні мови та літератури (переклад включно), перша - іврит

035.064

східні мови та літератури (переклад включно), перша - індонезійська

035.065

східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська

035.066

східні мови та літератури (переклад включно), перша - корейська

035.067

східні мови та літератури (переклад включно), перша - перська

035.068

східні мови та літератури (переклад включно), перша - турецька

035.069

східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська

035.07

угро-фінські мови та літератури (переклад включно)

035.08

класичні мови та літератури (переклад включно)

035.09

фольклористика

035.10

прикладна лінгвістика

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шароввверх