Документ z1257-17, действует, текущая редакция — Принятие от 19.09.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 07.11.2017. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.09.2017  № 3782


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2017 р.
за № 1257/31125

Про внесення змін до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

Відповідно до статті 36 Закону України „Про страхування”, статей 27 та 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” підпунктів 18, 56 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 лютого 2005 року № 3519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2005 року за № 265/10545, такі зміни:

1) підпункт „г)” пункту 2.1 розділу 2 викласти в такій редакції:

„г) диплом магістра за спеціальністю та/або спеціалізацією з актуарної (страхової) та (і) фінансової математики або документи про успішне складання професійних екзаменів, передбачених американською (за кодами SOA Course 1/P - SOA Course 6, або SOA Exam P - SOA Exam C, або CAS Course 1 - CAS Course 6, або CAS Exam 1 - CAS Exam 6) та/або британською (за кодами 101 - 109 або CT1 - CT8) екзаменаційними системами (додаток 2).”;

2) у розділі 3:

підпункт „д)” пункту 3.2 викласти в такій редакції:

„д) копію диплома магістра за спеціальністю та/або спеціалізацією з актуарної (страхової) та (і) фінансової математики або документи про успішне складання професійних екзаменів, передбачених американською та/або британською екзаменаційними системами.”;

в пункті 3.5 слово „робочих” замінити словом „календарних”;

3) абзац перший додатка 3 до Кваліфікаційних вимог викласти в такій редакції:

Заявник ____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
____________________________________________________________________________
місце проживання (поштовий індекс, область, район, місто (село, селище),
____________________________________________________________________________
вулиця, номер будинку (корпусу, квартири)), телефон, факс, електронна пошта)
просить видати свідоцтво про відповідність Кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть
займатися актуарними розрахунками ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(зазначити вид діяльності відповідно до розділу 2 Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 лютого 2005 року № 3519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2005 року за № 265/10545 („без обмеження строку його дії”, „зі страхування життя, строком на три роки”, „з видів страхування, інших, ніж страхування життя, строком на три роки”)).

”.

2. Департаменту консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова антимонопольного комітету України


Ю. Терентьєввверх