Форма для подання запиту на отримання публічної інформації
ДА електронного урядування; Приказ, Форма типового документа, Запрос от 20.09.201734
Документ z1264-17, действует, текущая редакция — Принятие от 20.09.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 14.11.2017. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
з питань електронного
урядування України
20.09.2017  № 34


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2017 р.
за № 1264/31132


Державне агентство з питань
електронного урядування України
вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації

1. Інформація про запитувача інформації

Прізвище, ім’я та по батькові (або найменування юридичної особи чи організації)*


Поштова адреса*


Адреса електронної пошти


Номер телефону (з міжміським кодом)


2. Відомості про інформацію, яка запитується*

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується


або


Загальний опис інформації, що запитується


3. Контактні дані для надання відповіді* (вказуються лише ті засоби зв’язку, через які запитувачу потрібно отримати запитувану інформацію)

Пошта (із зазначенням індексу)


Телефон


Факс


Електронна пошта


«___» ____________20____ року**

Підпис**__________

__________
* Поля, обов’язкові для заповнення згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».
** Дата та підпис проставляються за умови подання в паперовому вигляді.вверх