Document z1258-16, valid, current version — Adoption on September 7, 2016
( Last event — Entry into force, gone September 30, 2016. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.09.2016  № 310


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2016 р.
за № 1258/29388

Про внесення змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів

Відповідно до статті 22 Закону України «Про морські порти України» НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 1.10 розділу І Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 930/23462, такі зміни:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Дія цієї знижки застосовується з 29 червня 2016 року.»;

абзаци восьмий та дев’ятий виключити.

2. Департаменту морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є. Кравцова.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі УкраїниО.М. МІРОШНИЧЕНКОСтепан КУБІВon top